PK9R١AndroidManifest.xml] |E$CnC0%! f!$cUQcEPDTDD@D<@E=^Wuٕe]y7o*Mx_%/=WuwuOuOW(QAKH|(i 9:qVqJ2u @>U@$4_,d; _iT{1 9 qD8 d.ȕ @N T^ m+uAJҺ!d`@#.91,oA4 S)2HFsdD d@KvlfsTj5HuRANmX mvJ}^ M:~ à66fo '@2߀\>Y} ݓ d# ($ yyJ H׮6 [A mwf9| rGý [Adrqor$9 d/1}2; B{ydrd|?ny+J( - ?P\M @@H6 A>IA|<ꀼ ld-6)!#EЯAv6 SF+uH$THZ%Ht7HZ2&@*c ?䎃 8d'H,oJQE0,U,TskP2>b,Rj*W}_㕦JyjJ]V5@ypO|>Uޫ5Tkj\пU}3uG68h VՊ=J53zIRLD|}j D]EzBjPTHqܟ\}EPcwZ5,^Ԃm3Y_%hc6Na/xeS@WOf#H\q}{e]n 9[=|1fEXmRjŚy IRCͺ+^IP{cmѸkڸRtKj>S\S Oq02U!W0PVQZ%҈}7J3@ Mɠ}Ԙ٪gW!̈́6ftYǐd1C&:B;8Zg1i?*SHK•M%J4/Di?*0,q\1dꞎI,XS3{2U10xgta'lbds]g-w`٫M0kkFPh=3:z2|YD(Oٺ7Pf]]Dh5?<ѷkZ7OJGψrJ.3:VYnzSڱͽq_ SE<~:sэM Iq:08 |ٮO|e#t3ِ^1UXOVJlSݖpۻF5iRoSWsiU5Vۡ؅t~T^ިhsp{3)YcM{:{:dG1ں @{SJ5M 53ԏ>ƵQm{Z:b)7tyY52\HCE+\Q[;=O 3gZZMr|sƹ"c1_39qȧuHd79!tz =*|M&M:[u}뜢gij:[dcM Cq\s[q¹z~f}i^#]8xX[V-7ir&H}n AZ DrH A g@S'JFV[W=k3IfT|7.Ձ-,u_w*ԿJNƕu_WMzl=GHpYQO:!)I:☎+,n3-g.]Ռ;k]$#}+7(;2|n`F>-UzෂCzwXTқJr4V1~W V/wwo~3~7Ռ-Ua2Io~w0~~k<Kzww#|-N{w~k~="Y>c6 xෞ^}ߣmM |=_6o#[w~}=M"|=+;o2VEafrHo~0~z( 1~ /ීMdHo~w~zෛ'>a>}S_-o/sc)>mg}T;q fi>cN NyෟNzwQ?a."w Ĺgί7K..v55++2~~=]Bz/?SA_;_2B[/5k~cD_~C"[0ƯGfu/EL;3em0~~C="|o7JpƯGe &z&}/Mo4WBzK|o w ?K\%9wN-8 ee.K)q)52k\Cϸ#.|(g|܃0~e1ȹT0.׹pѹ]glB+ t:nrѡg6sV x on5swϡ6n<>5{ *#5[Hx Z^J«dx x U^5[/g1bwo -ax Ro-cx.%Kރ&2I{r»=$m6`x-xWޕ o*»m6[Nx#xW QkZ»m3cx x~Cxax'C{F»=!4[Ax+NI&f»v$ o»2[ExS^[ VW{6»=-3ngxx o5/0[Cxk;w/>ww7hQOe8_`oJLG`o!bv? _ 1P ]ϱex!w;Ot8ڰ37;Gy#}1F 1gT y{9x^ ]>FhTG[g]ڈIkr->nn/RŹ||eЖap~Жl OtέMv}.|x~ C?pҎqy$pqx櫋~ׅ{"~:tY;׎W"lpeg kk+UIbk!黄YR]>G#yb{ca'nvmy@xXB5:*ڼ*]~J{U o %Ŀ#cxK,y{7xpyJ&G>8q8jNj7zW.ƥOuu.~a8zt!^`wWݷI̦BIk7=ikӟXN/w0rw˻L6[Oc;#1vm`:n>7yyHBd`C~H3{>b`G#f/Ͷwg3?)ػ]kpac1?o)pyBӀ˓\B\B \v `x |B?a5i>%O9@am%$^2?(n : gg36f3+a; B?}рa.#.g.G./pyـs~^KWk}`moa%`۟5K%=ޏr}>GMcԧ9}!3`=_ٳ_*rF]/<2oIﷂ__ }8;Ͽ(s'¿vJȩCN2<;]?dgݰ|`v:ϿGgg͉ws||u~^| ~.was'VA>0us]r;Gnf//~>Dhx\"~B-~ʥh#N Y/x$>%sPKR١PK9?nV classes.dex,UU0MO` " t4ݍtwwt7]]?38⎵N:cN!+C{'_] Cc/:R5~̙A/g?=A$z8? =">="_(@+ґe(Y6qD|O Q&td0X^NpG&Bΐ &_$hD[ғ e$8c Na*S3= e bV#_!ґT m00%lb7Ǹ^!wH%)J9SaY.pc?Mӆ f<ә 6\W IK6*QQc9qGD$wғ\,H$"Vݜ/R@bT.]p< (沁'B!{o'Lf8eD-lmDRhLK1qaiEA~ѐtc 2s$RQO!3(JC2l0ėBHIrTU4wx')wS.e Xs\&/ )$ 5Y)O:2fq <'rɐ ԥ=h泍$.e4?9+ҕV7e#HWF^re),gynrD(g?沂d8Y.s{<IW>$CRy,f8K~$'ERrT.MiKgz2)e.p QQ#y(NEі> aXfvq3\>/HJIJRfDle`X:s !UB$% 9CMҐ#]? `(YrV'j_Bqjюd#gyMP5$HHV*М>Le8-IHMN S&t,ݜ&\]O%CGz1e9-857NvQ:tb4Y>rW46IHKџ aG[b}rRԥ=D:xKz7)H6Rڴ;p Q5?t$UhHe~D=$'Y)HYѝ~f-qD|M\~'Ӟrqn}BԧFQ$'5L:1,L|wGP7<ֳÜ>A#1;2QLe/@@",0DZ҅ `SY:s\1D$I@v Pj4-TCxKI씠"-h&3lc?'C@.JSt26\%\ IBjPR 5GcZЎ b3z&yNBFEsӛc'G#gҒ"Tf,W+V ߐ!+)CMzя gSXfw"Ù,7yL6'+E(Ge3l`[d!7@mНA ߶?ipŋ)Ne1(Q;)IHC.P40,ak>qOy>Z%'9 hCGz1a99Nr!yGNrP!?4Vq8Nk:0!Bg5>c2$Pt?Xvq˼&fw=T>}J/z-8民3<J%Ӝd68E@&QL`kbvFT/XnKK3FB2Ԧ#$fl2ωW^B}R6pG$_QccYRDoHjғTA?F2ygǹ3" .2Qtg~a~BzJӈ{z&;u~/SF_VC<#֛)G{:1qLg;9-^H&!)FҞ^e[kbnTC"X2lwxOMꁂ 5CC2d=8mn6.٨@jPvt'}f05DbO'6HDRYGIS[l5Y#}T泙3\'v+Y(ByЁQ,c[8yyМIwGJ4?Y^./ ~0թK#3y\11w9bԤ "vr~'F+:Їb$M| =0&.? HIҙ,b+]"u+~~#9Iϟ /)A9*Q4mH70Q,c;Ns%O#ORCJQ:40&0Eld9.r{#!lj@njҕilIp;(KKKCЊl1;o@Vrox'tvpY]B9G;&gJҔA,$Lcw~R~Pnye.}ZigTMUCXi9*N.;)EK2\.5R f8m>E,m q.NQқ*.)*Йi]o3&Q_Вe7WxA4e895E'c^@!3"oHs҅-"62Qtg8mbޱRP oIuW]0˄{ܷN?? d/HHb'}PA,:_?Qg4f!539C3ӌ)#sQ1" mY{tv3=|&+b.; R%Ջ"e!I^Xy`~0N'MY\ 4tn8BhЖD у"kР3[94(P}Р+D33F 2Qٜb>5wAiq _YՙEb.BBR,"j1 $Ta Р!sxLE<#סA߄]IءAs5FrqB9FBc11nhP'{{Ko B,lEAr?3rПB :p_V^3$cY;U\|AS$C a+O@hPN*q l- Y ˯)\ nb$G-FW10}H["4h|dhBQ=: $*g;xGrAc&qA6z*u:d`a&7HR94DNqV>oa6IV3`+O_\I?x-neyO53懚A1Ŝ!b-O-|_[j^p3e%)9'Q"Էwb {H>c8KHC Y34R,1qzrMc$hjXOfA50k!$[L_RdGDbpDmB dwV/f7<+MBWg.bu JЃU'a',!:݌b3O3DR>9Y$bw6L ÙT^O6{'򂌽ń<'QyEo6rD)GЍ#[?1ayAA#r$tdxIA~23|9{iDN`CC WF^aHa*O:w!/Ӊ\'( c9BBq^%ҎϬ%Ƌ#xI *^_g9H1'ld1Y)D_?\&4q%t}\"РxI$e^,>Ifk&qx%\='l39osbI2>Rh:3G%^}ze/9)I'r7t`&HI%Jь)%*2Ä~FrL4k$X1ݼ%z9n78_q^o= 9FMrL(f=)#ɶ _l4` {xJmL !$!fe;SЋ|$r<#.|,-{n=18G~g_Ya^~= exPXe~=dNB`g|9N#sGB.~ޓ]1.z E@;Ʋ<#th?)MSm\_ ..񒐳r-6BԠ0QΛ%OwƱMo!4M]]#__`OK>.o.S c&9C&G521Gs9}b^3I/&sDn R*b I hhVq;7Q-"vq$%Lo05Kĸ'i<~߽1&ΓX0S<'Ck&ӆa,G* Йa ~"N]2\-aO ќlI繾IQӓIlBHN.2ח`wyb!;8Sb6/rSDVp4y#g(9~c|璚 &?|3q>wrPtgXK1jӉe;xϗ̴?Y>.AXa#!,Hyz|1,0RXP,9,E泓DNyzK%N԰ -eJ{3,-,TEޓ4zXPax͏1‚<Ԣ˸NaA*3m/‚cGL򐰠"X)BCÂf Y ӄ'R N˰ Mސ諰"~m)Cfs7dF6Klk'+8KoŃjc)W 4d" RQl9? *kE&}->>očo,7$N3K9Ořv,_=9;$ 0|$s8Nņ ?ޓ旰8N_ÂaG\hRIĊ%n&IE*І. g?EXҴdXi" 24/Ә*vsWDH?+iH Pf;xΗŁԣYU^~&#y(G |䇴NS&[7~% J329,xAM<MDF0,f+׹K`b0+8u^/xQ.d;9S!./*Ҙal 2ԡ=cYp%ҟMRҒ*tXqWD$#=)N}3-\.oE^QaGxWYyh rf\AvA|P4ElC9ҒRT:L3l,ψ3,HBAхQg-;Sr4?#^WXTv.rRtcXVuc"=rvsʫ~L1ӕlwL|RR f69>;Z3m THF.*цb #T0yLL!*Sf ` X9YIJzЌQ`y˷͕t4E"L:Yk,j R>Jvrׄ PteYzq+n)H&2.QJoEC3(b Rr4+Xz󚈥|8J&Q cI>MiHVz1)f'O2bEFRnf#gxNhY}bԣ9~*(BZӑ g*q'D*/$M'=%rkOJӄA c43Yvrs\6^ERRtÿLc.+Y6qWDdRٙJNSf;c>Ӫ:`#gxB?rS^b+Xa./ϐK30ul47x;UN|U]eDf<!5.ݘrps̔9XNH2IHI3l kV%DԱnш u=(Bez0_2,e5WCODgG~!iLn Q M-Ҟg#$fg;{9i.p{<5Z9JOS4-]@3),`9Q.s|"jw_#@ST-hGW0e3zq27S"7N~ ٩M+z1y,dy^u#q#y(N%ғ){cw@&\ɛxԦ#qniJOLfj/El'!IF*/S 5i@SZӉ`F2f1+XFvm.o$vr-F1lO-͍`:xTg;xLZj0#n}dk9Ox[9@!*шf5Nh1Q e9ǹw흟 ;IQϥ?xOUtdw`2WoFs]h 3)K&Gn e58M4 S8=͇_HI:}%:zMN}Z1:>2|iPWưW} nU?{LA1Mߚ4/x09,`)+9)oƲլc?'857|&|3';y)J90' @s泙3#`s!>K72#' td/Ў,`;8C#72ũBҋLd.a.pWDd/SØ\VO@HAFQ,bq< uMJ(ӄc2KinHGnSt`0Y:e^h@{F0Ia 3"6G$ 9a2Ya I!Н9b#99ncT 9E 'Ŀ 4>Ԡ =.D`HRtC<6pDWSԦ\1'Cyjъ65ILIEV*Ҏ^ c6bO{ԣ:p'Lqg8 EhShp汃c.秹7<.MiO1a)kr:ⓐd"(G[ư\/xOwdei@z1`[ap/f/3%_idx(XsJӇl_5W*НDy򀄤"39(L QVt2lbxo$')K-НLdqy>A&rP&,8IP>Ѕi,G9Es''"wjⓚlM/3>-rSc2k>s%d#;)E%К c,XZvrk<3_-~'3%McӋ!L`!rG#2A SZ}pF1Le& YJ6O ґb4}|6}xIh氎<QVH@.JQ dȫIGPԣ)D]ixk|Xf<%ZR4f&['G˯rRT1`3{L^JQF#=̿f9{8u>FJS d9U(2nyd 'ũD]Zә f8y%fI^ Stb0cN[MN Sb21%ԡ-,HK6 P4ֲ=2.dd)O5К./#~;d$;)4%;͑KDoZњ'.qGTݘbs*B>7Y.h{M:RڴgsXv/z@>Sd3aD'H@b $?ŨD#a: PN a8]>?S4m,tP?'Pr4a8sXfsߧ4YfNpg|?GiӜt+(&5<#}IŸ 5iJ'VpQks8gsБ?N:xBv2|q>Ў씡60\"godmD#bf0SYvNqD|Gb2B,UiEO0$xOxGRԧ#LpWD|M~'%KqҔ6d Ù|ֲ#\1# HF:T.m&1,f-[1.QƒHA^jҜLbgxLXT㓖B09,c=3D7$!BTT\n?)CmН,d#G9Ǟ#Fx4HC)Sd%BZқg8Y^ 6"]f$׸;"%HE&JP ,c;' 4c< X6s\)_ߓ”&Xn#\>g+sE+~ Nsh_T-H1Wom1f8 Gҍ e<3^Nq| !9DZКe!Ns"GHLJ2ST9x氆m6xSdeF#ҕd=6O2nx3Aq҉c7wHZcYFvsK|$4^xTdAr| _HUC1qdU /ў(+'Pˤ y(@9ЈtaOyO'&>IIOV Qz49mHsI~RLeIג">=氚(+HIU1g8mY%3\% !.?;)F%jЄf\#G~$)Hv*ә~ g:+XfvsDJw5?\ iEg0^D3DN R*ԡhs|$o 45hJ0c)8qgDLj|KB~'=y(Lљe&KYNhďx48氌lggy[nIHr2ST0&\wyE -XBR8IIa҈ck8+OPƴ?ZNpׄ$"-)H%іތc.8'JJ:Sr4+Øjs''Fq")EI 1b39iň h@'1e?'өMRTm0m^BTݙRv$3ũF[z/XA.H1(J]ZҙAc;c0&2M2FvS aXVp:sIL PtF/sX6q{.9RftLWxG,9ғT)h&2ly;"eUL 2Ԧ4Vqlr]|sGDL rQt`0csJ1Sb6YA.p|&nN%bp'D%$rPiI3` gxL_~ˑ0&0l7xB<ґTXn(yP*a(SVO|WT.8泂m:d(hL?C͑$d"%N#ѓ,a7W@;~'3y(E3Yb/{t!-eE2,c'c>1LIZ2,$7yCzY(F-ZћaLa;xM"L"2 ԡ-6\ ZԾLx6oP̝$%#EEaSYp|A!P^` ' p ;iA'0ψPR HHjrR4b Rֱ3a1CUӊe9E&8泙2(I5щ!Lf;8qHJn*Ҙ> a+^H2T!lVQސM#0e\1VA L<%ZET#cNhHjӑ^c!9E𚨕=KBR|2uhCW2),fx{VKT-Xfsu rlA'F耩AJLa?fCoZ1$.^rfPᏡwL7x5c a"^+rOzAy#xEP7:'ab=!'q/g=#sqLPu胑EB,.1!,A@E :1+18S8+x7fs/G54CKGO LT_8Hd g*<'0!X؋Hs|G9|Ax=a(B0{pIx|sG4Xp H5+Xs(hD␄YsE1@ctFbVa#v#qϐu!C0Gqs!GITA#G_\,\e@^ n%QhvᘎB4(p?-D`+,y&P&h)Xh$n_;|C%Y؉;x/ȳpE`8&!+øxOȵjAy؊H@2f9;c!Kvb/&rk pj Z9Xu؆HD "WrD^?&a8(ɺC]4EgPb6pxȾDiZzc0` n%\P-X=8dGXP%Q & `6`/.f-0!%.B<2n9~ :WpF#b F` " m=k]1aXa#Xmn0,&I\=hLC Cu0Gqv5D'/fc#ix,GlQ.VCF! s-8Kxx?Jm'z?Fc&c#v,q> t`E MX瞇:h.P,ZlE,N<^# Q5qU؋p `%w4DS?&`V` +N2~Be4@Wb(`fa!؇SguFأ"9z S0qxW8&8`8`." 8x,|~m1S0pɸo{h1؏g5m=003n> YJ "1 񸎻xI1GqϱQ؄m~cxlYKȇ(7G[tAb*65_:Dg 4yDd>@_H|F-bb1Va0N"#9/܃vC$LJDa!|΢:|1 S؃CH59^3 W>Q h>2D! H<X]x%أ,\Qh Db#oa¹FITF4AktXf)\dǏ'&!؉x ['J\fdV(p|^J.aV pOն\Ci@1ӱQq$92`yTFD(L4c%6!GpxwYp@TGF`2"!q'pwQQ-1q QrzhGo .$)#缠,0 qJዾq ҸጆiX}H+X>dFm &]|AG[T ,E<ab␄{Os8+|CΧ|0ʠj!Z#0c1Kqg<ϸ/jcb6 qOVY˨hq 18 x/EPn7: 1#1Q؍㸀T<;|EQ%h.@a>V 88Kx +ƉʨEODD /astD,F xtdúD Gm4C L\l^eG:e( 'Ca!>";MpAm4B+ [qV /@Wb# 8 yҹNQh6^U؆]8xc|BP #0 0K ppY?:h?/c2b96bg9?9roE xlafp,6=:`,°p 瑂xPUP'za"cpix,Y+(xFc ";qGqYpDU4EoL %;r[?$11KqWl,%0E$v!#Eԇ?`5.1,rX4GO,$.^r2g /Bb4fcb7N#~ W. {T+`8fa2R_T}nhx{Xa=F`.v:^ҚCuE!/^+l~"B~E-Pa#v8R9gP NpGctE_ Xa" /Qm9X؏(h@$,D$`72> [>~C^@aCI8:b`!6 x _~7ڣ'c `vo$*)= - QUf>؈-x7l,Q!0Rl9\w(9GD(Rv1\!?sW@}LfBQ;Et@Cp`UPhnq؎C8󸁧x,E'jc*"8*>'Qpl.gdD( h^ >5<|3kEP PIXHļA|ơzF[tF !311i\mD:pha8a:"188˸x *4Egb8B1 k q I/ʢ`"v6rT(yH]|cAcB[a(F` BDa;(.!V|\9X͈y#d: VC/ Tja+X`a*pG}4Gg"Ӱ{q q_۝BL,JDabqH!65g` a=v"WoYkq;*Z 1!X-8Ӹxo]Z<[b0a:`n)^ lp}m1 Ѹxum,jz!sx(T>1{p U=m,z`>aRw}Fh>XX$ bPX#ϰiH!؈4dG.f"q9X#!X(#9s}1bkX5P =1 1'qoۛ1\ቦјyF \B kSK(hAdD`',.qe؊#8#w;+ʢ < EXm8ҞFq8~D,&u7M>hB$`7rvjA Fc6b'pw<7ቦ臱!\s@?G*'c"fa%>+xٙkQhN(L#'q ݟBT'Z3zb,`0q i<0ʡ m B4&"6=h菉JlQF*^3rހRotD_ Tl6rʨ8@s8\Q-8HCܣ`هuO?bbc 2%q ? PB`1$#rB7L D`%abqaُ{ P}0 #1 7/!??sp tD/HL6)m 00KqGq4B,Q 聡X݈YF:~ `ӰGEEktdF$6#8=p;< ~xLB&A$ {(%TA#@j8k 7Ga(B1Q؉c8x3;*MAYXH@*#Ɓh脞0D`"q8D\us#H ء4&J$ n^"?m>?Q\=h9Bx h.,,&!$n>^> [CTA]4Ggb`a 6 ppwa=s{FET'c<"18k8p'Z3b"`! q C,BCt@ Q#xXxXCVbaq'p@9T3\QGw"g,|u ?dr@ ␀d!d J]#1 p)|^=c,`3pOh)Hlʳ8;c5$)Nc-M؍SHG]TG3DqC|`8B1؎HCLQh? tl9>uXF^?d}|=1s˰;'t(@ј؈83Hs*Q >}P,z$&5-XQ P >茾)5؆xG*#r- e 4/11p̃aX8$ n>^#wkNzXm8xt|C5Ar6K_ _}<21:`< >rMB pa!" p H]@!FK 8Lt:lA$"R _e%F':118x/PUQ-00ш9S|BU| -1 3 8xZM?(* a\]C5|&8ʡ::"00 S1s8k'x˵QPPcǐo~@: XYXCl9[XB31 9yXEb,R,rJDbVcbc6c bcvb{X>!8E<8N 'q qgs8 HE\e\U\unRqw/O/o oia +dCv@NBno~"P`(G1G 8$J4E98<*"P Ψ T+P5@E=x>!hfh@K/Zڢڣ:z E? 0 G0F`$Fa4`,!1I)TLtLlcbcb"K˰+XXX؀(l&؂؆؁؅h {qq#qGc8HI?HiY$qpWpp)Tx4<#<<3< +;G:>#>!3+;~"3,VȆȁȅkw /!?lQQv("( {CqJJ @Y#ʣ* pA*PQZA]ԃ' MhA D+5ڠ=:OtF+;= DoAcbcb##00c0񘀉$La*a:f`&fa61s1 X%XeXXHjZzl@6bflVlvNB4vcb؇8881 $$N$4,pqɸK+kMB*n]}<@ ^^#_?` +dCv@NBn5~;l((;F=8J%Q Q,QJpFe \QnwD-Ԇ.Fh o4Zڠ-ڡ=:#:Otzz/`cb##1c10 a阁٘R,G$Vc-a=6 a+c'vabq88SHi\e\M¿xGx7xt|D"Vȁܰ`ȇED!ء0(Q%Qe '8pC5TGMԆ.M>hhvhN~n@OBo/`cb8Fa B00LtL,b, Db5b= a7 {q7 88skH-> OOo k 9A^C~آ PEP (Jp+P5@E=x>!hfh@K/Zڢڣ:Dgt7 }111C1 Q1qxLDb&c 00300s X%XeX*:lNB4vcb؇888q@N.. #7p۸qpxxxx\qO5 0J *.p'1: /a810c1a9X,2, D$Vc-a=6 a3`+a;v`'v!1^~ADE<. q qWqבHm{HC2> ,s,VȆȁȅkw /!?lQQv("( {CqJJ @Y#ʣ* pA*PQZA]ԃ' MhA D+5ڠ-ڡ=:#:OtF+;= DoAcbcb##e-!> j>!hfh@K/Zڢڣ:Dgt;= DoAcb0b##0؍=AuvX΢ۗA{^dR׌هv.9nh]gzlz~9E]:mu&9s9V:/yțt&9N$D[+SI:"?t#ى|Bgw'u%2氀 aD'91Wc.cE9A$㌹}s%3DVFYFۉv(KAsN KNWs r }ښ14|69E>P< =h̭دm~3?ogu(CDu!я1!?5VԸ2ѓ|ĘB1vdlPFguY]tVנAl[^!"kΣiwY]#FFu-dև!r$Q"G먢q=I+"k[|"7+Av2/P:[ۙb[&+֤яy\b[G;ƅfd[]znU{ݮ΍ɿ\gwlsd^33&Yaξvͫs~|z_gkta=f:Bg><̣t3DV1\TaQ=1:ث vkT׹>_FNsXJ2^V΁:'ۙ9EK9q,]EEJ>+鵭q]e™Vsm~n^a5v:kLa356Ag'=k>k>k>k~j~Զ9Fv5jtV1cP힢ho(Ƣ\lJ =?*{鬞tnGHɣt&@MGLsZsU::J&{5jzz̽Ř$vUlۓOlﯮ"k`[cQپH59PPSq5tM սWg7{l*{~k_g"fOr;/(`f5:Q3TP8#u}WzFu;Zw]rޯʉ~c׀$Vdݏ)ɢfG)b8U*T6T4Q?]L,]\z*?\'fVmu6cD~1z3tv!"*}űRϢc;'Ro>BMouEqI%ݮ"6ECQzyuU?Z!dž/.E3!y)ŜRYy.kZl{Q3{-Qoorf{V"-^*i*c,/QefV|[QW(U1 SIl[IU%1WD?D?D?΢gяG尢f9Bdo,,j*_q.ET5*G5Ȫ5K;:ۺzWjys5cu%w9^3!ƶg1){i-^K|"[g:݋ll,ɒM*gl\*Gg?@QoKS;9>sSSl[S9Bdw}#>&b<ޢ[\Դ5m,ϣA}n9R3Ҽ_lܯFYͼ]X}@m;Zlr1F{3XQ?Vר1csG">>t~kT*U13=vyTٺ ~(j&PQ*1TQٶ綍\F׫"Tuڧbٸ-3Jr/QUh1іnѾ[~PĜYfolz'sL9FȟٮbfWω~n1f5W'GVGU9,mU'%ϓ<^ͣvnJP0Qf}n<׮Ys<*{ *GmUyȱ"ǑC+rno_C9R9Lp#zP9Rzϊs?BWm{UODO>ϲ_d5PX߷bl*MFMI'_w꾚5 :mUYmU6lgP9_z\ojf2׭jl7Y:;+*beދT.loe>؋Vu]ZOi=?:ۖ|Gf6U6޳(٥DS]ԄEe^'t)aw"w9DUzE{9_PםO->u?g:VdUVtzۺbۆ~Pϛ^KĹk,>|E?V TǢnY=L_#4յ|Qo|k#ö@#KV_/j"w}v+t*.f%f{h碓ן"wY>Ys?gWq,])*'4s[71nb TMwgw/ףuTY}WxT6ލmg`}oW9U֗0k4|"jޔ4k!Cnܷ: /_+HݿCTY6;X+X(g9Jes8}`h*֪Izm 8RԫkF!Dx+oEb)zljYߝì;SET+;T+;\]?g= :\Ưg%sV/S5~9\!*F=oܗO`ݾVkz%m١J➣r-#l>x_r+]O:'Eq,*GmcyΑz_*w{%߈Zt3y7Olfe6]eϬ38Xhjגb[cl~f>s>UMlJe9Pe9PefVZl7ƐKl<ϫV*oJƱfWsg368˙*g=_QWΜ-gΕ_>Vi4_ cMz~?Y|Df~ĘD"SEN#5\7ClkhfkGќsZ<[Դ}vŌ{Khgy ,53׊͢=Zd;4@EsNjDY/rwE~"87b<b1yƜ8n"{$'_Zuc>|t26BV"GgsE^f̏I}u2 1 QcU9XcpL%*9F5>慸5~b<~ w#k\Ԅ!I^h-y1O/fD?WDI5ib_/D};Q!-el8liO<׉wQ)rxy'Q j`1.{g~voqOJm/rOv6O*98/^{^c]eƦy.*{rQ^W/'^q~G\kDMDV7`heKl>ooc1wE Q.WQc"歠c]y5] Wqq߻]Ĝxqq1{5. ўϼs*jM8UĽK5UyK5.^Uzib7"gÆ3jNWcu*bq.D\{]nz>D균u5QDG^# ~+;* 5[P|Gnq`h'I9I+TD~j.ڿlUռ_YW(]sQvX?w{rUGۘgfV =cWϿk}Uq,r"/Y]rQFΘXGׯ)"oDYGHkDD}ȉL^)EYm6]lj;؊qtOĽW1+cskXF;]<>:Sd ]|5~~C,F✆0xΤVԨ1X=A$Y/*D~!rWў]v}\9v}y>}DMNw)3c"Gl+%E)'Ɵ jENYQ.~q.b[܉bI+ۚ=^祦x"j3UXKdgb;r㼈`ŘCD{"G))vcEJܣı'4wE~!3=_GjR^h#jDv%jyf\/o7]]w3y1=ǘ+r1?b7;\?U4x!EWnUۜ9_du]_o*sX[|zCVFwDtV#zOtVz-3s^܎>O~+X^~Կ5'~Ugom.o$Y.Y꿣8fYV~W`?F}@ms &IcmTѮQgwgI3ꟈz7_#.jlafk T3`+EV2 _t9o]̧0Fz?lFzkV._K4jԻJQwF{_Ԩw+ ۦѢ']d׾xsfx]+3.#wDƶ";_άq꽄%U"ջ_׈5"LxE;.AiB5@ޑB)X>; QV@/_ޙٙz{{|-r:¿Fz-ßg/5nיc^_5V}fk^g.ο=-Lq|2woWJ1QfhǶo8F.~ws߿Wop||N?UNZ@(鿶ktո-Y]f?7l[Vmo"b7hsV@0|i{/)C~ 寨Q Z>GpO۱ƽ]jݵU5]]5QU5h_{@֨gPzH!/GQQo1ZKwmc:f\Qs=#nre=SkƕsfMbd{'MV7V`d+yp8D8΄ ovX>?w8֖3:~"LL+aU#m3wgk|{yO^J-Oci~^0uh!9^ܽF~7VjU}~ޮ3#K2~n`&ǩ j7W)T1]2~&;[4[1v jᔺBz/?w7u4Gfo)3尾B| >W-M"8(x,&?1K{o9lM&G,6/ (ԣ19~߷ EN02wqTsP#D&b]#:37?~㐹ۅؗ\\*+-u|w0ƮtŅny[L*g (.9Yx2Ϸά+QGx!uɟb~Jm?Qzn:!uC}{"b"tYM1ޮsb<5BDBF>Ogh9ű#pƪcDO1$ w{~g7c^tz!2B\KZ;8W|7 oѲu-/֙?k([vi?*:Sg يu-3&M֙wn\Lm~cnY8G*BPG;~&\$?&J~h\6YғBFTIOAzM8tu6S3l[qꤰj| R~sw#FxiN&{YpND;E٨7S]/nG窗3Rzs"V2աp8 Gp<]ndoDs5R jjoاT/gwܥ Q`Dd_V2+ax G1poLm_vCTmk@@y̓ R;6+ro"蜩v>:+™%Me?\-TbM,eu}FF(߈*kLc<ǽ~Y*[\L-?4[̵$"螩iYjPzwqYЌ3Bxs}Ep'&=#MQ7#F,w,}ai?$w~ĈsAnz.r60׋:>S)љ~ =mjb+l>'~[Tn]]u^=V--#S?FX;(_n+e>zRvTo(?{8zQu~dGX:m3/f4}'Lu!<*+x Zq?.b3FcƊ+i^D]/+i׈܃|!{<&.Aq틢.J_FEDs0^!zUmv/t7%S:٢n8RT.4ܻvs7l0.0ݰt-9f10)x!֯_h=ƅtكO6s?*_OG]!U>[Qg0\B;a89N j{/Yx*wx6+Nk<^#0Q]%n63Zt>O"g9 8C#CyKЇߛcYvξ |>QuyvwKۡٵ|-&i9,}+_CQ-W('a~a~a~Ӹ_M37z%o|J{X~K?^XGԦb̕EsEgZa+xATOE ɿ1痫 bEJ.C2/G +"r~aǾloa;An}v"ZruD]87z>߱4+i% *ʯ%qe?o q%C_5_?@%.5M {yz?G)_&<"icw1lϏQ,D;<))tEn-G~'PUy~ywhD]ZLxVD+ra ]lљNf]ֈq}:80{>IUtfJzrRnlD>EuzzuigNsg{lr~S̭y&g#7~n*73z9*j}z.cg=RpMnjfQ߃hǧOvZ:(Wϑ9?r`>_/Wk;7zAXzXn_"jm#~i/c҇ow+-S~SGqp<\- S48΁s7:έSh%ow=^PH_WUOE~&ֻ#jghqu}#PgSgY8/j7}i=HDa!8Q뱺>づ_s)_o:S⣔&|VAI֙bg ~;UNŊ`>"?wž1L6jmEQoXTJc4_cu{GvOϿDmG;i;sZWp-d^U߃s΋|MJKr\voel%Q~!/y\Ȼۋ+g0jK6QuMw>N[;Ċ"VkgzQ\L2Z 8~!?zLMJ}.W`X;OꮌQw8$va[ɳm6/{zTmŘ׋YkT3O8k#l}4^6_r}j'ab=ou72cݢd˳e%l`y >|=%jSqޣյp|L 6ھdke1}*)HOAzV3oΧm0 fQ `i簯;f z]:F 鿋W{i%bb7RbFoQ-7,{Kkҩ&T?W%ǝ^SoD }h-h)fg1@6-\ulcӟKYTcΣφ|RQiQ5].7V2V^fQ?OZ{/1UM?/eoֻ"ʆL;qlAj=fOsRsyTG5CTӧcJv imPwE4^^(BvyPM7͛ϋ?WP}xY+h޶دڶ^ׄz(w^]ߏPsX]8>7^hyvQPQ GajA݁b >g*7z\+z6 9`'WT[bwHn/WɎ^'wgRyn[TM:i~R~?/woxHs"bEp%4.TߜVSDӫ\wOD~vU*x5~*c+x{~tqK sEg;QzͿ$]7o=*'rs.ޢN<-^o/E9Nv*`8`8:. vb\b\b\zϚw\y' Ÿ uC1CQ9(jǖ;'JX-71:I>JzS܇[o\aw{4Tby\'ŊAs|8ΛrU.6jB~'uEpzq~#10ME~w<ycg7Ьa+}7ش?U*ɞ1mV=3b?7K]>)5L.Z.S}fS޶2~u`$UN_M;fZ.',w`f^Mr͙?7}xM+2՛~,~MGct􋝟گ(?dܞ,#1j2~N7btL{ s2~'Lus 4w9[6F;Ql|~GM^OdW*[TkL-7/ߗ&{Yei ,D !^E4?:T~7Jx.}p5|> ^wG@ 16b>6z$Qz=zw_"H\=˷C))c~N5Ș%~fo6S=i-ޤl6gcnBϺȍK`yDԯYvq3WX;=Lޫލl`*RT#~{۫Mz.{O&q!H{TGP-M(y=^=?B⽘S11S띞ޯ-}޷~IQSّ(;]>'}&9/0 DV:3NUl}eŴ.,r7ޘE>}#7wVҿE{%}? O!yՉ /~^ߦR=h@}"t;?Rڏjq,U2'~I2#|F)Jb n6N2^kybry= Ns<[?^Ldڈkڨ_S\n4QZO>_Rz_$u?Ρ8}$_Ga:剽]#Ao_n'n"3꟔ʎ YOlVl} J1G+WW񠋯]sܼlV \C"F78MN1-X]aF`7¸Uaܮ\F5_rW\wM?o>W/v~hr\@Tx CECQP; !Ca(72;sǧ<𳮨YNGz%^u{u$WΟ/v;ҿΕh=,iYEj]qPPH$~d$G]Fhϣ1XZ?_Kb#S껃ʗiKz9w?r7XwSUr[Jܒj=+kd_R>D{0Ɇ?T?HqSԆ°=Beu7CH_v-ϵ_{:_u:CcC!vtK=g'B|l%.|ڿ,Zy/.񵈫j܀oY]RP[繻iyom03H`?{.o#_~_Jxu'V'k}*_g7痪O>Do71ݛԟ^?%5Qb+364>o}=4j'+hnO ~q,.$1uu+Tjw?\7n]=-nk~v'ՂT6>dQT$haSWit'IWW^Uv'wܔ|;@.w%${i+'#n<7ʿ{^'\`T>Duy=kpA}K~LtOgs] ҿt1hy W411 4vKVDW4p$NuIy^79+w_壴}H?bܾuk\۠g"=~pLLM_s,p?Y~k9[~#:/ )ji^Nfv/eLnC6;ȵne 5"XV;(~9m"s_86.42~N %\,Gي P?ۊ4~_];"gA{?}۝LIl?W vwaj'zZy[fv'e{4#_a߻ >vo1~~R])lRP-wѺ쪃BMJiۓ@[~S*kR﮳{>uC0^UO' )*1Lw?#"0O_ N򚐣nD\~޷7[WSH?Em~m3z},;):.ݺ@Wry^o.r<~.cG2u7|Ly|@ q{:! |𱺬W eurx2We+6]{25]稩Z\ բ|- n)WRn`lT}~auV}" 8v{O6f[vkAbڥzRl3wyW ?,6׉3K%fxY-(zo7 KdlUU6_aSzpg2?ıwmE𤔻S"O 1+Rد̮ԟqMx&`<MY)}{%%>K1k̘t~jWx94WaŚX@׼Ua:%Z_̴-qj(X̞&ARh~2<?UOS׉DYfy']+IytHak؇Jl6~<E= _.ڙKy3d~'/fJѬ7lUx- 3O'S~.ybQF.W}I-6̈8xLR?O{i>HꇟE2?sn[LfRNvSh;'_n#8mue|9~(;{tv}w@Q[;<.\7سZMDmd;Q_e_ⷎ:Xc/^i˸VGC#GBSU2k-~. űR݌6rb.S8V ϟTοd^;qLaTvq[fs4 KЖ(Ig*9*7Ĵ݂k-W@+v7dܺc>tu Chj<[_^Hzy8zE~$\T]ϿB/f_+d%{i k87}f~5]G?9@h5euؿMOf{nT Ac4ֳL ~Nwmgu2\ƞ4 Ū,jw`x:HģXߎ G}` 3R?+n8 P\*3΄x&cSKSr1?+E74O&`Ny9O¿෾؟6s )j&Y~׵ԯ&TnItiOz1MDW8VFt53p43s f4ƃ 3pAGN? "fhhX)4χOaȩ]E`f^>(eMrZVNYvk?DŽޜ>N+`^cl7Yklԯy6Kg;+r4qIz^howvt|"ͬMfkbв>t ̵lgǴ|XowiwŨ͈tn/f/ 7+cۄ_.w˵ujW\]ߡb T~h[5i~埛͖iPnfiCMwK桫~݌vn1y?ƭE;vh˭}ww;֟vs4w',>~e~̨0Uַ{Lc;[!߇H_H_eζ_E3%M6k&¤ OF|XΤڜcR}kz.Ƽ5q1Yl6Rk KS7שq OLe[w[÷r]Aڢޠib?b~W'3SZZilm>]{"yZ{c&d1:ìHf;F~VlYGuQQG ,_?XףcU[֣t9;8~nu4ű]~nK.mzLrh:\֡i^F?cγ)}8L^:~]~Cn1qty8m6ԯL\gCy)o7-PZ/Q| ;h[^dket) j};LjPAxBI96s?w_;MZ߇]{a0oCӟSߢz)b{'I͂|}ӽk7Z߻t^j]}c.z={/6_Istv*13<䫵`F-6G٭Eb[ c>[?/sf .u # o~d2aJiఘ>^qlgb6;.d/rvק--a;Ǹ~1}lwp_|ttƳ}Bo$')lgwݚ~}*[یKcWtJ,zŨ]֓Y{SBWVqJh81z|$~Ϡ3C+#އgޅOHqKա;g^^G/J)~*'_|ʞ򖤱ա/|caG/5Q8ԯAK/08ߏ8ߏ8ߏ8o%~7Gm|ɕ@72@DgX(>]ɓ1?J}#>q=H?ٹan9 i ?B_,嗊Cilm`&4Xgs(TX{lm>oyik^yp#h:5s)Og; dϘgqrzw~10El(fÍJ}A:_1_M_Y3l4zq{^pKz7P|q'P {I! ߈FNgsB jrl5fo#={ֶ4uK t> }C OQ_lw|ܹ9{EL_ ײ;b_~nx8< ~zX|m " tB*]?+nmyՉvXd~/y_il``gP56M/+ClL_Ǿ,g!q_^¾X4 g]mLl,ǃ6UNOյMB:[k@ީ.iRC̵Ϡ_/1CqWʎ Q~?m%qqo-'IfM$׾UEbAgQCnIH8CxG[*P.Q.lKB$KFdKR.RP.RQ.6ri(r(r@ DL˂(r9(q`} =bx=ؙ!m+;474H}N0Wk=U|Cޗ*cgWe:Q9lO?jQl/QQEs]a>򐞇"^e}1iV<{"]R FnM~M -參 _ `_8tx#^ 2Rh/R?Ã0g+28.#t?mQPf5q {XfcmRFM|ok'Z}dh*ϫ w>ϛ.Vq+øjH8/xKl[t1嘯rدrh>{O+.#?K?Ī* ~gc]h~0|Q}6}6v6l`uyM«oplll]^o떰7:ퟃmP;ibjُş]m)7m36Cz3,86S&)Ig|1QK=zf3~Yܭ :ze3wy$Fx=)6ߤ<7i>,MӧYH񇈿7eŽ|0]ǸN*^$zU# s彍}B|:-{2-h97Ps~~/׀tMV[mh y_.Gy}eyha]vN]Il!εz]\g7Jy48Upx,:佇SհU"{<4F<H4s1׷);:ybU!q?LX]ϳKmO%t{7Mp1|;]aX'2h < ke[ñlK.Keա2$Gז(wܣQM*\Ưi;' i1B׬H[i^!~K.#b/EZ)~uJw`#E +z,U>!OK,X-[byl˯%-py9i~.EZE#O^ HoPlN[蟗CYnhJ}?kmim>S?7{:ϓ ^5ש#)۩qx#ө(K\d3{i~z;!.z_ 彟UOO2~Ŵ{7=3{.J.튭@bW qr}m)r2 =ꜥ3你wەnd{FxXAWL}n?ץ嶵"+~ouS0];1]{LמY`I;; eζS5Jq%ƯҮlcﱙd冉z@]uǫ)`D`E=TxPd?Ǹ$wJ*I_LqJ%+s*ǗJ*m}=)Ҟ/.kE=UbUO]i?KzxV7qڟt5"'bp>mxqu85ȔY:x~6dzJ*߭ CM`K_ n+߶fj/uZ7]ݨij'|؍֧DV{%p,V6GgE/rTx[#_)~ʎcu]zL~e2_Wr!_W1]wLurn=l/i'=~OZvKS4R|[O_Ӟϡ;juc8^}v~/ߋBsi:[nv Q/ZcSGoˡ߾S_lGI~D=ʼn^)Z@o*i34} V3.#vbuyv{Cμ~|C{E C#{3>M󧖰Ӫml9lwj8vs^ E{;? VthzW!J!XoA|Iz?JL7vF*9a}V2e.Ul>%؎F`[yc ϒvw%%EGG`?:vAh ?_^-oQшG#x pW|>g|o5up[NMgMœXMr^%KKϖEq/ W _clgb ޏ4nPܵ(7q`2'2x _5m/x (O:,6Gj3b/. g@Lꛐ?D3]λ,buy8ͳyV'6>`KϑoWH| VsX=/ךOUz l`GZ`Qi,j?q~ξ9>B"XYby.\zs|S:[fuvOb{?(rǐ{εEXaYe֓EEXOc|?A*^~/8->Sx܀nx܀qc -AKPj/9PYFLw#߈oD7M4ƱMh&RzoFQͨf{3nA}[ߊ٭ᖴV٣U׆ıkǠs$)j{_?Ck"X K`y׸ַUjlV׻Pb5]ln}Bǡ+a`*r)y;vq0w:coyby܁sڻw;ΝN{(.s7 yK/wt,yKq^uKq^uKq>n|m)ז|;DG{H·&O=җ!}9җ#}9Wa®@au.}vTqthS8&xR>/!phvZ!}~)L2bDqn(>lغ4_bs, OxR 'e_9⽡F⋎ϳrzׄ^lgeqJco \ sMj[AgYs}axF?1q^701N%*[-髐 髑髑~*#~%}C$~hAL {BCH#a?bH#QQ{bH_u:Ccv?z%~֣ɬǿN6kIrj.Nk3)L:8K6 뉓ٯ@,n^8qc?98<&اD85&ľ!%n*nq!$k-a/x8:h=. -Nw#e_/t;taJ:[k,;qxo O8ĆL\+^jlՃgˆ=\߀'߰99LmV<󎯪x={Hi$!bDPzQAPA)Io"~ DXҔ&%vf><_[gvfwO={(9$)d^aNA/,aܳ̉$_+I3sH@yU& kH{ڥHx<3CR%(_"?9+pZL32Ŏ+E0﹙L\l::~ rSm++e\J[|+o%< z*'3,e^w$3t1Stf&ڡItLepgIY Fįf1fI݅uN{f=<%=5Jzc$+ ;BIXwI"??@WЬJ&0IlEfsY1f='oޡ8x^]~`<{sfk 0)k$gA9bELY'úWֻΕu<úgzV>yX:R֑򰎔u<)"a]»,8_q:Dg3Lg38;'<5N_1kN~nmḁ̈̄Af%/Hh-G4Qz-q_ZK3qOMq;QIDo^ 1'I;Rxӻ!יwSXw}aƘοeΙp͇}y)߹)·qG;W0y1{/ܸrDO>;e=G;OLWeߨ\0Qyz<ßg>KFůO3k}3D9~·󭟃c8(Vʑ|=~'{HDO~χ)$e@`{K@5 7Q.%8ۜylaZ&Kzo`J?G?G?wjz?c~1_W"Q~umވ~3rFI,MM&7t ~lM&9a}3-hcۊߊm߆mߎ9;1<,/فg&\\۷ SI'Mt5oC"aG;/wIu3f5 /q;z&/bqfIϕTb;Uf{f'8cN_Dx'¿"+¿!3;G Brs.gs"?r&.gSIA|*sr>]C7;J LDG+̉߇BEKr|RL߻пw9C.RTvG2CϘ$Im`u Idno3e8Կ8Sqr|B#Ga@=ؿUK,JN۟93Y}/Fv^LtP;oh3'a~NbrB &so3:"Jq;{^7nH۱Rv'6a{%IbKWv{C[<>O8\o=A9_rq>{~y(滿Bߨow cW~ #3v@ ğ@I$;c?tN}s?t^=ig׽e=IJfY+Sy< tVM$=˜k(TAY$Լ$- u$O`Fc2'\uN)3E%g[s/wIӹ8j)+E.p13c~ى`J{+')+|[ռ7C%[L}|haRQUGC>9P2U{KU_kQ>vpoĈLj}.wƱunX]qqRO-6X'N{<}ODIo”}n7r>M [ȭcAJż?m*&gŬ憦ۂHz0_#W$H %I'R4Hu-H %y~4HQ"?R~4H %E|ä<Rr@}hA)yV8:JⳘ,H%{G; R{ \(?_RL{KJ=bb-րc{@D9z!v`DwK%WTy}ZTWwpYb q vv3%1VCoB^+zxʅoy>r$"3>V7=H5OULnr迆{+(4Si5D0zxiuV&J=of@ {0NuZ'0sVVu:( GEI:1ď,[N>`-+Y Vm$?^,$Ӎ7ᡖ!'D5RBT}ouBz9 P\P.L-L")pW(*#POx/#u.c?D: R]1CbwXm Vi~TrvC_m(b=>CFr{G+>7cUnq6ņ#\^ǣTc*p"/WP<'o%+(IcPwx_^@Mrsen27{|s'f[*̍6`MSPhZq+Jt*}#X](\(똵MhQS'GA)΃Ri&1Eߩ$yLJsWQ9ld%YȒHgo0SHVdUy)`$+9#Y9VK%]@Nz"yjTIUrN] 场T%ԥj3篌2WF_㧊z**ꞻIe+n-O{6%_v[>'U_w[S?~_*[UUo~9⾭_a QC4yF@ ?Y%~UrƳj;zV)~<~u?)s@ eVCjj竆|ՔF09>>@5@y=0b9]y,`w?e`/N.s,0REJBHf={]̅*P | )s4Now=SN f/;;{wt΅Щ_͉/^WoU:B}^c>2~ĬDQU +wp bPKepxv~Z k-'9Loj`I60`cVsdžK}#ZׅyD5GxGq9%s7(^,7xؿ3DO6e|G<$񷒉2dfs+Kea_Vg̗~;}3*8ݐ4o(iW$~j[/b|v/!%K/)N%U͙gQGs7Wȯyu ezU&h_]_׎g>C~B2G3zSG].\~ ?u.X~ Յu៺j7QR~yzOa>=ayz?ai:F=ҍ)A=]m=c}>_>___0N.o6[r>uC3%^1̩0@wKhq5xn6¸mz7lqa#_#[c~nG &WE?5yM&J[5|lybFW$|D2鿍Bϗp-=hJY#_V=(3/zF3;gbMcƗJ7CU_u<Ja|a.?rxEw,s-5C~ |LMu0IJf>4qb. 6SKAwpjf癮qSC$%壘׃ˆ?ajnl;ޣiIL}QDw #| $ [ pfÔ RoJ6L0ェ=|ol檎C9K+ꠜJhz[~,TsX+HҨ}׊%"ָ͘s5{k!HOC8mnp;!wP;vD;;,7y;#ϧuT5;>p*yOea~tļ;oG%-?v:z`wsbGuA}!Z(3)>{oTEcv)܂ө2Jջ`)Uz1?,d͎jD獨lЮ~NwB8~HtǞ_t[.%Èbtt;?N8HZ:;î+xtkL_:tV&]vf nwW< o! f®jofL1'i˗au '1gC{G}Tc0t| ޗGUEbCNqs'ss '3`}*̦S|^'~s>>wcr}ЯzUIID}l, ^9)ѨS.j+/{z92Dؿ/U$c~sN`We2}U|8oQ¾nT!S?㻠s~Ty) s~ %mgk|r?%!Srr?u)L&!Srr_V=k믌C1VR)rCnu3@7W'?# zd3έ Op0)zQ8/̹:6h?̳Wʂ^Y괳/Y\B}@V^x$QSx_·mV‰,o䀼s0Y] Q| 9KΆD[o}lw/R£HguF '0/܏!cX]p~J.K!܁;P]e{!{k@1z TW Dl,K=>r_ocDp |n;SR>wz Ts,QA G :gS@\̼rA d# uI w0\o"[,g0 C "9C g*t߆@smߗ~3A;(C wzHC!w( U8m"%<\v o3ۺoo#CP#rTx 8)z^à0u)a?M,a3LʛB>E}=f1^ )/s| WrnpU+ x:Iy/!(ÕG ecP%X|,o䎄ܑ;rGB.<b"+=FBcX(1J,=FCh=F+9G`se1`_[`bo8sPI@[ 髙Y'm_+KVXk*f#I< yc!o,䍅7ƪ]gܱ;rB8k䌃q3rA89P8?Ca4+:^>JWu}st@,+嶃u<ՌWu}Tiy}&l 7M~7M~7M?&@ s='@ωo"}&Bg"}&Bg"}&Bc"=&Bss'?IeM&='힌|?NA7Sx O~)G;`3}Sx yM)W<ST혊vL^ST5zM^ST5zM^ST5zM^Sao*Aic=Aic=Aic=Ai?OӡtuٛHLh9"n3`7q>iL33> rf!}]¾Yw= ga,췞ֳu0 gal;rf+?=zφِ;rgClȝ!w6ΆhlȟsP?AsP?AsP;~}v};]碽sU,s.9q%}yo:m;?|Rq\W+p6>l>lw'}'}٨7E_4E_4E_4E_4E_4E1n_4#DO4DO4DO4DO4DO4DO4DO4s6fch6fch6fch6fch6o999J`9G9G9G9G9G9G/9K/9K/9K/9K G. G. . . . . . . {. {. {. |Gah|[^@%q?_~<'h!YHrF67(z.E*A"Կ"[z#}1#} /A%o{K!BR_Keȷ !7iyUӾڷx^[ypJQOp*W Y&+zۺI̯ ! )L3PrN+q3g]|Vʗ 1B:u힉r품L9x:籮P7wzi`sYW#Y>Э$}V;;mKԞxM\*zKx+x^BUȿ Wc*ŽȷV#j[|#{UYe)uI~Y~vn~Pw_9b{-vdUZie-EȿV>tNz|Js VZ;GU_iESWπUw{jbs},(G{=6ӹ=ʢs{T\XUa|?Z;C7moTZ+'T{+X<`>^RC7ҞIv4%C'B>amn%~V;|3Y|U>(7#fߌ[TS|[o mAVizR:VZg1ʵw>r\;nEWk6=:[x\w%yaTp=Xs(A-$܆q]).̋TmgBpyՒc߃|{o/ ;B^}-O Sk4ݏ}@eDO:6-Lj ^̶T+c>Q(]T!E֧{=Rĭ;Vzc)?e=Qyc#]56ֽ#c]GQ(E(w厢_(ړ: *aL/:+\onCI$a Xy]c5 $Y۟r,sķUɀ`uzwoꖜ{WYq8rv/Tt bÈbP5N'`Y[$~$I'1>Ob|B9?O¸9 էa Q/b,qJgJ| cY8p.ŮOF*,8O ߟB?~C}p-F;F;(X/NCӏU4?Vy8=@3 䞁3G4ŠL 䟁3 9 gF?g!,䟅"Y2şgYs>T~v'}Ϊʟ*|B[~|qoI<(%CsGs=Csh9G9˷>IH~j9<8yѾ \.(w9_.|};/!|I|e\VjW+`_EE%*XsU5c^Ck6\6Hpr_Czx]cT0俁߀^'r~?݀7t~n_70>o@_Jl!>BG|T'#/̗ Ħpm p}>B{Gh#\g:GΒ>4^Ơ'$g,Z,\:v|;> B?ZAǣ |-G- ۇO-󆣗D/-oa|h>/|h-<^GKpyNJKTZ2?J(QZ쨴QZKӺl4o`?vxxn>}t>>>>>>kK.rcW$quavpu[ĵo-\Bvr \?@Ӆ.QDkn=TB}@^إrSr@nȥLGE8PQ }hE"ЫgQ(Y,ۃ<~韸|1y8-3Z.S:fG'|]ML7kbGqأ"Sa? Un?fߊF=ثYcRy*v şAcσ*e-.%w)S .\Z_T]MlDR('t?.S_@Zjy*_F|OQ AzCR.Lo0-O$\op Gp@^z)B⦗#NӷB3<"](Vqa{S}Y5ЭxEz9q~`GǑǑ~G9?ң6B|R eBh0Vo,K;jy0=SSOz =H8\`88o"8{aZ?>Z?RGe7oRO4=W@mC|CZ8HlF#kqc]5F?m1_]5}M!)6ܦT㪩C)i|58k =Bϗu 2O/c2/ . ~z7͠w3 z7͠w3 z7͠w3 z7ޯ/Z9%绥r}O4G{soпo[@Чi~%WK_-1Dh {Dh o~~hh~ zG+ zG+ zG+ zGk-maGbm.S(܈qox…UgyNۺאD0ySֽH ZZc|2sJ}Zz`k .H+0e]^>vd5`z!8 ev" BwA@쳌yoZ]a 3p$8YW J u6usmGu4K@]]]]]]]]]]]]]]][EmQ-ʵCvгh 䵃(CN{oyQO{ۣУ=Wr0^:>:pYpNG{_8"8P~z!5Ŀ:;aNvBNZWtz_;,w:<\.vJG?HG?HG?Hat/KG?Hat1vL:C~gvF(@.У w.r2P.2 '3 /d @}#vW+ wu\znzD=oߛߛuxzww;v;uaWwث;=Bo޷P-DL =2!?r3!/rz\9=P@==POz@ma᯷᯷a׷᯷᯷ᯞ:{7z=HO-a0{9%BALyq/\{i?K3Ly.e"dZEO>׃@ !tyXP{|BYP˺G:?{~X[aE=_?]W<rҿ=_?~x0o~xB?_=k?ze!8,ޕ 0>`|CxX#źӧv<,zg ñ^5#}G@ϑ|#a?G"(oB:ZshoscP"1o,%"X|cᏱc,ʍ8Q~2:x;~Xgc 7'88Q:]093I+? &AI$ș90~&ed\'d;NFQdX Suz3ؖ*majU3/8R@2'5s^̜3g :#sIGTv|OiXߙO4LtOߦ_яo1?Mc~0t\Ϧz6~t\Ϧï 5z̀;rg@ ?Sf1׏[2(׏~D{g:2 y3q=rDϙud[,șgYBf]ЮY7 v;͂٘W;z-7suO_"%WBW_\.C閜p69 p._qg,. u_nKadH˾Gw7ym_'fizט]=U7CIptʹ+sVJ1QWhbg3a|~QBl랦,,AC%=k$s*dfxLzJ>H@ҋ2S|O997B/0Ù*1)5y%TIlvڨu]a S_ԡ<2z2x1x0=G<1<3y1z3K{N2KzNi?<]D%f2 ү" ,DlBi0+20;Yf;e~c~gv0if7A2[/㞨"?( a50} O?*/F\/ |9 _IxMFs6i9ms6Y}7p@9gQO͢2K{lFfYO;H"ok՝P?ADJz;*<ܦSmz߆P~߫n 25O,TNqZX8߮[$h qtboUJ*/zO9 u[^G cX 8 < ^̶bokoxY-"(0l6* ˃+\/zO԰d'ڿ';NԿ.)~aNȡp寨W~M<+~Co]3_߭wz \Uڎ?P??6ҵ{cԷ˖w|U|&Z OC}Lg!. f^$omn[?eC|իY$|~۫r{ 0%^[Xu3q?aVu?; hp 8r>~=HHa6|龟S7R$~)UբsB߈*EΟs~?C*;|t!K3~~9 U(Nw&dE=㉝;w~nuc (G1Gq?3hx `?cW,ʝ+%K{_k"{];h99; O+2w~]zL^Y^FW_>Wv_Ck1I#uku: HBMwWˆ &nF&czA 9LlFwK!pn5/n٥cvonXZq=C΢1ot;4l+e|{Y~)YsMi+ONO~Oɠ'J'{?a@[yF gZ [C?` A|)&6vQxw4gz?M$6gͩDCadaf2~# O8`O }\RXq}~73t-C,O,8 ab,vǡ}q'ߴ~ocr$|]b4S*,f4$4Sw Fk02L]l6e|_o'#ΝM oe94 _ +5PkOac ((w`L Af\DLNM%:mw#PJ~ay"XѤ5[M#1l 6_Ѯ9,B!7rW$`+ہ5!7rSLߴr O0f^'=kC*M5_XW #fx~)}Rb[w%3йPvwR]IJ*C^e#W*yXQ{U0UAD'?m24~tϙ <_W3խ^+|y]sBu]?(C M}ӋyJﵐ^ 23_|< iʭk]//qEg~ 'uyG'#Nf}"MOM"w}u_I^ZX3ĎdC[W#-_KºFN5B;m?9BՃM츤 勱) 6_?_-n?0r^R #߭^ e~m?zZ W-p]x޷m}l #c-0^,Zn.6-G2ZEkWkzQ<ߋ)z^Oi5kZC6f;ƴu6fN\0_5՗\Ӹ׺ze װL3>ng>?m8~ ߶?ůxW;\?ڡ].ϛH?gоvh_;[{[h1/:Y;w0ȺM#5:M#4Nv=:#]Gا#t=:PuNFW:Y_IGz:CN:tFzᖾeLiGgl]1]0N|.п vxbdݹ t_Ȕ.G].FX.gu ؃8)v0^NaZ/p+׏_W~3R¥B/o_Eunho7 bnn?Y~fdM)v΄L7Rs4} gD7vzg'e 9=QO'zb|<z8 cd=#a1#`(kk &Ӵla?#̭ =t8C4ue_l}ў/: ~~G~O.V1D}۾f ?d>0UGhq#SRxS~z᾿Y9f'ssB<^Aǘ>\֏x>v qONHu BCs. ?*f'~fN zt~$NHӝ?̌ pB<כ㉱|0z4eyQFޯ6f4Gy2{1(7<Jqf^F:oo떴/խn>7ym<1{ݎCz(_h/'HlE:WOnj"#'H Pd'¡|tιO:ocB˯YM\ld-1,_][R/ERW("2/3N?m\l[c![zFoh:'ǜ.U]L.J3iuUx^eɗi=߱~^~vksZkNsu h +W=c>G]'xG7O!ՖyY_EGk-o13}m梬S|OG/*/^`}ov;_s7ӝ7~i$QS(L}Jz{9YKT>c)Za0foI _Y'%u$IF wCVV=>>$~t/knR׸fcۻ̮iJp:t7MajM+A'K$IA<Pa#|#ESE뷿 ac榜+vG8ˏ[{H$J C`Uw󨻟HѹyZ8W_Mf :G$sDMy)!}"ffb2+%Rf3 3,fv0ߙ^fM+>-̀_qɏ; ?B§aӶ> |?kˑϚgהas$揪"yQ`YϩQztbQO$/ 5%¯3_-I0,{sl?枬`\cJ#?q~H3fp;g6tN9%0ۺܥ`w/Xa X9VHzh;qqv>=)~ 3^GK<3ݷioc̀O|X^0]\N_4eL?fqo=kNj"擋vO,T_ы6rK /d]NYKoo?3EK9^0= }\b<~ EC]3X^dfx3\ux)(oXYS\\g;̶]K׭K7:hi;H5f/5X}&N$xIbbs_Ou3soWKS%3{)SIAx/*zRYw2_.c] ~ ]a(MT|L=e1y9ҫy 맏%5C0rq8/Lt_Dt܊$\&MϽi;曦u&2e֔qOFq1E[^>WpfYLL3}So#)_+Tg/ ܆}n[06mJz5E)cw܁)@/@/?fhgW9swmm]=GeSb1u"GJ:yz]l Sw#GY/߃ L/n}mb.dO#%>/~I'Q9>껏`H?BG MW /W{b>0w8KsPA9~U Qx#L7s Oye+G[|A5^+L{eh[H_}5ЗK:M]2.Wqҿ4ڥ.viK]ϔNv r+2H7H^+܋vyQkBL2hZ3wn!^^|?.vAķ"˵J>&i? \Δ޶n/O~Gpzwaha7Dk۱)vrg[} ?>]rpR.!H $H ET?Ai"( "" EQ:b%J"BD"`R{x<<=}]@*ۍ!C@-!vp4![W3T3\F;vw]hwׅu}]h_Յvu9&٧*ׅu}]hW\[?Gx_/s;о{2Xe{9d=|Pپ. Bn. Bn. B.9ϲvx8u#܍p1pQH׸~#PHG$Of)*)DD"5~_ _~>E"Ol:DDR}Y?hhOCe?E"OJ1_Ն~DE+DDV(oKZRAeJ(UuP ^ @%c%Vd֞?+T/rg/Ս!u:Ӯ'>\{9+m\ehsu; tPyfsc#ٳkW-FCWYe} q3 qh8Gt l?ַ hcVgd?bhWCzGdb/lr݋G>H?82Wsr9\O .N[-IttCCxJ<O|.c_5Y{D䓈r'"$;ڗǔ})~YC/KOOvTYя~6?u\71 m$H~mGCKͲЕ~SUX{oOb}6l>tY _mhEr^)W ꕂz82uvJE;:U/}*y]Kfmff8}444|Tއa}O!߭ϫ(o:s|?6S L5Jw)3\'}8Lj9>cg7eVէUguT_`h3hU[Cӡ9 z:ۡ_W:Rl6􂶗4@93~X ڪ"|D쓤OuruAC7@*g1O܆:#<uIcC89KQ&L?Xw75pe~5_GUVnWk"^MMR[B=)U[ kaSˑL~N7TWajTγn:ڰFm6j#~į ~WՁ]W?o'$B9' mM\.)͵dP7:F{/HN>G:/;8 ~-UدCoYg Z?c faٵX#m[9׿eS&v^'Q/F8S̺|PVs7'U,W+GE>Pyj( ۘ-Qfh;}t@>}8? C߿ƿ--AX@Ub tppOqGϰ=A||EǦ俖*Y z|E QFwLj$ߥ\8ntQN(ߟ*v{k3O>%}׃gN,#V* j_75ٷ?_'re,M|c%~~'Ww؟A_]FR7fz^?kÞy9)㓹[~:_.OGÞy;KO+3A|9 HHo9ṁI~<>qo?B3?/GE0_Ln3/%0x§GI~R>_ ev_T왟"~b-kį_}MԏS.%}~o_~6mM#~zރxLo7/ʩ3 nK;$wWNq A]#~K>ZKb$xcR{a#$≗o/L>PpO>k!S-|O+)%^i"2.?x͜?K#JrC}690{3j{ q!3q!s_O}Z'oMx-Oa_@;σK| \NX^oۂwV9{Ae|H^N50"Xo+-*)cd2Cpf+J$-$樓=_EmGlㇹx+Hɳ?'oB)G W%ī_>xcJCo'q/%ROZbkVP[Tl)ĿbM/ tރ)bZK>H=^2x_wIb:ekOm5ʗ><0?x'aJ3D w4sL|. >A9r , _F|sU+π6hI(߿gA*M-_Pנ;G*/ρ;P~ݒRNSOW@闀8!직?w>nDoE >FI H>N_5<7{?o)1|ilQmq)_;?[OTg>x$|w;aI>Y?Ⱦ#?ϳ-OU~⯁OOSG?__쟖@<YO/3BMgࣉw?D99;xOx{? RZ&ςiFmm$J_2N8 $F>-;K2u {|PN|C??HC/Wˉo/Ug_K <+J?&|~ _pRB[u߂ߠ\?'J!^'6?F&\_AoQڗy,F[C o s߮ԏykoPG=#~$໔Gq+GeJ Bs(R*|-xxCɟ)?׈Pο=+*㓹xC!x6 KoGG#J2AW_CoUN<'޿P ̟><ޯP֏^b<7Ŕ3p>Y~O O[b߇f/Ie?#x|XGˉ?mܳ-n3|x-dߏo])K|Ydҿ̗?^%n_e/)-}>ʿē(_Wע|G~)ue_{x?Qu)7mord?CMlkh~'ag5{fI?'f M? i:iü\_~x#%^aM|go >xoJ,!>|}Z$_Lp'ҟ#+Dk>1ܿˈpaZUF т[|>G7~ğ{;K$->KlNQZ?@%!fς{1A~n?)3׻E@?<@Xž)so#Z) SOT3 OR3 Y+bi|FOՂ2G\/?IiZj~|&on}g^-D֔)c3,-o^=0ħXp_}I|/x]e|izZb_>oU,v~Zq=?~f5ϼCY$ ~%`fx ~ԟ~'r7^F(Gyk⯂ߍ|wk} L ޟՅ*# ҿ??}oo|ACxK7eo~'eC> vy7r}2W!}PF'S{^)1y[O W+~ӳxB _A>1_L6xx;N/쿌2O~xge l[psx"?E<k~,;'ݕyo)[߂ Sw/^JN_d~Dgh 5M7,Dw<A#}c|?Ox>oÉ?5_㈏h~QgdlBe}g^J|f?Y '^~})|}o2_hXF5⯃ւ/esK}~A3g1!¼EZ/;^!x)EφLjG! o[ ><N<%/#>#Cܭne 1|qhY>Zٟ3_؏׷|b߆گŞy6c'_S g51xr}I^F7O9F*/kē*Oσk|S,烿g9H?IxoOcgZ/!^C%OJ5$C=,K^Jq,7e__[<[$/!>|%D|."%c|x)K|В~_#~%|p7|ޒ~O&[ě\|xee>Pϔ!__\̗/\z4?{se(?ǻF/ ^J2oM WJ WZ<>7NY?TOߠL*3/#> |{Ob<*g 'xx<ׂļxJ% RگKW+{X2kC1Ex>y6}f6XP/o G ?GoR:E>c>fkRb(2?x~ⱼ ~|+x8nt}oS&s}-"&[3;^1BkTlҿ?|e#>v xﳮW$o:xs|ߤ뿔7ԯ_G8<p~B~!oA<_Q@ܿ /dI/4~'r}s<,?uL6 /r|@|A .Wx 2U*W>뻀xLߡ|4r}9xWp]@ +b^Ǟp.9?͡u_|}!>xR>L}/2o1o'߀W %^WB9&k^ߙ ~?x4F|Dy!)C׈a-WaA,<a);C%^ć'>~/߀Qn(}MW-<`?xKTpW Iğ~1gWǞYƯ<9tbރ=x}7O#xF#)m!_K xuq}1/'2Cq,^<[~ʜk)Oi1Aχtog <oGx~>x!hO *_K|*x%[/_Ţ[s ?k~mhɿ"|f_CۆO/Dy8 .D- ^!?B1w#h~_$ϗkA`Þ1_?gK^B1σZS;?ξ/wCԯr!x =BIiY_F6sy%R!8⯂?O%>>Px]~m~x1Rvb;x|Og}?o`_>|D|:S-ͼ?H ?t-%x^dHxGbs6ċ!ܥ|8Kq|>^! |)kЏn7 ܲ~Q޲(K>|{G(gx7kk_b~4_̿_qx~ ? %{O`=rk_+N qs<9 81h78Yெsw%2k_j 2~7hσ?o/&[2G|Ԩo'(3s[cʗKܽ /Q擈O}m#}||S)ߟ T`aك5w DdTf̯_XgM<!x.~@ގx%^Cϳ؏&>|WgˈOo&|n~rJG| v+gx|y7x 0L_L)Ee'gqS~-/qxk/[B=2?߿WO7~f)_)G7;O*S?>s-[WN{6=K{KWPx&~ٯ_a}|3#ƈ|j=X%xǡ|#ڒ~3p{<߷Nh^z|xKJS?)Oߤ$w[J\- ?R* E6?Rk4~d|~]nG\{=#~o^AVڧ 0`?|0= ߒ?O| `$>|n~27|-j\蟶wOd}7;e=|[˔Bуo{?WIy qm_)c+Èw?["<~|/zʼJ#Jo?n- r_-~?OXJMtM~Z?R>eko{^N# p{?:O?rF )K\>߀zywU}?֗]g,k4Dx)&? >x{/׃߯#_ЃSS}w MWat}ߵ Ͽ߷xK)u|6:7w ~S{>|Nt4د'ܡo)s#f +-'>1_ysQV<_wS{ ~-x#aޚFpR~=_ Cg)g>Wx_~ J~,}R'~{>9! ߀U|1ϗxxm4>o&~xn~xw!)C0x=b x^'#x<;C&ρ7VGme|1K|xSuߋ _ \^k+1_f>џ><ϫ7[x>kja?#/ /,4S*pQ*㶂:vϒ߲g B=cпaYvG}o-]]`]I=Oqa'w òHsv7 ֛ K{Ӓr =s N!m^>W,{Ždq[!Zilh1Й+ekHJΑJ\ecW4"ic!}^8%,KX{=7e%( аRSūe\-Zj&XBܱЯg?Q1Y m 1K{aI l)JIwuŵ֌u.E[,Gg#Gǂ} ]6H/ ̾NEV^'nCXux⾟3}-b-ln9{%|} i\כ(75ﳸo~{eY7=΁.A5xɽ{> ШR789k ::#lo0aW6s,ܱ1laހq56c,޲ěx7үbqBO y束g!!)I5 ='{}%phCʛdZdd?{)#_@C@}*)_:lֹf~MJ:Yl{+qP-eMMͲ_m&mq~zEji3a-xy6 CˠzD:2[yV3,V3*Ӽitj[e>Ca"Lj^g` zq/Ziqhr'm3ݙw6^ hGз6}~fٝt.biq'ls4.YƼvŭ t;v)vϡ爳Z= N^.G4;e,h#h{ˑΝx9Sr>q"ܱKG풶r[ܵ,\fv!G~%P}Rd:Ӡ Hw=Α^L5P2s|)x[. ,=,V{}>Oݦ;~̧މwcx?{vymQvϣ2o-9ܵGG L/ i73BGAO@C={ejMmJ6fB ݀;Orh>=IvR= --{Ž.3:gVvάދr؞&EcOg$Ǟ n 6iy6KNЫ1'l6ہw>ea- C?ߠRq![/XoXSa7v?pAu o } ?̓rޜ?m\`Ig%]C2N!!3NMĩ쐙h"ͧ9KgLA,q>Fe!ٞ݇s~Z(4_dz3Hs#ƹz /4ԴX+:q3S-i ?b'Ђ#>ȶ,Dx@Ci9b1?wzɵ_M^W~5y o ~/S&SNz>GqOC'~y_ě zmnO^'~o }:::Zso{?/W/ ;f?==>I(;eۡ'"߄>Q>J{qi3t}Z73Hie؋ йo롿@C ס?@A@A?@3wCBN~t~'ڂւ6cO6N4ܓa=t04|>gCC?n^D]OC'q.8)juNcE͂.48Ax)ܟ{wG"|%|)s?J~싨|i8sCCGAA٤K&a@A_N~]Z4oy}kҶ{ :t>t-:4,o@;+C:a@/@}V6>tNٟtރ~]j?4}˱=r4%5į,k#ȰЁ`#H l"C爳 a'WyF,Kr@/Am?澀y႙#+ `lav悹N}/ ~uᝠ}-r͗.y}6Bv>G5h%F2iK2nK=\qێvOw9s?ޒ藰o]wI]2m$l\1'BS5m˲%:%フu*_ZZpWZx?A@گbom -_=̫2_RK8+?78~"bW@x[(\ tt!; h#hHGMУ+P>Hױ߽n?@:'}/nlw>-~ߟrcwC@BG0&L!gK3Tɛ-Ÿ>}f ·RWt47؟ƊǃN.MIm }:T:Oٽyo!ϰ~L#4>V܍5iq }aӠ!]^d?h{p%|#^Kh1"CyGtYuYOqC7=J0ÓȝޑTw⍱$"oA1>`wv=,FxLt[;'GA[y܃&6;oNHQ)y> ^}siGs)8Zl=2MArβE>\2,៑{O[`Iᦿ<}'\}2m^FFH̀E`E` y>ypW[==t˴21A{促>2cg }Au _)yďH1yGrcE.xB'Cyd|Mag71RBoC@߀~)AH#*FDɰ;mL"r@,2.Ko_#Nw%O$P F⿯lςJ2d%} aoAgB?(zr05+5kCxKHrCBJ;= h/>ZgЧ) Ͳ# ]6,vrBuhOjǡ?@wCOAcV6@csR@{A_΅nIm'NC8g^k;q5:lBBA7I3Ar_#受qjƛǩOq!Wy|Lwv/i{}v#K2~BW6yOr@+ C^Mhb+Aڏ%@K8}@ |;~sЛЈDYdҌDVn{,UdlRj%1|G܇OA/!;Ɍkq$I1I{@A~i}ga,5!Y(+~>33r6N7®A~>hu۔:A[Y-}Ž-/Ǒ"3~?01ŌaqMi5v>I!l6)1(ʰhҤTGlqg]DvAO!} fϳXXܫ,,]A:CpޚzkB("f ?;. (53̖HBou&^bLZ[ ݦ|ohz7^}ڲGZ65FiOdtS {1b(紨Gh46(8ƬK`ytpe XO?umg2?QFn#&Rt{#Q}O5t;ϴ9\p/+YuGڋ_"(Ld]>=\k HkCh\I*n/ ׸YQF{c[i Yǫ2Vf| şVSO҇[tX/xS8I){+SXN|NB;N=ON7UeQ: >0ؙIFoatӪqÕ\o#y}7gvc4 5~"gղ0?ƩF#9HXkmڷ.DWd %}֒>|Lx].J]hMN5"~lQ@N"^F%uDQέٟߑ[L;-اlM7mʚjbCY69Q2°OWQ4%]#aF%v(Y)f}`"s(oS=\Ą8EֈFnٹ|Ege%^^~@uQEcqaolO1lǓ?"F{a"kӠ4ڙ$Y$Gs|Μw,Y_*fQNŜi7O}9l/H{Ls_<̘}8ӷU3}^q%AשrvՓjľiĎɮmCqG+_X|31QcnG;$6_]]&wnãv6Z:~mwIJ .wp-yTTƦ Z_xYE+ȟ6^'hKRA(H%QТX´qZU?RK3bgAE?6\|_4MkrK]cⴟo7DM\/9O68Z <ע0q\W:dIW\[VWqe߫X{<ۘb)MN)8?VV{߳y;;YvJP ziWWX( ;fܡthR`sNX6h͙ucdAZ#S[ .J[517Ӊe:~ C_ϙ3z j"xlǥ]vKP Zǧ7؊ z+.=rlnY΄4{pyNP;1]X1kI|%WMt%؟7](/)1FK 2DRB==>?Q$%+Ѷ˓dj]6Ķ > O.-z?ARBvXL] (ݼtatuf{"'ز uOl8'gL.bFc&[U$dDv~ns O2FAQZ%vё1 u*{ө:E場=Fb1ZVe14Kix {E-|@b~:c~^5Yij64a4l6 /#w? ^?HBӁ:g&v)mauמ}b$y$Ⱦ5u_k^ZE{ߩN\=.8Fq9lY)r$ 58HHJ,BJX /Z,6cǹL[:yVUΩ53ȸo&%₍(Q]c-wbtƋ0 DM;UcpW2@9btnSog)hjX6Fo^XU#$)?ЕJrLweIE9oYQ0oۣ;%f´!}sINgtqN_mGdlOrr^Nb tIΫKW=o| ujo|72Eu{0mM䧋_E9?2IͿӫ=Agނ{{,j\F|Qwӝwirqʽr/DK4osE9{=p{F?-FkgIޢ4* {#5ڀoi'E X=IuWt?$kU;CdKyj"|U(eW` { s&۴ ֩VY n u{m$ەڽz=F6QH>3# tsE4H~jF:Ah$ʥpTJwe]'ԩF.(ǝSC'"_"GE' &0V_liO{4#G٧=K7~Hɣ ]}yS7l~WSTО5u[*߭%Yc\6ŸG#Ò\VJ ԰bod Q"ׅWi"i3φ- t9RHI1ͧIu1%w <3<5ѽ0ܓ痛 mx =/.kQhVX,'pيӼ]#؆ NRE (;e{9 `yꉒTkk[y3sp.9ꓢs}9 DV@gihp:ԡ5ҲE{9S'fFrawRZLfJ38IUGiJ7>9y=UQ[Qn~O7'WDD~5N5ҍs5Ez'}|l\L1T_%#+^Fg6chv)JgϚrg͊md${XR9aO;pR֑H?#Fdl؆TNFNqNT:Un_9.>&N[T%簊:qjXeBeɲ>y+e3 <abv6Fg4r~fSėuQ>ycqKt-]KN3޿db[[dO`\lxZ!8C ֱ=YVtLjnanѢ[xg=*[nMYP`&>1 D(6(XPQQ>4*b"* >Ιen6yg;̜igfΙ9sr?_O'X7mm6Q=`o﬿\}ҹg~.=/r=S3QҀuSaS\o/uu~.FI)]t)pCw=ƍЗ7(<<jbdh\˴+'15lZclU. r5@P beOJbs[S$r{mpG>L=v&tm{( sbH-|z{"4·5z"%dL0f҅5$;& Y:=(S-k&INxm]JjGLJK(_(=C2h澘yڡQғٖdٯAr=ZM1'=hN\ptA)™SPϋAhJ/$3Guh[rn3N PnHmyvhW9Z:MN-})d^h_12@6Z(簍%]"$yg3A1BWC]BWAhU6@[7clk`v:I8= BM<=@mޢ{ M~ ȅ/p{\UM:z'?\-tE9\cJƑ$zC/zd+!Qtjw[tR~J~#c?[mg7F|KЯeqpnז$&z ٤/fm7-2] v/fpwUBկخXHjUEmJ1QQ8SѪP[tuj٦R];-ľFKR).NS0d{wfYL\z7|So ^g3s~yu}\X7>M&q7I,&E0E;ȩ?*'yjkQ$x7< \wuIaۋL'7Bi />8Rvm/:Ès7Ve"bJRN@'k 2xՔ>cuJfi klf _9#\gd> iJTeߦ7Q7/cme/3)IYU:5JΫ"f07R+h2H2*LHsJ#,%[Hy(H)(+/iQyHRϒ/O* 2VɧP^eзWyW zTY+XL)5K~V@J jG ;;gN--rs`5#\w`3rj ̐n`Ԗ]HRKc׹PC-i)M CKh[tֿOy!u2dv!$kg]I C:ƛg6x=aEy;pwfHZb֪,G>4-I$.1>Y~ZB?~4-R3=IuД `_l2F@RmSDV\JxM3+$#:h0y8S(X%w>jMr]V|$;Wpy!~vh@3fJ +K{rO)F~m\u;0YPP4Xs$|ǃ1$P.}3n_S:8f6fChvj_3~`Q\FJh'q٤ڮXpӆ{hݟrtaM(md:dn> JjOMPlj*[>sW/VnYbHw@YgfG-gP ri$}<ԑw`xf`9Nd.#zM+;γۙg^v7&i~h+ᗄ]5ENܻ:t[{ltrQv/\2\>֏iPBXWU]m"=|H|W^;@= Fg' >Pj](K]zڼ<]Ztr%}wY[FY00Sjwu 9{LyE{O~,RGD`h f'Hꉀ}|˺19:)_?@iL'u~~g'AKJ3s;ocʀY?hQp"!-A\:l!|;<% I-\NLD!M6 {.z_D;vr,ʙ-ؐ"kZ/{F4N[(jS s:˨9JP>Y G#ȣR.|Jq Ufӟ R66Kfg0=eEnwȤtؾBg!5;6J-w `F2kުR*W1^zwFS_^v]V*{+w$h{5㾹4dq+s' \fųA^jQ`6 |faKp؊\q@%Ѹ#W𻼆j-#˖=*p_Z6HeFϖ$p^ ɤE|>a1k]-װS$f݈wsa1+sLN3ǵL;\m&h (^oWx7DFڗ4ߨ7]<lRG<@+,iiTeݕ3x'ݸU\/ų+NԳ|}-_c"y‘_*/Sg~wߓ0ɖA[җ2{iŏe[K?um{xnW+1v{Cunzܱomڬ2'sK#Fuu٬ژ(m I3x3An+hm|!҄t)Cw^t^d]e_ꟕN[rTMQڔEȎǓ+[̭乸\ᅭ+5 VBx^Vv|:[H}ֿ\Z i\!/]j_+'} ' |^?;_y(0t =R"M'Oћl-s3|ztȇ˘T|Z3}4KDC\FiKMF92ʂ\ )d#UiyTO, Crsepz*gnXhg}mx̪dv9_ړVuyڶU\&0tTjJSb:y]"{GU(kVٺL|h )PR ߐ}ڬ,fEtNYݏZ,p]/i1 6$67f$>#Vϻӆ&Tz_&_!" Ḟ !PoB_!7U2:{i^mrR6ڼGŎq%x)CKJ[+>]%}?նMvmwv!|~זZխvֆkrEB_X iݴo:wVs9$?cqS[7>o˥FP!UB6ښ0QeO˲Bj\x}|mveCEӺlI-_ [4%k'dӣմ2EF 3g"SgN;r {4hю,WҟOZ?CfG>{Ķ#'V%L{Od/ڢTnS@it1y 8r sZ*S;P>CvBl.2aXdz֊z0i("j!xi p6Jv)k+Q?tOu|]¬L -(1$jU;.8~R+i"xVW1Z#q5q$ӺAṶ`=M~%dl0@QlM,M!'f` ;fsv) i&>SzqlV_fkk)fu $Ak6HSgZhK7\è-qF=<=u{z41˙TDc0۬pE5RJ۷EY!ʀt>:Đ6ot"0oztXPR|d_r.C %^Vu M٨,o&}{I=%q,qV?}D4z?Ӟ˫Y}vK(ײ$ \#737"+F=]Dw1Yd`-Ia?uۦµzXnoWSڱ>u&9:3:s7={G0O8 ֝:v$?^<gbʑOҬp~N{Me w@SVKy?Nw u,1k~:8x('Tc??0>mL}7J@;N-@+ywuڛ_/OjO8=+M*fcuv'9uZ.+^sla֪M}됺8c6|YG̓shmT:ĖCCdvlY6屙Wl_ΤXqDjLfO_XfpADWƨA 2zUP۸] l|c_V;স8gHÿUT@ɮXY8R2ΤMDP5$Քb? =^K29[0Cs _Q-roT?XN UrLףU2/v%bbu z}S>dA.Cv,oCCq;?#܋$&/`m[d0Loy>b(;h}r;E;}HVVB}~Bxy%sIh6vʛs~^P's .!_:8smZ(h7ְ@678pV(_CSn?|\Ѫ?^A.IZHVYoOH9!w"Pזn(_sx.ϾSzBqna' dӷ(1ZETb^O#7k-U;FΦoW*;W e%1GcuDJ1Xֺ VC R*6%(#wL*OoNU I!}_v9C{zC 3 sD90zbk^pߌX"lsX5J9`;P);:J>=vj0b.8R>GMסMWfj=J4Gaur(c#xX4jƮ<ޞ"z!=x$e1bnK_ (o~'|2t{;'rl>K$z$R)EoiB)nE5T-{W*u!B~(<4p{[v9Fsj7)8)ۛowBcbVsJOa폽O>֐񽸔3z.pB>v3iwr7En"zL'ذ*/S#[IU_F\!FmzahCA> 1W( @R~0-3;U//7Lҋ` z#mH]|fXD[VY|pyTEb }WOVb;B0טlH[0miȶcV+#md#dl顺0&ڲԇ1I[sgk!ԫ1)cER$f/g{)h}l^46ѪFڣ<~ARg7hϑ{ z^yZضH8ކ(Y=O橀;:qs )Qb(#%J[5$=NBݡ/@GX=-oo!7~GIkIDarM52!BDјVX(k8>^Rȼ/3;$[^LwT3Ѝ>L#mAIoBjr`9rw!L K,lF[h'?h, Ր p椞dN4RL;K_,n_1nwXY9F-,N5{A82E9ڽG(U鶉 we\zp{c w]8:uCx ulIo#F[1Wڬ+} I2?>2܏8Bk)ZتyMR7 \9&ncR<g}}`}>(f05oIBtp7`Ѷ<^kmY^dGܽ'ðRi6(!!5C^:Io4UrhD\,:=*ВNT?|Qqn#oWYܹ=6&ԈCyPj(ϰV^OR.ξ5}o$6=suX9V5hfJwR-[ e+ᝨ+U0ȁod6/a<;Xi |GrTVTKfz,v8gݜ:l5(Uv ڵmY'trTWdvs.l@͞da +YOgaϘlC }-vivf,}rҦV 5IT()X KͰ0^\ Vv 8~:^:4+khAR[^Ho~!_S\.w%1fݵe-@=T5Cf'JW޹ 2P5|1{i^^<*3[d{3P<5jm*iA|SPv9 Nx3R Xd?D̰<bo kH$D"ѐB<Kcr1HgO9ЕKs&\H^`MmYi :B;K[ҧ=f Z}pM>zAݥO2}A}/zp{AZʩS/;v8}~fpj,06a:vIfh]z/CqإyS7;TO|Zr)Q$PtҦYeaWB< B/4C.MkSЮJrRY60!+B֚2{+H%JU]>h#j $LypzQqSew}0r=qWR˙-J/ 8q>3MʗBPL[*@ ~4QLRZ^D5ڀ y'k34quF~:XalcsG6no޿%ADOY0`Q qim0(&&C#Y-TO-.&̞/7&'lv~>=Ih"|?ߑ"|` ]!wG}*Ep f1P\6}"Ғd!IUb@Ee |&{}ΔEH MIZk̻8rN>el isy$@>$rCݧ}Jyj -N[bEuUE"mZX_ևG=F=oA{0a{er5~$ {k f|%!b6k)Ľo Z֑IT|)noĔуB]d~7,A=J13į#ڪߩq}eRNo$pE&.{WYg߭uIc{d^`IZ r-3wB ìCAv6<%SΦ2ߍlTB|oF5#(gkof$}NiTbkADK/XO%(i;+]ƵP0Vn͔0J~ղ(+1d]ukm[TqВMv̘dl^٫(;.ou|#e^[ǟwLN|﫵la_߽P:Od څG߾EͦQyZԃ%<;q-762}ǝ_ZGhCz^ =с=y2M(6X k'ہ%> eO_zbq7SL:C|~iߘvR=?Kԋ!60²9! .w{fg 1b)I k'-i8MG&5NR/B{Mol-[_ԲS[H03,RޮY}iZ9=IjI-kJkñLkλ{(=s`5|,|4~qS*=̴}udD_@h{pTRhJLL%35\!SWg(#zM ǿOsQDb8d'%ڳs;0P|{0_{=H]>@3o&dV3zj|^߀ѵ B5W\۸Ji(<&pWd^.湒Z{e$…GI`PF0{!)ǡ[^ض3_<'UێJYAnfq%v/.x-0g,vc arG0ά/r8#6j${${};7q> 4N_S@˅u|?02lޗpWIC)g`<ޘ\)>c9>l?a:62\Q&g|k톿/TM֗dbct0H*❐ ='Yϙ? Fl:o;l?rb:.35wE βm_,8 IAN]_#~:ZY' r) ICOx[!sgdO,*SaWIuKJ=`6@QR!;?LJ3)ux|7ޯ|SYR*xMIJp<Z1&c%6A*Ou|$ErZN?EWt4$ʤԏ1UYWu VͤlWcjj7Qdl+CK|[se%~y^VH g͟K*uMu|,>kj'I Iy&5 'k-]OyUqK^U}ZG TUKWSPTЉ;̫ZVS'?z&,3 }"V^5>EO17ղs2@,]>>ZڪPʼCüYU)BosNʘ%RSVm4%S\dbʼr.oόbBO:bM?sPjI,$g+Kb "lX:&}vC-y.s[$B+yxwrYvnӽV,tZ1Pd 6 AoѿBOO} u%EH≚G$=K#*e!|?PͶ3Z9wQp>E|(Qd#uw๽[{UP*֥hYH9]Ĝ#7fNbVt+}`DnNR$\>QEgtzGYp5h ~e-f-lrޅ10CB48r`LiNYKк3J ?x`k;*̇ r֖Zg>vVa(f.(̤@A\w/k)>攭ci I¯WYy$HbՔ WK8_9! PA*/(*Wz@(W> Ԧd8%ÒiJ~Ovc1+g+bY㬐={_ib-[O|1'_U=jwNdSJ<I(/uo83`+Zgw͔1~[jMn~&b %H*H[z?e(ڬ^Niqk9}x2&WK@jԩ`f`6R]HS%t7@Ng7udZ滷<]Ely>^jdmGSW|vʀJ"*q7Zf1Jm!G~ssG"(M=G]`27)96fuHH2RԀ&Zb e4ԉ4Z͋17pY(EQ(f7v?qe›gC!Hc_ ㊋/VCbˊ$G[J$>6A>LED+$|REwB Wߥ@$7#)ZZ%& ڿʑ1%c٨0IGE QRf1J~=TKe0JK[]U+c78Xn,N>_Fx%XZ'A.G@.ܮÒJ:XRQ\ #oFi1VKJKU^,0K{ )۫JiTF6o3$,a,QJ WYCA zR`n)0"A dVx, ]VR1< &|H;;mԱv[;m 7wu7ızR)< ڸIRcXK<'Sop qCe!,f헃h[ŊD$ZPP8rADSV\ ‚L2+t6RA<3`T5}mؖJioZFmauXR+YY 렞Wwke {[Ĕ z7rv/.il?,HNG w5d+H 3l^\خTC+eA?۲A4D(4):;# RK?1clOtcÿ4EsO;*۳;&A{lPp?$ɇN[PҤhGE? ᎽDc2)l' 8Ja 6GiY͛ 7!7 =,S1h36iya}s>H0`\ЧVybgkl1lLBO_܂:} /Vb:| bҘd@E>TBBE|,E|`]XFB2!Z"f4p₌G*⭑d+Sbzb~=57yX 7YI]b~xX9. șP0˷ JFl:]Iccv* A_ V:Iұ>TujV^0ӎ%r;SVbԊX8-ڴ1 n:Ƀ2ٜd6/8~Mg}nd;3[R<ȹg=ޞ;xċ|_7kkAj q<1ihCYUIټz+\/}"?IF+x_Q6*qe\&r2[%*?n^VVr${iỿdv~vݛ6e B7-Љ۰ZH;NEnه{&3Kco=HIb/]sX鷗۲KPDmMmf?m9/#w/ޒ2\V # kفz9a Tח܍__b~l[rԷe/R|#OyWQ(wz9N;rZhc'n-b? WVkP2iCܜ2_"2Nˉq`^:9St,]*kmկb;yi071 ;Kw}y߷N^vp%>xԅ /r܅W=]u <“>>.{]x/| «| O\xo)4mSro8}a?AzjWH[$;opDBd=.%);EGF!IŻm·aiHQ30|÷z ߍ+6"yY}YBi= ^dAN 71qI}zۇ)==f%ĹA4(=Ю- >a3{d]ѧ|ww}^] +7?BBy~7 m7%iOh-ȭ7 6# zw }2 MF/\C:O:%HAS b+\7+slh?ptWH^MyK~BtiM\@3!źB\oH7H * \ p\h}o7MܱlY01 lRKÆ`Io&tz(q\.p(.p(=\JlbYqR qiMLy$\% b|5H!RԷ(y<&RMUI\o؏Nv,|HHWp7^{}cWz.ast5KZ#(%]MV哟7:am 4-G~k|+P}.x-eeWyvO5]~4.s!jCsDywi9GVFX9zr'ONW ]#_55BO7u9>yu_ȵ52\ԏNP|/1+ylVuQNڅ7u>ۅ1;^v}z̋c-)xz'I`W-A=߄Hgތb;|"EX]l}p[e{<9m;/#?o! ? %+L:H4G p@7Ff4ɀ[bO|^3q "&0+&AR{pFu>Y4'<r9dԇ|2d},DLve*MJDhM:(ؤPn}vmr5~+[Wnr湱4.|t gmllmߍRD/(OؾĴ7C}+oʅBŷcn2"K2L6/mWj z _2{`+N} "ƹ3t>N:VW Cw(Wf.aJL>ӱe%f+)SlUgaz8#o-DX;N#/D;{>C.|OOOR53~Z?;՗n|_u|\>{.C~"uWa?} 4Uz/J)J@8O:O4s{3Y+yxwGdrN_tOJTd~o'jvB-+jw֒NZD?wQ/'j_vZ_ƽs.o:Ę80kθG>.$|8<7>O|ՙ_&Y~>ӅqG>.|>߅7W>.h| ~ ?ۅOL}z2uLf ̴ q32ax{^Խx8^8:u hy1|ޅ%^LcxSKR&@d:+ Ψ::#5t O}}v4>9 w W#Ԏ2ۯzr:'Ȩ;/v #A/Q;B!&cfpM;Nn2 h/ ;p' an Nr0Eŷ\Ew{ɸ+y> /d7WwGWv+kU]Qf"] 'E8oN~iBobFQ)̿}%,_wE1ٿؿۿ-o+euҗ҉5%65F>{m}YOoukrV) y:n] owm>/92iݍ/ }pugG؍/~ [;弄QmGnv_* O9:zaYg>g9q.|>݅ee~>ׅ_/sWs}\\&~=ldҖ}&ao:‘}e&0 ./#1 cxx }&gU^Ï~x _cx

9K{rLd"do.+ Ykpـkp&~pg xps ."H \;d\wXs7O'B.vF $RΡ{z?]2 |Yꈸ.+pq)7Wp-8%JW\@t;0,"A*bڴ+v嫉#`J"b,_Ex _}C?σ${grۗ/sκPڳox˻܏2l]ҺKZR͡KZ2l}uo8r|Gv]`ˮ@]7i/xo}6}Y|¯ v*G!jU>8a[ E!U5FP/6 N*nQhrVIZ29Iߪ1'dor0}8u>-.pO9h#\¯w }&~~ ?_ 9lBdcT&$I{->l@՞r$pS~ % Ң/C`~m۝lۏSSUn؉OD WpG#?ŶH.컝y-sf-]Z_|abV_ ˄uEBWU:p ]n>TECTvt*SE+?ԀƳ8/eb_HRNq*Z%Mh&~kFv9Bau|7_CU{5^oe>t֤5i:[n#qf讧Ng}'u'6(t[|kޔ75Vߚw679honjs7৻}9I6guA9L#ӧw#9s7%GMo-x0p7U͐6A_X}O3|r>d.Odj_|SIb<~dz\9goxCIM&,UPzoWmi1./1-~|-V6Is}ky>_m3^:'z%-]MTIгP%'&lׂ>myn'ڿٿ D9{+~Y2ʰ9}[N?g=6O^xGu.٫_ckL5N_ckS[k\|w Յ?{|cؙ' _$ _vtG~ *[9lXV`/ijLhiRLl@wo|m.~}oM-[ .:kȋשޚ1 ߀b 9v6JWX@q{6pM{a->-m{P=p!LtY;^;ߘ0gpWD/^-P?W3=}[|+ؿho^ՙ'-lX.m[n6yVOSioYnWE{ڛ1;ɸÃv],p_}3<[ꌕ7U>.|o-\ՓdA޺ӵpY[{l[vx)5-~ +yiw|3g|lxy%7+Ļn 0O:֝h{o]mzoMD.qR`~ܗI=46A&mx*Y@kN~ k ŊP|Ry(WO(hh/1;TE[ae*{12>2)ŕWzP+{ 3oۄ |7xW$qEz|OAo^'y+s4iT+C\4{U$slg{(kӺ/x{$Bx!z^ROf;԰EjJg[c+)_c,1& ;CzדcI3J#\6ms}x+@&di$ &Yܞa !hiyYD#[Y2wmƷwiaK7Ŗc'wx 8I8f|kwbibD!ALK{+ixs)cނUqZx+tzwXMOBy1GCݪlH2}Š+%e{!ܕkkV1l?Nw0~9$FÐ;@G,wYK8+6 mROB[ٟj$@739F*|;ym:Kۨ>P6+-YPno'6]*xs7`Nyt*Λn@Tb$›QڞzǐSgE%r>ae!ÄbHv[T}N#5䫲UTHoCΜ %OUT|k"ɐ~?}ǂ塪 DR/odJ+S=@=JFV6t.vG#i%QJ薹Y8Vwi ܡU,I|*]wB>%(Q=% R758B,sm^j\h X]1 CFsQ^=[;Xx.|c엘ܟ }q%E@}EXYZ:̯E@٣ئu启8]#Hݗ\V[%^\Oܳ/Y_C]?$]%1&S[iȵK2Iij 4kSBIZWSs9>oƢxӬGqY101F[7=-,W!w+-R((E*!͆;y;ɴ9yRSN+V'LkC&ʹ~B{WƸt0Ƨ\:jک|c )6_*zxpE˨Mo Z8OCj?m D/lx]_n3u+=G%I)Mڢ_+,ep%\l򐩌*6:c; ?ȗҎ/#^SV#Aۏzm?>U~tqȉA:Z^v6xVÜ?=ǐx$)n'>?v edW"H;1]W*[=AI E|#x/Gt'ΓV$.gH>SsU%TlJS!Tv,6CV+#fTn"0:F`Dpg[ҿ)ܻ^h +:Jm OL>~0`|CQ~2FƚTrhtr}*%]wEw0`Z~}6uM-ڌ&se(BZ'9 u ?z|g>$6<>\u~/Go x&"o )+S7|LX!R_p%? '@}@5{-_;r Kq@ETXOZ0}0a"Àӄ]&h% +Ia`n3U4H hc`%l%Zu3aI 9 V]v[QqC+&x*aLChm 6].'Ѧ )|&P"))!'R?xsˉqׄU۬k鴏{"=wy'/*"Y~)ʹxd5h7s-y#>uX՟ J8 6ƪ8>Ϧ9P+h W"zi"L?U=S`*'`wT+eVʃ͸}:eT3ySTOfzGz:~Rz R%S=HV?~>/άwF|)k?a[z_ ?Rᯆm¶}?¶};C>_~#lK݇Rm9C_=c܁(b~>'ADBS'=b (}u1{` !?؇>[+gLxn g5}@"}@!@7!#C⿽ME:3]of8}l C?/C|B*4It/"%9TJ:?jR΅~gQ* }I_9z3bz]Z8c*pLu@ WpZlua5{}0qGD:dC_R\SL,^L;TπFEŽmDPgJ7z%g~ ](]e)ur;བ@eGBrgl/{Bl>ߧ9Z -%R:=oJ?nȿ/,v6e"a$a8scFYaεT[%ְ6g5z_ZfT*\-,jRⶬs\hKyTȭVM9fWߘ %}BS@WѼ>r?ҝt@0٧J -\R }*Ōgx6bHjݬQJ<:i2k2D{D>e<})ot8?[wz Snjg0ѦCpQN={B8+2RODۘºOi)|Nt|P2xgF3;3g,xr? WQ_)Y)8;4NZɶ5umZMx{':"ΛJعQ-zԿG\1p5I~ "fa}:|DF;0w>vZkVI]g3Np&@]Ueb9ƽaY7yi1zpB)r$gn3#3u4R*w+59 D.Df2Y,ח9nKd@ cq;gO}ڠ!FFJ}O$=9'V6Y{fo \oq~ 1I[pTo"AչLϦ5EE7LE@:%mKظ'4͜gیX֠<]حx y~hezQI kHё{v |6&roܛNckN#3ZC˛Qǝp x V3y,=NyҹZvi8cU|ӑlٴ5{I9+\N=zgzC}1X"_"Bx>+ weD;S_B0@@?U[; O'qKbNAB-=˸į"'Ө003_Ƨ.us|`E:aQװҿϙ\T3Ϫ㘠vf_@zWL[JLxMDm(u};Nž~%ӯ+~ֱA#qw.gnQ~)Pm4$.Ga~s~L|:t{l<7Oq؜ŷLZ6yJ+0M'p xG{BabffMJtW{G$pcf=Zo*oT7g~$)1+a}:9WxgCCk$5X9zu8:0Ca8dIo〒!ﱘ-G᝺rT{Σ̛^Ne<iHoӪ nikIe Qh<j[J|iv4iW>}{tyta+ ҋ!j|?yx$5ˠ1RxLHƈ38e*Z:gII4A8" v>mX4af]I`m(i5'YJYO_{|R=o{C9s?8swTk!I̝0U<_wĩH\m'FwB=^A@rJV&JPT>#Y% FfeY"iJN)$^:.aQ3*%VZxےmdǞ#DñZJH!j6"fEVA([sK mbEȼQX r!dsLȠcU(Sx1NsY+/Ʃ!.U]4c!B#y]vA lR`v$wHze^^^L |B?4,߸\Ako}9z|wW72CN1Y;dK+#>XV%ߙj, xe>!c)-s{qHQo;i4XvvۓyV/"\RxtXs۹2J>KDfy#.Wsέ +q܅Noi ;GXx=bܟ¸U޲)yZF5˦FXM<~OWwP7҆r4 Ɔ] YB)xIYq@k++kQa0&7P3Y ,YV2!r I< $ӎdiTUZ;Sk|jUȍBukW+pͿ]2 wQchU]}.}PX'.)ԢPrR8+y^g:rA:KR%AI]c;ǮcԆx{ücЂ-9w4(xtRfh|' _|#>)e)#k6 &\GR,͆h*-Boj\ q2!7eW} F |PFs@ mn(ڨ"xt c ̷J_w_޹\k&FA9dg\+/h]y/QPau|A/െ=k͙wC^/ŻD([,NFԐljMF#K=iy%2[GZ>iE9sIygǥ`ADDbGwX}Fqԃǁq!5}YM"m}S6zCzeB* tT'б^y2?-"%c3lY[Tb}+uJr0֟~F$tV;(~ h~4"i e}SᦌC0L6p״Y6=@m?* iKn]P׼YjF|9S!%aCaPLRpyR/}MX7SaQ;w#F-ݦO<'ot *V{:C:jO v0S2r yRj Ƭg#@|ŏo/=.rjaK 1ϱ{u&ɖ9:%жcjs?; 9q[ث;؇'馇;Շs}x[jgŮsJcr&g~=?H{LY Pr?֭ @ m>|V~Ҧ؏PC})!c=xܬE 0Nt?smwl~1dܑ@f"~%U]FRÌ<ğ_Ӽyk5:xviU pO^O8S;_dǑj>cM)u;P6.I9B1f6=L/f)"%W=WR.*Q|UW96'q!NтmZЎYT1o5m8f\%Y Z4ۛ lk \,4A"kgv֭ĉp `zG~vI5h\MC{8YӅ\W&iL5~P~s?z[%6ց!([\ƻ͞/>0߯Cfajq<r<(S ?*bLyz(Ԛwzo;f-jgmgAo!T-BsRҁ7BW'J3SSNq=t) hz$y=JbM:%KuX@ 086a$ ~ZqJQj-l1I^%P/Թ<#߳k#w9o\\?'7/rݵFTu3bW"kj&i;6N`c˙\;}wA>H{@/=]~R.H'z)9]j11GytMPGW}~fginրySq3Mٱz}-Ң~CV)o4;3FJ%0 uG?aHzWyAดgízg4ȹ*>^+kUJS\|_-+DWX\;dWD x6s2wC@羮P%w"QWt.uoo۝\+V䚅YnKϲ!ݰs+ygOie ބ#W / M؝)(xW|҇&VX߭k.E&E*>nubH3鉕͚Ә3h$NI:/('33HHw}u/ݐjH螝:axg+ -3Dr0O~S~Nw mu>ͷ 7̦(֜) /cVI\i^Z~ 6 t:ѲWVQgIelgsHƊG;1ZWVeιTF{zbz'x4+NE4yE@xCI0YR#b}NӽAnS wK!/YTʩY}Z" 1j;z} ?c~3uP~)N2:^BrV-*r я%pk*VX˹溣W5MэjMTm܁yf"ลuIRO.1F\mP^SR)8[3J(9LѫX#no:E[))jUO,2&i0Ҕ:ZuօC)u&TO%ON<Yggy8 mqǣX'mOo@KmSb}F=j`B8R yFDŽE LE{r?GbkXRq!$[cF*OLK`kd6Ґ3KwL74 YzG9q/y.˼BLo^ZFVA[;4ƕ6ZKZ.;^~&}w8_r;Zl 8˷ 'T9G7s򙤮x۽p"&g_iž:'`Mg|[;8^lWfDD̡ˡLɐ~8S*LğD;MM80[WBxLǵ)7Ԝy^juE}VJ':kޛ8):mԴhV@(2t]jjmo}C-%ӊkZ*7|hBa3Hm wVP}Soo@}s # ܛRInky=yΟ`}O͙UxΨ5k )S܅H73g)ޘCViko_n4RWP~cti y-כ X4wWԚ\LZri[.-y=9֐ݜO=}tEз܏Ϸ!ٶBTd^k)#i`MRht6g~pl@I:FԲBzNz0]2-G~&9_l*WRґ |!+L#M-X7wd)̢%-_Y4oѕ?g{y˥NOjd>dQhJww F:y?d|IXτ i|o?eiuc@f'Es翝zs>3/+3HrOߗ{S <(8GoL̹yn#o$ø ¯[wPװ6Qhی4 e.V.2:ƺ&5|mOQ)B;̙0%ވYs@>o.X謝;Y@'NRLFO@أIτ" ,ă4)a%GOzQ−d&S/i^3!GطR[_|V8hmy&J\{ 3!C\qv5sB!93˥v]LhX_"~t_\*BFPx$AyN]V\VA\OI)ǖ_706u@'ZMr%3oh0|jo%슻$ܧ'Y :*U"?棈I:L^+ߝ;?R8wkNԅDpVM]<3zU8̶^a{^~y{M;SVwkC?>pmnKܟ{p)|\= }l8/;H|g73@ ]ʩm­Gp#RZe@?Hwn~r˳ ]c r[Ons(@O}_rok]} <6ymr3kZ\Fq&(V¤hg<)0wI?kXQc:sצ&vaBQK@>Gs|ǭ!{CC>25.gJjU3WSuf%r-*irVvN'+g%9ޖ{mxq1>2!69p{YpIq' |O6:Y7 {s,/yp~M\ܻΛ'*oV=L1&afųO Qnx]԰D-|fޤ֘қK_a!N )?Cf=ƭVXQOU7yP2^̲t@HuPbO= N<;sʹ\!:U2԰]bYo׳=67/b=B^gs6q2Mϑ;r"-3+m!6m>Y$ ;#> KXQȿ.֊X'Lo2OR J 7gb|͕r<<$S(ܧb̊ubL>d(7*MAKe5ѡEy^g7s*-dߵng?:ɿFWqbSa|;A/G0fǟ'+mj_̓h 9h1X-y|_Plsgeu3v&<0-mN9Μg!.8V;SʾzZ{P׈!'th`/r)I;ɐ VO"WZ8 }S`si }~˜b5 ZA8y ?d'(#An]xd==aљk~2*Llz]`Tar~pɺ "m ֿA\jvL3~9QѽyXIm32 O]9tof&Es8ϕoٯHg, =}EH30]܂uQUK5)vR<9e&Oۑ*}*ޏKxcŭ_6Wc$XycS^!3i=ح}{>ic7v05=sӸ Ϭk!; ~@`Civ?3V|~%93Ʊ1T.5Kvl?_إeo?x6oO gc"@v=@?}!u*#ނ?OUq0E*4\|X "7M=+kvvVcβ]iMakRήuG w`RjV\\JNV9 0Ah)/q?^ڌ. wDcQpbwT,^Ŋ8Y=Ђ̅5Á/&)x͋硙j9nnhu6Vi=5dEE>1vXXXzMI6V!fxO(&q=;u!׎_x4y<=m6$^݈-ep^BTCwel2; |P!I4_)|794ա< 2[W嵜ϕ,UԻGEy/|_ =J%Ҍ;?Og,<ƽ^ȝRaR?- C_ރ_YROj޹+g_gWnh?ʌ|P ^ot :к:f =h׻W3Z&Qf=gIL5\r~mLhl \#ZaŠ7¾y'mEsTҬII_vVeӆt~_U+(Yefev nuysz}1|ׁR2F8ƍ@1CkQp/zӊogcGpoEl;B5o/2N;b#^I Qs<_?E\~ڈv)-xGC=3F}/{)i5)!.O2$J^eG5$4rW+D:ὸǣS{dOqf/Ts^yoiϸ~fOHf3~ᵛuAZ~Q*-N"&eޯlp~re و\2Y`RDh8 5W%gPuE@3A)ot8+Y9Tp6=Z ȗN,}5 #`J}6{2!JlZ_ LY-/tK>Ѳ~owvtmB-gɐVӈVC 5d]Q68T)y|ș.gj#_:׹mJs;/ x5E k7|?{Hcx8jaUvZGZ#Heΰ'%JZϿ zX:l̍՟GӞ-wUI4% Zb}փ+}&EY<ċH:QYHʌ e|e=j=s={3\V=H^|vAmfIUD̜[W|<_sJH'Lڕ~|C>5 q1H?@ri.<^}O-\Hwo-Y}EYX;ˤ1[~O5h>%WJ2xk#*3y?ѠI[< _ka4G8?E-B_Y.PuQ?C?y('5[>y$U))I+ռsmmP4K#*omzl0nGmzDʥ-B[(;RSĆI<19;bs8jE A_:6C"6>q'BXI(ĝiAzuh*vS]1CZ'B+Y g]tV۬zib2wQW)ŋ_+xOܙe2_=­_<3G&4{W"ҭR_ O r*U"СK~'B'-c5{<+9`_;u(1Gw:t5fNc)b..mBec8LqijX>iywc6uL;sͻR-n0HHmB7uNgnlGX'd*;vB'~X-o4T`À'ST'ZƬ{Ws}bS+W7ŚU H 9hdq {e\SD{e]ۼyм$^+½~m~~y6弙ũyyę9vάm m5-T U}tx[6{A{LԹg#H?e#s *VGLsM3|߹πnnBmMe>mz~QcC=F\2>[JG1Vod-Zv9ɅSO>)8l(Ul/v#.6^G'I⶞۴&Sc6aIzGbF+bPc(a9!StjUIЃ5El),),*sSksV?m1CC0rPۼ3Jfy mv@?YPjo?i$UD8TJbj:]&.fnAXμ }J#=~ `q=e#cn|nqسVhTg2mWmWzޢ-z. z>n>ӯ?ܟ ;_^s>+yiA;3rw3+ ;[ݣR)$9nOaBnv1Q/gF{.`QuB *P5cNu6)iZQ=cgD`v;?ZPDy]Wc2uojvqh#3FidMItI=*cC[kc9RZȂsa v]<]߸9r>3޹B>-"A~؉4L]G~_n_ d8cpLh0-zaLѡmVM V͒2ON6q!cI&E|M2Và[&{/^<VXnjdcʳF?E÷76ym/t& 6yD[k7λ|nWI)kRzJn? =O6WCu4vHfk,h;Z2aE,m'iLOrP#j#wQ9R+JǬ{n gY֩F58Imu.N|<2"qO·L}eѫJi_0D<87roGȅ˹TI#EJZ~WLFߗx}9o_nr]_ze}R(˓;mqL\=2޳V>¦5alU8ߧHWLvU4EJ7"60n^deY,0jOaǍƕt\!a7{>JJ9!;͝^ZgvF&G ˯z+-'#d[!f?a v))6 wcm~1}s$iz瞧b\r1K.b]KwYOܰ3']IM\oy so.:l5Zb@@,c1Ǽ g=J¹{řBKfZ{1|/++|_ʂו;p׿וˣiiZG9j[] 撛VDlj.q6Ai;؏Yrñ7xN%G,rVTfUC,G*R3?;h?6J;ȂsG<[e@7dy!13\nfh劭$4Ke*ҙuul"N+ 5PfVZ (ӥ?-ѺzGiWGw D6~D@IrPY]rn;E=|mXyR*N.6n!EZ%ͫ̃6V+3Ɲk2ʸGIgKT(c [Ss6a:2rc(z!?Hzޢ\&rr&ouT?ZI$X]&H{o𵘻qr#mb:ސusnChۜZ|<g#)jS4a6?V_{R`}+(fq%42!/]dw)۟U0(mum-exinA=SvGiQ!5ceHgxQfb2oN ڎM;U~OటB{6ٴ7&\/Iޚ!}DŽްFC? `(]5MG[e/\mdC?@ csf1չݴ˺ZS4SVDŚ0{`_%P~M=mշxϻ8kMG,}v$ozGӀ|%ƒ$бMAjU x걵 Fo[](kE) M{dc|X)=~`9|R:*P7̦"2g,EV^<éfRiIv\e(&+Z晇wdw{hf]u=Ff[,Qxmgιh~ w8_*-KƗ.ťR8אfDۦeD`Nm1!e#3lvp˘&mVB.h3b&3fr7,C^Q库+Q_2|y:1R\TWV?rM{/ 5\~2"zQss-)PM#,26P΅)[@*ni8Rrg;&'M~uJIɬF`*EzUsҘW-@?Tb?́8g@iSΜR.1+.o.ppz;qf5XJQQy4ՖR;5!T/^Zڕ" c3WԚ襱~8@x5,gE"SPJ"ZYȣh4 j`,Χ+k9b>b:QSUnQ\ÉDuiUeC(#2UvwN &EDejM^e̊'^6dfC3WhgP%[XhUs73 ʨODΜi]<-źxc?QVʔ^>"NZq0.eXvٙPI6i |Sa>^`"2E]ȱ5;%\qo`Yc嶟.c-n"3V/{4}7:4R*?XтnH; /#Kh4nlb3m@&9s\exb+O5Ƞ n@vD k`o^ x&z'P55:_s_rO[nZ4hSB; ,[a`‹)>nK;ĝK$N.`q'2> MN;q%gڥ32n.6^m6CSkm:l۫cbi!s*aNv0ܤRb{~~3t[~b=7YDi&zNOhzV{2G)odzc|Op; +U'ƄҞgć9xS*`i@|%2*1rE4pP?lnDx3œW0vz!e~#|S0=d!Uo,V!>~;qY'~Ϩm̦\/4ž>CӪ1m Qx.}E+h@|ý{;qʏ;wXuVh|*[aؠJJrYg(gIh,'WPTG\,lӜ)޳U/ Asz4ihܮ`Ul]" V*2(R47\\ e/em3{ q6]|?X ݾJ7?ޚQ F^K D^Pagac+Xv!X[X2O$]7pcU$pf{էzthMW N^$8eW@#I^ȡ;Ze {ECEC4y}:R;Rvo.o47 AY[*pޫ7S,1ǒ76Mk]o'J(/1䵻~Ǚ!omi;]ⷺYc oGR>+y?5Aʧ~;ZmmU/3 bȯf4|%`Gn{ fd0DTDԘoZ(8{93Ï@zQB34uy20(հcwԄyڵ1ڱ`-y*?S0ۍьz; ?8kGo9dңyӼNje$r$_ܟA)Ⱦ@A9vgT1 ssÚox~,v>P8 Ȫ#iNy~smpg3&!vSBPϠ #1::R-}qx/tǛ{-q63>&ED4Vyp;\ vs PPPz65 QKou QD(uXRIS|"ɴU(K#V$Y8.Ќ@s*W0c\Ǿx`ܽ.쬿guBn|N~`xor:V)9ғֿ|zHifk.}Xx<f#Rvmv'lktC6[jfڭsnSh@_#du<̺F.EJC9ueڶr4q~54WJ;.U=8gPJvŷ4nQ_lYZg)4nCPk*7B*=SS{L6Y6ޛ_ao荊̺V1~=J;:Re)ReJ,+'W[IΓcܳQW \|pi ӳ÷@TT!nUTծ kGp9AXf11:&4Fǰ1{ȸDj7rqy-=-]_g/^&{:g|ƱKg|ҕn&#\B/ %^!c{Bq|9dL9D iw?19hN|2oԓ_@V,:W/%[z+c5 HkƋTػ wfs֏8IX>Ա7[O";FBS=S2_0bX9"(QvZ`ZVcLD̡JFCOa , ˡO%D=Sњۭ(+ߛ |J޷ꈥC=Y JnPfbQ\9 ǙI)}4">* `f υvdwqTcwNK㞖Bk1g-vBH!rz> 7=IP`<)܇m=*X3;?OgӫX5N+5V0[k9[8@}1}mы[yyi81(ӼVUկs#9o/>My $PT'LUZi?x_8z#8X ÷۫Dӏӻ#Veޫ|hy02DEw?zT7g>fdP/`6#)A6`R``o ӎf#+!;B3;~{(] P n&l1c7miAXڵM򔕴{n!QtFbϦ"n4Y{rߒR!O=q ׭;uOyYǃ{6PDIGxz =~6<^B@e CsiAVC*a?Gk*$=gkH&)!">w2(CۧxgebZ;m eWY6}nE8K3-]<vu[Zg= ͺ/q[bvb4(Vk>{:Ybohe>5bAlAz%C2YqfM>W.,+3N J(sVQH*+x#B2tхHʳ 7c2/إdF?0f$![K'=hONv,EzqvZ3eޯn FM>3RSo4uG-6-==j,EO߂s]Sd-F#e_/2{?{r!EdwPZH󨢷Ơ?:,1Dd[VXB{*F^({CR(G3`vm}Rd7c ђ͖]^$yr"g]q[6$Y0'\k&pMk~|x5515%0K f ##ƒ"SV( 3cܞm&Q')gh(il,/.-1*դ?;Y'qc3+Ҽv$XΟ/c=SG;3wk 9b^:t@ff]^MVe$.G\ rU`yڗV$uL~sޟH$=i9+X.8ry` ]H71/AL$bc>\6^u{mWՅ cLCbو/<1ߨ֗*'y+?O =.aU ̗;'1Ue_K0D,mý+q4 5Az Lcw6nlcW:]>*L`]&{ȼTtoiW&{6L짐0\C3HV{mstZ?>y {Yf]/tAsI@CG@B(H컃saJ>oY3 Ha0=]| %v\ /Aݷ,Q ep-1"m9rSOgJfa/fB~81A kP+==c)K&xt Vu`xRrk.,ɹ9wd#㾿5><#H1ԃ\/m̬yM*؊",8*^~]䯂ہٗU1`1˅h T0Uh!} #aZDQh򟤾E3XkJt_wP OD6˜/1hӛ?ͽq?_I}h,iOx2|:0@yw]OrK}pRJA[1}Ix!ŤZE$K`1o}*m)(~Fp%䡏紧%`=\9"-7#TvG}iS}gOŽ|~_?(m`a?OB 'i!b[[ L$F:%*&|'54\U)4dg5OPwFvfcpX=nf~ 3K%Sc$`zӄ Z6/%2xԠ&C9Rߠ7XoVӮqe3ap!}[D1O,I?HN=#0Ǵ'J ʏT OMWcm¿zaX/2x=yϴylӓ=ѓoEΌ{|W8?;5\{$ȯH]u=ׅ]>R&noL>qnS1*/㳄b(߳qZ^X*ɼ3bg uo z?+8o? HJo6G<6X|OVRnkr3J*|ϹoB>xs6B$+pzcУ霗wo8 } 4s41t{.l2;ۖM*MwA>9Ou^ ~zFȓy`MYڷjfƫ,ǻ@1 ^Ε#j໅Aq%ew"H\hɂ.ei-;h$dW{Z^7h 놊kwµ1S( E(֝ vHX!P/q @ǫlhBD,6g':/ ~>z"G?9=b}3yFϏy\s22T@beRז1aoiB0+\|Zk|oؙ,V 5}o1pRz'//x7~燮2cҋ%MWxsP"ʷzN:瞍AܹrNYN3(r9ZF p7H|[iן oWQy,2t{NԦAP\G˪N7OutXSγ%a<;"h Z-NɵSYfN@[LgZ.c$~@|/i{xeҵe/}u8q='-rR^$6xgȴp.lkTe k7{ؕ:6W"M<qzkyjDʷWty?zϏc?E_±R^?#PIjx[lkwSQz8]EpWz74yiyy5iD"&.a.v$NA`Q~vxς] C3;s6{^Xv#4tm9s>-*jCJXTPt9JQTzΜOCXGPC*:W qMagL ?}c,WEN[M0qy=NSG?XenHz>~IIʯHd?}s$}g?"t?=K/#|ѽ}??9e__[M+a׽3@;Y(Z{;2Nj?4Ǽ9>ҋxJrmH=-ɱߺVa?s6͍qG㆗P~xaϼ3d8Ŀkm1mgĤŰM,v4iH+<㺔OvEÖ2KD8 };wv`u(:&cބ4x=.iḆWE 4npHNkqև4r<_]<w?Чߎ5ITNSRn|)Ru5'O!k|L^qz7qNd #ubNqH9)S.Z^B5>LjZRØPMNFs'TzU}86"\~mD1WRͬkNYlwCSQ4IĨx=[r.JoIG&BDNO'bpuB:Ɛ75z 8tYmkSL+R848Җ5ecH,[3Xĸ$Du^KSS jσ6a1 q,UhFAhB^oPOm7nOO"g<;VY ]"t%~F2L#tA f<9OӉN_YI.Dү#R$'GˑX$)?]觫M>)D/?{fxQ>yD/3SԤ@A5*R#.=o򻲢0Wfq*LL%W>(s?9t2)3z:~.O{ϰn=iS9iHUR%إ'2BCNilrԐ6pw}6 ~:bئmk4ԏT*n9BfdF48qY3dlmp6).r+ϵ,rPf7e̶kNs5IVRo]GQ}cj፳[06Gr܇0=>̋??TGԓx!U4boxvF\ ym#j'U@K[Py x@]RڔQm3΅n5j\zF?X Co?lѴP/w.tf$Mbu7z2N{kFFLkąI62Weշyr\}W'WH+bνe\oQOrJH 3?\ ۿyv qҳej~Xo^o}mAHU*ACI`'[D)WrP;=8 1AU\~_mX`T~v0\yu/N AfA~ !/ Eŗ/.t,=1- 奝{,3>>jNEFS4z4әK<}4;fIMzs2>3/}\O.22z~~ߑj&L6op2S+*x1'4{љG/+j+G "JvľYuy@9'|+ŞC[/i̗8%zNzO+#kM??o//1=?_{Ruoo_9CKwvTm\Jl'729iCi)Q+ju' -nhxk5 QMr,VY4m޳d4K =BZ\E?\NƜ5KnV }{E'[IzV|",K`````{0ߩqhUY4e !XT5hKf^~cн%V..\Ek'rˇG+=rxF7oo+<ަm|6?P}҇~ЇGèԇՇ#}ϐ>0*H+WWz6ޕS7JJ}YŎ۸:J0/Al̄2Ҧ^O(~oۇq69k=;>^DGG"y>6&(ȏTz$MBxҵ!5iu"*oYZU-bD͜*5woճ;Ui爆^YPxY{/KRYП%Oya?7Gk0Nj.|VM]>˿Dڃ\q.A]G2^&yF$^g\؛Y~sPz:.2ӦzFF+)_k-}O1j\ y)˴L47 vR%aMdp<և:I0;S|Z/Txd =[J/{֥I<Ifo:ksH[O÷ugBYPY/;F|RYRx{|,)_)rؑZ}B~ /B{$QL[ ɲp߻ehe1y[h+>zc^eI,VZ^C{16Akm&^[,Y~bJFEòrrWHrfR1`]bJ_ɤuId+g}db~j4yB :RCZg7㟋`(~>1j`l{T_YJ :ĒLQ<.#B>av<۞KMe}+xr_6U B2b.ap(>rzu64ݷ,w$6d-rD]M5G@M@eXHSN7Ʊf8W6wkr+kdWڙxI"Хp]aU$θUhNfws8eu1j\gC>tߥ~DR _ýlQ*בa]Ѯ~-β:Y'ӯ=~G{같Kt@b.T'֗Və3?+1ˆL_01~LCaZS)V]U#L&}jTxN,QkK9@l_ʾ&WKjY0cCP#FRDScI)x6qlRʚZ&POb?pQz[WU.I,[?>5p;-n3%rccZll@(-_+ac&bsϋ,U96h"ǫ%R'La4:5z5 ih{u[;Ws<5Md">覊04iH @RGR0?_ =&n9FtVs}@RΑVR\Bqm*]0{X 9yqtg_iHUښugV=j5YuL%C,1j#Ƕ֪;&\Yg}Çɫo%'郵RCq;']2wGvO9FjΫIԙ3F٦V0Ԓ9G%L÷uIo=OA]`qF)indpL#-?"9B8P#\ybED['ެUkxb-ѪHFٚGuaM2 {x_N$F+/ny-):W :WƱ>$U[2u[)FmRR8D}rHQ{b$r WlΑ7==/;ەc?n9΀y>RsH]MFc^.1 &%WnŽIuiNݗW1kbyr} BG^EDN0Y8%Ěde^w3Q]+m.{@v'{r>=^mɜiEgz좫hPSֺ,e[p1/V&BZ碠VCʯ򛇔OB-1JY#$M,`<5cEܥnL@׎ W95ҧOxhd{uַ)9Ԉee+s)&ǵsOְ]u0d>/7Qf<'ַ ԹQ᭾Q&M3}ordk}ľߪ_BVc%C%~k<~{ci>7rIV)Wa$_ JGx}dU#(c)zX)-Y%婪{Ԃfl-OPn #A MZ8^ ,d@LA Zn8\%618 Q{׋>\vږ|fq+>ݧWk\ nL>GQHNٻy,!t|=ә(饷dwW)E ; و &^w:;L2߲;nVZ Z4҃V3Bl۴% u~ze"22x'z8r],W #GYTmqcE!-xѤC٫)"k0=`My%q(Iĥ/JLy]M+c}QPǘ0:9Q9ӑX&ߵQ9DZ%0}E1d:i퀻ۊ}]=<ЬC<=iVOY(u|]x]+~YuʩC?ǣH#^`!>WG}ܷp0|P$gOejz'ACBg7#>x>-o׹|Egv̙&:];^s@yt:.O:;Ν.]gũ0FخH%@GUXƞ&LDl(e3u)`IXiK7K/*'hx{V:j8:he@.b ۢ|QХ,4X(rs7˱7^*FckexL)Lĥ# qiK%CDovƑD:?q %D.,qhj4ыYO;'8Mv`a CrWB6H}KS5i[Y}/;}kݪݗJ썼ޅ\oxKd6bf-MG4.cTYl3UIgv#;ݙ5[T밬Ezy>{=g5^6pR'~34voP3P"+|+V&0j"$bD~k4}[h&N!%Ռk8} j{m s8Vܳ= 3q~+<ɝ-P" <nPlf*Fk,7mP_C'IG~ս!>.]8SG%ƕcI"'-gy#Jc*#Bl MX?YVLcl/"IYeZS:ٌ/x鸪'KVuM؋S~@P~_~'#THfr{U#jH W?nnP}1{lɡcT3Y\`k >& s`u]ؽŮy{x7ƒSi;qdLA&=bHd;d{o7"0/oA:rDNxOD7^cj.:u !V{Bd'=Fhbn2XGpP#@/F$p=`hR]f Ra2PARI؞̘$e3$-YN%[# 3vaZ`J1$+ <%b5U-6U *|rQ{]C.ݴ7T~pM 1VMz"d2Z.؛8t3E>RtU_ {!8 [qwZJa FC0(W^kf`UJ$?FR#c R>Kw'X4a7/E3F͔Tos>q sⳡ 3:hac~]pyR!zQ. qe(DR2D>C%ij34>vJ=Wg )S~f DDoŷKĸВŴdcH@)3;JB|_+Wh~WXVdKo{-p +ֻt5d$ekCez{VeevD8~i~_#=UGc?iU<3̂MR8ZiVzg4 -._1./@.-ǻhtKt&nb Kܛǯ"f ¸P MyN [;㊙AZS<IzJ$q)T%YDgё xcN[X 6Ս TbT_̕C^YYjwh0Mɽ)6s]xtؐ~3s@.< 5rz$1&9@2g wޚ$=E˓Ѿo_;@"5C&c#7MMVXn0u}xnݨlwׅ= )8shօf;}@Z1~v:HIcܗ4);M"oG`y a7bM*QK,Uӡ`#ӆˉu4CQg6WtGҵc2?{RnOЭQNjLxg'ēC H| [w{",ţ4Ѡ}Z!kv[@-i&KԒe:QNshh 켎OC_BI#:QeZ,I^¸%&Y ۵Lpb0NYeT9A9WBui9Rz{7|7 pzi%X6;ogtY;%гg8"uN36@?r'|yq,ժї}e[hg>|N"mrgxE1Ƕzx g s30*;pvPRCqc {ū_*GhdG7SV-.y/cHp^ۑUi8[IXoqH5FyGie0noxHɽٖ]gk|@[dk|=hRזO ,_%l pck)/tb(s8YυC$ ?޽(;\koڡ;!@pg.a,Xy;)r9Ix&CGGt$mAځvh!ՠ)4Ћ_`J:1?F<;V1q xο˨mf~+ QS~h(>P1*\Ws,K҉} ses[\Ez9Nh+)(yҬ"=dpXҗN#Ǻhs q~gel_wm6F1V eNeWpX2#k#sڑEG \iscG5KU]9U]D {c<ܒP<|*y㘰Ϋ?:1F%ǯaoFG0̅vY>)pJY;]}(\=~@-`/% (2=is3#{#^GQ̏0MA ÊB.5*Ù<{H"e1#f[Diz?Սp5Y/dJ`JVIMF:yNGJu>A1%#mZQۢ=}b?՜aeȏ3ۢ`LhӘ]SNjeT2ql+[ zDZmIs"VW!7-2J 8\FW5AN'y'hOY;A:(]Q7[3m?5Ԕ؏WpW5Iʀ>ㇼ,w34϶Uze054! T:o,TR4\ =8x4Z>F#};ܗHwyowoY ږq1c+4T0fe03V$VZ^/ZFߘ`ߘ ~{ pL ʻ3+?epi7Y>`A1`*J/4<:uc0P̤ͅܧeܹՋGy`(N|A!i>!٭:}z>6^ŵ}-<#F o.ovV wXҾiz!o\("VQ]&rcX*ѻqv%K(3H㴬v9P-C2KM(_l\" m"l})~Vd]4Ikj,u(9G"泥xFQ`A-zq7: eZ~OfPJԠΓA]T! tj%s0X~[x"tsTPL}.is,]ms &ǔ:--).'m"u~an"dž;C+47R#+*eǬ)T<[䐷7G{j;uY[ >5A{gJGkGEBnit:CYJԲ}13[؀'dCz:pMqmrEu͇'C5 uWǎEMxSQ K0f1}6A/f<6?$^}? hbGa+<u9%c=@efT /2Ԁߌ||,>DbgJ\~tBge.X|ND(KW>ONu;%J80f2`jTH.`j?>$`=|_5;BAmel7yWgr Qx30ToTwᮮb}tl||+gkET‡Pcpª!G2OE^QoiI}> ܭq3V`{E1r(G+9?r^A]GI{.A%vS?}(sfSӁLCm1֨NET}(x#.g^إ廦z}ePƅbLG7N*K1lfk^Ъ-J TV2M(袴_RZ(s~{,j*Ҽ4ũP7%f.ZZ1/pvV3-Ez[ElTMosU& s:}@YŰ55eOFWAXs ա7IsHm~Յq"N\7Ek<ggD_ЇFJgljF[/ xYWMK'1 c~ݗYrR7Az[<; Vs:z@K臲SncC?KBkC'Ӛ賆F|sXޣcȚ@^ZC!'԰xmbZ'.o8[[Hj_s7~{Rt|\@!+#AĠ'&Rkyf֤-͎<Ƿt7F" YUU3cq5팺'<9 ڎ\]%Ջ ';l‰}>|_5J[Ձ|2{kFgÃA_$>2"pvϲX+uli|g{$/˟=gqI2n|S(UXp.&ϴGB̽L>{Q^Kkzr$ypx% G4jIODl";zoUV F(2'ً:`kYQ=vQ%R+v'khVxT1az׋9!KAymL62Esi54hRS}(g7FIgGtZ{Oe+&f8xC,f&c[4[V26VgIA"4 -@ZIq )"]h#`h1琉| -BPT jؑztESYVVNgOI>MukO)~ڇ>tcP6P[AeYU3'NXh؍75[{uȓY&N?|qjrpf ;ec2_k;K^m'FVI{Zx_έߓXNum_ONV 6tS(wgw" ܊hrٓ|\w@j9I͐<Apk|]zis; m[f1T~]U-VټfK`-H48% a*Z(''ǹ)C/L{g ê& ?+m)EJV/2D+ͨmWr%WS, pf4pd_Ƥ fE6K'4 m|oٶpybQInsԶ?>mC9cgcyzh d"0Dž^J`?^iFLD-(4;Ne$aMyc3bg(O}|Χŗ*@S<ܻrXy7}m|![u;j9oG ޒ<0["F+d|8Aؠ讎6Cc穰{&#dE}96߳YҐm?B"u1|,5Ih<G>cd |2;RF}GQ,\7>ȋup&~ |)¬,~xɿҮz_)W:pԮ3{;ZlblkniR_{DOf wsc^!V3Qd;a: 7h1_ť[ ͈Gnwf yF^'~me3Q^vsAg%l.dW%u!BXbAq*a/^p<[kNjfܧeIVA[Q~TߠǕcwm&{3R'l5ep孆{11ZguC?8}SmɅZ||JS_<$5yp;6Y4&Z5i`dd5PWBeCYuCj[ܮv5@YJ}Bxu)Ս0={wρr:_.*sʹՇ6O ;I 毎Gfש0VkL“9ގ1SK'yg{;;'rIέLqD{SLR*`_!t5(ZNoW+(8;5n;K4?Rj()ez@<^!7z.˝i s\ڭ|<FA.,q.I<|Aߩ@qK{:SLa_I1"/PB<;BUNlJ-赳2uhpq&;!M򑷩iXӹ筝,UZo9ܑ1b0m=M}8OD 4Jz7ÈGZpEHߜ^bE͍짻h6#7f+jdz}OPXYCwi\!i> JѝT¾XFOh`״-*WσE|RjwCA?SsW%=U1U@VHH9ZB4=J gɇ$䷺R @w2ZT+lx>k,JҥN@M(% 3TFwvi s~Hi7 kd+{X?M-~ȅ|J+WmWˌS}YojwF:*XY83eq#^At=q2M0fϏDv:'Lr7j>=szeuzsVfウipW!׵gS>#~vQԪ~4*R]#먩 RuTvo(,XPxg~SD Ǣh}"N,F=?bL1&l/S_?Ijv'c еi.^෢"R^SX%ևIM+~xԅ~Qط26@S<tӞLx%-%ـ&"*v_i;q~۔鼻Ko>0E#*c$`%M~>0갯{S݈WSOay?z2sWUB V<|ZxKN'f0n@9M1HAM=QS4w%82V B1T7UjG2F] : kߕO1Vv_Lvyy%(`Sag&##E"F*Py2/KGNN{|"`[[S$h(;rMq%pAgAƶw[) ;Tb מa.(EP$np~¼ρ/P qot&f 1KJ?jPCĹIy{&3p]aO<_c$nc*d > h厭oXPO4+Ûr=^a=9'}6p5O ݓ:.b3x3 v>= o'v?}baxKRڹwx.8V<NyЇog9F{EzKw&H['_zw}OsC?/h??ʇ_BGo(C:s΁~P:޹(ɻm?om_Wܶ <n s OuB8Zlsg*!8F69O :! ,BSRCUKZU(_63n],{ 5x;vROWv"FLWJ54EZ7kxu%sW` ԿHWbMc"> ^e9pYVun4r(HkP_4%VkVVh6`zqnA"R8d*R:U Nh\tpP&rώNѿQ~|c<%I`~퐶Ʃ~1svbUvS Ǔd^z[G/a›C0'u݊ hE {^ftRAaq9ư|lױFN)d. tx|ؔ%~u3)ٱ\DJ)By .r.RT/rY[Uԝ{̽n9W3p'vOtӘ̻|Ձg+R2|ow~Lj(H]r&UUxc}zէo$yo}JA3ZhڐyWɼăy2#:V(-^9Jܣtí(%UU%o68vj=qÊUz m^XIІ[Rܳ^!_z+N{:U*֚Ƹ-_wq-tcA杼9=O|Ejx豐M ؍ y)55P)yi'73TTGH@ momu`'AcxgO!b1ZY;6u{y?^_2SElib҈*4Bl)5T9yl8+u2V%E%_1o! 99s'R< [ԗI-_xR h'=m/S>*Ԗ9rI&G!3݈åSSM×ÿ_ \9b9Z`JF}k#fp<{7N!-i+T.'Q rmBSbZ>ɉՂhEνMyŒonk.~' ]*VXQŨg2r%Ձ q&{6"gtVg}&4N4aYra=en=ç {`2h*B70M 龌 H휡m8_.k7q,ţ;gMx$x=|rf!}#ĝU0NÑVwk<"Fo=a 4V@CV@[[>eQ/BI)!;=hjI]4ӄ}R407'twk>w,aLz l;RݥIW^۸>ĭS1]G{(Af/IB0ֆo+ՁX`[rqNl@{nPUculۨxkiBeMq@׼ ywOq05 alŠub>#osFTPEgE"Ȏp9%VEFZtR/=[l4r#k.{9{~b1r P["в靊UlIW$YD<fHčc|^u)Y"p\b$ݻ 7ҕY fo3i ǙX@C`;~터"aK0 {QjՆGc0owK*-:_HkҗeuKhY&}*^`.d8ztzae<:w];=*KYX `%uOb^A$׀~>-)̒ҪjTjTs_%fEq8/poD.WN)CuUa;)_\PM_ت2uc$?;]Cvsu M~ﳫ^mN1JcwVUi]X}"߈sm BNRtY*]rE,Wrѓ;4U[r3`28i VMIZpr\z Nh_lUHHPihs*ъ*=$Z9?4&Q-0 Vdh4ҹĬ=(ry7J2h6S,?jՕtj&%~!GSޏ/NΈ67-LvrK X!]KĬt)u3~M6߄XdMb̫lN"H_FK0ho_\ZJNB)Df0}6Y %Hߕc VE`WRj՝ `YCp4-7x|y緤:&9/&=DsiN'v-6@z$j6]^r.*Vw30SY˝/}gG'_%s.3*K7gnew~R^ĿM_F;~Y@ehzf.:v,N;iz֔b;4c)d =ox|VtQR{I3 uk[]˶mG뵡j׆BԆa߲oq.!x>6'<Ÿ쀽by l(撷Zfxkw]t_%N-Rn1;KJ$ t҃zY#>k'Nm^JI(c0/ԃn߿Ut'ae烇 v%͊*]M#^[0l@ B P*jɜXCIO@|y=K}f&X"YPF0+!5+0cwӓ̪tO>@hL4ƾN009kȇGv`#eoف%cYAQ8kB Y8ߚL({%|:b.;)F%&FИҹ,{ƊYeZ ()1=34O0>F> >FnXJB ^/&u\!z) : O&`s;ZEy28W)]P4 ɫ#|<֒WaG=̰OBOm|xwz9,{*ƮFd 7-w͸yS wE M6)dspȊ|PPX;+>c\0K?(,5u;]B7@=FYMbDCSbOyXEk]7,rkrLjzqd#wC1PeU^%lzG9;؛xk>>ł>0J=-|x8i0=(0[Ԟwn$م?%F")GUq96 D-u+k.!)5-RJ%vn9ՀO'lJ1KGOyk ^V8^0ʢS6}֟U^gBå V{ItK) Îz_ s~*>^vW[,Le,@:pYxЁ<с^s?E~ٿ+}P蠲˾uPٽ~ٷB٩Ae*Tze 9)dL6K' vU<q,w,AAXjoo[AŋgyQ+WzpY=dG;0khw[q .#%l,eS5z>S :q/ɝD7ˋK05֟Y{̏;PrB|`"X6/ehӴmi6U6Y~g;7s/&u%ݒ| 6)c̈́.ϛl!xQ3yZ(@dky,#9@75a$Tu2[sBum3U;*j[T:ʽȜBGRF'-d6zОxrpԣ$KڋY=xlf( kϱJbVzZcq:|xN>Xߞ\1*ToJyM}cB`rRG a;,~k&&H+f^Rfd@lUCx<2oCmFĕvcŋhֲq*b@>eQ [鮕3[job qx$CGe]8O2y#-bKMbxԖTkTB,׏YZJGO/cE<v6ie_ΖzyD 9E"zT7G׽u>ohmTPkxÝ-;A-ԍgٺ1j:fn*lD\eyp{DΔRuFuLƥ ܔJ u' 5ua A<zq)ZjH16&KvHofjy+uآ 7t ^YWPi~ RjGu5 wukԾEX*bW Hyk5wQchЗ-0%5DJ+Tx\˃Rzs'΀1]yw‚[ҵxŒpĎE>9Ǔ`f[ؔRj(e>&`/""/].GR*vO0 ҮiU\2LX[p42JIZ8.x eX*JiFa*ḋly$LFy[ XrĜ__? Fsڭױo*.endǎis8PÚ)ta$ka2RC [rfXjbq_%lهbzt{=pܳgk:`Ĵ(qzƒooOҤWeqF>@9FqJ٤If;dYD]v;&Mo7A4ۀy!A/a: oUFPE'afmLt'D92k 'f5m'@m޷ii0bИ2B(-~zH{?>DRp%A?~cFLyz`HZFl63 fB9B@vfap_//#tӘ7_(nݕXL_3a>V߬Svd;@?qD$,l#`Oڬ{}A`8547vqO=m#v^a^f(Ɵp%|ʃn@:݅>nuI{=;Cy0Kۄmwq/r0Ӄa|/ `(w/т \!7wr%nlrrE'w#t$1|&MpURB%3H ˳5RFb c#Vc4G⑾-Iq|*ˬ&v5 &*eRDHyx'@nwfsG%v Z[ODfX U<Gh,<^g!3e~5Xّ+rkTKTo""Twu`3S4a8sOfQ zb bd RzKEv1ZipS9gOq\QR08}ft,4b~4; TU&iƩlyk0S".[1k.%k=J c5 ^Bv 8@xZXcy#H_9bUf=Pc>qZJ͊/ٚnةm5li=H{ٻ4#% ɶ4R7;y] XeHMX*4X̬/s6YԲD wSjPK-Ax=j\{Y~ qK^D1zX~=ϧ4㎄v4 m0D~rp@Ќfgf#^s j FG}K } )M &[IY@ռjhF꼞-$oZLEp74v'%]Ո܍-_'7j2Qi$#t#gBյE:@a]*Kژ]҅zmVY{70ƫ[领j;ZW SF5^8>RY19dE`LrLc&ޚ=uX9&':{G(9BJ|K|}Cg{G%=EȌ^'*p>?8M7Kmշt'+f9W6\B5pbzv)g㶽Z{@ _{z>}>ӳι!}ӞzhPYѽW%e/Ge%t,A*F,w 7 P ژ@ e4,hq0;\&}-%;za0vvA=?M'}^Bnw6OR+Mq}qAGIzbRRe"eW&^~տ֯7%s$EGp\EΘcͼ/G崍~Jsf!a- j˕~[Q[j)vʮ#xIRuh5TRm9\)FE5sR~q/wD>̊:21b7G[?R:P?@hYImK]h [}FhS+)UJt! Ns}2,m)`9vP5TϮ!J*Jڂ,*gYM>v6J׀S@mԧ+j=0'2.u-R+XV:ħ٣&^{ V[)'$bz*-8 춷tȿ>2o~>ٷ{=Sa~9[BHkٟʉ}kg;Ҿ]'<~חA+s"ɖ l <:YP/G')c_"~/] ۹o|T+D 7=KˬTAiz(6>HX(&>cgv.JeȞs<G-wC8& 6e $9TV(C pe3tܛel?MJ:T5%V)Lf㋵^瘆šN\z>tٻVY5Q+E0YYi/&ʷePc2g<̽T~$uy}i~4/;XQ{ۑiiSȡc0]c90mY[9e-jׁ_5bus0ߩXΜ{$!978HI2 oXcBȂa5u.JVjJHX1ͽN"D-'=PG vCҾO$[@g3_%#9ݯqab>E}#Q׿^zZ?&4 ;|:|]H;0hLgĊo?[Xn '}3̬26 Ab߁+ GN1ұ R?ԥ֨ފ˹U0ܶװL!p `}y|MSwn$١ۛ 9hn1A~i{qhk:0q^&%3j_Mr9DghDy,;DKixX{m-߁$:D̋'@;Pnϖ5 ME( A. qҐʒJrYRP;Q M߷q!-%击=dct [_X} "{{~=WY-}=4us}?!p1W":W(W@<~^gdH(0]k^w5"OeDaV17)JsRL7&0-ML,cdvk]H c*'>:@S},ߺclNtd_xʿdc G_Y.]WLn2d o-.Au<jԮ11kL\ylKɾjkw|l[Bey| se'Q70XGIA<)~sBE;&ΔP,KXV%|Rb A|v<ճM_пakD_Nf7-ЗO:{gWޣҟsn˼9(eN%>ؓx_Mxc.AZ7[w"21yv A%.('3XcKT4YQŢ'XG,mRZ 5"KM W%/%?$Igoag-jv||PhY;}1 R=Q%LjzVT,lU'wvP#7ﮧ"?;ݑ=Z"NNOG1!~j*u3˚1_Qo%\,كӓ, yHϟٙfPٮ%!olP|F/YO-0o 7ci%66d_Sh{HF`\<̗:Ωv[#N}_aW=$Q̪l#hGݱ/ ٮ>IG 7ZrR_rQXQ+#p(s7rϠF ~'wQB~dyhɅ #ʘ~3m¹!O#oT(W#q-oVCioO[4}vyK\9 ʛDg1F fFo]2ӌb*ymxF8K-s!"~La;ϦPGuGxN{9r}HoI$ݍ#m_:GS⚚Л\ϮHmB5Kе{'$¯G̗~D:zU<#e[VQ36`1w;qju|XOچyV|Y W!alAN2 ^C:kYI5Rʟߕ4V(:356;Fʗ8F61g\~ej+p9G+ՔR=ʖ^+p+˞!#?;J).q00.=.UmE?rfoGiW#F1 NHZg gz_ 쉂 ~U=DLP'/;?}(?Z(dvÂOAR\v{\=b$E%:h_c{LcVmeԊ"NA޶@m6fBy^\aHǒbwtan(?>Z Rwl1{.NP/,hycG mOCc=uWLGHƏ$m4] w=bs%is^ieBSxZ~2չ%+_ӔBϏʵPڕIdPJQ>ޣ}3>{@?n}Y?g\A+:N 3oP^RWkNU2W2߲1b6tDGShݺjR=~gٯ?=GeW)R:Yˉ*ӔpZ%J6XIK?V99 U,]3X_;V9 `zMkTJ[57Us^fj^gvmZ 5ˢ'v!"-4DZBV] Fv5:T5},QYrqawTr\v/~=FXTUSSaX3=Zy[ر Q_o"]g{p613T5jrvM[rPNW~CЏekMU-ڠղDmI5,]E.3vYlo,%kj:jqF{@-vZF%g.[-ί><ݧjB _[LQ"Uf+s%tkPB%J8'0AbASq] rMAdsᷕ, íc)x?L}_\|H^))^<l\-|tX q8XoEEW]wucu=suu]]|UUtO8]UW^80!]^p8 9'J(GCZu^\eP~z1 ]id!T֫ wU@'/ܞ횳KeNrO+qs:b\,n 7M T" >%Ʉ2j1*zk}IIUOp8.Y6CnA{!0~E)37>UN-LzFh79 gpEbŝ:KY6m!R7߰l!$pιQ!Q"`utn{K ]@ƨͪADBI5mrGa[̟\˳]shbLTO=%ĺ_LN}h&P"IJ>-Zgb R %| ׀Ri_ lT5*ygoPs" k;.# @KH.5:a'2=r|Q\ySp~㳫rH/.6)nTkOq'ml[ o[Os׶V˼?$W 9Ҏ-E^#|p/̩3Աe(ˇ]5GrPZ>Lr?Onc Agm*Ξ#!-aFTcRB ܢmsTxs/݊/xh`>3+x9U>RÕ"Ou+b+@ϩAuv# v56ep Ǥ!y[_jC]qt헽N-S0Wy$EFQzsG:Bܦ覄q^s(_}iZeaDMvqe LK)`߻NQE BP] 48Bv ,B@(%@ *T Te0RK5U˿&txdebOFVlꄱůr{qet v"*$B06lOMT5}-(Lz 5fepTd1.BDM()TʔXQC80%>2¦q{iNW`#_h||= _>lEn.kx5O(vQqN=}$Z֪aW~2ؗǵQXYR7a1~{8a̗,Z^%xӋWՑ.Z'hz x?yxǒ΢?N(Ѣ1yc`3+vb|c-3hط"[gzoqw&|vLvY:>beQPa*X!8?ЮШ@hl 4"Bа@ht K 4<jFBc&HY .[6,pG{ÂN8rY8;9,ڼnm *wu/KY*NEm^K'g'A0а@[Nw'eo#}H9ɬδzdߖ틓ऄ< !&-224&Ft1oq^vmbt:0&Em1^ǁ}PfG_wx_݅}?M>уyGOUܝCOւ#{wmJq6%c-, e,I9&eܱw @R5뾁ʲAdR/-+dZTkU{V*pP9Fb}Qa5s]?#"M\{"}\i4оU&)ᘌ8 wItJeSevҁIkl'NZ~O蘆NvZ~i& tA(Pz M-/e^BCe[Ghj7T7/eʷbgO!QH}k, tc~W!6]_m*YXWm =KH߃q{0"}j\U5zYxMoJ+}nMZC2Oߔ泟Le)ًD1Nj)c10Nd -%{0kzq4i(8.H/;j8 9ZXaiJJsśk jM}Ow\]F40&|q YJ-^Þ&ٵGB %~:ZYǐ a>@7ںAX gSpNvh\s"$<|SʹSRkn{k;xEж~"C+A99:yoc[ĥkHet˚~U9P'qL*Ngm:]ܮC VT"81]5ӓ*: n YsOO뛱+3wBi2e`'Mf#u[Ag&*0?>߯c0v &eζɬ3iI+X26pg9OM;N#mdU۞_qPBmȚ-,Xgy'gV`!f u31"󳙿 qkMd3!Lb=E[fmĬٻoރǥd Zq [a]֯bx{8L<–-{6͆א𙽝qζ_Hcpw8Cam=I݂)Zή"~@e7 D^|cg\+-<>{.L: gf>k SzۻzL`Ǭ 5ysrddr͜TP'22&Dvۦ=LK[{@M}EP9eۤo#*7qA_qeXNAϩPW`k_,PADڮ8Ak+XU5ž~ήHԪ891<*S6*g 1QURrOS3!%JԲypnP"eT;*\PlWΤ톸ż]gO'}a^+#y<P?P}?c+Kr Nc%\8OѶӘsC, kh;@CD9> ܩ^Ge{6ܡEZWz@h>3S{nr v#`\pxɍ>OqgnPU,u,=6ĘBOݦ* XZ?:l.%28 ۸#Z?gQaUA&{< '9_$ʢnU狹2]7BdwGx"B1Z#Qus=_RzSOܳ/7޵(zm?Gq41GNZ|GGU+CmjCI4\Wѵ!}+7;H t7-~[sEaawp*5|{ \K+k6=<(#NNG9R%.sE;6tU,U? k]`*-E|w=O]f a6Ę豗C9v!qZWnfPK\.yIYwZ*@kNښC;.v4.zN9+>d>*qb(MI9&T"TĹFx֑zjQʹ\i/<97;[`–: m 4f>=)n;Db.B"aZH㴴.Wd >5m[`_ hOfK\q]끸O/=Vԇj>YMr/vWv4I^)uwa°rJru~2y\ZU'10Z{r8/Y!C 쵳p.՛2zR>Gͳ~<vI"q{J!1,`ri:aǔުXj%8ޝ.j`lCSq\d^ Tww~G5֕ I%]*hu`16FubtfX3ʣvQZu_JsdcP8c9iKFxuxG\@ ڝ1@_ǎ5Qt. ԉ.syFf)!gzvΥ=`v6sG re8r˺~]#\58H`i¿4*|viVEJ$E\t [|=8@rG pa2069SF2#S Ҽ}f%cΆ_ ~@5B\>[bԆv4UV Edֻ̳n>!Pd?O%Dv]tEpfmbSimݶZqꘜ*o !0N-Vx/H5r7bt7y;?nO8 G}]ޙRƷE-qkiu 6hۨRUUYԫm\%_o^.sɼ]ԟȕN7*guC~l/V1퀣,ξWԔ 4maނEm2'[$Mzxt=qm GXi5ʱZ"Jֺ(+UUX8:Ϥ;ըs WvxaBYsnƩ#yo!垯W.CTc_mSr pX*xJ߱B_7عP7X2$ o[Xn 9ǐ"OK,}=lĹ1ٞZgئZ^b9_K<=øW{bM4M;;=1eN;%ݠɋ]O`[-:`YJ}6f,4g v+~9zKv*XNCsp6e3 {R=J1v 1.4 ݃]plMFrQcΆ_τ_\؁a*A=#)Ay!s€zn$7(7[SS945CXޟ THY-*}`H'Us/UٚhMӝqz-ClAo ID [߇3G#d,3-2سjs m:P kp3bxAny,.se?\,t9#t-evkح֕#aS,"|ʸ9@ܖ.i,["RXڬW!FZxXڝڥ3o:՞ ֣oɼWT6ݖƇѣ3E\~% g_7Y3V2R̶e\٨BrP[!Vqc qG%7j,gJCc]"d&,չ!Z*I;KjۼB&Dx9C{f" }nBn(0!DH7?iV^s;z| \.[E$ym9K\?8"\ɨ۞A$?-q OѮ;nrZ}_cI->!6=[A;+5l%y6Aw~64>vBj Wdȹ[PRD7%Mh=.Rz_O*?D/gSeyޟr!|ğOrS)Ɣ)'XY/1mޙx Ofn _>Exc@f!z[ARr%µdH/\rYʵPzi[ ڞ@+㹵ftjVŔk9.G'E%֟"،#:9Q#| %>*|9B8+2ިlC[Ἳ^y_Lz;%Kݻ 6/]=Gɰ&baH[}zww̳"~rivax:ib?Tڇo"EF?Fԟ54,[r/_8 @{? ki >_{snmo{C/zIUOOsˬO!78W8xS>O8>piq/;vT[캬ť=\6d>7UzCVzki& V{o,k@p+Lw$No G=Bpٯtk F1-qP˞Q@"j!n4qH5ܮ/@ݶEC,m ޸OB4$~ς_$@3\~b ^|JwU^nPr,lp4P~:c|f=hhȠNۯ~ s{[;B%3l.Q!=+yH.ިX!3Lm>o!|~{p?AЧ?u 9VgqkMR_/HFynmͨ訌=]>#SwUMWqB2mWߌҌSh{r O&3̃2w>X>i]@,{W ߢ Z 5]1櫼1_ ]c~"+3|L4eN$42j.DcO\{UK2_i+Ag IR}l<bG').2C.܆$rRNn/53oZ@ ?ϳta]Z{ځѵ~#\\wy/ރI,IoL*w5FXR[/IFKTʘw _PimT{!ԚڨޜOTsE3Y͐ 1 5Zjx?hW5 54xNΛG4[2j';ߩHg~.ݿys}x-a@]go5&jtmM;ӄ/gij% ~7iyB\:?`t&bjp-I$R>EÙ:>3IM"QR8j/;cq8b*ǷU{p˓Ef5y9J|bK6&2yJ'2j[4gHkNDqjEL;˗@KIAҏw˹4?¿k4DdN#9j9g%R%ś%4| NCHoapcPqB;̙7fUܧw("ii:0I+1kx~A)8',fUk+t-kʘ4=gV+' [s3ؒxr#sɬ69<9Tj /"Z9ƕTSI4gNTs>.)}-{xe0u2`BGrO'uuWνw>bk}F .]̅}<;{ٜ.4_p%ħp:4+}j :({j?.%JR`mEPԎ76@nntM4(<'x(;OwcN:&|r?s!nͧ),Ûy?Gspģ,5^m#_[Af8U6\O<+SNRye%!=N;dTٔ.ϩG =hgbagv B4}k?QgLK4+à4_h=fKYn%IIyp~-$ 8bb;q y3σ0z>ot{-:4nqq)`]9}71$ݷu)ϋ\q-J) 2N}I{Mұ`?d'E`Iz_eqY9<e=%068I0$L엌$snOڟ1$m4b>OfTHcQQ0o szWrJ-ydݑ[$9$o>||㑂ЍЀ+OcW0 ZE6M!ަex:RFX+Zyg=J[v 4An@CW0rfOa_)2|Uz3n^}Fk@YsaC|x#3|G=~p Ӌ( y9._y~y& /2?Ћ˿ָvi<ŗxQg.B''_<zy<$l/^>/^_Fkèx#G{6L֭>Tu֫cBxp*on ^dL\˭^)W΅xyX#z/y{+o㿷,A|vd)NÀb*+UQ1ܦ#7J*;7􀏩%v&0~9LihKIX!3epܧO0G:P&de2{ee8.wTK4%XsBC׋=FLoCN/W3B=R{ i v9o6_O2O UIm Hj#_o\~ E0R9 sZ;L6OPut A|OdhN[ETٕ_OOMPg,\R=2kMMYlԪ0 j_jlw># foFoማӠ%*G@QoR ' qȕ `5CII1w n#wIbQ%ZZJT\2趏VM9۴px=*m~vDRZFbe|?|037\|Xs%<=$+Du~s%|"wr{zo-IϮ5Κo[YUZ~)j_?lb_Ys.@U9a]ۨP|>aDx|e)@v!=+jه$ś0h gǹȟitiT,0 Ձ|(4܇AHr}ZgJW Zt13M릷|'|s \W۽9{w ί]g}7>ͼwO+!I[=i 4(Lɷ^bU"̍BOC;sҬzg!PhWMS (^url(Cf˵լiO["N"EZdp}I0~<еG0'юgXqE}Cd;?HOon!|bhQ/+ cbmJ5W{w~ü4avnbu.l [S{\[*:l5h6DQ'.-b4N&R굄۰̳~J 8cZPZXг iG==WNU= IȭĤ]Fy$,- j4v=ge621;&" 5\d9%<(oY n4$hnlMp[xWv@:$魕9s$<_r7|wGX4}h'#v_(ŕM)zٜ8lV=_OaAh~j@D$=qH~z\%T. XsKZm[M~qqV3NTiN%|.}*)a${D8zf2v>JoC^Pv,#rw ⊟fGڧhwGgw hl w$%`d(.uM*cFe.P<7yL*/Rfi3/Ex<-jW.jg^B9?OγY³؊_:\kcXƅU~8}8xqx5 v =ʀzEJΉ37+C{ʷhY{I#))3N8%iFj-kz~}/O؏r%ZEEи;=Ck{p'm<b5Y~Gy+0P,Ѩ\Q֭)HSBC$sC*jÖ\jQ^7VS,QρiApߏ~ >@CNO5z/͕!6M^.iM@{9 Nq)|GTK}$|[ZQ4ήxC;nq zʩz:]O }Ixfw$wuZHuasg-M?'Uie-Od`,^'%eZǞɺ{z?,9ZkB'6,RwPu X+HhZUF!e`n0D͕Mz^|BRI2nPF\m:E{&9 4NEuv S:8gP>FR[5 5\[Wv0vlt7Sw؍1n vM*Lݷ+ϴ1]7}댒36iĄU@[Nf&Px.M/5 9Byܗ^fr+wJ.Y!]ñ/d[ߜYB\ Scw n/C!7@VNTsڄv‚F\)2$V#Ws5=cSOVQ#RNb yv4hIKxZF [5dތ+TUZ%JNˆTB({'46Bp-ƨ1(Jd|if~2LIIQʝeiJt{i)ͼ ;ltә% ԹZlq ׿4Nn}Q4V|VWNZ;94/E L`~іX[[(dQ rGnð.E4Q]񜟆NXJߜi\"p5ͼ Vb5V]*c,@:c^A9 n|)FJUNG䗙F9(a'wVGU_ĕX p^ש?m"^/*ҟv&C/ʥ u]{P\̭3M=8#xN8W]zZ*rHfod8r&qJ2osQ;ќӫlJ棤nCBeQEq]`&"qKzLaISPEOU`ғ\t{=%^hp.}(!UJ\ raՏi~((?hnor(>Xj{`CRo-c#e͜~k!n>z5 %զ"yTbB_GYSu0jG}}½e:3OWZߠfSf[ɐWt?)ɼgpO?6R6 iZns_Y,:9 u]l.]v[^41tސ6*R e&$cJKIr$d9\lJhisJ,ib{80mA7T3Vi_Sekݻ4Q@L+MӦ4ivWB*\-hT5zn{1B}| @ΝĚKDK94Yzu|ep\IIJ zb 4/iyᕵCYQh ?#n;ȓ,=?TtBs0~La2=z}ֻF\3J@׋_iNVPK?4AW8Ɣ4 =zLM !?e,*3JiejOQA2t'bP)29s`DxDy{$JxM(:tA9ڇs=/rχ?5kl G[EoWf#qMKy~WIӀ \€VdIK#!#wf?!W%}(fqzį1>D'yd"OtQzVJڄJR[@[4x@]ŒBۓs'TMZy=k6 \ُ}W\WI0.=H+6D^|;>d)xK4/iju;ʓUȑ@oWG}_TkTAa>=> >RfqTn#@ggIbru.mZh޺G*~{@0}gW3)j7E.tDr*s3K p%A軍,vEqe=C%e7ҤGc~2pB?9 йai@!F h3m2x@& Y]6 pAYxcc cF8]P$M53i١j~/WenSʫ!U{gB(ia<{T*U'vc!gÞWiu7z2C 8 C|VR*e߰yfC A?hZ؟\ED\/n_~[(2ޝ=$tCh\v%g7עyM<Л_}sMPRb0z7/W͙⯖k}܎,?I!PO[M}K^o2ucԵ?O>,뷬?ʲfeKڪ"V@+/d򊶫 -~!7o!g?$O@ߎ9^G+¾]w&M;}?_e;0;+&x.D[/1+5}3 ip큑\_^EUP~cTW+(Jm+o[|"w7h>[w Q;7g[PY%)Dz==2v?Lp~(O I+."toK{iic4.D#:Q*hDǨ%mA(rHa.CoORJ\ ngC? {+wg[ߝ} r o;5h_vJPk&ҫ~_QiE2 > mm HS @ګ|'[,w25ۢ~𱮭 w{Ԗzo8ӟ7{gĹiiw4a4@w+(:mm-{^+E֨5k @:;Xx1{40ڢ(!1u`Lc](@c-j{>|\|keR[:X.jKj'{W7+ddYi1z.p43`@_jBp|^>VFv'{wEŨ-)?>"r @_i8_i@@Ze @ZM 5@́& M}hˌ@[>mroO )(u:*ngcncsX}gƳ a,sy|{;[p|F-Q;-rqҧdVrj rkoZ foacucuAv5ڲwOY=B Iu[̆i5fIqEY:ͽ>WW }qiRo_{0C"ɕQ6{\fb%Jicj9;BNNa"+BFu tsvt`I?0]nd9VۇMهoxR'mۢ8uT$<~!'}0OY{Rg2r/XBVТĻ=?؂&)JdK[O!~9 SC7ㅌUf)uټ"/%[joBW]SAaǒ|hξͰ?6xW>H]ǻgC̊@!}nZn-5`&к}PA4LjYtN&le-%MlKK>=&>>.B{_\y_*#jG;1s9.|u{8%_a s:28Od3iNĊ+ 173|@_+Z#a.E]Ju~pʣ go!~?]?9E}DO-N\6TjGGdd@ z;l&(_ i6= q)s뫺\d$+O(`Z'#WjP3(/_ADۣ^!Q\g_ Fcb[w岿$DI\:Fe 줽 z۔n{Zg nI1+@ps&5yCUaHvq*jRWs.E a'B]_{ʁ".G'*V+;A"m)aDQO }C9ڍy>"fhKi=ʕP!NFvf{;TT'2̓XҦUUIUivrSސCNn\3o:\եr'vS<0~EKq+`7v't*2uo>Ή]}d<" |p}"KOޓI?AkJW<-N>e%0&Q];{= z)`iPQcM^ ?B= ]V\J)0p§R)~c㊊_NQpOF+ ]3Ap$EVE*`W(JIngW%pChX)'a5 姈WAPE+RRCR,9rYsY5w|!^:Ϛ8%-VE|W2߸V>osBNlJΧ"*b|X <10gp'\h`cGp9z,'I=X|u;qItiGzKUd$?JD<늮Sib=EI2.vp5_u7-DCH:}pK <qqKxܣsgFϜLɜm^EQ&s݈z^[#pVRk$RqpmƵ1.d]xg}l*7_B?@=W=iĕg1Od27_fo@i7 EX 7Y]NMhuymZʸZp)e;[~pKZ3h%Չ$~[p3A*lyzLD"lgT NrBQn"F1q5l8(san{#48o )wWϖ|_q(y%hɵMPk6)WN#!UԚ\GBpRNAܹ~)H9hF/e#Šp틼|K@/L0bʐ&ʮ#ʆ͗ Ӱ^.n>:?ʳL5эt CyډJ6ntPRZ)OCC9o̓B}՛T2HNTЪ YOV)Xq]t)P0JFf9PȘ |%E!(+9ETJ˟Ȯ*Z pZ(m o[_#mաŦ*6Pe/"bMsΗ%18Y?m׻JҍDuoXKp XW$`u0牾c^)F P7B'CWbB̡sU ?pg,8꾅]:K8zuaB4e M b@Wq-'Q)G6mT?G]+7Akc8Kq%-/I+>lM*T>W0'욳_s"0[e;XF{=AQ1aTpT73*dNqPV-tϧO"-ggIs|y|\V?T:2S0386aBi;JcmaSUZla8CYxL ~{ePb?m![+,|\xk(VȋGU,6L<(D#hGEj26m16E)bY{TL쁣P/V^&fމձzC0и\q}!^xR|^kv ݃֐GV]Tѵ|o{g.=F@ ~`V-j=M۷^LHb=*af/9ߏŢOqn'Q(|j9pZaz22e}Z{eT<'>1lh|bp=IC! X *ڸ)lfShϱJj6Ka4TTz)·pi0I2I)?3OX3]zX5ubtmړ>/H{љzmU3xP~szEy1 Fx{FE{^QYS) ߩT"[I>/S-)H^Pv_L'^ 1 oT JA}BAIWim9JѸSW4ڃhͷ?1Gg'g>ܙGRL=gfKx!澁e۲SgƏj 8~R`aMn\%=`Y(=H-`),]#{<1y;]/%[SһK_Jl/oFojT_o@[+-3Jf;q9K=ߟS!/I{i1f8x[kEՈ׋jN&`=)ϯQ0B5"kH[ΧW4 66TYI|E9;Ђ{r߱."y٢ܢq#`r9&>Fp/E1&p;+Ws*jRxFa?DTSϤ5jZF&mo4a+2{7T#T@* E,fU%\,psĻ#{,9@=)CvGF'|){ӃVg8nw“&=/ty<ïoj4hwr>+/3U#T,SY8Dg@:q⤯L8i (V.K,0HfE:i]SqygA/D^_+z{`w'gQJLG,wuEc= C)7.㰄rDٛj_ |E8!u#1K # sJk":SOƯ*Ѭ-rL_NA QO NN>AgYܗ@͌@k^(ܔfYav-C@D2O_d]|cB_u?-͇nt;'2h<b7יLw-0YųoϒD,eȤ|Ve8Ȱs=ȖҚN:.TWa@%O2v [/Q.b&Ʃ#~e?Bn2o_Bh-{f2U\;"ϊmq wJX%j󪴅0sD4,%U\>"a{xq`p8f$hȼN'zET :X_qU_w)P/x)gF/-.ZVlZYsW? OU9 `(oq${y7ótq>'m|sbkC rxa@ǞnS^P/m뮗:`d9zr,r_Ir_r_^q}i@WVүmNkݼo>^S_7 A)n %e7YCDe/:$%{yp[d"̩)Zlu︭}e~YiM;MSfc 8;/bOQ2Яv"#y>ןN{6_.&ކ9F^юP*fZ#OBȳVy$3\aD7,rg8xo< QF$= 9z"J"62C]~XG%;-ۜn\06 G-5v$>P2j̰:QJ{9;>fx:4 vVH ӱVgx+'!p]1RWr3f{||cߛH8%^ݥg8ڟ=Zw]wc{gm~[aw废Dž~C.<規~sϟi󡋘WjIwMo~w߸:;z+g V&JJ#>Q7u >tV @ArR6 iq˶Ҧh"QA**l}bAb2o6cЏ+^%ݦj\ /͋%ͻqH-AuA'}h͔}ѷtxzӒЩtў@+'KB1VH$~yb*?q!11/Uێ b޵cbރwQCJB޳]re:rjJ!#3,E w<I>#fco^Җ{yY4d3 ~ݙRtCJ@K헓v} h/ rʧ^UD?߭v;dԨx*$49noS,hߣx"Oozj带z>SO~ EpPqyv}lC2L:7J擴וLi,8F;alO(a:1mf ! ai% "=&(hF󦒇_ZMA0}zG[}R~ gY7ˊɕn (Fx+72nؑ!O*qNSu6)7ރ\a.NDN*-bY֪d6 uA+7)t㻎U]L-X|K̗%9kSZ]IE1.%gu+øhDMheu@51̱kALc Go~ю澯I蟱=Y ː !%Ỵ5P4n$?u?%$$$7JD?yMIKu0eVjSnݦ]~gFa,>S 3`>qPQ?1H#4V8뮬@3]GuT_hk0g$P<^aeBs>J'+Njޙ|G謏8`іC(OA1.A;@0 !L5;k pvaalI{b1{}x~犧 BJCKϗ![agJ7~q!b0eqDZL~4cg.&[dlQ51?S͟EihI7®†,}e,WW+ףdɗ',ҿwAjgԿȪ@{J%{Kf!͚ ,qx~۝p效% Nxk+K)b.8YŹʚ$SqiՌbIGHM/GM_M9bRw|vZ\³j;g YiVL C+h_zK^rTgN2ုtkW֩ԃ,ꗰT[*S:SKŶELE LՄ\3 uv0XDZјv%kX;}"hrƉf{R Jg Opz3 8$//|O-cQβwJkmr#:5/}uq_|k;aгI5?FQ*<2^%UIEEIyF+EL;5{r5`F>ia_?ٔR W P8sn_+S`]G%X}PMtH^ ucS, *lyJXa6)!PsTz_nQr$ëu^𯇞*Zxg1|ChP&Giy!೟0>yg M XO`{btZLyLzZ4<(5S `ԞJm p٪LQÊζyԓc6/yKCw{O{ߦ%mFRg1{ХAK>b _+Wuo&sn+)yH/G`鯆ڡR,*#ՠ|ŜRpZ+jcxFi⨚+3+2"*_ γM*.&slL&r)lN+/F" gOG;< 25>fakԳXCxՔf*h&ݰ-u&Wεu'JwF{YՒSSɱ|\Lt->rZ`k`{Kv⏣:LsoX"4셦Аڊi鍐BggM{}NOoFJ veg(YREK,$BkP5fG(2 " s ;֐<%UB=j3S^r;M'X46OxYbJ}D*fmRqCWO'N{'{. 0 Jygw*wh'tw,WA?~x׬tޅp.jB&Q&thMFcR++wkDs:M3Ts10wH~4lMUगSJ~1|=n=sE^;ߡNz(33U{}mxϝ|^Ҵ]󓺚c5hh5l-d67yɸ/f#-o=o9sn;&œӜKn4X"#[0*TǓv9Fob퓰 U)gASBUF)EX$đ6@r1,ځ`\qqMn:x,A,ճļhbhfqs!q O!N_6˘VYiy~̼ҿ%!jn{.T5MӍ>6`^m;n[3kHԂ j:*@nA^ f-hדڰu5 Pcv$Uшqw4/Cs̵XZ^*Ռy~P[Ֆf0j$~53lm;{rhla_12.dM=B7pE +rP<`?` 8`Z |FXf^ߴWYy6\7"s3;>tzcm{0G[G]})Lc&~qc^YжP~Ox5> r(S簗8遢UH|a/`.Z3;! Iv2 cٹm%GDaU.mZl5'pBM=3՜1-@yYXLum;%+ d{i8?Www([=ZFk}7'Pƣv=m aEBaV"Pu{Pu3۽/x54)e>>( = M|H ; CtW&,J,BvPJf7MlGڰ6ܡvhg`s/?#tjaKyEcJfJME6Y3r'@v[4$-y dpvWtK9)D8`_tc LםݵGc?6 |;$e>w45q&7{H7`,1N*Eʮ9 ;|ɶZ]Tu߻P-є\0ԂQ♡FI/C{r qUʛR3gvI,?VI|3'_/4?]`/V ْn>KpR}4·/@dPژ5- +JKۿY8ymI*Z>&,qğ{+ 7wrc}=FԶWŻv|2;N9LLKych1{]DFNܻBClA D q.,WΕAle6~DkioX.IډZs=뢏Z΂%8#|F͑Fh8;d&^RyNrPUp~>֕RcԘ<# 77]^,L=;[2$mWBܧ -ݫ&ƇqPuu6wUD`2J8Pa,mR;@P W<$oB7@iX_UP?ƎucXZO~u?< M;!5+KS<}t%Cu2ӡ-Q_RE=of՘U!? FR7WTzF>Ћ5K,3VճP vX6{cgk8+HTуAkiW4&v-=;%Xegwݾ\fAT liĚm_ЇEy`aƱGܐ#!B_p `fʋ`֋{#^K*ܖT !~$g1O#%Fo4xP7ƾH#bX5WqmKFX=|/^AeY+KhlWrZS4q8@7lSoyL-F`p e_+bn>[@rM&fIÙI&)˴șɲԪ 738΁YwHGC9cۃWٙUC{#ru7઀ ^6VY{XmU̬OsR.zS)*yXjSLWj=ͻ(V!f&˿ qx[!;+uU0-\*hv%9d̃ɫ5zmopl܂T$tjl<^m^K5Z$`x[FSj}f-S˪78W;fGzњ93TnԀV<JCK;_1ƛWg{1 Oz<=߶ -1a3n:~'m5W9ʚMf_w'lJ[B|l?NBzq2;ҵK>~oǵWEB=qR?׏kUvnW] c03wNF iɘ;ǂNsgczC|}2.wC\ϵ$RҔfIJ×rҔh|Έbu7z#wNJB47#_Zڔ9MAZZp %o^u8g. [i̍{BG){8f{BWfͰboENpU-3sZC(Ք6v+!ۖ}k߸|k"_w@+qBՓB TfsJBBFuk-<>D؇e7\b//Tԇ% TG9/tWy˯6uv܅υ!-B>~5Gxͻpf/ -WL3٠t!?1Uj~>c3UԘ&||@ bV/M'?:nr,/Oϸ9{vsX;"q-&W@I=z~%K;I;_֣M'ޠ# c=*P4v'%axXIq.ݐˣ&ч&rW/52Q;XQ4Ee!?=Ҷl{}$sGDFA^a7ĪIl+HVٺI~i٧ lV c=A[gLP|bn ?]*t=&'%hE[&ɦiAΐ9|ϧ3GRF[(D=[fj]HjȤEK;s__%-h7뤅W\x;;ZC;j6HUI`)$Nq˃wmLDqNS'90Z4XTP ++I5}=%}TGo; _bK60X+m6gBaf̒&6R%E/+˨JlV ɔ(5LM1ȳ7CK|АVhlP Òv8ݺYl8hPK65~D;Io}%BAO|z+hZ <}ժ_"dLWœ;*vڡxʒIRB8y ~D.?MԉTATI~S6Ftw1.'Nˠ(Չuú+tx`w*K>57BQ@,,C2XZIメkZ]8y\u aKNw˛ajL]ay‚^&L2\cA⇮b9B5~F ̋٣r8Q) ejL*ܢQeQP"i蛁'Z#\3]>n'W WbJv(u ]]ݷ'.9%x~>XBo!dZFF2@, =&:]PGNhTۗׄ{>|38ZD}l̜N=mr%,%b?4/v 2Կtttl,+ϔɧf"2=DUtWi-x+s'o.r^cxc)T-5S{EMvBΌ4ΎLl55f(W"CkKw՝MYL ݗSQlOBịͩ&e$0`ߝw]BӠ흢%pUq-*Z ϸ^>46pdѾ%{3J8[\9!FD|u*X]gwS:w˼$6)T'WpRglT!Ϗi+@qe;nb.u5fqLT;53nkbcUEqFEu_ fPA3|IJVD[YlV5x zYG }݇ۇD[a>+0i ,]l_g/uoovo+!o/߂_/CK 䣃ߊ_43&وXzـ~ ?h0B6qLc.;WF֙U!g5Ož<< |yԡq"ڟEjш"ՅCz1vR 票ܹJHpN DMX=aiep(A*`.o.<nVÓ:1#qW{.U2RC,ÿT3LZAңc(] K"|2k46(6EZWe b[SlNX(l a:yp5;yAb_o!\؋nI3 (b >yh'ܓZ:x4y]=8'Bu(OOuw+RpN)$9,<_nЭ@HHfFoKU^&d ފTH~0"'^osUĄB;`Bp+#+'I]T.3KK6^VʣGV/tǗaS6Zc5+`]&dAVųmUa:!l$Ŋ}F]F@o ?GLuk'k?zؑzAF:8|caDɽaޏwzQC:\dCq1ߕv\ӎeDL4_EPUN+>C)ĺN(h6p+齿 1x_8 SmF)UQkh&``XDMaנsGV|ЯN%=oWz5xznqթCČ_y<O(F@wrbeqcK7F'}X6F0\Lz\bWJLCbyk'`)>רpFdJ{rlɐݓT e`wݲ4|!OɅ&|;޳g*|?$T# c$j3Y053d2=øjn B{13+xpɉWJ_3Z ۱FPѺdO(gG/Co,D:y(sěyLÃn~pd╍@< /J1M'a2H_l㟗/wCqa#@gw.zL( 3Jfh'JvG;r/طsʺ{@`}^=`}A?jo 4pR"^@)e\SUZN XX,b2JFS2Jk=;a"]^{ MFquj>5Q]\rQJrKRWn9`I7? 4TIBT3lL]LK (Ӣ!(X2Js8U1v7;"n_=ڂÓQ`+q Nڹ簚vW*fEK1G4\ޡWfNr.pZiV^lwoF6pKڈs>cM1=l//=VcK@{wqub԰qYssedMءRȉ*kT[^;ٴnfa=;U}$ kjEMJ> Cж-c?zv>{3"W@̶nh.XKgHimhrE $qfe/"?gˎd مPN?޳׏i>s g|5y}أAe0/U KiVq_A;V]O]V2OJL?m7ֶ%ø! >pr7Bì wcU1v)Y(F1īXw~(Ü?9=a;T05Xy5ZM P%!{7;ƆX̽>lgGf@ۉc$Ս/Ys,`WކX'!&P q V=g{=׏;tFjDY%[XQg hUOeC٪ܰU,w#3Jmjq3k~ +q}Jw#e[|~1aZ,so-x5_tvVR6U&[c:ݳD!݈xiM7-r?ЮMv n.糒}粐N ES:{oV{C=z7W5|=޷QF7 7lg__ *mekw^ -=krGǪ$qƂu4M͆kѓ(:u?oL_FcL$;:H-5ݻiQf5KgF8t^+s 2w#?evg"ޛzrYC֖ st-Y+׋?:OlQ1$RkYT>ƣ| p\l ύ4z -Z+lmfwriwVayd31Ca TXXqnMBENW#<.{yXO5錽@kKZjaR+5{{ӸQE+N?Z+NSc)VUPeu|%rKC~ko"K8 wr'Qwt\oZҼ>0D٥g G aj/bBogfG+&KuH9՜XϫqfYtf W8T8ZꑷmOupCXoZF5F "FucRkIY[9a>`LC3w̰(ZC->5fm͌-q4e"ȾB}$|#{b}+C{ǽGuӜ(^fEJR93&u K/̀RwBYZlpbJ(ŵo7J;J#co2їͬ\ `9i8{X >`uBHᰝ#-fy+٫UkU3l6U;#χ%T0{mOi{aR߅,@`x:H+eBؕnؖtv)98]J#S/u2?UIZ;[6;3>%->_~N%A(=ύV |W|?^؏cM$n#!pƮ['JK9IJ%]k46w6sJ0W@f_|w\(ym cs|37wM{a̳N[dX|ۢ|NoB/0t%_`-S{9mA(]\wo}NȒX(%Kuxa[fcU74 Z8 j{(ȳ ۾M[b(W9ȇ^)v_)ݦ^_%h:#n% 7|!ndoq(7";ER]j.?E02[)Ͳ8o׃S9&;|tTr{|,a.Vۢꨡ,(Ntث+~p܎%,QN|əkh]πxܮ_1|)t?*M;=ZWж&'5ESBorTFR۶WfkwBЌ~<i6UJ>Jq͍m[~OsJ2G&bIriXqcQcN]gͧqEPޅ}RH3`$GtzEZ-Ib)W@Z$y'T!N!vSkX{-9890D?U~|>Q[gy&]`AR4: L*ltjmށYH@lʶiiݩ8Z۪BY _PyL8UnnyUf Iv}@| h}DgиZ _1;Gm}EC ~H3a/ɛ9kY882x=su>T 6 3OwwimZ\ql0c).v+yC}%[;][vI/')MQ=i?RW0l!NUU14wDr]dmOsm{W:UZ706,v*O0RAi%ׅBhhyΣa4)\ xSa%`;q[[4[\{+,M}ZaQ؊Ҥ@P*Z k׵voKAkvK|N4{ZN@/j0[c aմBk ޡ 3!( y*3hCMur8/Hi66L󂚿!E5+wrR2gbjK~_W櫈dFīk o&*&5VaR z—YXa<[VC_- \>#[=jߠ^<+MocZ(s,IXe$2Ϩ|E_[s*+v7Ի!)4@[8|O Fp 6ӥ7-9yܕmU Z$bo7ૡ,0 <ԱđcX:$:Zn6g5᮵,ı,!۷LN,`5@gyTcV&ECڠ};zHq\'aa~I{H,o>7-0dY`n6W< WBǓPtJIXk6= o4 {aI4vCN3#kNe*8t{Gf~C#܌ۮHLmPOfdr6#[{mxkh0Mt"3W[)gO'yv\m%%Frwv&1訜.<7[78!Һ11sOY}p|pjw •ZWrZ!vu_WM̌ #;`Rs tCfuHf]%wakC>h[1wibi!*ےN4D%ZAEIE{}Kk,W1;*9QFKvK]+[piknsWr?k`ڝ݉'eݖakU>5_]jTf|jձƅl y$V4rZ7XR}6C?{twhm:gAFHI> A4}7߷07b%T}q/bAfcJq"ՓF0b;}cQ,>;gB0+ݓ$U5&Y\Ѕjs+4_j+4_~je+4_5ڽɳ ?Z~~9B N\bQ6gM&wk(>YfK,./'Y<0Z1kXSЁivr3qme;Vx*~L'D=0firGk"v*>TrHU'ZB-hfJGͩo/>y,J6v >Dsi4^Q??H7{=:#sg#yWsx+6y>߷[x@4y* sTB+4YǍG::X+]:*7Joat1@y(axE&IRy_@:T`7¶iY~x Jyjќy9X`U, kWYT-O)uSK-:R6 橈-E6rQ׉=b).,~PpQ5tEQ Mg趝v,THMzg,E؉0KmY zczqw\U9nh5u=为3k%n!^$Ն ڬAkI ǵaBOYn]Y6XNsN]4p϶gct}})eSp)K~F{n1*^;=$' ܏܏Q{*Ͻs6so6 @r>w{%k+ߊR-w;O<ߕюPFi<[fYTz+<|ehw{/a}i㫿{{w\D_}q^#;1F{꾒H,AF}P^xEkfdg7ZˤEQ(jQ dlC@q(?& >qoik}NL:j\2F@ϗ9/RE=dȶ`yI#o;럧V֟zj{g=O@Ө~'/uz-~ϷLZWR!.*mvm֚vdISK|핓˹)ltlN"x8ve(l=(\TK&ea,wlN.xZ :3#fpor_l)Ov<:zky? |㛁km"%+W.d6~t^6Xv;mGvPO߶lub}6+J}c{<37%8;n]%P%vknˉm6^Sou޳ݴ/iݴvn]nVifx^c? ~@yy\2 !]#_͓6n߫ȿy'p@2~#%o/lGѷ-w v ٭5^Fcl+}o_E=\U533IH@'2QI‘(*ɠ&A T<9 P<Ovo@nv=XoEuE {U= Q?3]|UޫW7H,%="gS<3<. #OI)$߉^} {G Jzd&1m ue&u }#],T2@zO%u O!Wy.Et|S|V]EFXG-*FEd|,~wAR)~#rLWɁB oKMS!;xVP%vzJnǷԧT=Ms|o߫8o->x{ow?=.ˀ Ʒ2~ ?۞k -$cA߶ wmG ڂf߱EyaKۢLK6Q[W9"SyY^44j5 ˔d2 LɴSA.N(ͨb"d+M2uiq) `'DR4&!5XR1ؑĝcG]箝i4XxP?|rH@"8=2y`HK 큌!5PjgSn>@^,2gH _x Co|4A?@>@ޏ@80x_vs,^pC.e0c@}C<.cy2@N>`d[H-@Aex |7tr9ѱG[G[CX=z' {t=@G+=!`{@G{ أ<ۣ-zCX=Za]OOz>,u r~='5cy-!y5!&|+I͡!Umi6Os M&SMON=>b!3؋z*~oaeu-gx޾{zG'uöS<>>xض?ɂ;-X pN{yXއo I=w?̓0.*dlPK<Oxָ=kցm|[}#F' k$;$OPtNGR?N]7l6Hvo*T%[wZ!gjIބ)w?"u? -AYJ?鳬*'@F2̻4;*ۇ4mASSƊ4+ZCqAD3Ԉj6)T8H KڗM,8 _|lAR,':XR;eN&[ /a:Ee< Yn1.U;j&ӣ3 'ϢmʹhIqsڠ:B(6Ԫrʏo8Ԏ--' *یR< 0k6MGe'MoLΛY@edoRD[d^I nrzB޽4+{8ua/cӮO,Adl&YY6o/x/X'm,N d-=3?Z˭Y2HaV.A艹xFYX_NE-qŃ,'U_LAɁy0AZ:'N[#_bDϼjT&T[taǑ{,#B:c>fat^Y"4O,!ȳQ.,%-rL!:lcIIo=F;*ٟΧt0-ۯRwf(eW*߰^@ 7xroFFg_ZP&wdwT{FEA]~87hc0xnȟ.=x vCslŻs܉/:Gs <("=WχTP"axNxGńTxΆg>< <.x1/cHu#5Cύd(hs?s1žDx;|A'zGMV?u`>_hR77z`'2Yaz5-jK ln*[W ){G}w'i3Y& dfPxK>]κ6w9T9;,fdHwL;).\X)nO,$G@7Y56pʢ>đNvW$9&~mh)w?t-^j( ,9+sCo's\9]_9_+'WO/xrinwmFzOm[M##/8{oP³ic| WxŋχsQWJ oMdB-lG72ϐa~]wT:13:&;v6*.S;K2&T7Т{e2M|fT^-<m^8-D-[=‡&&yP:G 1]kS⶚!_άeo+(vvEb)~HbON?V`MS_IVpjsG/h?>I;$'̭ĝ㼳\ U@;-!v_hFiO2_у5vy\܎kB mSxAu/qQy9 f8U/I,Bj Z׽K[{pZe0E;h5LnTC[\.QEcoA/ʅ$8-E",HЂ1Ld,@<#,ꁜ \d2@< @$@*", H2 x {J#zDXH$ ΍}| c=oRFla=g29:1- jBԇI1~sDȉ,6#lrOym hoS?ꈟț/$;[I#`d\7ˁ\JX\ui3a쥒1<*3H(i0X[zꇵQIjYeAidN>by^Afefe+/Tk Ejb|V2W%,B- 2\D+]T8)0e:!#NrLs7`#Ixk~NL\"fɩIBJc2քaMzdPO|oԱ+]njכd^*'?E/ON1{*llWc;t],y[-uwjOڗ9ެۋ'ײ7GOBCuh7?rRIUNm8CM{Ȑg7g͞3TsZ&4++rv}S}~T~3Op Ieqk=*O;q>syl{=}'o;lA9<H_ºspê3^A>S[+J!Ch kɰ=xYx03x\^N#? _n^99;g~EN 2 m#KKg+<<9ҊQxKߘ4u+[},q)`Wyz%? 13\M*i~0)5:+wMi;!ԟp7mhFԯh㩖%N[am, >3{PSa_&rLt:8T%>74I3 $n&OMB0]e/-;'bXւ`"mưF v EƎzX,Tي )~n_7oV֥ѷ? ҭi=P!0BC"mJm%ʼP ;#YKP1i,pڶ.z9_*VSV4B>,'t?6ACxHt;@A7v#%xp %]=S $"c .)W¤mb{%jTuߗyx?QXKGwm}t]}`}pM0"1WYz`M$݃UkaHwn{Z~JϮ& k$6\Ք A`)6tmAQwOa_ n4;MmN-'3]MaWE| IY~ޫd؟94%^ɝжîj1H㦡J!lҳqa"=uWהoU'|'鈦]}O H:88r!HPQ_ν:U{}XNo n"bo1N7NUay]̳hUwry>L4VDu[6OF}݆6Yt $U ÓEn4x.gū.ixހxޅ<,<3~< y{,e5]}P2d~#'\#W#KlRgqB,[wYPM!EYrmC_m!83ԃvm#ږN%Qy[,*P٩ley$ oxƸI[V EY~:5+Qb-u:( VIbNNۧ3fHs_%i?ov,ucpwlK_yGpTχy6v L0lxfbm]"ϕݷȗ;*x g86nT̀EKa ~ LLwQ: ӟ3y&zweK 9l^K1΅t{Ȥ\Xz.`#DfBrCVy7HG<7qo{1}ȗu#|^@V^v83궜Ǐ 2Rf~x~Y>#1^8}y6AH&5|iS%*|o|t!}N|boL 3,TC187{z > -Y:I᫊ C>|*L<ݡ R#B$(8j/vփ<_D%~\31"L jY_|[|̫޼/j< ;zSvD2>۞zQ_[hOU4f_g+;m"}\&S,`Ni/Qes䌌KppSI茱\S;BP3B[k﹈W~E0 hWd]AUn.N]&VkM>AsXHy\C!z.Z!Hs)`إ0a$ ks??`JrՁ='(ʫm)*0hl qi×ߧB[ߺPh!bOɷUVlF-;ktĚyRG".&ʽ2CHM$V/&tLc;L1hm\r%%OFZ͓ ,]r=ө.N㬥rVsmH)|{-tR)/M\'oS~S_b%H@Ʈ#ʪbӂluXz$)AF=uJnn J%@_ɩW3k/TƬGnLYU; LNG3@`ޟUEzscH'˖p$e j=5EH6TX><,=4M^6txU[U!JOjc1D+M2q5v3b>oMl MWK%uEb, t+(B[y׿+s[y3{M(GCq'"BChdw/]y׬p&$lC~n\̶co)ݳvsÓF(0v};D?-}{ç] Eo= tEV/!} %B;`/C"w_{k& H{sɘ]W-̆ RV^d w>x?U@yu0H < z T?^N]nz=]@2hi B!k~^VsB{ m`.phȵ [[5;}2m43*(׭5mq=[֚+QV蜬VPՕ_4u9^h0]X9B]4Wz;,v'ky4'8̔$iϊ*8#m\ogC0Hi M+=]`Wbq ^ \.5ld\G6[!աV?JVx2;]WgS4&n r/ҘB!|ȵݧ?9M>rvyܷ^א8!Ţ/2 bRC{&eѤïv{ yذkŠ!G@>(ջm\x6Gn4$7B[}V?u?KVaۈޒn.L >(u{hN޳J2_>Ad[ߩ<=}ޘ7N<$z3gr٥˦p=oNg\C\_i{eNeUW;:tW[rYICO%IWH/6_}e_z@r:℟~B)(1!*U^gܞwզ;?󡅓طP+H_&X5Y\"ƛ1>sQ$ wl7*Ơ\0U薴?yA$C9 $6_Z0 R-/7E /"u^e\{]_іn>N5_C(S.P#\ߒ9 E~8$)Xlz(v֥su^5m7jg&H^&1=3#s+l.GBw& (C w#\}t7zY¶>?f?[d¦ &4YN?>eU%#~ERUK٢\]8>'6Khww9bzܲBK1㩉ViFLVG~e3ҝPFXo\m OݛP%9UOb_TjXxͻ?|]n+q|+>3mR{{lT?!؊{a^{!EO>MoqQĔFX]? UL3ر{"~i3P_E3 <ƼhiokZzW]Vr&Zrb7}ɉCN|[Ni̩σzj,Y)0i>pMӬ>hv_*Rj5V;ea?;qez?{cV]?l'WJ5SOsz)=ߺRZGsGy {PikS2k2Wj/|Şv=`<;mj[2F 5IxO uTjrJw7x{܅krϹŊOuxW7]:u}xׇWu7!\P#ɻ 9z ڻWc|*^w^y`-ynv@c͙^ûZq>MiZP| f-JhhL;Go$}0?eI[A{:yj兖ԯC TTJDծXN@kaLF*#h]loT5PuP'@}G,YAX%0K:8.ĚǥTq/~5^WG]fOA=!C:zB>O[WcئŏPb+,Lx$y~均jRi밐w jJxX%(U8"vbvI%ē60n&//µ a:mC{歖s^ 4CU#Se;Oa je\ٗuv2(-Se"_[:R^FW\kv Zכ;5`%%+yd֒hOH[oeGC[/[RHSޚ%'<HYj뻏m~K_3$ZZi\@8W=%l䘭5;;bCNlG0v2ťB(c'-uZ)B]5 qN id#arRUvkw5s`~i5ܵ 1M\ZpVa87jii n}4tpmm9?Wws.9vs>߄94}9OѴ|r%Lih⾫YX[թ-sR%.7m6ew[j+o4eM$R8k]ru<rK~.^I÷jf;ӒHmXΪݡE}=~X\{RbQrG+as`񵏴Wkj_Wժ"VuTF EK3YTawD<)3gxG>pPZ#sg]J+Ҟž j[9j"N'x2HϺZ`k5 Mg ?hOxP?ӥ?ӏ]%b]hBwvӶz6FX T# mJ#j&Yk5bWy [bdYuZ&4 .zm6ZGm4߰?jc^Nmq[n鐟-][ESZkѤFZ!2!L_M dǁNo}GR捚Jy6w%KBjN"-_=o}뽏+#?_8=g:WYoN+~*? +ت^jM2jTx,} E Dm.wO(ȓ ey~8K!Es޻w&n;%cWI򮭰(KFsBw?UC!@\d7Cff}ęp DNX攼g H2}VPՏd \ ##Gt%q,Vc,WpwF9K?6w'˾{PAg8aij1Sг:P<'xKFWmM0IZ:/tް9\/ll(qN9cZKԜi]my!_X5Vah5}}6j^f{W} RP05Ӟ }t79Yt~79紽"̀εQ ˈrrPN䈶1y9iJq9yO &oQɭz6ےt&`ҬVimulS.aK32Ujh><3P':Gb8GfmM~j%Ψ֩~akORǑ7M0O٨5µwVENlLъj;QpգK>t6o5,3fͰh Nr\?@Pϳݠ%}%|tj*̭5S5,h!}gOf(PL7_U1׋Vqr#'[&qVe}aTGWLt{/wI?,LKNۃI*MužLi?uEl1[_e<"{^7TY_P&]สF⍷~M~ eMkWǠLF3pNFa-o%@{y|=ic<1CMVy]WeA|Ж%nK)/yϐR -4o-K303oX##@ yHWW0RQҹrTk%OU_E"tpE^r.YiByTjDzm*'/5l!&C^JbG9;w1X.͈]h =\MJ d7r^%e\(H=mB E`u8,}Le2]<ُTRR :3ν3KI"jbøZIPx{Ќ(yz*gmTរ7sCӼX=d*z.d+殕(;ŽD¾O8"&sAQ5H!!Jc{kȞ6%}!Sdz`磇k#V T): 8\]KZb՞ؠETWoE}IȞݘbA[?TB!J4b*}P{ d)4OFU}BjG"YXxV #dЅS9m; W8Sۉ2dqe D %6NXƹ#p?ĈG! @[rQZ@y*{ 0.4[x !)I2ޑDmP S.k 5LTzjջD=$<Ó;Kw|h'hq<^8rL55+}/ _ iOEOڞxmjЇ#bi%#ѧ`fD#H 8!_'A|}@#=7AhmФ}7mmf<硵L%HfBi^iCE~qDkNUQpit(E_C:XmµDvb>ztH5zj'x]_)*`NmW!U0Q/U-y&{Kz9G`bJXRZfikZ>z"eqF%Du\t4%8F{≂&N G+q}N'ñaiV}"h/<Lzb\ܟ5s3 Bx^e #V9VbiHc:yܝDяaQ ån݊/Wű6rx)&$Q!HBߧ6OuXm8ujmCP(Ghjoa.ìnsC6^顥8pP>u,e7aHUĞJNZ'%..I!硦9=qXq.ӕ),ټiNEJFs]MN\h7i֋j?e~E):9o5-}c&`~\]RDˉ^mvg:)mnuxބy8ܷNr6CaNcu܂Ovk-xhgvO[owiyI'k_[g봾3kGӿivmZoneX/ ,v(E~V3cݭw<5Aub\!N JkA-.[!r*G/.AQxTb3ᕙ$eGW˱wl#K}!} "rZN̕qsR]苼LAMg[o ;vMN؉Sor+\DSb|'7%%[B ژxZ |HU ;/B@?,"/A/<@O"O>G=&K4r) &Ɠ%t p%G bT%[T۶ްtxr,̆83EnmtKFo -j_j:gmݫ2~_Uaƾ%'5r-$=lۄZ>IxPx+2eg"yK_}+9}Nx{HGo}l|@t^S=yN<)@%)0amcg[oe 'J>m\5g_u9Ǧ-clr*~C[6H@V˓;?xqæKVwp@^C1=,dq,=ru'bWu5I7-t;%lVJ8@q$ }ۘaZ:: qJ;IH y6 +Dy e OJr.fp^>թ;uGEoAnηO&[\OyKnΝۆxB%e,.i>Cn^P=Z|&h>Z$Aw+Y%#(>;`~jJ"a|-`w` /LagOPV?mJB>TY@xr=)σ2:TRպ[B]!Tb̅o#yZ8z %@o(rA+ٿjAVh0m--"K"rbP*%AgSB%tncЪoIO nZ$S΂P<,UF˲&AY)@F-yM>3:TiޞFB/REddlS]u:;qǷaLI{GFm{޲Ocϋ03ߙ4QuPH/4݊!!,cojζn轰5ok5:Q5vyv|+˭vM`08{lE-xAg_03)lkZxҬNhioKT)RmPך8K9fF&o8tCxFHgT%|)žD3ĕZj?tkxL04CMbN;.$荃8<rҞ[ n9kݣdu-([қbվ =z]Dw]~!kXXVxbV&V_?9gZI+ܫX-%Ң]чF8h0"{ObɻYxF\BLYBP$q@\!FĚb? u=*4:.b{ɽVFzK1rv6I zΖu{#e6`Hm50PxqeJ{&_ҞP@m%_E\\^$w]QD캀U7"}Ws>՚|׹oe>mG˟Q;oܖSP,Ӓ@ְ°g^ ~ւZk-8vֶqqMi TjJU!p>bvt|qJ{CkxA_F %97k =l)y֚7Ovz̫^b^Wi:(m,,!qt.*$sgk||k[@=~mg{C'}VZ߼׳gb9ss3*8s`s}Ŝ|svs kͅ9Ws9N{0aS6Ş;;S[̷ݮ#}+\W8K_og}óx?tn#ҹH{Q}f}n]%[lW}yr=oOΛļ|[, |gÞg]|}˳r>n+~_F; ❊aW-$. DC7xw?w;ek|?/[ٮ8?|u=\3'Ϻ+mSt l@[9z-Z6byA[;[;]}"Cڴt3n׭6-ca*B1jiٞ5'k2q[.\0wCEIÚWkO YZkML^<8{4]x*/_ ~0 k,Xc?I7rgfϑ5Gb]pm~)ݖ_a7nODn%Coܰ~闰g͞y~6{9tG=KӶ}/]_~)~ {问~͞sy߶{Eȵ\@+. q.m6關FK'NY%7_~qYa.T5j>]׊\{VW׻!|5|"\Ni^]}"\o3C|מǞqnQ7Xg/,qg+=;%aW經B_0G6ys~/y&ILBʛȀmIbEajU IlWk[]ػkt]˺*R,Pґ.esnyys{=ѐ~ҽ?W?/qsᜯ ~?W+Odq|,RCAiр WKb(ݛly@,*?1 RZ}<|O6+r;ԩ=<#հʨ@mW=_n]ۧJfӯ}Zi-ݧ}ͰC9/%;]Mƾ:ڱf˺젿dȠZQjW9+?{±"V[G~]fm*{KcbN=t?]f5 ;2N <UmY{Ʊ?v읁}U׃*pꏙU}T>ڇk>6|Zj{)}}_'/6ބޜs8j﹏8% :_,8+6=~V2\'NRߖݏ?'f2W~[*1ط|,~٦ǟ5[pVe?I[d{?N=&Ib&wG& =|z||{87 V#k~|G:d)s32hH==#C8hYn~&NGggguǟ?X=~|ӣ2p)= 𶿧oyGhM9h8AOwyzm6/6̲kTM>8w}*7=dSGuʂDme~Ɩ7іWyi!owyt8x@lqI(b0-ׄX\!ꍔ4dtlx6s_L}4n{·|&ˤ6|q .@|ZGdْUv2?pp+,cC/,dYeqVK:NQBQ%b?ޚ>FMSPĺG_ɵPMiяUSoDyFSdb:A` UX>ڎϏXBqEzdO )wEv2Wd{ WD6AnAd=|xH^ڪnE1y*;)PcU}6!'juin{|qq&jq#j/#QB ފk[PW1W^X Ebr_D0a~/$j4J8V CywN<[~o{~p\XoS7a VOL?/oOWnFh9+pKְPאja(}X_Mq6x R A`HMs!GXk{'UweCBo_!jn~sħ@o\b;G޶N *VoG}>2?qe~>Ƴ$B~b{l'|#FV"ViہnfJ7ȒTJ77lѸ)Om߁!=`zǽw$o/{4ÂpsWmPX5NIW#+2_?ߞj*m{r*l/QlrbԿ-${R[_Ft_Dɑ-䱎o6 kp96E0&co&s]E:55n#3,~|zP}IcI!~|eM^_>uaTatOY̽s;;joҩrTdH 9{>411ވL }XLK DQ lw!)x +>eqf3e}d#2[G&9Zqۧ-|m}?scn$0Ճ?߫khA ,;\3a匡^7[LcbxGYe۹ZjY+s\\5XkcĚ;>)rT쁹1"0bI<^jWzPig,!Ӓϙ,iY=3&#/+}lꯏ%ߔ} ?գNZ w*Q G P){:{DvN~wM7'Q~ %QO͊Sp0OT3UA;ґv_|#Xw4EkGc109f1?66/k';>Ou3}yr7z ^_hȬENVx:ڍ_7yw|oV>tg_z~ S?vu-gF[sWwK\r s=rѣˉKwzg/Чu{gr=Y_#z??].d=x[o?_Vga3-̭Rpc+,;M]̮}_ ; %!n04$0$(岉{/t9)67KSlD=x} @]oSɳ"S6VEޑf=;c>rV DU{lŏr[Vnf+r[,[V[H\Cmt&|2ڊ&$)hV ٱWCzrPb(#K-ٖ/^ă3mx0c36]̟u/U 9 1~K3g}2MAсix<Kó'8=A1#3ݫ?(I J;v&qu&1(`&|cO GR\{!J v+[Ŀ6Z:luwthEFFϷ0LVċYYp#C_Zj]m!`7v'=1?gNYi4ϧ)~> y\y]nͲͥaqs)v?_9tR/ߤ9H?"ot3㱸_˓`ZqW@5~x"[BWb ,I9=T?iG$ 4Xl:*Z%^lϡn${_%߅]I`+lDz"=4rR]4EFf_R]Nװz)a\[-˴A JBˌs4aL:cx N y,!>>j|#|cPx ؛0Ŷ_ tG0i8nN?aOk04YM}tXiM80wA{HSv@կ9R8%_vQ1sڢOUc;6u9VUV} 'CDHo͜'@qPOoL`a~qFU` xp&-qtMs8ݺ;tÀ/B h50E4oE=}_mgiȪJ)6QF=] <;yI@|H7[|'S }:}HɁtCZwfSopkq7j0!0`MqwA F7;٫Pd0+vkdU@Ó,t"lhԪ|>\IH W\n7+ i#&_ZHqHOqVuV.}2^4t|oSFo|(]FgZ]3LrҡS{|ߟw||(;t,|c} c{oB얡li/BqPy6i葧CwGSJkgk^72C_f]N#/ڽ+!MrJHт1YSwYS[HJH=|OC\4{5EJܽj`l>|/YZB7sM j{2 oŔJ7kMJFZ؛/Ho|MǴ-,ki ǩz }K"`V&)R .8?(zd"r"*F5ڭ=Lra[.qG ݩN_5'{Xz_+Ց~"8iLgLT1vbB4ǰxACy$5ߧ}yYjG/ p R05ɂ4+}#J] )-a8`\T)_=d+ EH!Ha7@~ιN|)I IZCK-2KLuԩ\KG߄~̶׈osI3)PVu{J6:ڪ6#~ǣ_B5M*, ikAHGIC%&>-lV|ѭ;~C@ _&KEYl).6x+y!H)d54!Շ"zkixAB U sw5PJJؖff]-Qٗ^+NLeZF `)q/`2*bhV2#` ۠=kZGMH|Ԏ\&V*BX;a1넮_ }*MWypRmb+>_ QSy5KT5T~bKޭ~H,xu863nZ'p±'rg [ץt@|y9&Q?H:r [ڙto:ۮ?`,Z4λپ/]Ƅq*"ߋ]b/&cQ%%F2HD+5X!0̃W2vԅAJRd V)~j5za#-/ޡϦ!G6k,]/x <W9aX/G|G/Z..mviu<SR1索!5I<\ǨRbt\c0=?(LuDj7GUC*[e.Kd`#;H5N]vȠ9қwD_ L 9Lwza})I6 ⿬޾x\&9|B)_S5䄨h_TU WA !KJI胥gn4$nA (u ajs{$/#Jنvϓў3˥P{(cw^~jXR逸 dadfX?}Svy&'_c@3Zs!rJ+z~0WR:X,!qɁYE&i8$0YKƾ$wP. ]&s :bsq=)n.>(;5Hho9o %R(W5MB^䵵T^M^{y}ߚ?vyrU~CcoˁtnLnKhCv΄1~L)Kܜ=1`s.ev}2a0HE[ej,^wE|l{Ri^&[!6[—Rl|2V۸M;](r-:k7]Qpf0Cm~ԫR~,rpRɧ)4r%OWFSFy z?\n;~ssW7sss77sa>~ng}~:3\t=x-k -_ؖL"[)(rJvዛ7]0s u %r762a$|#(X,mYsy;xP? , *I5\a^l)Gk餙u ux=xfk,mт7ҹĝz3V~1g)/h[?I%AP#[Se,'zSI; 2&#X}.$iѼUlMY2/V&۠(dyqV~W$daꡈ4Lbq]2=mpDs.HH.Yxܚ"\J?#F w֩ C ȭJ6&R `-ȔyU-' io[V>(?W&tKuz6}ggӧ\x]&-S>93}{%.v÷\>ij,-߾mV3a,|g Slv)h>zE9чJRk QG ~6_wjt=|MyxY.4GPť3啻}W3ߟ淋Ð1zƾr|߳8m\I_oGtpL/ֿ>m=ߟG#Z[KjzbBnw4x<$`(F(cYq˱W֎GTUZvK͕ A~=$jq'[^yLK/RnuI[<.w}t\QT4)CB1]G¯(AP?|m*RڲĔDKe_v-ɱ&|nN"#EwYGyЛwlz<~f%\گ藕+ޑ^aZN/t$rbyD,o~[^)ulXpCy64|WcS&MNdtПI}MޕhMS` ZKN1{"jFvz uڱNM@'txZaN2iARi1 |{gd@*5hyQ@𬵰|+1] ,G|=5g;H!A;BFX uթ]z%if"]Tb. &{C֦B vq;yy%Zg [e^>PyÅ ԆC# 2-1Z[!.kvc}S5dVFdVz+nt4§dD꿑Mku&zw2}[NN\r7`Uᵻ8*5`2E&㴁av ||3(>>@M=S..SB5nӻEfWĽn&=kIG Ш7M}q'L:y} NiiWH֦SN4嵮|jӠP ewwvmy 6R|"Aѐx׻HmWڛAۛS\v` ׊(6Xn ,F ^f&-8yb7*½(lMՎ̷O4[ߢoݨ4#MjzLd pѹ-깻wb[ O-?>j\R10ط~ۇ~ tv}) sN?qv;}wx *p 7ڤ4;e>\no:&|q=uuQӄ`ĠBO!g!!&[WAZ0m:]\> %"Wa:C%Y!W=W?<ƿz\uM-TmE a_Gؐ[hCA`3NA7$^z~757ȼ!lY># v.oJr5jnFfL͉Jw3!oAtk2{)C?DjwR)!Z^*r+(WҞ7Qi {[9j_\n(4dQ-/Sk5Qfw֥(R 5>(;s wJVp2y,x^q+̍d_Sr^F78יp?$h',}[3\ga^~oJÙ!&k8v7 c'oSr=84ZLss O+H!&ׂcjbպP|ֻ":9@|g-yr7v4)VpJr^[?V X&8(jvcIwpCȲ墯?K_/ae14[A;F{bd%lAR bp Kԇ>F?f|t/ΤBTRn;7U#y',oR;th-46)Zgi>Vd,K|mRaBH'#7&sPtRW9oٷÓ|(Y# iQ/~~ÈT;5xx2KF>M}K3g3/=#JSX?Q!Oc}8X8V!'OqT[2-ɉ/)|קuu品A>tK[t4?,uo` lIf ABl>>_OГŖ~| B~$ ) 1m',a̸@WyxK~eZ -z&A-rrS`K`dq}"Pה| $R.JЗҗt;qϏ~%e'<?biF9U[je[zmR“5wF˱T:Uߎc݆g{t=ߐ|dޏLeovEQ6 XRmr+ԗM[u0UZ/_1~m1/Me^ ~p}]-ьBZ:dߝy*:߭ɾt䘟]9#l*mǦ`NN<૒7!ZI1Gjyl<ͶŊnY@|c`qlx3m71iG^RIٛd9\=^f(*]ė31>53$'ˀ'e}3`"3lcO?(n24Jkl|{}^Q7rVI.9jdԜd$}oqA14ߏ(ݬkz@|">(؇jn2>*2]Uch!$Bސ[d #a_gXL6K }lP¤vĈ?t9bP G`nh)E#[Њy"-g5i[J1ތܞf彎gqo<^bՒ!~$& q|~ _cW>P&7 OSҩ7An58U{h}KpƊ_W EQO54śSk,a-OTD }TpZފڃKcO Ew㡟g&=>~E8(,iYéw=w'^<Wb?Dcc5;w ˳ c˦r62^li/2ye'f~y,a=3jQƖ~fەYϭƑAl3z=(Y~$da5K2Mӳ/Pkk9Qør+͕Us_wCU69 ]֠W dI`aJ}|Y'oE˞FT5*Uպa ;cz;cLdNgy,_<7R:YREE32ʨP.L(Yߣ4yfN){)>͇kr֪Xm_k9BkVkGjXy<D3tDk\Bϧ1E Z/)^:rYlc9y,!0T)T AV1!?\K_^ο.U;v~5|$y$|QhQYv'6ץDGf=Xޢ TˆAݒ🤵w;~y pRhU[=_a1aٽ ^N>షrtKyAZ*]/?cdidI{R>/W= y&ݥi82)q}j_bs_e|XBmj&TJFUc"{*wIQYQJqB_`i2'r $4 !DURFx9/wx~<tTttr=\nii!uQ/Rb? _[nB:Fr92ȸX}e%ϊQyԧU|$Qtݴpߔ%;haw}9&w}a[!pwkBoK~SB2:ȹ!~}s(}b or'>ѵI9A)펛(ilLvZj?m?y(yїKi2g.+&^u0U0 qV=4+B^S!bk0͂]?5D!N+ ,3WX^$׽dWy67RXi7˜E3{P=Eϼa2).%RJvŐG$#K.^+0g}9nM z b2~x6,t7q|ZBt|,>uodFrěf koПOK)f.]0?7E^uSyw[6<Ng>&dh3PXqMb4|i5~qOd5jI hy[D ~k>##vjة/Sy}!5\OVI _F5j}LN2`ߤ7jeW4Hx`_Jp5|;VN#9ֺ+,XRڛYlS1Ѡ1Jd+_asQ0.ypg_ޥmt-o`%")(̊n*d?|K `Qo6WB^2zK>##n I|L,!};%88ź(ڂY\u/sqm^NpCkuE2!Si k(Tϙ5B)F~mmY P~ߔ'䌿u+gayeȮSޜ׽,q~n^x Ovv&>s~}'WYZ'p:YN?_e5f2'[0_eu[]jѵ.n9⵱~Lɓ K^~&2򻇯(_w}0QO8K>-fcD~ofyNOV͐bMa+Jb. //-ě&2-`^3ڸW|Xz6'޼/yIpj*}>!dPydqHs}ZG U}Qdf;G7i,؝,rn֖˩69,7ID,2m,uVbd uz`aJBm=n#>_~kVYe?(O'>dC=^+ߍrsV&ӆ1,9=ȳZ>wٝ<[^`Pg3)lsFG=5Ь_m"K)\~?{Rdٖ,;˲#\_wȱA_CyU1iFaL a'WB\m+!ዃިR;84^x, M|]>)o+{P@\͛\޻A/gC8Ȥc22iuFtvCqٶ~mwƲ<kye'S 7[j{ F|I5*2&D:N#/7FF߸qF^ZLO~;MÊm$@-9!m*Ba>`*v,lƛW9Z}//c e~^ l0^QS|EE;"w5Mۊkuֽ7dfih-\Uz]K[u͎sxzLb%acX`PnUdx(@37՘]٧WN9I$aTmxḾ+9}nb%6rkf?^d׵."Qc_׆y1_J>۴A9}>iy->#v~NPw A1s,Vqu-ͮaQR1x 2džCf>'KeRoxEr}Mx60`ĢBW @ /@ڋ %^㟖""}76.<"6dV$\>&fȈm>-ݬ }G"wwUN΅6O!c<eX!A+_y:dUrn z/dg|>;o&ER ܝe.J/:?"UJX6FY^5P6[6G/7:ѯ,5چqЩN;f|i2sBxt+ {P܇Vyt?ee6Xs7mN2#ݹZt2_3l}2\Q6̕ck*cKfȫ3-֌2g1ÝqwQQOɣحAySEw~ q@Q˩*̰i|`+c z|?y_dx!XNt%AbSꦻ[G}:/PC2HAߛשNe/A-ޝe/AmrXjs/E-:e䄏հ^J 0Yra((m i." u_,lk)a^- B/m(zE\/euOnXw[0Ub!WR[\5eoǣs01uz=sU&+J :8S8Ӿxgsg 5+Jǯn{nQ,6Sڈ0I^}BAB#Ma^31~9{qc?G보qL/7;CsV1g'eigzTtkVsj/ND/_7amv:;7a3O.g>oX;V_ٽ^n=Pe cC-.&>zfTJnޔ vÑ?5#?R2Oma(ޫ {y_mGPO+sXgZ?;6c^X"p9vo"GFG ՞~>[7KܶOi7G%BCvۚ.3߂;#O%B@jɾ[~k>1O#'(;4@jGcvh [z;qC$P5N^bJD;Fp]HeQC3ك1sϐxAG6UJ*U5o 5@FYByꎔ䣽}kPޑw&]{w&/Ƽ0+Y[msKooR~z| G*-w>- rA2xR/?b?Fv $}DJ4;.JNޓ{3R? |]fR'>~bYbm>>_ =J0mo\j0_0 vOl1 -6T[>Wtq{i&%K_ Wʄ[?z k.xh/xec.vMqcI|Ҫ/_Aj^/c8"p"| g+X/pVЭ3VRn*ߋPJ.>j5j*WZZ7@kB=i (W p8U/]Vp6*`Mzsta:=0ٝ,S$[@*I.[=hv/w}7dѷq>AZ; ueGKHGSnEU.Q3xnS~wJvfCf1g{lq4ˠ@׍W@=uEɁM{wd`\"-k2z^agWI\2G\7`-#9ybzڢ {Ϗ_ZU jWZ7- Y:5f\oH{Aj\_6og~BLٺ$y/کgKz?,K;}_zoZK]XǼ`^cX*A[w_=10ÉVc*^jaoT`<.~4|yחP725,a h7 ;_kqE}0N:pZ;e{6N -0vxqݏ7[[h,os#-X? lS-lucfV[ԛX=\'>τys% *zش]l_Ku>z1Gm˔#'!Il/|[QF,8TZ'*S>UHi7+ ux[K}bN`#9Y贡7*6XKRmҞgy"qY@}~5Y̨bڊF;WHxuuTIÈlHi7tlt~LYtcQ¯|ZF?V.d"MDq(1+Rd(MzZ?6q>;':&LjACUa_ )qyv3dPPܚZbHFs}M_Q7hWzޜ,Ke,R T+)Ɋlx"w$q#SzpElPД?T1eoQ`s \DRV}=oeBjGPkx"n)|7Hj$Qzex(}ݭ,z-=j׆>Zk}?ZB?BWEV;*ߣrOHoGA'U@uSsYjNlܗVMvz+X^yYvJ} _S їTȚM}= Mr?梥/vw=d6S [a¶6]I>W#ތrDh}-G;tWJ>{XU^{2ι>pk W~oYiv}ݖ+aPzlްloօ౭ȯ'l!Jiv~fuۗ8p^cCBZ)Fxh\~Q?):ibMĚ^uc.+K9O2Lɸ C07'Z h~B't2.s$ _l͌ӿSlviw z:c]2l'QY0ԟY)8|6^m#}XYJ3:qi}Zxz8΢bob||~j۫[y_4ZmP:Oj{tKTRm'oC-_ZU3 $|[BO0d{= 9B[e%G~-'׬lwsXw3d=lc=㨎nWS=I֞tl$`\>|mY'zj%BHB 5/-$b齚o敽;If_73oތTsoxy.(Uе6뭈&컲asFvg'k=<[5Ճdr=m=n;.?N,>Xa GryF#<ۯ^J|#7NptSCnzYV0J'}6X0ĔY4iʂJ؟_[μjhMS Qӈ\Ҫ{fSKe^B@TZ(VOL/T#!Q_}NN΅XK\О2z XV'4'MhmBOjd{Rb[ؙar'4eGd) GS̬Vם5Vc&O mۈbU<蟦YK\ZGp0EZKrfF#xLZB+urFz'Eeé1;!A03jE=U$*x|XFXuRn.0\ș)=\boIXa<F72%N_'CB~w0B!F֢_ahq+%b-sv߈\*Oȵym]9ߡ]#2>QwAk.R4Gxa#֧'#`zx#p{4[?2S߅=no䜑li)']u#Gr<;~n'H#7-ԸOaaz5GOE/_ԃFFQ$e)%6ʵ2Qm,[Ju4~w*|g6tlnH%$DYw{˴z2 D)7u rPב @(u_[GJ>(#9uKe--_HP2wFy i}x(qQ-nTw6w1n {QVOۃ0\i'vivyiWȸ2CN(ZW{d[3R:m1^(UHWV늄gikWe<92Gv^T5Ek%mD2BJ}t-ejV*"U#i: Ʒ(0Zenч99R*r/."e?CFXs||5A;bCeS$DM9,:ךf5눐V/;̦ChyOcx2R0Y'jwQB--fRgXbX<5Șm 7'F}j)Ӎ5mr5}歁MY>t)Ou4qzrFC%o:3=o7m(H<8c_TyN=Y1vϷZ|[U[mmkzf4ǛY_>fC+ W2pxwɊ ̇jzRO=񥌏8(1F緆f5i䶃S r4xZ{(G3B]xGŖ[φֽ`ly}sm)b`kBK,5/hzU2GD__'EtIgb|8jiM[56u}R%yV-w2x཭/ޡeoޛy_iXV6摐.[%#9 qސ8ՆXš)$"@J8B:7@'j*r dsȟijWAտ|kuۥ5&{;:lv^f1<@=4@3>@ڧ8@Z ҿH>? miHGeB8!fԓI + BiJAz bD+PhȁICPJ-9 T PahH@U @y` ޞ( gIPցRD^T{h>ND|SZFIg×Y?IxsDL3Ag?pK& 0 n2aY#}9xP_RrĊ9۠vW5SxGxG:gW(bYU5hPJz+70Y1#G`rRW_d$jqcg6 ]Z%ޘzPiK7 ܅ܯ9ฏDomd~8Xǿq]}|OBȊ[ˀ^q1@ΉfJx[[Coo-M}}iW9Wi_Mb 1x=nw5eyg^q16cwflvFhɚ:XĿzmc{kx5w_ Sc6q'e}]F ( e|ŗP Dd.WPiE:ұ`Q}Lf_M#f:OCc^Fu)IkwABѻdYضi=֖ ū,lrbh=l9>igP?ИBn{5kJUyh=d0KWAIRN5ƇQ`CK). [ɓOHZ g>E+rM=N4 TM8 {)Ӵxt`6vG:9$*Y&:f(=! cV uLwQ+ցOJl_aJ|t ۟h_:x<;1E`jhך"gظLbK/Y!JXT_Z7 yOzo\r% J8Rpۚ^2 *q/$X%ފ#cNj5"/s*ő@\+3eN(;-4 nƢ,VLED#[>Gou)\?Zĺ:YWúe|.oa󾒤ٿ gm%[:سNp34߳Z2: .o`:Yu83g"|΄u8+g[sdM: z,X:Y[:7:|YfE]::]WuUCVgip6Í|Z:+:CU|^I,ᕞ>ސom[r]O1gm0X<W*gMë:-4 uYuxE:w'9;LwO`w/)??8e1;< '}Ҭ*}T\NG5A߶N0\ ]i_<2!{|yAS 5--Ԙ/.}[[ҭV t+ N7rJ FGW\ i\]qDMXmo:z|,ڼ˫8ɂXKv5 uGx[Zlm:|V%qMK~rw QK<>@Q#=~=dgua9zN{<@^O;qړfρxO9_^v'=p 8|Oin; ;j,)l2D>6Jqw ?Hi]+)V\i;Hso㉃M |᳽EH`~nOmUTU' ~JӮ-YBOz"xufFjZ0[-hzRlv>t?$ꥮzgV^WeLO)M_4gZ*F 6} )쫦 K7pliG wx8xsQn6a UȻf]#w_NCv+Ao[ +~oB@g t&@goOKib8#Ӝ25MY}`fhZu_l>yvBvشק}lΑBZqE~g;]s<}?#3l.d5YtM<|>6] Rc֋ԋpºMC6ˡ|Vc17݂ޤ,4[;oڕuJͤ@S+դ}]IN Sh3k䬘 ;gg\:uBϞי̖4il)!oji̹>ߎ38nνa_Hk汮$qĝGa'K1ʒkΖ9K#!5FHejgљk'aOsLYgٗ4f͝ZB%:Cg .Mgg3M.-e|^sJWgUYS=e^-p,棁(5Y;{̟US[.:[f,|M<5&5jD)D}ZFy|EYʚw/rW`eޟ%ΎWB}8K`#I}w5NgحcΜ-tX&޳3|>v5BZGȻ8Ϙl<R2%d<ׇԕaǃOo ֤=42_̌oxt['*b!Wzڊ_QUè=j,i)!}=u4g0G?D֓c`?UCZf*Q}fSC]`]JXk藑[#-*iI[8I4o\;SpՏĘ,8CEu?Ѻ?IN݇Ve)9Th#y&U"(}󝢮>+k㮺>uDU |rSZ%?>?Tיcq,ΧXIDQ[Ⱦ4rJa{өZx£o8,Co9^+ki/U t۸/-~ZKEE fo£c[[L1F2*m*k9ئrSkzoyڪzjnbR/Q^2Q_i-5üOCx|Z N'ڐ߃u7=Ik\bw2σh;amyyfJAyʃZ:G H|*an@!i*8h<0\z_pBεۗw}zj)4A2 M9v ]~"0_zz|enヹ:֓HؿWe~*Cҙਜ਼;Mi4^y2AY6w;nk/-U~:ỏt;qb5 2'%!9 7,' yR\<G/gc8qZ2͢gTRM9~ >MWk^"Ӂ޶oCO,}CVxGIkzg7~&iF93#cS wń˾\t/g*R$kN_eW{~QQO=o=ې4ұFZWb꫗`_k*Ϧmoę! Eۿ"m>yd/k}N^\s$M~0N^uiomu6uIN!<#ۘ:-Vl䎉VelY}u8Icu:.vu\7xӻt?Q0x$>nhT'"RbHw(s7XFꂿ-3+;n4a*[#P78Me-m,S˺ى(te;;l`? xW+c OY27tr=Q--vty`pf6=n{0X{1Τto7|C~1~qO4Q9!EKeqg6#U;9e]6oR5_QFa??qڻZQuڦwɞIR9gN)V:y_Lg,Us_8c#IuUt{L+eUVlg,φ|q.cъԢY_oX=mxՔysKXͯX2K.-Q{ۛ9ug k]'Νx{>03?%s-3D\|c'@Ը}DSA?C\@b <=V{Bߎ{IB Z1cX}Px!e4aߐپ!ai^Fd sm.xw|FWI`fi@le_PzOfHQre}|Hci:rCyz~tN/~| C/4_~yt4zyۯ*,rJ,%̇SXv_jn·DV Ix$V )k7Xp!k?^>=EQ̀ xݵ֊\2^@IXN'e|e-c3NfEnY5c/fZh-j?^#Ud ߗN:φ6YFз7X$u2L31VByNYn?j1G.&fIH>We4^oS9~{>aQ/Qoka1E;$tE} 7hfJgOwxU8a?|3MϺb P)$їkY*Aj),a'E Tv)zIp@Ia_6-2ηAMY7U܊DW'Ay-؍VǷ'hQz{b#~/ca?'}D~񌨋PmwLm[پ+\bqoANYGF7I4VxRJ*k|i2h?o.fW)~cZ-G~u~-ƶJqe:^Խ(!Uj9_![ ̈tfJ)*eskwok4X[q} vg7a~ucEH{W}1N0q> _Ij}`$~g"' 'c0↑_Wp/¹/ѸqK9,Y%fEM\"WL2q@f.v%ܴ@hQH&)XDi RГjX1;{K|s=i`\~3Dr!un%?Sy'G.ɽ~[\2ZʳeKYyS.B|Awb5&BU8K'Y6_,e{<eǠ-q ^Đbx,e 6P˳ztM^m1p{TH 8kmj}|4ZC)W-egf*%ee V T&c K30czm~pKŘνsƥ^_ԟ O_sDo豞['z¯6GMX%E_RnhHi-%zM='˗:=mCt{Y.~1>=:1pwL9v7 H;PGiy[9U*]ϩ(FҾ:sMmW Sh*;^8U}2ߣ5#c?и4._6[&˾e.˼ !e0N8/gk[G},cg %FPJVd;vA.=s􅤷ũ'*zmmC+1:\I7z$El9\nkZѻdYϬUùml= $i̒u6 `nr叇 ]gUs{]<9sg=9<+z6=\.轢Edl} N|-@hL#*堑L+ *H+TFW/P!?g1ļ;aK8#-3_]{%$]WC@'B+'RB>}4.wOg T=]w^r.w]pw/ TqGx?X`?a3匧bW(#iݳ-2?_oƿ!1<7Uп!'RJ zjk=r: &A%B % [z@H "1qTǩPg t捼Hgq+Z9:ϸY+ĸ5nb0nۈ>Bit5?GJ`q(Qtsc@=*)4j5v ENM=޿[\t~$]XF]BaXoYS A&5PǨ'?,="aLr@%]Ű㕄Bm|v7mاC:VՂ`^DyD~zޮ2H*r4OԝO®)glz$r}75(҅|Q BwE?G0d^ANIviȫ§uwm?I>lSv_?e9@Y+l2c%6NhKdJv1ވߍGtD{MDȢC߫v]t3MDz]v_2Ӯ+{OWǮ> μe]~28<6?˳swYc9sǿsN[@?9x?c/WLJ~A?~ՏUY~1_(Y%C;_RʹWjH;I; $y$ҲJŠm1y[9a꘯6{ `l,Y%#Hǣ_@.!ϫ5fzW?ߝ d?eg3M9cŪlکt5 0}OK箱DjWݮ~A_PvF?e9FT?e;k _o{?u@3PƗZ̏xx`sϝ#Uؾ:{߬}SחN=eɵGB_#׺Bs5M䯊)a_YAqu:lL:i7B<` $DQ{5md\x $}RZ.#[WVPb)z`LaQxjd0kg0՛`>7lݰi.FbP<44C=-@ 9-"C]uI2&_ho,c0u$.(W ůBq}A MFzQO"J5OoR`R^6Dz=gWLkbhw&$kE`dZj?kWE CX4MZͣoJk+[x ^z=rᗛJۿV#ɈwDj˓t7t ~i~"9r5+~˅\e~~DVp\_Z\ q\ASw!ReR+Kz3kau X%z^&5:Wv4PBsB wݹ쏺no %}碌}@(; ʢ]L}4:F!SSF2~:ho@[ufTޅwuGM*=թ0|I}:i/\j;* e~ozń2CS_:'t b>ǫ0(4kv?}MDb|naOK>"Kΐw8c܅7\(* ^i~dK3sWI0pwN $;11gd%(_F2p$""qPzGп}uda7Uۈj&3ނx@UQuY}qD7ZMB$Dʭh@ۯFb. T3bxJFȸs1@JSno/ HY7wW WynDZӇPM)־cp'WF~DO3JZ^T'c">ZϹ6Si_E>YO;VDmZ]Fgtj-’\YZy <7귺2>ݹE%#KX-IA_Z7a|4/_'=f9waJ[PO쵹PiUTЗ߲Ugb?+{7'"d,r_ɾ㽇 gb_ ~¯2 Eks(JO}̒X9qQIȋ5йlZv8QƎXi>SfvBLR6=AM*'rdH (po-PVBqE2s2r"M0{ZK(l?zd3P&s6_gsp.chEᏪJ3X獺et&啨el\{#fS\Fa8.߈+Xo+_IlLGcvYzvGGE+"Q Sidm^f =mJX6τڒuL±R^6 GKXvILՄ5 s@D2nWBgq_o?뱤doO:i{liDbFo b^6 6.GHHӵiQ4M귯qFmJ'ݱa!؊F'lOZ5\+ȕ?ZRTLF?8)Jcm;BH_~*Mw|t[B{*nk .c=*׳ ^<֥0~lf0-o&/o<ƹWc%O[&fgc,?b6ݎ܇d>=-E}#~05GPDw5qW;eٹJ?Jn wb'Nkh&w^jn^ч'g Lޢ)Ou|h&<;yj\xlՍRwˣq=Ug< dڢFuijG8~P]X5W&_[Q@,FmUx,&a1r"g`zA`_ g݃Q\vJȈ21wlX m疂6~K=J#oUPAbޏBb?j8C I ?2o8֕5ߝ\`D"F>ɰ`>G'R_Q>D]AbAd;FZu/p:yN:@iX32aMˣ. 0=XPMfCY oX |юUV3دSo5?~2rՍɞ~yO۾sIɢ4FR@;YQ34oև**xZ ^)ܐA KVG&V]-՗SJR'?!ҝUU;-7XKqV)^:Xk: q2XK@ )vLZ ;!~G R5ЖRPJהPyef_TP% Aǀ)||&mKd8ZY8v{K-_FCRtBH]jX0iMKvKkhZfibřX&]ɸtY~}@oP?g`&S4O'лJ޻۵kJ ] s~5}޾}GO/޾a^_1_>U/6ϻEa_OG뇴e7)(+Uw/yYb#I@bsk:(Wg>+KLju1, 8 xLa,;tSA~0+ow'{~]A쯄}G1wn֑F}GsHWn`zSj!G}T6F87EL[x0=.SUH9~6AƻCebiRg6g70UV.Ӷ2)fPj9&b FeQAnCu]ːJ:2Jgom@F!R!)Ħs J$;A}ac!W&b_OꋄIPp1COȔڶ97^4 aB-!S;VXQ&?Se툇 Á! Gwq<'N* vݾ{^),ݛ޽}7°Ӌq2Ư \ڐ}c&o` |_IC{zÈ+YU>ol`*h:QbB!-la_et'lڨ.{[]_m;.;qɒVq4뛹:FIZe/1$ _I[!29eM|#1 uf\IR#2>c _S&qF̓<B H"sD&$sK_m!]-7oJ_>n#99#M]ܛd{Ncjk:G'OR_m39˙ޯd_댚9#I6=)5LXw綎]1g{IqK5"FI~goF | ^d6ϤTٚQ/ݣQN$[f.ᳮGi`Zm׮2Kx&Iz,^z䟡$z:M}ΰ4qz+AIPv`,Sj瓗TR7çHG}J0btը(|BYRL1L )cRՑȸllC7FO䂚RgP5$oM-kywOZd|L(UIQ.k"m:H vYmNvL%zW~-za6 ی{al<~;|#/klc p>5[~XD}i:ʩbW.xl&h"AM9<~íU4Uu(725cuhY<>j5ȣ<… 0d['#1g8n^>@nK %?Dkl#E1c0W%;[sFfwgqi bqxwIuqvy#['^#6-P]naXGqOz;iDuXMio d2:SR(PXctY ݓFa_Hw^SFaw Wʈd^Ly@=>Hk`kky#iKMZlKY#UA"ϑn[S/'SgC0 z5u%֣,uuM~54Ky$TCC{dy6YU f ~&d4L3g98_v{_`~>6`^ N$ZUg)~co3?ٚ=_z g@0ͿoDɝZ^Uf!+TJU؞ߑyZVQ9f DJ@̻{,BCþ'0#u^(.x2hy3۩eΞ&덴)]Fy;aU͗Av+_pPQu]@7wuFةo쓝u%H!4JJ@xlC Wj>ׄo_0Lg%W4y,M^ϡO<5ӧŪq8C@a+x9b*_?mwR@'>~{ϕy&>[y1>y=>GqB=H }RL{WOuEnoګ'(ZԢ2H}eR!Ɖcix:#D>zl"8Wa)~֧tPm#S(UIۧ>8mhásL08u4C>4:.z\MlLa}8xJ+.7K19 i@ۂ~=K7"~_ rtߡ@cvûc@Y0/c@Y;Fو`+A8c5T'tDqDH) 4,O]ϴt<T bs$ ^Td$& ~KBLdb!R{KȉiJFœ'St;H1U/rbDrCC6]U)*˝<5ޤ#uW_u߉fЂro;|-~y>J;5AwQ"g21ՆHN]iцL:z\"ʽHS #\-x#s/y&H-`DSO1Oo?"Ϊq9ؗ3;zvK4јD&|flε?vWd[zw[#XNnIJE\炵#b@ϵ_`p~T) >:;#Mt|{KN~qr1kc%{ʮh\( *Q96Jq%hc\q4|ZAX92=J)뻐;&wz?JCt_Og vZȈ2yӾm<7ݧ{CDX}똮'k)hQs +CiQ:$VMH?$tMLXmbTA{!馑=UsgFʫ1OFםa"c$UX-H6_a iCO$°hmRf7N18Tݨft7XjvgWrsjw6n~ѸI˨?ό>(o"'0OrP161j< VԿhx"y?i]9i#a$ ߛ92TC)qt.M4Mk%j_y{[?&;WI)&7Ǯ(&)-ٚxkEW#o'd'\̵wS11+ϧL7]ؾ~!sSD=g-zWs8^\f—Ǜ/+4GOȇE6s&$>T`OVzD*t$qV_Ը_G' nlYtTQV@cQYɋ1EdFFn~!=\1b--B=LnM}Guecfnc4G/qوqÈwz9cwqljB?KAN|>ׁwy]||ف/OtJ9XN\g '˅ۋWGQ0G38)=h Sq8F88FU/(jv ʅ~ L9xX$'馴qoHyՐ+@e?gHdʾ{:YJFS1v!u`XLW[Z͐*+y++o/'K36~Z]n:n8/fuaʢb\phN_!{MaϤc1uZIWCF;1|K=UOޤ\'y .SgNNH|erBGF՟w6_y pC1?zw.ཥ*Fέn4L|g e? ~'.~ˣ.qǘ\mp_hAQ\cL2!3/~[̓!=@NzXFHc ,F#>/46}YyiZ<z$>س+T>l!̧BX JE%_BVNL" L+!a!fJ7^N;}%>I-!|W$ZnKT`>kQϮBf3oܧ%b"CkR/4It@?ZB[QY!qZGfy{.Оط.8cmLLtWC~FS,:ٰؒHRCcWE=tpޟsdY =٧Ÿ}Z7@B/7@_>Mc'7q \,֔F[s5Dt'&S#Fwk5M W=df xE(^{v:4ɽ}/`nP&Mq$5AđTpa}au7t\qe׼sNUoIpf}wݧNUN:kd|~xs/xZ1.eWnDX3@)ҳo<_qkbc5w}l g+sIJ(8B&,MϚ8[%̪bO[ڛ ĩ#}`Zi.Q=#=S25sU =6MNՊrj_?I|o};&|E+>^if)3e!fT6X7xЍQ[ ,Ǵ[񾖴o #E Ey1|P˜@;v7;k@^r@ji!N?\rg"I.c nK8^cJ2 <J3syCBEu?^xB[t @9Q93/@M{~S++*f7_ +RZ BjOčx #BG8[.m#m۫´7͍pqp{{gw{7y\WmFP6{f3uiY3i:xZuG-Rcd|kS֦fL%{cf_-e+weWa+6X\n*%Ѻ(%Ll ?zR@W8nL'3=3os2rx־&ngeBhtl]^}LwоU]^=̆=0eqG`xw7Ó[0 9!rK $6f[G H OPy3z:37;CYÃc.鴯ҿ+~J_KgkW`wh}*=JaAXHxOd{+J RZZ)p+vVByE҂dhQB;N!! mK-U}~<ȇl%s%>vd퇁XTq>ُaP?գz}B <;Wfhq9eV@6 ؗ>S+6Mnw \~ͬtW4T[+:`. [|3Wu^u jL:|?˃_/ W>4=O>+ B%Ki]X1To9f}dEhI<7{UU,}cWa@?TVfי-|^bB#7m*S3WJJᤸ\%Eȯ Wɳ]f]Hllm_J请S7vQ.' [;vHêp;!"_SyzqP Vt{=/kw8moM_;`j@ZX3 FQjք^;SynxKI'xJ\w@.yzzt> hGT7@ƿU{_yFG&hdēhuyIg|t;̱#`02amȬG&j(b-m.Ӝorl3OqӯbJK]S*Rz~<K?̜5>!cCIC zp߬N -e0c'5~u fClwڐljuvvrd8K1ߟJ?qY/$7i}o$Ń̩:0uZJ~U<o G \=xOhx;hRq~kC/ЖbFe p? aIY{y\3{=k|yw<#g\ 9\~ +go) )DnlZ KުS|GU=h*oqghțpG{U\>>ѧy@|ВF<fѱ$a^a//iC;9ރ[y?0OW)W\_:YnGs|kMaim6YCO,dGBBuD.ΟJ%K5[BuQs[t&ZE%B]̮yKYByKu2Q3횗!.P\4>&~7׽k qâ0.\>lAcR6W]ZG8uuWuא؁;x/+ZLFajB̀}5s|.VsdݡC_wNz$_Ba7-믊ܪYki,>^ g >́%b_lz#.a%: )+`?+Lu'inzKw/@r{*w[%]QQ{=q+,taP8;*H#8?}Ol7"J~B7N($c4\90bϡ䓫I!zݼh7]hXe7scw$&гvm rd)G[ÓI(wFL/latcc41a^SME}d2B̜_ema!4\_2tf5Әؿy;TK$9('Y]o^ݍxxNĻP݃x7uuuWL#zsE2ykss`JJ,#TlZ%hSO⌧q~B.;YlzvЕg;W8' w,ɉ)4JG2W[izP~wSmq()F{ᎊ!# 7VBM.?|c=ߍt?tog؝D[*eQ3nZ^#7ISwtT1g*;cY[K|ߏS(K)9 t&xi/:>41S0KE {I!k ~k1KDe<lv . ?.zى]u'c贈c$ /~cbh tyYgHIRlC_2GWjKoMN\99F޷̂wIsr6g!"dJ d ԋýxl/^MgoY*rU݅,J(WOB qOIradlE y֊L5Z^*BEe3f)B/w|jG1b_4(C$M)ecdҠ#J웟˴jtж2B\xf.wjvDzw'8ͯf]m&!<#ucs6Sʻ ~7n|26ZM2ZcdKREPŦDu]K{+1E翗@x{<|+Ao☊&rjҐ0;cEs&yOigb*}+_m֙)򔄢Dҏ>Ҷ3/ b#8d dFajݭG |ybb']QǃY Wl`?6.~? `y^H9ZX1>5JxHYfZˊ(B`/z#gc Ky!)_`m&L8I8B +5b\Npw&CO؇|Q~(rMYVEiT'cLŽf퓡\xHy8dqQֻ$_̲ 2Z S3WϽOڧۓyOo}M_YT,Ph? {Vkt΅4&<**$yTp>0"& ;N_({ 2F)S?Ko'IOb/I7J70Φ Af7ѦI>d/Oԍ8 J'=qjA$hc yCq#樺Qz?3t58h A b 4{-pfA_qGP#ʘy}#Rht2cEzI*s~͂/AulU&oXlcrxd3ґK6E0a9]P"6ɻ<yp+ aʔX^>+dH!̊}KRtF̢d7FbiCQ\KJ2~~<@+;%Go_a֧16nYyG@|Gp(St{ĉ+\_:/SX lw=\zY[ g/h!pJt^"6ܿH[HAѕ#X"V9W_"U4'DB˻өwST?8Vy.bA$ӻxwմ.,爹^x>׻pւZtBdf*ܲd)Tw 908kj~_粲RMEԊ6/ TE,/BSdK(L)DݥUƜw^cc~8RwCux*Mu6X~!cn~=X;N 9Kcg1NAv'<_D*B^'PXtBZqN͡Ɗ]ּUϰovQ> )!mnrs`&:F3&ʣNbZF`, )@׋{t峸\% ((ٌ.N~PssE{Oc`[,1O7]V=2;я^ A^*)%'uoʬ#enRmqVI#k@rO:'iIK5.oC *v%f]mZP֍ۈ۠.u{YMdv)WZ$lY4XiCT;"ŸNX WJHouR']8GA`+}, 1a|/6JԿjdJ|qX&KX/Y%c2J(éT wRQX` nrBzG,8-cYe}QLz{*$*d9:gäS-9TL`"?n6#n99fngآ-,l-sWՉ^WJ)?Mm1R@Z_߀M_+-V) qȊX "!XglBRZ- fguŊz ,!<9W`|`%KZMfhjVߕOxVǝEb t8n* Q2fjxjVh?c:kͬ~8 "=T$e@LjaHefsrKHfOhߪ! x(s&'Uۈ(>49f%~jfK&8_U rv&5f~aU ̘Xqՙt⪈c>jr-#PKVb\8I8UoSr+j5דS--MxnS#avhmp=4z$Zj+9tFEiR,I\ฺ(SZa?a1L, wBn\w3@]w?oE[@VZrEOrOxHkYiDUmX H bnՊ5DRZH5y9}mbruje8 -Z"mv)tWO\[S~IPI$6l$yZc~ۮ_4<{KͿ_Z[l߅-M"ҙ)H8Qh4"p'Bȁ(;؂|rg%^bE%N揚c^%a/ǐOEAOʶ{n 7cz=a^5%S?-= #بe&?~ v{2P! qjYھB">rH%J)K*jv厄gaxdJ[RQ{ρ۷ZomS O%=B:P5<?,.F2B*K i;>Wq)RR߸8bvP8~lX~6Im!2]O6{mbs>T,QzFb$$ݪ?HB1.ٜӔ١9PK3oI)-έ}q2RAz]Y~M>P fN,kto9a]Mц_5"a3]0xѮ*~g\lwS;HM$}&Ojh/̽0f{){rjޡMR+hb+#w='y{PA?LIԤ]NiI܍q]|[!v#^DzIRF zlTzl)~Ҥ7XrAIO܁a9Qy_S؄FNͣb?m`>vxsjwnsQbq9O$b;E|Dú-/|o2]HjJzdh" ry4p;hy*_$1V<9腕*7weV6kŊF CW=D9vMkmtLcsW{g߸{2{"~mHdО3'Mw}yZ+/^jWs|=wl+S􏾞O.r}Eo c)_ڌ?O{w` #f%Hч~`LbEm֪MPM]yU=Uk-ة}A5m\k@k(G:~i{ҽ~Зϑ'5v-2>KlFϱ;<<<= _/hhC++ߩi&ofțLVǣ1"UzLDPZB@&nV|Nh/΃ <.qs߾K1-xfRqOZ^32qTgc8ΦKh c~dSVOM,ߥ^KPT6y^D'nyiyR^hK 1mA߿X?\z}SGS,B#!?'n,cjo7 ϴP]劻΂4ue?hE3gxJ,.`b'x[!z%q*ޕ byUz(KechRPu|퉪Q="-A덪#>NPU.jBG6zC{Ӣ_`+Ƅݠmwqv n^=djfC%q.W>\r:jUrO{WW _1f,_tzĔ+գ x U}S5#i ~艕jK' 岖ޗ1T)"Ϻ[^;V U5tطg;⣧{xb3=1#=}Ph3zaGI=Q-6]$y>uvM|4ͽ|1RBI:5k0ٓtT((Pbw~+}e^g?b1cI}U=8 }׋ŝS =8֝2ʪLu2j7"L*pbb]VX0B(؟ؗM? };}*"mtb~q:xiGAtiҵNvLB(#\W}sG)=ڄ ~E]IoOSCX5$PF+QfО4Je]yFcj*uCn[;IDm6 rI/sz&9p—Vvzsh1Zf#bgHc B! αȽgR~D[ '$i$]]#G>KqRitзJX+&KC|6JTxOC{!݄KoFV#Qx"o!yOZ⮍~@ݻ[ljĀ7_o7#!E(^g$HKo+#igMZT"4}BMHugXk0a{Bgt9.3/5hc^w2HT:*0ϱ,9^vzsJ|k6PޚrբnZϦ7D:t# D]c-@qES/'J73ĩ 94{\/aSBa{N4^6q'7g\/q R~kVˮ&:ջPWT mHI<~g]hoCchӥ޷ كx={P+'&_qeZ8\;Ɗ~<]J^8҄]̽S+tMAx2,~\z=X-s7W7$I8$k/<=XG/{}Y܄D<ӭB=e7ṷ{W62Je4iFokPzi"|VxIF-*,tb4.4֊2Zݎkb<"|vaM%L2-ڗ1E~LΩd\iq&\؟idn H(Mʙ&aƁ %W5ҸKT z^`^{[jSw"h>&`#mHjOz}S(m'}LfӞ iޝT* h LՊqM8TWZi\! `h2"aH/*ps?@9^ڭ]c,P.{ɻ 9,MճSs^紮`*]e?>^SfY yњ[S5xo<q\緗s.Cֹ -5$eW%K>dwn%ITvF8NX *#Oc1:Gĥ@A*NLwA 5jI,fYۚ"˚bvzM[ɚxp?;?Y7`MK\,giZ!j;W<=×Cf'uu[=|E$K됈޽i):k^C^(S}8I bܪᄷT¦FS q[rE= r+\ lGQ2pwFV,svTs~cٴ7=SG=,/䓶c,>vRSZ*]{|ztl"x]X| '})}CO,.gsY$7 rtBQ.r޻e^|m0I<; %S>xxq8jS%zQ R=(/G@ꎧ} .SZ-Eb}eO%>X~=jq"nIqL| s4B>};9bT3kM;)XW,)%x W- ɽK=xiڃ{pǍ+8omcײ46r;>>5/ EqWzF^Sal;9057Zj)\9MPgra[xYN(3Pgd)+<µ3\B+to߿L/'ٷVpwUvJe ĕ$]رe:Bo`U;>Zw}t3ӟi5o_+96cnG8Nr݁)ݏފVTX+9Gj%YTbKv%`%#Jt>Y|P#>BJ~Nmn(mW㪕8v_HoԻ* ܹJ~/?`Z$k Xh3Q=g@!Vς>s0y+ pcW~w\Zm q JBi-8W)ܠy]_\XxXVnXGօV`VaWt> +Eݰ%SkcuR`ݝ. 8[,NiܕҌ[VY+]/+{ =x7•/4o-]yj3< 1!/Q |qnEHʃW7z𸠃n]) M9ž64ڑ?aSsQnٌHdGCl~J^QH+Uvڇ /"O?d)f)n5#RgϬzԊ3Rv:Ɵ[^Y0lhXfÂ{,xm ^] Vr#)-#2F8 >XDn☈w}qUUݰêY(} Vs<;k<qrƕV+PdG#_Վd)ɅGU&i͟ 'P_Ne(0z4X;%_may9·\[~%94oRNVm@hݾoBTk=#wOr 6GoZ-q߁9RD*Mv\Vc:b*Ǭ9$}|tpE:mճ]Y7a@:|>?~]zq|av뿵-򦄭-Ü{jO['o"Nqߦ=@yC]=HvNNMҙJgN[,r>I\!pjv-ۃzI!|r!N~{{w\O} 3py+"2O\N} sl>OOgS 21aney{>>5{s{<V.ee9B͉s9oO(;b8zAi)3"3/@(+ c bQb^¬K\~R\ YS9ʯ5c:r.޼ Nk92'ߣx . 02XAjdg =bcyA磓rQi8hXd?* ť|1?cb/1rbK}`LŽc~XJw`߾@/lBU L3ǭh/(=w}I⥫i\7z(\(^cq64yoz"p p{Pʬ CGk{;hjWujUw4L<զE9Γ'S38OL3M <5 ;%wjSPhh-ErtgCz87Xzy})̗ȍ2xJu}+Cr H_ڦE6}BpÏlV|_gw57#XŽ&m_:R6z@u~=}C{ٵ;=ouo 823C=wueH^[pà\1}pߒvU\U"gwE-dƱA_oKc+1alW_ ҩ`B űt)(ɑMehAپ/:4>w>IЪrQp^߃7+[nM'QeӤ%9LƹyC1P ¦Lw,&ua,€T C.K&}X1Wt?4'ȯχ63u?$-ifW݁a\զI_a\SW#~4ـQTyTFEc:!ѧI?"Fby>F4Aș&}Iqft:wչʓ`VOߩf 3<-ō)@hTJ=MR-(1 z.Xhrfm]Ek]ZuJ+e_dz66õeq:{z3 2xH*=opSK5J77C42-r%X|`7K.oi3F ?fcp8nTvI/Z'u=w=q/؋+^Ϣ,~;'+kH@zftRE2osD J"ϼ#Dߖ\3U=P/hٶ/r=xgAz{7CFUƏӠAB0\BmB[CbCv`M@ g[;P/QޫFF^? WPà^~OO`^$ՒnZj~z [0QoK}~\>v:oߢN$3RJtG9I_XO6v55,Ոjw^$|Fӹ,UލHA|a==.J_֊šH%U+N^|KAv)}zhE3npƐ پCgoqlv?=8y?K`~DZ|*MPy5''qj2NsԄk<[:@\$F&Cڤ{kFXW#wΡwJȢ'0WZo-k[ˏ'q Z}[+~Z Q%Ւ+V໘3 h rFnE8{}S hF~;yS{ͫή#ijx;޶FQ=f쾟x/F_諐}tپy1:-уXYT&90 |Ǿٲ`CXqQʺ7>Q^W? Q]^76ңV O=M@٘ˀ`>+;Q sZd=4a)jk"zbV%i?XA^_p>~R+TG{R=/Aͭ@ 5M\Kʟ~R˽^03{_B{=zCvzoltϚDžΚLJ]yО'3q!=! SP>x<ߕX-}2oS*TW&.b9wO":oVZrqs`E,0^?x$Č^\&p1aZ7ǵ9V~50WQ{!.ؓhxs1l`bɰ , ힾa8#ٍ;T&mW=y1128')TCEa^sV>cGe{8*tcḊEHO^:=&+SX$$uyԅ s./B~+ (q#Ma$]?5|u%8 1\C8Hp@E'' %8 !\^q&W$xݴ_`XR]I'*9:?>$nVti:7ף^[B/C^OR3tY3S@s!s>.dvF@[ a#h+\5)y59COnAg]/ _ؗ}zyYӏSsMNjx=K坧sHz_r$ ^rY$ 'V#Czi/ wM{^/yT} n󩾏BoӺHOkzV{e}|=}wR.ԋ] }Bj,[kj} .ze:ZHQ{H4ZBKdGE!cʥCzigzC^:KBye!eqQHYskzqÿ$ރ/D1Kݟl^m dk}k)a{ۓ̸!K6 xy/]?|<:8F祐[BgrH=\;O- 螌cz6K&MKHSkZmLHoq 5̜⧷Lo˙/ov[ݴo67J@5vmy -#nz@{jqEax<'ncQ4(խt9h9axt4nuW]L,z&{b:X^Y\~0Cpon1yH1104h]ѫu߄ӻBuszK9!?T[=7Aʝ׋~Ӳ^o`K\$3PK'-b7t|:|tZ|b5 }IK{gJvnhgދc&<}&;9}ٖ;C@>QZJh)!]ʉ ۚZla%wdlѮ#~2w^̝떇<[ʳ1]&-3̲I/1v2[ 3C^S^#8q/\͆"|䜿J"4uy+tq˱lT{&}귑vvW4FXD^qrW r)=$K'{BiFp*z ̮܎ѷZ3gV:Yԑ3i^BVWyL^a?gj4C7Z6!m^] W -gdf+m_=0}TcCVS"-vt9[%29QSF)($~n6g3#H=]OXrxXVx満C{fV(EmvmuA})lugNTʾY Zw2WtK*R`\W?J}cl8fEs?3ۤԮ0BC$Iޛ<O3OMo10ӯ2~VN@'r65@4p%"{:<-n_asjzg9sT'M5L5E!NDMB1$ !o!ݔQBaBE!s^kzYϺ^^˪5oNx^6FJ21@a""}_swOEoZ=}>f&ru}emb}m]0ѿPc G&YlӞ//JZ&Z'o困]l%u/%V:UXtWR~Z܈WG+$;o4IX\lJ}NQ>tVp}nQ[H6\×/{L[9~'^vGG;;|2wPL:E1G;ccwV?bүh;[L{Y3NwYz}0w.^'5k_ݧƧ>oiGxwRҶ+I˥-Z.a?MKѢl-G,h, u)Qvp0r|-O˴$5|d_ƚ[V{s ~"uBShH6lV6CmN"hHj]ï7:o24qNܩ-*$߬[Kg,5'=BCONfh%gwt]8۲BXAO@UShocÀ%F9KA޶.VOidhe͊i`IYf%kf #äk]esַk^6vjHU@O{>v%=Eב[xbY&keҫX~u1Uy<7ܲ=ë7,iҼhw9vZ)GaD:1V~,}8S񱏣+Eq(4Ιq->Um?fm_c>qh}# pu[yHgиhϋ/`{Hf"9d{ҸYiς~V>w~-§}L/TvB?*!-,rb]uMJ|7uW]qǷrz[YAKQN TꕛzlHS2]Jt xoJ GryƵ{?yj6 %+W,"rij1E'u{y#4=-ivrg-3ZmP>l4Ű'aQ6ƻľ"]7fI #Tz$:Pi|㬖s}6y:Qqov{Iv~~Ӱ-atvv~<PnmWEmǢѣ#ZDwC&ϝC]4v þ/_Ґ:"V7~.DŽQۿ_hҧtȤ?t.:;uBEnu5@?7$C }\%ȳ<-T# I!\-LD^n" I\!5$q${Ez4>[]?iیaT_.AJu+|%Za6JZFIk҃⛋dL>>C ^/iD3McZ6S4uSju5Ƅ]? c:?lw-AcvZW6]f1_ęAq&eTg8؞~יC%>Qɹs1HO7%9eo|]٭bK?WG/P>S\nzY^FQl@VQ>e̘BJ!/y⯍rc=g}=iSFh4}Fb_et[9;2s>{3 Hi\φּ*k(vO5x^:UO}FP΂}j>-^kNn;2~kj3Mr׆ȡ!XW=MM=W=s/?MSmC{ڗ<=1HT6JIDzfOI߭tJ%f;U(ވr=g]'^GuSnztmiy,(-5GNUdDzw!wUO SD缊yr1_< Zxrې#T2HՐs"qZ}?MxG;=uo{i&v/G]lAN\V]t.~ -T?aЉ'ᘎ:wL@?AI/o5|Q^Hdq^^2C7oҕv?QcY_6?A DFW9PHf%P0Tq۝ f]:pl)ͺQk|m.??]f~Z:_Qt+ښ*wMvk_"'ݙ#[_X@+bW ٹt;UIM}rtS}m؏ (.=N#-Oaר=nO9%Ig9'Vg:Jo~u4%_?Ehz$3JԿe0JrΘ2Qg'%}Rk7ξ%wz3 ~Սz\Oڧv;ImMK o{܆1=<^wʇ 4644=qdwʀT4tW\qpNqGSDO|W_8^z=m3t|M]YMآ+r Q5%GV@zͫϪҀ(M6mi((c ҜA6AYih{.uii*4ݸ忴lnO nCH(b\8lKMuϭ8MskobIhf?mn،T\Un[I̳Je8@#d; wcNNW7aWZM;eضakv[GzKUj[zz9>J@j 9_lnM У}jSz@=gACݩ_nŦvtўn53%ƨ[<_ڔNSQ/T:BocSkLSػ/B=͎VOB" 6֟_>>}'l(J@:}Acn_RrN~~tVYJy_FW%tejw~~? Ænf?m6Rlؒ[㬎𡈾f [KגKբdNZ-Mo׌_kl!ۯẺeFhF* E0[_}(4=ZSǯ1O]xSJ82}F>5ߤT,niwVבށX_sd_$E-{=pZ~|᷊_Qe]En멿Y|W n荊?P}I_S΀E!CWvuh˗By՗5DRT؛-&ڋ+&K}3ȇ<ğ]Jf6ƶ9<Ğm9z6 [X[ȤSDk)a ֚6du Y )~jk+".}5 ]ɑ_'!4 iз&z)FG7G21|ml}Iٴg}*!72){b,ƁPD-=A!}zCDLrsƾO %]?ob*fH@F5W;_IBSS\T*t;hm@{qh$CIIzqL)n]F-sZv+ة0Euo"֭f'2;pbX=Ш)-LJ n瘢HL ev!OeTe~Ny:c;B}n<%5/!cφ2Y-|ʕR:aS? DHvȁE.E׹ݦS&QH7dfh|4gd[PRҷt}V^>6f;x*tW2Wwsᇕtg82PkZiMEy@o vKO wW(GN*DJ@EEfgW_9*moX}ӟHÔBjow~Ax޹UzBUH>7IJYQO*~%t ˷g*!o*_,Yu_jFj 5v$^KFsD.Uoxn*5Wq*7j )ڐV_=Rjld}Yj\*fŪ sz%% |1ez>~F8.z*1v0rg(*W]Q WU](U)^q~-X>0Q[3%r>W˨O;};x'aj}E}/7[ aQ[.wv'OR'^}?7:czTaܢVs{>'R (c|*nm7Fx!Wi)&ƫPO#ãefЃt7}Jk-'cPaf쭹d2d4Mdl 7](}ch#֮,;o)1S؜-֑vgRZ҂Bʄtb~\gf׊YьT1sJݿE{Cxr!+5&\?)bvA/aM'S=zr .<}Ϳv1=4w#6HkʑS<4B /35Y3G;-vduكR] D /Q|>506Ș/OG-;GƤ_;2}%k3\uVNcuWw6x%)ޱ.]/N{'Hx@ߏ<ަ?BuïԅSqϯ ֏.jUkoc"GbLxyLePj9<^ q?81./awz40){95#bt?QK0HH{cI ΖWו#T&Gk$j-$Y>6@}#ekܩjcF:ϥV@!eZ\bx'\n߄|I~ $;2)VH߅[fǼg:yΈjZIVt9l_;iB}DDOOk1nU~No}o3yQ~c0UY-W',1-ZD%6_-(H}ڈ^-֥ej~}y'6. LH2fW]nrq}MZ8_@kdXۤ y9x^jmX:( HI~u )(ݤ^PR1:CեTښ ڞߤ[bI[O2ʩ:z-S@D͙jTLl#_XNꂤ[u^9DXɋEJ4RrW3Rz6n.,()ffcik7t2Mikiɍd(Ne(JV(Tۼ(Em|6 o7)juݴ,]?]RM_}bX}s?L^}7zxOV5|f0uԅ1x4¾#GzCbPpI|#Ū5Ưo/HB7>#yʶ[żM;G%*EMs]b-| Jn>8RG^9ȡ<P\Ŵ){+%~XdrG.7Y%g ?[8j+k_r~ŻSͧ-Z`ˏL;Z-,?/vk<_֨uNZyG2lo4/GUk!òkD3-B,[DW}Q{3Oۨf_(["ʮF='cusK]'[ɫ|_ns'cKfZc/,{LOwZ7'$'9Q;K8`*\Mlk*Yо-}ghl:dGS>>6gq>>|:(QD{Ȗ]VnWHߌGd)O &1l|CVٵGωk<v1z"Ͽv".KjJԡ]W-_8K,5:Ƶݭ3%l#&!HCvbH]%C)(H|9HMQ;_:3JZO{<2.ɖ.I#ϿQ~BEI迵Q'2O%X b/ls9ܬ|VʇX6YI!Dlߘ176ק=綒cے'Y.o-yUB%?oL)?oIr WrgoZ?~Ӝ{?{?{lkJ9Zɷޒo$?Xk=\ȷ-BBE%cw[yk+Vy+vQoẒ1ou#MIܿW?a3$)a3GK8,z_BϢ3Ϧr~s:Zʳ}BJYۭgkRߛæf*í_ܙLJ&GZD>7-h滟_ͭVqǟڟe/$;uz;5QO{2L8}Sq)h)0k޺ۮ{qE u-NfLRLKg^uўжиK=x\Sm)w`-ErY{<)>1^fԏvoeqgpyԯ_bMox;+}Tn{ #jDˏm ?b*;> Jlx8xT{vTk]]Mc~C]׋+J.6Z33mɽ+}C*Qw"g*sFSVb_k!>Ui Cʲ4j\y{tv`JSwEФmL\f֋?d[dFPxv@4^@a[/WiQW!F!r5~^VRj$Go޻TQTyz_VItg$&]#J8)AȱwEcv?Mu!.m9swuh̼/Eh'tXŎ$]In :j2v;cϮ`EjEj?@5Vh6+>ob/]pZCMn[] @0A0.Tq-CpC>Uq-n9p;C!Ƶ,!_l*ĸkrt&ݸxoVhʹqӔ|Lgm3{g9~ߔU]ߔu)}٨7pOҹDz.'?7Ftl-"4˛j Z.V?g}~x76M- Z߱?hmO\CТ,am+|(ZQc1^?7^5W埭IolOu1Gځ&XQN,6Ъ^]6ַkw6֫{BL}=82Y)dj+~2CɐRI]{ް/|tjaC}Hc@uŝ[NYuC)pֆ_\ykӕc}_\or>:9\l~>r_O]e9׉:QrY\4EI^mcLUE}pr^0wlw L؛_on9L%jad5B絽߉L¿oN;"L)f` r?9ߕ#OHQ9+BZ"Dn#em~mY+'#)Nى%tݫW|]]I뉹I3wGNg'sO""E~_h_)z)y}sg痈|-RBZIRE*7<z*Sj%~&"~F/Ai)-=c|OpueDjwaU֢Z[8:\|p)&3r?ԯڥ_VlNZDX@W1f'd3G'[cL/&w[W'J;T+ ,~j̥QWD'W\*j2[eYigJLҤJ[+svFȱ3wzNCbenj OdLXuP5S\e*]|:(7ן5>st{Djr{OMLjz2>|Pugsv6|/inݤ9{;zFC*݁ kCQ(cg:jޮר@[s6t^Z`DGr!B+Q7U ;KGOύwEGG3:UԼ<hϑ:&gGiDnQ>PΥЊE|ve-ސcQa[r8דE&ҿA=$V #xN*{ .mc/˴[oV? O(~Sʑy_mJD:3n Jr$IroyKv%y$Od?^Q3`8'/V 2w#5=^̟8`#x?XyaI2H.;[>;" l{?]lфZC%Oф]*Ә]r nЄ>SKϕTFdX/&ɕ,q5R!꫗4Cvtq` #ىYƜ#_'H׷JY6ʷq~MRNs7y2?u88| XT OId1.MzW|o =sFPKLќwt]Ka9y.0pՓׁOr8sfp :=֠~O_0{s>s9y!4뙓Uݵy#s`Vp}]&8t> 3c_GuYR;#3$y^y‚d_iXqȫg _׀`,qZ:qr+t(]+7YGߗ #̶#$+q@$w }0?,ɥ\%%yH ?F@eG$$y$ϑr-Eˡ[%5f}6͓VpdSH?#"{rv\ckJɮFKIcf,p8i9x3a6wk`fI*MKI!IZe$HrL+s$7t%!<*zM&6#{-QwԊ4)'_tktn,{7on$췶υEc&om}>2y6E'_0K׳3:k!Cy x0wCl 9`!8 vy87KvI%|I.ޒ7ۡ [.pPvHW{v7ߚpC_Xo@_]I%$y$O9RpzKz5t|ŶMp "`3'ɇ%] =w$X&8WB7shp 8J g$O<@Ke߷xp[(7H:I$[%y$C.QÅZ"4OE20`+>o wMRc p_'IqP ʟ?܊;8hw>GJI^.k8_atCF p 8.|ijr;h:;!D'޾ؽ?.q9߹>1?8R1yy;̿GLǍ*Ԙva}EBnKbV3{2{1{30ee01302Esq֗I$$$ ,|[ǬgNd^Μļ9y%s *^ !g$/I^WdgϧaЕyf?s030e<vZgsRJrUZ>td,ٍ[?A}7'HWLKM`ւiZ}U>,r1p!mJp >z|!#(lmz9ļN+rt?+ۙ.H_ $9eߞs XZw^Ƭc3''57oCxGI8I$$y$ϗ%J%y$o[H>A7sIΕI.ޒo2w0F =n#o?JAБ!L/@ dte]aό1U½+Qp cq)(lWͬkc͗?y"s~gΗ8_``Δ 0Kvȼ4kz!v}`6M`Gvf_8%?|*57o2!)o`>|(s15'kmoc|>s;̏M̏0?e`~ciu`}1bf19\f3g0 EbfؘX; aOr?;J 3g2G0bi\\||Q*cǙ`>\|s=s4̍ YyW,GY߆M*Ybm{7sdׅe̮R<݌t[X2s1oϘ3ҼGJbo+SF?(qyGS|L$觵Ǹodyt.um;6Bw;st]w@w$֩aLnp\0i'gYnŠ{08P?DG^jWP}_yًпo,B)vb\eSOބ&-E&ޅN}-]C}D.۹[ sI O^Ob:xj$f~k36$)<Ƅ0G|G?\g6Hko-|n1oq"tlfgDm^R뢅1̍Y> ],&;v"mHցt*t0YLJ8 ap ^_ k ۃ8;slF{Q"?wÒc_ǠW)(u yQ]KN9STr8Y.k 9\S` >WG*1[ցq;%%rp Gၱc0A^np>Z0O Ozp&62ɥLxs?嶉 &_aˎ/<ਠs8Xۃl_#wsÂlHpNX8pր#h7^~4tzPԳ7f+??z:aE=^4F]G:SA.cYY)@G?a6ts=<)N#"j[R{y'qp'ܮșܮvgs;\.E`,Ndv->%,`֗1+D+fp<à]p#8x8<9 *uo878^%Ki/' Kc \<^ n_g|4p7x->KD7M-Y>VCN;YB7p{0}7螤1||H97p]s~,IzN:.c5 iļ(/hNp&pD2 \z~6߀o)?rW!aEVp> qAﱠw5xֲ:ίCR)~/nr[zۙ@y%FSGwk~"G';u g^_E>lmނ|.G~.'+:zD8[E3FAޡv/oJrb[ K+{wO4~nHi>Ś!P;zKz:M7-tj]a#t,qqNJǦ.e]Hǖ.;vGTe~:KXӫԎXW[ؽ782kAN{x*Xf+e|گwq|r|ʬ=qR<ʬ彌e9tRWrrCLQ\a|۽W89Ͻܻm ۹O.pO|wp? 7{Wv]nWk}=LN:c1!Ѝj\ON=h S:З-車3!ϓO~ t>>-[t7In_;պ{?bF_n_c ,|;Q>)?.`8J5`8`w_WyZ/p QJon[_=<v!|_>=H M9Gp0s+u#~_ *J/8:[q}C\/Ce8)! k44[<y&lϬmVXk\N6VX׍[Hno;tƼ*x\|'R3SyK%9廩`{wnu>pBT\B.2 |\N|l>B('~R+c>,Ofyl1x*[8~ݟal1XiS]b~*[y<#测KKc9?X|ِ# gd~e<<=[g0/fsoU7x[(fUs^F*nvV}֊3%way{a+m%ޒVcV܏aV;{V`}S7]o0]НN@>aJ~vx5H/uޟ<\Oa=8t[ljsx>ngpGpg3'I9bfs:2gH鹐3_JNϥ8zr)k]X'gP9Cٜe7svp¸t3bͼ'Go{[۽+~>?tpnf8OsHonKtYpR8`S^.t~|o|Ԕy|Ic`ҼHx>%'yR{-{wR{{.E_\"c>kGuVpݧ}41p;jJ7{kߓ:?zp,`|>.'s4yp#8_/Q/L_k}stg8~5O{'O۹(OO{~\Z?<1^R9MuWn7An~~pj`]x.={n7vWr +w#NGK pfWV)SY?OP jEӊ>}~+B֯mf)IvCB}Y13ƗYnn/-zް~!ީH QНNGcIZsTH_~VY9̹̻0gH?mqho9t$u_cmycol6s:^cy ˯3`|6633?`~1Fe6I׵ecol0/f3SNU1Lt1LLa4f:` 3.U{i?E}#~,0,N5WCo{ZÝ437,g606<;8;iGsA/xx?s-fy s)s s9W0bd60h6l13)1O}}V}Ok]%} $w_kDnd7BJr$O}5>{Ҿw}zp-g~h}2,'1f<<<gEΰp$]VIn]X-Nfb} MK`atŊއٗ`\\||sRJO$$qTB?=9"RJ#ǘj"mj@ҟ<9fsxjl7avhv!/a!OTחsDv>,_=|}l6۽|co|3iɽgUǧ)140 ,W׎QsK̘]c&ms^0޹^1q{ wdbsv'Q׈p5~94uf]7=4<9r)DHDe~K[fPnW6v]lN=nq\}n<&m,G4!_e~زmfفK$~ju'-Gw$ @RK=m4H|$«;ޝqG#㿔85[Ү[ݎq]cBUi? y.!'/n a){|z( 26?3\pM2I?88Oݧx\SB-u[>ns_UwW}DŽ7㇤ɚOip }mؿ 2n~=R#LsTAy[),raO),.TdsH#S,B⎩O5蒴\BJA9,5 r_YW}&m|TG)ɘF saR^q?!NX.錋My'|_a0ьM-%c;@G\K>8}4%z1H.r-qn3 t5q0e`?aW챻R R5a~QK~vٺ'_e_/7̯I?i Ҷ?}~itg}k~ܓR8'tOGAN%2O}$+sGn?2qB/I8=ki5oΦ Иst-JSSc@|70ew%}HUyZJ2ߒW7.-$mH~ÿer*Ki_<2/qo~z/9_._ .E -Wyuكw6y-;Jͫvݢ.^W[D_zdT21? .R}1GmRG-:?cݷ%_gn>mNzt9a(1/yzc!FA7u')`A{&Qr$I,dï:AYˆ@Èu[&Xp~m`]B]pMq󡀬~Zh=+dy~s(h'<.龍y}S.>6rV@ !?nw$^RA;\ il YFo?Ga[;q Z+[a+쟲Z>j[P_罫t3"% }mI\w`tJP/§nA# uke~_F<yK϶1S!;1ZݰS>rl27KtȠHn4>rSqC>Ɵ3|.@P܈;N?dWy5`P~=F%ZK-kd߼vD*oPZ@`1ѫߕ&""PNvy\=Cy-9&w2lhQK8}:$G2VnQ?H+x,<>ti%/gCoJmXu撬=lYRw:@u}5 QY_J^=SbsBϧ ~G9zww?uB?(ߕ_"נ#C"k q/{QK>7oC7/eLO.y۾~^_>^i;zl}?*ݣ}mE.*魺XC~,Bsuo-Y|^Էc$;Џ!vI~*eb^w>㋒~EX~e~_\%7|zsUߏ[a $/64>5{&:N_[}a-C5i,_Xo%o@s>go~۾ou̷~S~ Z ]wt[sLz#[m1j]=WEZЏ=_SV׿;I ]msssJ>ht<G{?OlۘƉN-R锟ӸG⠺m~s/رҿH9"yGMˬNGkw`֛WGa5]WHVLK}L什)OZu'Rw}*J/^W$ U׾gfXW |%|?9uIK! &G?x<Kb)[D){[4/HsW~+&83qYi h~끟1_YT-lm] =%zvQ9q^}~SmI;=s?B, ]={ +=#cq¿vӹ6Bge}{}@;I 9zm>Jd޳X y_CqKGu[:~@NMp!->C6$>tc~p_yOlmk?mj߱;@cZާ畣}Y"cqM?ʚ_:oM+{]dP9L&ǧEDWR\qQqf(z׫r/oH a=w|sEWˈUُ(Wd~aq?~2Pr;Av2'mbaB'|,:~xPHgP?l+Rt:u0ƌeICqxzzȦWcl|ΘOՕd*:g@a5r8eJmi|(k%lVFZ1OCCB;V͗u`Y[uJ\oi5᭪՘V'[RYVGPNT:CeE#\Ų9 *fy4Q٨[c@: o| <_ZސtrjeZ€eHR?\L$,p9i|x#Cn[Z3my21L;l$ ` ~P.6AV#O3Ouڪ Ŀ`>+IGӲ&8IITs›2+sHk^~p>g a5l #/J:M?6l*KǗQu-:k ׫ە(z%_6G"ШЍjXn{jp~00.U7GFuFQYmx7jnVø 7 5]c7GDd\b]WQ[c3 a]ö@gLY7?ɎC61!ppcT$ڮ h@WZ Z"kQYbGed]PX1~YK6jAskX+z^QH8z{L$Ds*Z /q@5p\^M&Y``hװ|C 9PJ4`%"X/IY|j=Cd@/?h0q2yU.7RlG,ƌݜxEqq,Ac^}8~BqH>b%&*}"X΢bx%s)2(Yd5X9 hBcA=&ϗX<|]np6*Fy)Z9ah V6Q)/Q W@+WH?lmYКi%(lJ0_/B/fvGdGO'vԽpGcihLC=Sc6/:\yA9خʉ$&,ζS30[7e a;#H@E0v+1x(1be݄WYBH投Bfª-C$ MyřO0Pq6ljl *[8UqPuhx*@>W %*4*<lq;᜝T1i8PՕd2MsTڨdr;L9T͊5Y3eZtLִn\+oZ@G7+YmPhT[ #QU; EeiC*N(cԫ%t9B~n@gt5lbc-ksI[8R 4 ^`x*Ԁ!$t :Yk=z:(*C3PbT 'bҏ]qt$&de{Zk`}:!zL!$Fl(ǧt ׉y#y+MHM8/ݐr]TNp\&:e!Q 3_ܮjAo6BK] Wd8l:'5>^ocIV g_ Tҥ@7d<}O`yD\^]p!_8&h||!6(x'++^yT*w# N_ y8s )/0ߐ4+6vfp#CӁ^ 5.HmYd"+;Xz$"*54k<MkcpV[OeնYAfQι*O4+;}lz7S̺`t)txa(`\qczg5siM rN v>6*R'0F9 A 5`T)nAR\ejF\X?e>]R54!6Amd64«/ 8ymiZF>ծ=VVkeTu,ڝF6@w5ba,^l[LSoypD bnQVŲ@ʇ$}`^Vg*9Ѝ"*>ݮ!!d=z!M>e釉X$d>pG߇.'#0.<*F} :j8'ۇAQC!##laV^JzP,FKoudDi 4ep|_.Y82Y@Zu>dի4@"lQ"I S%E&0IFw@_`RR'nIX}d@>R,h \0|ʏZ{k^5r5X&͌KɧUhԀ:?jĒGb:YL%Qc.N?Sb<fs0LMla|Z@s]djyyk=J'1Kr8l*gi G83\<}L^J,7%K#,G9jnZFxM'˺`[EIr, L:]=CpnۦASD[grsGR*%yh5Va^") `l:8^ބuصD=>cQϾ{c답iraF^&fjyha=\j6QGÝjVfGሬ+p/-YN2@KfBgFd`N&5<s8>'@Mu ̒Cq0x2)&Ĝc0BZJLv[Hĸԝş>2>k*uIx-\%fڤZ'Y`$:5Xz WoVB;/h/HazުC\76ʐj-6F5)n8gN}q7bG8%Þo WqXJ&q(+unTJC$mPN=̡iR}4IfXʦ`ex`1:+?6 4iRЀu+e k1;N E5X<#?qQ>2KJ@ X쒞CeoH8ϩU,J -9Xa{(L=Kkl`ǂ:ڵ@#=sNE< vwKsQpQ3$8+~ܟK0@ZiYZ(j+$egFENkԳ8!뢓4",5Zt>O$ݙ@䁊n`=-j?5˦pn3,axJ7`j <;zpݰހ r]7o Ϗ܃)=8 yS1uill؄a'ƻ%Gi6iͳtuafM}y/\PL^wE⸨H?uxsSvSSc]SoOba9c>)kN$*HhiV TǠjۍ1ڛ1?(UK+7:SqcSXlޔ>8']#`csx&.#@s`ieE]v $_[I< +xF3gJ] ӶE 0+rRe'\Yg0aNUP'oܜuݷy7:Zlln?yZ*WOVc;98\|~a1qAri9~:]}OS7C7Thb|PIpuR,PZ\P=؁*\3bKTs[$pS@Yz~+_D̓) Ќ#&s .xcT zCQ!t*"]5P ϊkuEK;qq.־)#?ɑ{ ]18[_Se 1Fs 52*X-wHf`k\INc&M l}Ƀ#ڗ:} *4EȇI D3䡸O >TAӇdz Vo@<YgDg?#tqM'{BqL~4udLvLsJtcv\iXv>"uF SCy$L;;DvE7@1)2ss)^?b{ j0 gB;ɇǸfI`F $%:?^+V czYf9i^D1vf*sӤ0y*7]T@U p@Eq\&"2^0ʧ8&Ÿ 9=@tF!+2A67fl(f*õe͌=Gx8ZU ; jQpJI4Yu@zf*Zg>=B9DL,X 9@Dр1QrJGQPhc PSIosp7jL7$dd1.; ՅRa4H<\"8Sz4 hFf!/ӻvJ ;(aTszq6+Slӟ_[[z1^Ꮰ_Y>-uv(!^"!9~ܤqrV"O\:NRě&\ pBX~'~S 4qus nb)nJqB\YiҬ*\Vhߌ@y)>jMtF?b{UoNJ`XqfnN 0j`!v@Yu?QKס/ȩSZm ua<SS(lA9ENO ]QZi>TKQ͑^1O.;:n &9:E'֫FBI7P"*$8phf :@#%%雒jҨS o!hp)g5k]74MqOy)] h*6:+!;_:4m4,ŵH,t4Dӕ9 aHMuf W!c,pDtOi\SYSz1eU-|V*|G)Y]*alNL}'f)=!=O9.tϟPC6„ƾ.Pty{f&v`hWAY º+~:2v]|,ݏn!R=\/IJ341ZsVsԈ[Sv 0(VSk5SzNL1fĶ0U[Sdin4ajٽ^ mי`ZO}VM?HZCuԥcS|5PNS/tn*U+t#??}CiOo<>蟾 79:0=} r!>f߰ !MC+>Eql}FBvk<3}hɳLƌ},>!HC7C@7 AVx3A,T4ir4H{H&tQSxt1Ut'aO}̔QZ.-`x[E htooװ?:ަA5Q׭q1U7tc6V磱Xju9ɭSl"[sK̹lǺ#N,KW$ zg〆wɕlY-:&2oɠ7RV]У^nBxmO. DvMvTo&Gu L* ̺yYE\ X Jk,5|?إ!-S8/ U8FخBa,{yPƩt#>((<dDkmRU`y Zlk-"y}v*Z_+0Jq]Dq`";>tKkXd^r;>G\dt1qܩV | xhWa`=Czx 9b^(͉xAϺܑ!Yɬl6ƃ*jfeJ?>7CZvm\W)Rq(t,gX,B h:0.ȸ7uƫF/ ZSoVfc2x1aIT/$ub6ɂMG03M,, l6ZJDus9B<0B3+LYLgok´w4,* Φ*4iY1jI2ކm=5f31^1\/@ l5dV.ey-4OLyٓ6'J;P>FqQ.b [ǷMi^xIsj=QFrѩ&><6CuwYɸD6x=G72rG좾nv~kW+9Vqb+90*3 ̲qXj?0t"A"5rHJl6Bg~Bg$m:{Xx쎑~֢##b{3ZphUֵ ɛăҨ^w Mx.njOdN\¥[JyԾC!>/mj^rqua8m}ou9jhB#P+</qjCڗN1QKݖ*)~]A U]%jLȚD_{2dָ14k9YV.V:a6ZHvՅ:Mb}@|+@:z`Oot>xn1lȺ.Vן b_'V`1).=e5:&=dx4^,x졵eOw::!A|T5LIJF:a%$[& *-\WiJ*(Rl16iioIm'3pZgӸJirAkTcœ,U-Qx'Ԓ=.H(HvXʞ=q~ͥAҢ<2,GFVMgRmfB/{@G]y ?yRQDl5FatEEPzV,_(VaZq2̫QsxE.5vuO5`<}p̾풶Z0 SB),_ML#f' QU{v3jv(),ftCߵ+{UYyh4kЛ U+r'}36d:fLE kIv9Z=^i;S= 㠳^w*闷ezO6=B&308MǜHɲE9M{)]wmub!CNEk3l\N7,.܅/fzܕG2kԂA_0y}Xm+$Jn*SGcUH&*]Rr4}^>(h1w#$:N4C;MQė$bq]6IS]ti[1_4x0. o;͠ѫ' Aa I^gYl:N:fY65 kTGb,i?f=m<_hi೽:7րsSgЛf5l,e1Ǘт1X2E3xV@05GģN`Wxl46@f3b64`8c<'!6eXN[s IŢB* .s"~Tn9Nv5=ΥS+]9^ 2Z#9k5m݆zkdQw²ԥru~Mk*N卖qT˟ Ֆ[gLo~&Z7%۰h⭉#JXFHp̛֦;]mmjXhꂈ֨(=]JPwy&]pE 4 gD]+.,f qv MZ פkJ+g\eey96Z+p3%ouիHͽq'H93Y3\Y]u?!a$&fgۆejK F ,LsxGG뺤zS vv^.vD86'Aa+|RYEP xO$܆3a_V8SgVQNc8_'&FP|)H}$XLexN|mX!\4,@bii$0r؇9^eRj.1 BO+,4yq:1g1dxN{|Je?'d~(y!K-4i?a%7v!TeXvJVb/,FTD}~WcϠACz)NχZ,;݆~:bF &8LAblW=cMG\u$VIF:0vk?J~9p)A>QOAԞWۜ<_աN$g;傈$}赎'obLaLfaF^NgdyRiQ|F`WˋC)ZbHu4CZ\GhMjn>}bжЗWd"/ُAӼ2_qJ=)a4mfrҘRW,^BzFjq2YG{';"c{>*(u\:ֱ}Ʉ읈Ky^^%.iF7bFD}1!DWa@gzi<9إD:1š_NF?@)=?? udDK=ݱ5`6+/KqvX~~צY-Ih76hK후JCjGZ:Cg9#z+L]uh^L,( ź6VQdWKe|y ӖXv΁覬 yTpl^jc=@!H9%`s,_oՃ."ŝ165qOpRs7'G{e*C zUB*CȓCM dg+EAX)25ij8I{/PB2Y?fW$oܻN.)4 {?粉؃d\sP Z.沩P hg*I&%G2B#/p\~% i+¢TLkӽ (E6)FWzxw/6]K^ApKZT".$V\Ѷ1z`+1zw?+csel-=hdk'! xU gibHWݰqqG9:(ؖ׼a2xgӽ捴sMڠxD6%;GUm4m̳bõqbp[nA'T^mmhmG;Z': -AKh S^ݔwAqNڍ[TJ|տM=GpAhP:nUXn |H\txZ0; QbbnUp1 f>ͮהIH']"+NEG8qϖp-* 3Ԁԕ:m{6s-!<@g!_ss6ԫN$=oW=SD 9 ⩆arMO/̰6нxW3 ʰ>4eh*Ji@ͳ>|y޲|oN"$o3=yЗLrIDO&1I&XTa'H8/c|(Ħã>)]<fl3tc\Dƨ1,dLTοS|X6DJ@],4d?m^e$~]4]}(~~ݍD^>] ̰0\ Qw%TNJ%9>w=+gBv=;Ն|c@[OX}[sxv)Ќ0H4>q@׀G.?Ld(.iJߧgeC=B@=:@}|65ÉLjw;vd~Yz-!HM~&֭6l& wi2y&#>ЉaCNX/K;gD xr_ՄMɂ%? $zW4dls#;(XW$ɛ 6%}6*((ă^'^[֨A8SS+aqmE㠢P -l.S9zoa={jbםvG_@EAl%-/a׋ZT-G9:iι1=:~wxÏFo5+ zbj z9e '!Il"FQ8@COcK0xPo}\U&XBrj$1`vSrnCr?QhIk5T%i$JK2:a\@0tI<(@006jY%5JP &!_yݥt,-Ґ@%^LW#*/rNz>XLڤK ?)ȍDcx"ܟp$'T?IR@55!D~{\S$ҟORT1$mҹwTX{"r8ѩ"jsZRD]ߍנV5Y҈͂yV GiWvEQzK]hq`FԫP"'JCzrB$1Q:"ɊhMh52/v&Y[7;<W: 3m1[g[q#'Ү7<`4ipi4l?FϪlf;nɁf]ן~Nݛp):{&&СA@DvY,W!ih'JTwǬij%?0w^F$;.yE/mwlCqE$ ވxvf7{]k4 v^4$iQY:R+=ؠÃ=c)0hc\jxd9G.xMU^,l̙n4p>~95+j qB΄n_qSۭ.u@u%dz' i6v_yբPr+xH7t{@MF5r{i E&֙H|M:/'xB.{bފkCNKn+*.:rZq,y>"}]qUO "E|(7f=ZGivTK;Mub<В՞F^l96ց.0aq.A}Ku$zvV֮j+"1$XՁ,͗pG&MoVl.'Mʮ{Yq::u,u,=f9C[rj$ M>"kj\AZ/A:[QgstKQ3P7pk[DY6O>-ަF[;}p&6`xh3 MB>Z;b+H./.o3 5@ݶ8g Bf%#SOEׯV:=3ۡAbj0'q#]8ga; @v[tUO9du~)V9"~ ]vU˾ 3c;-_mkzCM70W9.5Oʌ^7>>ydE48 cA4̠^ԥw3̝^{Ko&zKV-۽wޝһkzw{K^{ҹ$Ae>l~3S3׻;D.Y~i9xc]HN.2;ۃE`/ЁeA%6 tl݃tV|;kr&wgwg/"ҫU]q`6"b7u7 zc4I҉IJ.*;vl:M|D1׻Ck#/kNl'#~wM߂lW@G^FY:}/yWb,nueݱ~@xgF=Em5`T,>N,'-^K}xHc9?c0a施l'(E9g*]Kҁ-d>#W$Gx|WM}[|C݊xCK8n@xmQ3i3"Mt?s7vXxy%6{:uQhNRjɉF]mmq_d(gZd6w0ne \V+\M_*^:߱*{7{`6%ҿ\L&^[/zx`&G[.@:VBDӒzVϔnfJNL\9.7W6zv>3+pwҵ$n~{K,~3识ujg'90 Dbj?Ejv;Z;w{a#)^Iԧ~}D_88EwS܎8ըSt'핾ޠI*wƓĜ+} nj]˸9S*y 큁nN<0<3g&G N.fdCcoaKuȝbLIEZwY^&|)uk`n&^nFv7;Zu{m¹5׎ܟ8i>L0ڦ tӴ&_;5w$/}^mOSpe}n߶]=SjsloJu=1v!tĆND}wQ+/T6gqMޚd0|A?q@pnwnaR]Bw≃CŭLL(@4o'̶9r߻۟ f5ba _c{Б'ڪOzy9Ǻ؟X0.U/as尹ry9l6o66K`c[*.fֱVQVgqh60-'!<6o>iFt> YyrJ뙙{=3я3 >rj%: %/ 移?צ-&}F[-9R>M{Iy'¹ 9ܝw,G=4VF&fjZsO]D!Ө⣍]~vtnOwBLďdLϮLΌBغ-ޏu[#6Ծ_VmKwu ӭlI}vۣc-w~TdZ)ɸ[%[C=3o_h~8 # ;zsO7dݚ.rVnDd<4fJFSpmKG*z;W,ݚZ:-p۶|Yh&,lݟO?!)=}vuށ_악muf6.ٔDUO>"o86CM{dT-7v^J,y#Ƿ{ءnlҽf}GN;l֏9Z,}|l#=zr`&\sōV?0G.fKf&j4r{Ivɰ9 {0wUy =a[~ U4%{f^0=q!EKʳm'./Z79e$<|bϣzHb?GŋvδoKծw"79vvDƻ-ktה۵6_t۩&^껃im{nmW{:'nҲcgNI ۃ"Y\"jl9wݹ_vƸ$T syi=; v h'w{ut]#ϛD-;}&햧{wӷ=FTg=эp3[k WUpZ/mnK6HM'0n(h ԵNLn;m+4Wz? PƲ\nCDnjQփk nԦo>t[x/l?E=:ܕRQ/LJ_c-CЗ;Ĭپ&lͥ8ДqlƮ0wڛ"ڞnt\vkSo4-+!B KT\>i8kTrϊsSt]q"ս:6'gۏ4ѤB9Ee,Wǡ7u +{RuV&t$SovFi=D`0 $R'ݺ۸N|߯v$#Q;d9(6E*$e'ȖmͰI'a^yY_h/dS^,*4BPyzOA(ie3c cc͍/TUcЄb.!)4;݆$ Ӥy,Q A 둩ZK"O$ bZj~10Bqeq5X]m8|47"FnI>w(ᾞ G.G"Y,!~ 0kYOGRS=AG]MĕnCi?_\0.SNA&G\򝮲+my[=dwA't@|!{*oߞgP޵CMH4}]CTفSYsn?nqeHCB+x $=:~4Db&حz=0ה' _NLEeJ9\ 6PrL"Z+T6=(Z@CzRDjd,2X%aY1X%iSi(XuvIBR(bmizZEb?szp?LM:/>Cơyd/SK=cd{=g?&a 3NNbf=3;9g~:pBQq\qv|9fN?;}ʑOw7TRXVP, ~ofi8P9SZLI((r%5Ű&L]tpt2(kSA\jbiܟMXSZ#H)kd?% mR9#܆!K%y<!M)!9,7_|a Sz9\3ӣutqɍqI*T/]Mg"NKU[86nnϘ@z6I7#2OSⲬk*ߣI!DDzJkPPZߦ`Kv >Ps.5i"Ӵ?E|kq ;zszЩ+HR]o|b4Huؽ]PvwBV6Pv:]>`?E]v-bC CP;dHH8ijʣ[y`֏t04ݤV ׻WEu 8 }qyL?|<:hc4Eo.Q᫹qc@W V(#فȆdO+|ֲ3݈+TDs!zrBtN1hBGQnQ=W1uC2_5D[%wu(ˀw$RHSgeGlK6 CmtMEopKJw '*d'?:l\:ޖ!'OI?!N%m&RV|N,&YB ]!34˘AuLvQ.+eqH%!sH%e3C.C2;\Vvqp^ήh[" qlhrL=s1/I%+~ 0c(a:xNsZ^e+arQ?o#&f.rA;uwQgj~`&Rd0vTb aJݝAo<.I0jf %c1 F抣<nfG3ܨ "PFa2<~>vRrC+{T]sb!sH)Tai>(3rA^8݋y"ߧx88(@L&7N $!'RDJEv|7|cƸ:v^%o(q~Kb|QKdz%E xe!>բWW}"L#7H aL46M+D;0Z&=Czႍks!;`#,9ȑ43S/6 #5!)5ݽs1`D){&p|(K5bҤ>%Rƒǒx_9l\7kG C/왨#&)ߵy<|۠V7廝|jɈ0x"d*zPOE㡨 7X+n]Qå,A|r8g)2HS%1Qa#ı!A/$9@%a)|; cbm^ Іߠ Rǚ袾xHm7:mn"z^јõ@q$3&D×$!S,ѻ4؎UaVnm;<"E{Izu*k!cT;`nOܬ{;=۬;t5סvyA}C7H:3)xNr.ԝn_v: FFs I[vf|K!!;5@Bt}/tڂduIi7i&Rڮt~p97v>Mi5b v{D}trHk^Ok͞@6H43 z׊[o5wd!65=u)-xV~h2|=u:p{P>§?h9> CpdHNLǤ- hdz;HO ޶13EMvZ5ޠAӤ 2=ӴϠ%% $=^u" pzݡQGEͬo)idWiMi4+..{aRzNC㿷W4_>ڸi$wBfTjAy}DNoE]Ab4PN4kr=HM:,I`&J\T`Y _urw r%0]Ѫ|IR^vYMݶoֵ4goppŸQzYy- ~0 SREk`c֥0DDGL#P|CaF8q7N8^goEuqdxƈa24+nN:EuPzjU$#܊a$HchpWqu{w0JY˽${ MB _MFҰ ႏB !-aQbLlF_+Fi$DA]bhMchUh?Ar%n~(zxr{i.i t>mjxew>GEN. 2$"|x{מ!MQH\s$2 #u+m@&C{O8wB\vvRg4thwa"ZUZ亨j~=4YN,n&$7RF<|!6+Rb$O3%h?y#V'N>O0(HũA.7ۡi=Sƴb|b,}Kf%yl~i0pd>AogHnߝ؎1Sga}׭lvTq;;=#Nv#1zb;}g-: ]0ٔ=(Mߎ\MF. l#=zocŃgK0U|_k9[n9'/(qer KT;Z66v5$sTrV2b DhTz;NׁnE"ݿ=5oCΖai^뱈b<)؜S8;ixQm, cA tx'>IS#65vUtq+0!"7]Wc}u 6b:&KJ;g& n"bTzYPjrR5HN`sm " F"r10r1r|wa5a2J?Х :!Gvl:ɕ{Db>BpiT:PV=ʜ/+m$C퐴[Lx_E$|:2.w_xWհcLH0U-쪦2IlH+*El3cQmh@AM.cRJBݷPoٟ0?ZhW0U?G}]JSi?@ v!?tfFAzt{''zH i'8ko>d?VڻCF$Dthse]w$1/9ǨNII߇%4ۍ0[!Hc\.bEi ۊfBP> ^܌\ P`kRR 8*pl_gb!|T6R.:u55[0p0 %^kvذS~v?xPU{VJS+ZZ >76+ P|Ѫ[v]4׮y(Lk`66D 6T)9AJ;60|áS*uװ@OM !1%@hvh\/ :˰G&۫SZ-׆}~mܧ+?DNHat i;$L}a|N4oʑ"TuyE4 NXl*mp:!u\ոFk8T6 9SO4L:Hf q*NDRAw6 Ģ|wxFAVY^a> I6 0b\1ŏI|r7l,@329&?j TuiP7zM5c HI0ֱ>Dlggh[JSY*;E{ 6 E=#d:wLBVײ$$ ;7.2˧44ADPX37$Tigna7릉NLu4#W$aH> 4jMB7܅^!:t31Eo(t`IFg]H\] Owؤ=7_ JmSF#V:y#?J:cD.ҀhFMNF3I10,5v9e0);1u*J'O< p8!V}?7h)>8+`&S,8|q.-⓴?E|إAԆeldEl^s!6TP[Syw6M-Sw"e2_6Kr7U{'wLbkmwyĖo!$ (Zg`J*Rqb]*-rkqZ$T^y L4E 8WŒ+K-\}:Z,s}[[*Vj*1눲]~~9[ͽ*9ETTsٕuPߝZFTm. CL/n-A ϫ[~jiyEx+>A9o&ͺGsrVuE4(nZEL ecFfg.0ĆFn;1Wp=bq6ahB9-BػR_e;-׶=A͎D#( nѳ_K{"aƺx(6: Il7X*taQ33vڃ.c]& GwQ h+#!8+׶aBƚT\Blon8Xpq[F(Z觸B@oZ=,Eۃ.{ .rrcpDiLHpD"z-~^: Q,y *8zD 2/q: Y *rZ|?^*z:]ZW+R_k9 lUnisoFrZIs-$oc2y;Cs}R7Ӷ+wGؼ]|lEۺ@7RdBKmNP0.Z;*j !aM B4W`XRjKײ˥b՚MTFP}d{RF0XvrP~H1I c1qsPĽ끈 ~A}BVŵ\icWwzYЖzmBsB[".c8^:/ʺ -AT?q^>`a+T{_ BE741eуZ9D9$Mt-+n4H(YYPWU%o9u&@#G`/BU̎j$![W@$R? ZNG<&`ݖdrVh2SyʉJ4cr=m6cOKf҉-qׇ!;0V9{>Me F3[@0H&e{5GQ消sؕ]Vsv!ZW8V,UB}|%Y\<̾|݀Z7EKnɄJ#(G?|>U^gg[G1_g>zΖAbZQ(j$!e-[(dj:k9(gJ'⿭i5+0RI=mkv,ս^ϡ]܉+JM)_̕>Xq VW(:]DFxE4Z*Fu+0D>UX,K9 4+$Cwb眨leA z2H8_$j+A R5zv+'T8|uD5FDJ_͠ך/[_ZxХ7/W\MqۥIJw~+.y~⚴cj*{ḍulaIv c]anCo >5uA$x@N?p^ɸP59 x9$ CIY%2uY:egP mj>MVR,`TjEձ {f!8z*z[pvz۷4$־*W=@7|)m(}؀P-6>̭<yʟUߺ<:5Ɇ!!$u`G-A0?A:c|M@;`&h1Yr-;H62j/abl͉ ~Oev&KLދ`f`D-Uܜo( ERDd}cF"ӫ"b^ 504(4V-xl* d:9O|UM ̷!hYV(Mt %)ybrh*&RIHʦPj=weպ)NyVaRzб:v8&ў W-aw cvrJk ,llij Ň yBg93%z\SV՞SG;":DHc@k :/6 3ȥ1"XfEphXI+rkI2X(BirBhE~$4nz7crj)ҫMJa/֑jv:Wc-*2s3 օjRa-c.XGužHuZ'^UjZ/sy<-86T78az4U@7Rba~_GT[NkU_XrO %&'MN]0bŜfYA{-#&^bmgSz[jwKD@a? +l=ڗ;vwo&W))忍;\~Ȍ8;әKm5h46{~~u? flÃogR uYB7[/*@ XXNG>>P.\ a$@,p/F*8quz\p2~#2wR&GY{;V+4Xf̧vc2΃#o8+􆓨+x~ *PYeB:ÿoAD"c/!&?$I RX$RE (>u4T 8 87 ǿHN?L#>X!.@!JlfyHοb|&sf<&*-uRm)S܇kj(0xox-Q?>}kǿ[3aab5Hʒ\2m_eɭ%9)>4-.[Aymf(Kh$ﵳvAF\W̅n*Ou-"Ly&sciy^ዃqe8@#l>?\_4F&)lps7Qw>ڙX uѺ0ϊcFS /y~ @TRu--'>rp`Ȉȋ? |h!5hI'v{/ T HHZ_lZ77#?J7z[ϴ7zlM(YB߉o-itQ4ɐNT&&l4U)̢I[l٧<]B%a[6 a[@lёlVIKq3w ǖ<䙋,sFueSyYux& eZfa\l AܵNoɍ`a(ݚ˞aŢT;ro4n T^:R67G̿^/>L෫N&#}jmh3t#z6 /.X&JhE]^AcI88E}o~,'Ph7f({C#:hcؑtw1Z.Hbz1jg 搷eCK?#z&ͺI9;) o[EkqsiW޹\yX[K+nZ,X8 ec tY n !:Jm0x⭻C9Χ&Ο1hyj[qq4Qp?7,0[Ez+x1c"hIxJuRO.ؾ./[@ڦh ufA ! zZ)1VNz>V79GO6!^vSFqs7u6oDwk$lNߤ\ 9z, G?8݅UumM,[fĐ>X#AӼ]Q. MA{rn%\nn I)b{݄nZ$%t&aPgy{34QM ڙ8Y/?Ž:aC6[)쇆|GJ@w:IhWaU;`)tDNB˘hCWI70K{m3zOq`Vpʲ0J p;e{c3r$+X(C!=㌏QX<ɲM+0=W/ۨ*<9ђrugsW7A*%c4úIW.<{Q\F(l"Q'CF9DDw.`;nOi_mRMX'kbG֑28;L cb<E?'')~3Yȏ355a]䣿Wk|W7puw䟜!3I _փ32O'>yºlPN`~vf]:%j5K[jNo<9yb- klH+b5ME^re{GQ4Nm|@ȴv[P<[>ZNQtag+UqĮ~N[t ̀Gp\De 7i%M%`SVbjp edL>~97c+&O3m4{ XN| -琲ð"(]Loq9p`] KxUJU-RdJQZaa}XG-: 똃9Xwum_zE]*qҺUi6֞xS?HybFȏzS=LG둟ߜ{d$Ӌ9gŜK6lN/ٜ^9dsz<2=KD/^/dOi9h.{jpIk\AV[O%s߁nçi ֜;t2q"zJ HX'%NAɧ'&@ i˞hb\$r7*If" 8?:Dq|FU#pyu=h 8֥`u%}h@v1xA|kG2|&1*jH62aT9nȋ՗c>{:JD[.Tֺ مj.mTa)(]*ړ5d6Md4h,llYwUD@SwO+?sdE6릌.`_5QHSHjjpW|yJnDqy򀻈Ki * ~y#PGY-_V`Hn7oiSlS?Gy׆[AEw,?V;)WAA^s5|)6HKVwUɉRrx9@WM>hݡ֓DT}\@+"hwjj0ܠ1'>; s-[51 LR粳+X܎G/rZiuC17諦/MV.{jA/,r2LY&2 H&v>a.}UՄT=w ,жݚ ,a(#c%j7?| J$,v%.3)PS(M閁"Of 2˯soaLzOP}B%1!Îg2ύp^OdmoTgeÑjG~>]%MFl!| ?S"+LRaj;6uT7(7q48\V@t q_ B:"ȻxܗɴAКJ "o(vO!˳.уb.XRρ"u{gK͠F%LdQ|vŹ=4ۨԠg6F gr-$ Fڧ ֲIpmZNh8,"Ѽ)TUN Sm& ~iX54~[6qDu.9 =eO3!h](VG:v@tFdQ&y00(O0uaHKbaA#b!G&~5H>=x6&̲an(/mso{XMWe~iy|2R[=Vʛ(2*`J_)/^66T? #zmfnq_^p@Mw+!xosq(bl6DD? ?Nؔ7sϩ ϫ(Oܰ*?F -z*̳Lr~k^6oA$>>` ϙvW5DY.Pڈg3.QiA:b hBA;1BYST'G7s#"k߅ΣƋgk1޺T16@~_ڇY#Qt?Ӧsӷزz u|u@)fzsh+:-"06?P7:-B졅2 x<#|m m:ɩ-z-zG&7`z;(.R_';m["6<*M7dr9 &rPcy|>,k-Z^5xEw)uGO{eȼ|nKu8c3ނ6$q€U5dő4A:dgtf3L&UoRLH#ن>3 8PA u}f+8l-"JBMLP(~@!u-jD8 XĆ|кDz(OLr:MadLtUFYJro@h||p| E#0[0[V nW9JRl Y&,E+Pyu,zLJ0y: m\R=@fGeS \Z3xCw#{xۆS ϋ#h4h,TS9Asezt^ryQ rr>]Hi4U7 qOҙm6dtS"m`AZϒR浯^$),%,qQgŇYԑf6dlNYM\1k[A "<Ԓ,UA1mТ'W#b>g9XoDm LoԈ]l?@A0!GK^4(D/dF4A_BW3.; TqYJ+%-|:HjПlȣBPJ>E:ŀ.QoJP1)GHɸn6Ci6BXxJVBBC ç]0=`}UZI}/[EOrJiz 9Kac#|8_ԭ/ aGgoi6j^Pȃږ 1xܚ&ΠM -`\.ẊR>V]ى: ";3K,u4%Sw"ZGWxv:ER"\la89eD_$PB72N;T$3yckGOoy6 Mᓥjxi;%,(Ya n yJ#:>xHKl? ꇐ;׀%=4oh91&)Nۢ"OL^$4s%au*/`7=IK?zd6SYp\)YrS*^2h{M"Booʺ#͋::]tC0gUo?P7)K-{A3+0Y8O"0>.O{&Ftl'ڇ&'H+Q@pEƠ2 Lde} @ǷbKYoI`(׉/A<,Np'D,lNNcM~^b!./g*<4fX_"A圈LuE8z>KY ;6lm! ʎ3@im P1z7GfjF9{1TZBbe Zˤ׮HՙH( /)тS.~RCyS6V^*&>H%X-i8h$ńR!NR6 ŖppݐBD%`%iHP;25st^AƁS%$ؤ[L!|"U=g#N[1ۡb HX <`}lz-r]laqܺ'>q3"zb#Ϲ\vV kR')=e,;W:{.@\񑩹`_lNS;]螦!=,7bow.vCwhuQ*wu#^\Y-3lv~[.QK֛^0[1p1x]B<_Hqs#>N>?)XM-_ ?/_JR%]˲1ފlA5>c7(vAzks$Kt@te%SE;cDž=iaBf VFz҅3>b-BxCFf}[ P 3#/6UZq\4/[o0DPJ$+B Cɗt V'h"[_\Ҡʂ[_ڤd!V\|Ϻ;YV)pV삊 h, ¡2gA}' #09؟)T(''8\tWQea-HP5rLQΗY XxB=+gZprb3He&K9 ژЌ* ˚U(0&c/ lŪ"h[jܞXF@ &cAG7At_ B$(,V_M/\ˆVC0?%!>‘yxE31&O2ԗ6awpu mgAjykaSyI9IB}k&NA9\ $SĂx:cȺTf\,ëa &q>i7%qgSޯq#H.V f- ϘxTr9vPPmF8$DqN>DPɁ,UQPxQhɦ4eUbii a 8T*U+ԥK empzԯvpE%iȩa;k3C9y-6j.J(#޵0 r벀)QՖ6D$i@TFT2mO,E!(&l Z4px̙-U$p`o @y{"(%g+J5w 8 ,BЪW޹ zƲ^ !Z!J䃝}$!DrC&'φm58#tc?i ȧM*(\ϳwEEewj|vqqP~^ȖhSԠ秩aEFWRDR?L$T)D6|l>#tjMm;NcSVf s*HTT88.kVhwF`.={= a0L/A k>@$+t'!Atħ۸3⢭̥>U+!Yu;:9MKPM>o"M8reyy#ZGD7 Cs7f:[惮ȓB| <9= J[48'|;:@(h.Vn;=(1Ii[ g"UzC2 :oG@ HpHuy@hrYի($!DtʗٷFKBۜԔj⽈.2e_c@9+ݷ:]o(BhXp ZRl S %yIIok$:W^Q{:H9V^fAфKQ _E<$,T>OxwRYH &1ϺFs>9l=V: F!0p#L4\53r H 33* |ĺ9LW*"H@r}_mA“|O1[m:yR}1!%ۓ ЊD>jVȸ4I<&~uv68Aj((vc,Z T|D]a(IH0lؓ!扴z`Rq?P'cKO@?Cdl[$5Zk_J&Vxʀ7\ʽîG[iʦ:bs ui'HcXZڗX+&G嘼]`YT}=郜09m=pFƫ͠ή+/_;xER)v67?h6|ڙFil;hF[YvJ{_ØZͺ5`bwYPGmءעW&S"Z19+{, %zRD,?is^$I s"s|, 3 @u{ /YjϦKDIa_ßAUH8B,4_'2 %p&,nESUÃ$Y$%"{G)3.SPtuT2V=!r.r`vamlU6\Ǹs'=h=9΂"5t0~U*-}>N?jv~X%5,xFق(^TiǨlOzcFNMiAN$OQ~1[\)hc 2!>L-7ϋSB}&&kP]ﳣ났}vtGgm%|ee<XK>| bpHjh>+SE"]OjX( NFy@6> ;׌':x^έEm˺2*_WKDzhCb,{6Ѱ7:Uu3#?޴#I-q']dv--3g=ݒq߹p@$aP ~y""3 ՞{DDDfee]Evz4?&h,3DžY[&2e=5m|Ocˇ+(]J91&tsuH폅@#":³чaU7?8mlޚl >6fzEQlAPxCiTi:O5Ȱ̟'$cB-(]*D>!ӌh3BMBega.8j/}qB7?)D[r0Nu8Պ6Imh}NU:>yXyXi/HG09WB$kO:#.YBJ4z\!܃_[gaY0 48.3 z|ԅfc;!;jԅ -Z0cy<@'ӷdU#;9U{}8?&_?5wc]x^-m-g-6u7 {-pM]ھߏPn "8v/8ZHsW1!mfo 7q%Wfп[Ȃt2T_5Y*o"+k}]t{n>XX.l_*{Z啁g}ed{}}bһ.g!x_4մqtFXA_ U3Z]|2a1qPY02ɕ2ÞL`1c啳cuvV juסX6=x0(@Bn~G]He0,qi)tx y} GPsf=(_ݦ:SGj{:^ l cv"ps~3Ułit뙆nӠnbJb}q;9aLIF*ѹB$783I:uh΁/6r×f}/Z9,s;)}NnnNmVP]s8+d߷ζ`3%n/`LȽy^7Чpf[rpG^OnB4a"H?-4Zǝʊyz O(ơPìJ3O=oB\kB>eKRJ+}f[6$IUW=59t>>GNY'HK|K) _VG҈Vtkdˆ&vT쳆Qw"kիLrl??pK^Zz%ti+o7'Sk9h j$JSvd:!ʡs%)ʫRPK´Cac0ФϭOxVEK]'d8 8fauj3K90!t Tskw~W|_:#upC0O톓l2´˛S5GG>IS%:"dyiDâ`Qt '+= @((~jF`n= *ZqsrcU$W2^C1Drzǵ6jזuޅ-w<"_y>o\u?,zه 4ݗ#\:p>nmsC[mUO8 (]e!; 3t? [!*Y4 *L10K~f"#-Z;B 4բ*jbRrbyi;?ÃYO>?9=8ͷ;nº)La6ً!B^* *}͠Y&, dUk|lY9Bzkq7nBފЅS&SV"o~[bCA7ȝJۼx~w++(`1=xxNf ջz {Zpe#cƢ,⇽㾖C?y KV&H^%}jX3~0AS=Ač&fyʴU"}y8rOݺ<]!QZм_MX2}K!#L*Z8n1|9lyGV{ue O(Vϖ|GgTr\AГt1X_ϡQ)8u*9/YWKKn݋Ihrɚ'ߕ2}J)I?~_JBHa:V˥,=F;Z6vWDBg4:K6eՀݮ*qQx߶NmڂLQKy^g݉/-,&vQ~_;ECCXytG؛A6&R~Rȓ>UHŜCFUw-CI6|+^(9U?h~2:e4/HݱNQQnf2kuEU],VOg6npUQ ơPiL5VS~ wBpq9xUB$PקL1(:Iy06.<{ zNB=0C(v٨OGŬx $[骓h`% X~ 7{f6Mad/wJ iת1tVedRes~!oqryH8&Rd}Sm)'.&Z,"gjpV<*gȓJ]QF 5F(ЯO D6.::F@,Gc.MUi\Px ./Z@#Tz]>F4-0j9x2T-`ӵkYb2"]zjE~L2gTiyÃ03O2*`Pi?&͙#.gbWH)>+^$].EߤCL=h]vI3-?ÿVn*,\~S+x9M@~U-^5~G a[0Wvug͵SSZn>Rk^3&-=.ѿfs. i*<}-OP,2!f*rE?dS`NPFE {CClC٨dmC|Ջ<./`{{UR*jY\t2 ڠ6A+_W|ۈ]#J.X"-!O-YkzlB${! Dљc˾l@./7ڍ1ae0vu )T0^z)=H>n ܾ\7 )kQx\8yCK#Vq z9œ:߻2nOB{@27Uk]}i1>]{{Bɪ gz@{LN)Αd=vo$cZfOIQn3GV 5hpkPk*#z ]ۼ@m%Z/Tϡ Z-{ ֓jGG[4l)+w혐9䗵rr'[+f;i4Ġm/w ~>9WR:eJYqL#ko} sFB1"+11*_O YN棌R Rb1"XT`oٝg; y @'h \S3UYMrl#rPP_D$ 1F QZ&% 4"aVBYJij:QZ:,ReVr> 5^/PkW,(Ѷ,FI&4Ԋy( ~i.T#y)2+R'|OzPϩGZ2x/(ѭ?ZR?s̨W ʴwqusQ]NNBkRĆ mIqU' ;KPz{x4FU1K)U{6G:q0yJX~:'lA 8dFPxCQ(q|| ,@\$N_BBz$`Ay]~Bn\?%2MMo1*eT4:@Uhh4Z:$+)(kbEKiBrǺ҃Da)՗pSr`T֜dl!fD ۛ?G=/~|lGNpA[d֗þui$fdj!be$YyXa&U]> UÓA|eҊqeu`q_7UweIiN1;(;G{ !JRUXEJEyWƢf+i*̐j볐6J)x[1aSXnܰT.-g4ԇzÁ-Oe% xDF^Sdşs=rWr@ {#jkq&^t>YJ&z$(N:cq}7R_\JkՀiH05D aa;)x\w^y\^U85* 3-_5z=gR4], /!%" +7SVr-G$qM2vBE_{R-Ѱjg!LL5'pxJzܚ{hns\=5|-UgX|ٮjjNxqR s`zk"pZiZ! <&9T"gH[.:+UmqUP5")~*"+2Β^0e/gwTwKUb *A.(9W_5pp g;3ЫƧ'ǪWV'MeȨ-LNF_ZuqA.DZmC_Cՠi1^F5\Mf :2cU_*G?ryuXgЭ8p|)+upx5-HS9C}UDVcʳ@]ҫrNQBй¶FUD˳3|l0^:NŰ5nIRxѲ/2ܫfOz]5,YY!a5͸|aLH#lk.-5j#F W Ufᠱ-ìթ 6GɅmG49+ٔXewOZ:[H6Y#r9~r~?8w늕ݚ@LTXO>QRP_cm™Rpg2ua)XR9ۆ$g Wr8\.^W1|'H'Y [;^X rI+뜥g:% K|\TpΡ?vi~k~V(էhe)PBaנ[ X=CĤ K73g)3S* Mrӛ Pr~!܂ ?$/4DTc f3AbbnB·E\J԰iym|e~ t%utҺjy9"6}fse>#oCka+ICJ\< T[*hldO:LOGSba9?:z 5۽N;aY"+){唂Xn:LHP{Pn̲\cR-hWI 9RAAʋ IYPĭ .ҊwɞӳԄ)S[FB؄:'yM )|wYJ<؈ux#=EM8'.F!EKFQڝ.[* .Y=D"ڙ]~\; 5Krh<;-)ҳp]D]x&q `MwZdơy_u+35D9s׊NLF_O;&,wMۅ-~k+Ε-\AF'b]X)/B7IBTwɣi*`-pwD5&<ʕ">6 |yTXNFzL=8,TsZ7kQkSRp9ݠ%ߎ,[J}حmaG(M70JY|uQy>7Lw49oDRI>7=;"r_$V3U%bx?9D~0/t&4ib6.r*\̐IJr5#ȉ7h<"x8beَMjc&28/j_g$f!8 nE)ܰLχ'{解 ࢊg/d4OQR}CrtLm]॒yr_mtB_1<37VH+w|{őz\ڜp]դp8Q\TE>[`ЎK#F7wN>mxգ0gՉ1vМSc17PW#yqvV@&CIKZJ4^/4CKB= 1x>oXMĭt,D{ݢ@c8Hԉ!at~ ʔp#H~9)wIN.%$IG‰tL|KM9tN!s/)esVlK[O0JRa[t)C1ڤrƛz-%@( bU::jL%œoI-tbH%?<0(G-ʃK/AͮP>h{VySUޗzEk$E~gi]â𽿶 6TSa8>>SE߲u_.Q[\W/N*L6j@]'~ d&3w+F\wb"u_EKTcۊMEӗV,_6Js^`>i?CRwMs\+]ÂncjMٻpIVyvaIU~xp<{e8*-+Zqe߳hY)cF}KqkӽdTCRhq3[;&; ܓpʇQ{L6OUPrJ{ZBk7KeU${(s`7)7cJ)%ߊ K߈XJ)ޝ0m!v>X$ My>Z n3~u!SNGtEr` 'p_{bsieY{& ߺ>Z(åH 7N0Ĕ4r;LAP_6lW@8ѻ$peMH9Kl1O<l.VXRC91fq Q>Z͆*{¥ͰvOKjm1AK0ub&gÑZКQjLuy"j$|ED&fԦevWyEBHZɦf&m9>i)bEui{3&"rzsgt!/8W9${o}='e;é@3Q:.^X{:v5`=s qpػU6/?T2Ɓ zyü+*|.q?r.|CS뛞H~}ȃn/OdI1O&Tli{RЗ89|Poy!bxPyr7I[ !ۊ/a/E""m٭ON}Ѯ|rZ}({EErSG6]j7}PeY{SeXXoΩf>8oKԄK5rWP>IMdl#q S$MKʟBviLY RkV.β!,S-QJ9Cry?_Jݦmk?VDʤk&QJw:)]=>|_]Kcx^7R[_c%bBFQ#N(E)Rߍ%H%įfb6D\Zq{,S\(4u]$F&+ߍeSW@*4;zC :#>Ќ NxuAd Ȅ<lY<!4gU jwq_gՅc۝7>6B4Dih ^$1n/d!OB5Ԣ2EX5fg[ *ZNޢ7a2#T.[zQU]1z`g@Q*a _v9-:Eы<+V-DKgЏO"MjQF\îy]@k7:(tvT V&*ZI@ZЏ gU#@=F"h*R y Iw-v՘F#r=Rˑh#9C>#u޴8GC;]}fWr&u;f[moo׉a8Eʏd9B~ wl]ڕ D,%;{b^l 5nbYSPJ(E|#a[դ}Qq3]2FZpU18bs7ָRpj)-ϐKNץtѮ Á.:J^I\*iKo ʜ3?U#\OZM?6.3%%2m'1ȱʪFu{N0FAY DSUоVh\9t Scԉ05Oe7Rw;qN0^<zs1,j.DI lE^TZBnUm#P@?촿@Öi l%-(pPZwzj|pzz '1s<8z/v^0O@|:;Q?/Ǫ%:OUwQI}M>I'908lv56l#~p ,yL)h4񘗤y}!m7t{6x†,.eLyy@x{)G\Ka@z3BFEpI6Bf{zKH0~H;^EV.ΐIj E>4tTrH`ARe2*ARN;GI°sBE!`=Ey&W>;ЀgVZҾA -1e:o(؎.&M s1[ҷ4ڈ$Sl$(o&HXRm.x4-86wgn6eѐց=n׺$uwظy(x3r[n@ }kx:dҰ5#F@ԃ[aۼdgn[!Fo$F1KS=gc }V~ewhq_\L Ũ9DÈ*AiVy!E"-g fpmU'aU҉>8HWE0 ޴]qHSOUAcfTg]3KtB}5y wKR[.ؽ6R٠v#5Sr|ʞJ cRa`]P-CV\4ߎ>dK>O. oyeDN;FXY=:z^#jT6$y&uOp|7ɡUa2%LjWFVoY´Qݗϟ Pԛ[e/qɆ)*x9f[>+:m)!ދqtX;00#_+Kzuh.m?]Y ++ M}~m|l]`eWWf3_Ik"uYrsbn6O"(BO "e Y\6~:_-X{o:~a*)n{kc0k7n~.N ņgd[4Óp~x+ș$ٙD%Tdm؁^MUJO7M}?/w&=)sF_^L~sQ>EU')fq}u~JpSFWEv#f &s7(D+jq1dZ4LxHTѣ*"ϖAJAcW'Vb&o2 הx1 :YɿgMmC^?q!XR\jx~wDB51Fҥ#¢USB)G`>lB0"rr HpEi9Ev 3+B1ķ`zX59=b!nᱬFeؿzrPRQGV !}~~]u=6y QcJSo3eΡ=|n =N>ez"r+T|`^q{o6Aɀ>3_ŌRLy>u61Of3h~9Bae:%k%T%%k%[q_$ 2{kQn$8(]52N/)v=ȿ+Cvډp=L/e6RxuyBZ:z /kzEVաR|l,SAǦ4\z5ԣep:QM s&k+y!.3scrRS}"oMЍK/C8koo7J:kjB,m4S;f& wćTos$͞:Ju^I/y%dw:*HkB-(`S?CWDl-#)2Z]'8 kG-zųb{>Biw'a9P_&rf|]{WE{mi(<Br!?˧|Ge}-P!3ѓ`R5L'6E̩$NPs!Z,D7 PBƂmf]&y4"e0G%ˡ֑~iL^twRfXr~D+wKi+HYN1م {}nhx[m9+tV \033yta"s.\JOBIЭgv Ng(-%bWI:X2D|3|).dQf"i9U Ek5+C-LKܛCY9Z5+GUs YSH|F_il\.M g6qw&E)["5 4Zh)Ӭo?9 ͪ4Io0e3[h)о)v<إlrTOp~U+NQ3+F(gFZƁv;ڶyյf8c @{x0dS#S&y'jDEVSu<7˥H*)JVEq}2mPM#!PVRķw9*S MfPj ͈cB]th|S$br}21pr'^M JM!أr̕1q2IZB$$iE8c JXRS'rg}IɢI̶Ol12Y-8hպP_ץ,,OZ%N nRWy)O 8V4RTTev(P̷/1V#WeO(یpx*kLZ?aE}5h"iLf7?itT22"~vmjuWz [c0Znލų{*9PMLMHMD z <>qzOWs= b'z*~'X X1dON~M3;J j7Ky̓?`FzGV&j0TJaYJnFqLa?|&}~ꯚfcD78+NRT:҆TѨnIQ_-41p$<8//) IQ``3k،i)`?A|qۃ#6,/eo,WHϔؿR!'Umx҄:V}v6,(A(EQ \NIH~qdbO;'錥eqÑIjw{;olGr:-v$ ML>l+'<\ZȠ*?5'f;_'4bc:70Q/C~ALq_tCT-ܣ\NeVNMCu r-:DE+)F[hscq )*1b NI{uwGe,\AC1,9'e".!;B[gnD0T@*QRUd$ \INAώPcj rwAAtj2v2Gp/6JRȡ2S4Bf+6U NReopbˀh<LȠݷDBPPt^@ۡtI]ToNQhқ҄-l]s UgF=_kP,$+I%wM V@qB^G/XϺ:IUۖfkNagÑZzP/UȪ2J=u)zW^e yK&?1+B;4n#BlJ&s*Tf޺>^`! {% eg5 RO25Yjeٕ&m(xXG*?W8BoS( fvVev&3l79"FZYI'Ye={zrOv*[}QC%ja.vd\n~]-e< [kpn\BHZ #!b' ?/^,pEвPv4My)jk찛j'Uam)Q* F= >ՈpT+&loӼ-x,q;ܻGz(،"ܲpGX7BH3pW8tbXс.Hت;6MN{eݼsQpQKL$lҵ]Cur=$}hw-M-ovCӞ7OM&%2M*:H*!͸ile?pXl7Tq,MQ7jJO3#Nkqer6n84UqFRkw 35Dr3EGMgSHD$IM o,}5V`/sBI<\Rn\4 [0[|ܧՓPW*X"ۥ͌t^yoր&Rg+D=tVQ_6[̢ղc'쑅@pCR4fvR 難z\_].:Z8w-Hwɓ΂:RȌvQοbXAvo&!o!n!ɻP;#^ۢ =}/L(DxJ=7.dx0yTZlmFkjI1ˣle~$ =ȱw*~(9rj"UAub+,iUrFt)Ƞ#nӶj-ew YTyR lah%aT߼;bwS.k S@V2^+is_vVfUU-CI7>DʪDWfn}D"H?pIH\Bc-*l$ J ;Q^|rSϝL<Ҡe+w'OIJCS~ƢD|P-pn-&s 9cMg!Vkp-|ݝ89$3+`p 9-O*jŏ6a]$(m|8%42hNtA2AXrQ7JOԾL".2$jӹK܍FHaޢmC&2@7GcC cn*YK_-ȟa6'Yc Qx>wաq#+d+$ϩ_* Eɑ#H%Dɰr͡ڰ'5UvLEeY>#3 @0ٛUlY `P Y3Z VF٭9뜹.a.S[4Y.;C֨@R%E2ƟB[jmJIe^O`PF G\O/Z{ʺ&R^k!U6xԢ (5@|u41g_M*c 4|WeM1PܪyJƔ} _8G?lˢW7#O5$vm]nSMX}׌(\.kQSF2 Tcf 4Jt9Y ՔiޮܜX֡~1L C^Qy iD \(t`r ̐ Qw$TEĀ+csU{rg5/NR"#]5T6NsP: v2WєavJ1:g 7#bB-l (ţCQ~8M݄@~?a-"Vm3jlD?7|?BMy㤆RzE]2(~T5CWȤPc,̍IV7sLZ>ZB'ȲSQ=Hf\oɆk-ˀWǬ Z9Aemut ~^umywrگ,.g`VbI[NH/h:ל#gFf6 aJR TAc.x1BP)@N]5KV뽌=/HNkޙ7sFO6ƣ}a`-jy}vミzlRPUSR4)2teFCtg &ukc]qcU1.K4!5/ I"x Ez ԗT'$P/Ǽ̓B}O $-~Rsz."$K,K %Hݸy@۠KNCw,<^gy 3eI)bIuf7 έf=J3^QrjzŨr5c*C2jI~^U7,{›+w&GKiz*>ӝcUxb|6FB{#m>>U7Lݘ&F9J+ihc߮d ,0WGPK{20jZMw) 5г^qǓ|Ӧ7!g5}ʛ@^t^7;G~{\J0k93L€S L9!Z:,㇝fd1tn oق:_WX1qס=yKE n?s~snJf]b!Qu<.FܸpXq$xʞ )-9"v 1ba=;HuEŬe1%nYx 9 P9#@7,NLu=Fb.\]L䋇pg!l,}0N$0;feNCi^w*?UP??XYp9ZOy{rݼ{y %2ѸV$ aCp='XZ"|'~}bo>/{~GB ]O#v{F&%U:6%?9ݑ' FݷEb lTKkwQEx ܰ~ѯLL^ݭ }z۵2;a:b~"DEa]@.Nu+Wx-*_ʩ{@?`ȿ֜ZCbLI;4ڈeDslE^v rL$hZ}wiFDKEkƥV#R*6fB!0Xd9=IpmKeܣa-8dE遦t-)K}bL#t%WhlG5UXT%>=iuk$ }TG} `+Z+oG)ksV.Y.%CGz6%d b,a6515.7v2숊7;YG#GaS\vh8eOpw{et9*dT%&xw͔h^t%dHeȦ?/_U]tաD$$sԱ*#A_`Lv0^/8UxpИR d.MnH;40%x^6r \!l1ML!_ ٦6 T5ʱm-=Wr*1Z*7dKeG-!D>ڞ9­ *{GcNg?sJj=$j}snRzcLسµ>"sm9t X@i{һ*W:9T%cRpf?FRnѷlKW-é(3d6J3rKԲ3fWJ !|K񝦙$eFBNGkzVVb)PԉϹarq9!B!͘0^Wre/,oVe<5rT`4*Sk*ꢗCzdZ/';ela Ip2<]N-%eGF65Jw4JHvrzy1=)ϟR,x{BHֺ#ڃ)>LȒlN[/Sq|C#Ҏ¥wwBm [OݐЫJ?z2vVs5=PQYlB8{I kN?޾-e%f Y!}TWIrGK) +J ;Wj8 }}g;]o`(ÑTn^Y:ʚF^w몍ՈxG_;#T=x61ػp4tCP̧_+85G8힮X#ԥC4pN> ZR)ay$g*8A[B#5\'}iqXq!ym@H!hc CWZK"A "Y•'Fxz7?L"%Hfz! hm@Qiuʆo"ֱY'P]D{:>Nv4vM*:t; -^ʛ.IRYe,8KUZBZUTɆD3eA\~6*jP|TQqhJwqhԢ|tmq5[(c$ ҂1Q-bzn"c? >`j&fG;1a/ !g=ma-W]'o=/Q8[j+.j84kK'1%H߉)moF7 m23)‡)pNNT( ەzg+6lүg*Y0ֽVWfÑ>|FַusPam-(^]orj[W۰ ږN `J?{r H%K&h:X54Q8oyD4ͷnv-*hg\ډԈP.U2gмZ<@)%E[C)$4m=緕 BSuv}: #vnt9G@Oi}Fm1M]`_"<dPx[WQZU1=W(d))Fޤ5R4Q*$fa nK_:$] {34XE {| ҁqW7zcKj$jc',:clk:N^R֫Q {"fN^ ;yCNSKգ$]HN](~uϮnUQ uew)T t\-˂F9Q>ycF9u4 ^@ԟ ow0Ιck=RE2WK}GRNj.${^WQv$5~hĕR_KHnp>:UoW,tZ5e} BRO@_w.T&1@^+g;BY< -WPK!gLb[Cl讄:'{׉8tJv;eN]qWw'z?٫#NXFFBPԁEm} I#v(tC!%/M6yS4tPSxceN;uFmB'.iߢ,ׂ]9嶨vRs<7"W&d,T!ױNFxV3NWa鈮s PHk.R$mد;& ~8y}tmiݩP*KM~[Y41ĕ6_(V3;m6ǡHM١8@9^8^-[RX5=]dvnA:?6?)M$qNK㊯Po 2$GRcW>QQG)zQ@dKؑ2=ݤ -id t)'ur݃3W\iI>LclN nȸ }P"{&*\U$6*=(xO!RٓIVj[NuDj:Pkڎږ23%J&4EA[zyWQ-PAi@LuMN5;$+`יP0U1ZevDܤfHvuL@Պ ;ۻ-J P,XjhlR -jS#+vt&G.P V yPixժ\˪wQz⬊V;0ChMMAѸ4s SGd⪚G~/ ܐ~Ǝ.W`Qؑvq(iL#"7[JK@\!Ks- Hq@2^ө 6=@ΊQb-VFIK(b7-tJ4]>c{.ȤCqDB&`BWo f2hրP'MJL1ڂ^EHz)qQҤ3ǃ─*U$Tf-py]p)#A,w/&zrJer/%Nxr& F+[C~ku+Ol R.;R4^8 4<םh}I[w;9_}ݡL꠳lG"lR~ʮ-6d睁I(c9B2Oa"^؂5I(3yXgO*ÏTRO xԉT4RHck,!&h{ls(DN;q2<0ƙ7#!I'ġ3E\^ ӉY(*t4%UF(}m6vIm&Wjg!"7@z5$j W;Yƫהԑ.Vc1Xl0ST-јZ:cW8uΤzOgaJ䊧P4RVA J- B;󡊷8J>2<}Bt;:`<"* C V :ӆ]v)娤=:o0MpPU-*`) ,dS{Ae=L=@P&ct+ZqRK; h 8!3do"y1)t0*sCsE}Lr )Zˀ\NK$L"TJh8kG!kOn“R=}*xN֕|\QޝpS\Vp:EQW z:uA^ŏ(q:+wXK/nbvƐ۴J]Xت6[PmM`64UoA55#wX;-лjwLO7]{`*}m-9WlB#lX@"w_=ڡFx*Y`HyB6 ]Ҡ+ &5 r5/&x,n.#4|MH'` IڵKx,*fdzQ9:iGV..Ee%>b5e1װ;;ɨ.C&l'} >[i\a8%9\kzȨJ22>NV`RN i&ݤo4J < $i.`CQ,rP$ARixJ2UUr hQȔ[ W‮98D[#;ӨO)U/@P/p ]159ձݓ&:m b#6A+RJ:T+,Z)4=ݕvlQAH{B#G@uua8a0XMMo9-K Y՝x8Y39׋,Djp_}%g >IIx %ǫȽ[IA2|I o9B],O8 덒] .ϝ^шMZQʂni)vDvcuiCQ֧-kzAsY0m[wx|g8TL~/LBG3HEݳdyV;U(eL dP7},IµLqb[:/K),ɤn}[zւp;Uy W䧤l]t #_kIr `"#:韂)X2YՌ _Wg{^ʭrTbZxMjJhG(m%[.x}n;\Fq4B?]aK*DȖ]A"Y2\Ky+@_2&t^fyQ0tfe{r1 )5򞠓#Z<~ qzV*^ac= 8]X-H(.tPAkQ |~"m-(pQUݎ 3/c3CEtX&BP 5=P$A._\p":(ɕ+{{Ӥu 2RMa mFF%[9̠oj6*1зY#h[*v,F(Ң/^p68$/^C:pQ샭p?^N;OB*Y.T]h#U@:xyQO3+#@@۠)3[1ZzFga )ACFd`>i8^bݲ~UNi?DZ!}Nމ JK7S _6&wb;]܀dD5$ zV= 3/ID!izqGCv+һD]_pb1ڰňQC"gh&a>H@𮝳ŅJg}& ȷB@X]OWgH{3HŽeriEP ߘ9_.¯RE)vhB>':1 N RtT))Հߎgծ ܱ2jf_F&IϕРR Bg+#[`FIۡ+\RmIz}UO,r!`5(!>(e4V/ wM$@4QL)ԙ)P#mTu8 qя(g}}}ܔ 4"cLEV}GT~Vu; F*LurB2[?9JK 97-e%y3z0o!^!'mMt 8/s#\ <{%AM<݂:_KO%up=vy7d($'q8m3J{G؋Cn* Z߁Fz]6f?D TC5;v clPNW~x| S0ؙٙPr.2С-˭dý]u{٪2wr:ctNxDycۖ0P&IS ڗPZZ[m*Q.u&$_AtݒPXThЬe|NNt V\bhQi٦s2/EgSMeXE9yKcL}dz:!¤ 6MXI86߫-@.f~ѾLT^ЄsC֒"a3t7Mz0'Ճ7pӨZ-JMӣzg3̫pzC>5?ףKtta9hlB *S!iʈL7:u1IkE>Z訞2C'Jmd-UQDNTh׆fU<*9nUwvG'jR'@*V/-%+ \*Aђ_]>cI뢽W*(L;)"{j]vWwB o#[!'f(چN{.ꋝxsu}Zq;x]QM$Чll8#ڡF!wGYd1q[v4[#EsMf7Cr [fg~%zZtZ"뻻wsAp [ސrsډ84wׅ] T Q 'txoIcg ;6g\0< x95Ӑy|-w5lej9f*%JXDCGw0@c2^O(Rb ۂ&sI8-g5; {vGږ 1#>:щ-¨_b4URkFIoנkw (*RA$ 2!v:2>FK 0e nQdVO]D%V{ rοW@)(.3cq\R!<M0T$'Զٜ)25v!b]}Y1k̑d:Ih N΋ث^4+Pdى>=یty*.A}D| ʼ 3ɦ= I <y-˙-ZZʔL~֥]}is-Ja+tLL'o<[Zӱ!~W>K.JhKtm闶c`Zt5db<[#?4G)x@ˏ"DwchK4`4r&>m( M,l'=Bw8t'␊ꇼ4!ԇz*h܄.M&y!m()bo|Y&8v3*gԽ*` !-Z 2"TBқ骩J^]!4O\xCB5QW]*UlHE@^h1 0j0F}PB%Sl|#Pyږh vWhz1_B}*uvuUO{ B+9c0fSfk"2[vTeY&/#Y؅![8V dZ16!觶"gdʆ:܏1_vgyFBl\%&ƴtlE7n$x5uEaSrVvuiZLz5/mX-x栞?Dzkt;.`Df[;a[l56:;O[ڪU==]rZ4V'-ձMyR!bƞ.ӝ ϋ: &4YUy,ƙG sgs!0Gyo#l=:R$TyS4c0S|MW镘zeW%j7ְ1+;_{7W=v8gmVYorq煏D*?nDH"3i?1wxI({BVY|\Q*+f@Gy$A} q>oi=vG"q "aɟi]5ˏU֥&WƯV_WaK9vO.a/H]8f5 `oDzC\.enG0|4xYO*59KTPKi(BŞ5u똯cSkҶCQY'@MF8p mc\[kMQ}8cܱd,WYUs7't)@y`/WUMG=]!4 ƹlc 羰,0pgaia`Exϻg+Da]qDg(l4S|~J@]ٍIDZ]9ZUIuTLrqop-kYü<q,A[c@'ỹvYpM01rLyv8@ܼλF0+7u^4E(v#tv%Vk)/){+ll.4 'K{97Dnvw0ndc؆f-0] Q| f{B~W1X+0!$۠)BFH ɘϨw. ~BÅ߷#p75 0%/qq{[.dNn8֧8u~' bϞ kW:'1_k9J4`SR] }47ο{U1p71c[|u7 wnA:gy-i>c2icXV,5Ǜ*oaJ>؜hZ,~f~>%<,Ə>ølΟBsgM)ܷz|fRfn1pxW44/d)fѾb؈4h͈0/-:hɤUf>K swgim6}fQ\1V9ނdž8J=mB`.z4t'6EGYjV ?Ln?_%&W*sM/?3Mx38D u|8lla<9GѐfJ6S q? )0j)@./VJUv cVQA|}jr&c?I8?cM5OS@^Z v$O+M-ϷS_H(7]u˸-skbmQ}oؾE.KX* w&jiqAZM p/, piWW?|o#2&P/x}9\ywMAkmѿŎ:1q lQUVN uwyY\u(]NAXQzwI3}0L L1{&E10aXd(gA}P_l֋؅ %z7b>7_ (|:\A>@*A<) E}_|eH=|젖I&'7^ky7Z3Yoţbw+[Hne@Pe6ZwR KO[a] $8PX2HeM4đMN7)!{@`8nmFSk>X5o p)l.>z~@0S=G}w7픔3LC!̟r0 Il(0J ŋb^b~1h-.~9S%aKnϼ0VELLtb&cs }D,sS0"i6oDLE6P_df䨀Q2[|>Piՙ~70-qtyul`4HN8b[{gY|,nU_oKLcEmc|\I'e DAأOc h Ŵ`pYX8Fct"$br5uߖ`NiK\`J([luP\NTܶ<뉧&*g.aO`MjДBûK~C`I?Z8ٽ4-CU]:UcFVx2efi ؖ*,oo5xpkDdkY|K5bK؟io[?&5oTQb绻S0esŵ{(A{(~Pv00s˦ .=^Xt/N鼅̛SzEĤf.ƍ0 U; qs COla -!5qfc>Wgi^~VC632\6~MYT? 㳼"<:oXּyY̛Ǿq v|-ClS[>&:~ yUz_C1] ʦR7&xV\S-&7ssٔS8({ʁ8#e#dWŒsTE\|;b#1^ Uɸ>XΉWIGƒY lcKRGsۛĂNXIWœG|a$wO[{dEBDزԞηqw%@5Y5_5b{90?L]L]mNy=!nzɌq-On=4xUazqHqǺZ6MlP/llUd+B\jx m 2E]G5bzl=bޡpCQ{Pzu7{3la^P v~Qp}7$L 9H=])<6FL萘qfm~aCB #x'/F@5FIqˢMI a_sd%3_Y;ՙT}@>7Φ"&ӆ@^)z'nhE0tͭqXTE=* Fwq or<~f1Fs-Eoy<8e{?4|ia (d2in]}O]͙8o*"u 76yѹ⇌:2n>8<Xo'+9#dM38?o+xjo#{AX!Tc|H/jOY(~uuϊqv{eX5_L&`Nm(;Kj@[.'Gb|2?-hޅi>DMe В$#6D=ωC))L.aʝT<(Y7bOiJAeO CoZ&;yKLJ/ |}C"j \ :/@,L0$1U"3«? @lYQy!(||aQ[yyoGҟƟeF蚅!7KͲ%faLlmF|,LՋ|qYçw+w$K-xԱ`S+쯰l*mx7s#G7MDps8WaqyS`7a*~:-T\&A!! $:E.!BNS1nA,)fCHnB>:YX5JbI^Z~gi.~GRsW%U4Tń#4H.VK6ĚyLJ.ǖӌh: >,W;M C fgbd*BU;r{l UPonukݘAZ͔aLA*wCIia\-fq.% P*i?]6Q`mdwRz!X7⇋ynM51bYN>G*q=SfOǦG /0'Qu_oy$J'N~O%?Bˆw}zK}8K?)} Mv{ݐ8 BYlL!. -ej45 ХM+>(zֶl AbCf(0 , d4m,%>U!ƳY6$'.͉Š(xP=(JY({P\i S&%>5ȶ빷]xqJø8;& #-O8męl5Zfq[&\AS >N=B-o5g}T$|;cM6e(㻭[x 7\/oFf_7˘9I7 Ry"þa?-AE m`9RGOb>E &0x(UmG}g'_2 |1cb7\, teqϖm0`~[hl g{XpF5u9дX}rnV*%ж6XC;\ߵF.ի)ߔw=Pi7-7gKaMlD˭J#|` ֦ɲQCQ~*k$c$֝Mi$!P+h)!X ] ?a鯘 _}iAvSڒ$raUM ^gu4*bkĺ3l1lI^+nN{X0?'>P&<o ]ۑJxxۛbZv!~BG2x@r|0(fn7].+} D` #.WG|ࣞ,բ#)^znǍ/}'R wT9=P}4to'hnrP4/=Mؼn,;iF`?_ = D.pBgH鄰+țowyd.")wp;J7=ߦ»^˝yX:] la'n9>c/8CҚZ,'$(=]Fϻ@$"):װT- @?r{hA,U2>gԉu4TQ;KHqIsEǥ#̫XC>k}Ӂ {MPɹ66_; vMg[\RD\."P~x~59(CS <Eqì^۷oN<G>V,bYQZ||Z?(n<&/xnQ&#*Do9̓h*D^#YVXNL ZMXj"HaIH2 e^Ïݾ4kV \o۸H6,=YڭV(j5fӕ TfIUqy :(%YFS\|R~MM`\(LIiVqʉ_Ъ{,?*R-CJ{`qEKLQ1OXYB7q榦//Got>C7s_ 0e(yϦ+/.ؘ2B0F6|Jb?~%gI{͈Y5V*ʒXiqޚl3Ҽ2bd>_(MS$&mEVٻF魨qI:fwE&R&>jYt쓟D:dA0nƟ:t&J0gIb݆ >^@ƒ&->4yLhEL$Rt.3y2iXs!\1嵈d''~*!T>{?K6~ɍ;7'x;7=zW)^"5}k2ﺋ*S"S<UgMXSiVUiʹNf~ٜ I3f>K<%1T{ԧjS|OWiUh[9]m7iO1)۸+缑MWy _{sy>\B0l҆)ULG</fkN]5}>'9ݖ3ä^<. EOSoFȧ2JN(-eEa?ʾ58ne`_lؘH{|zI*y}NMyz{xόP1.VUQ# ;#ViyZ.*qg3X3DybBU,#zf4qt/3"U.{yI{NjMqH}>}BSEv:Ɍ? }ta1,M-U"RTA1P'a7,Je8;bpisqova=~n^eǂgųxRci>I 3L/,2c%E u2~h5"ǻ~O WLm>t*n}090==Qz:)G,HhQ짴7KW@WLe?KE<TLtdV+K a|(T;\Myx3NkD^ÞMDݒXogz=qT ƛq (""Q?\W3lŬ#OC{~Dhk4 D!fi`OB&g$EQy1&J\=ߌR<.n7&`י"n)Y]%;!xh m%Ğ!>5,g˲)ZFa9݉MiV& XԒbF8`ɴ8e Q5kGE@1gMLJY<EН4YsRVz4 ٶbuQP"R6pq4<'hDHMn@M"T.i@317&D["0yLJ``I^;>]΋5$Rb7q 4(ۘvZW*#(s. ^;d=fIrWM#~h.̰vÌkAKBf_{jD'tZQ @:s+?1׍8S-`".g0 =POPJdq-)s{,Sl&O9c۞x$+b":7\ R>ʜnrRjTYeٍIj}I($?:`#M_qr@!aZ?~ ]6 hџ/0gbB*6 wqc?Js6dMPw@lw/\IŹkpKM;o5).RBם6'M1=|pD$q6>Q_+gHZjfŌ8׀B)StZ/'!F@6\G]He.pO)>4_5<$A_֌Ռ~(ire[P(8h0̮L9VJȯ9"*# I * .Y]vqXrj'ޛlP9rބEmu1"2Ung4ͥwLJ)RM3 iA{&:nk{IK2D˓uf9k=퐠8bK#⹯5 (9&;7$t TU7-Ҧja+0tW㖖5wO&%~=7nf rs}n,Q\~vt&ӝS+˚} ŅU)A@/!(ڱNui`o>3eHcV)1D^zk]KYZ@oM--AJ&cTUᘦA.ST}rd4TnWʄUiJ44s2eӉz^-;XR(@#a?L]b.Nk8j,M; e\2WrN'ʲ~NKųFmfIr:WP`0owFLAo^h /BthQ-ͧQ AdHGNr(::j |U arm Ե9 -Yj£_S-I3r'ds 5O"EK S"}ˤpdrφƧyp HGԪGCd@Z4?`}Y4g3Ǘ.Ǻ-E0= V$@zgvK5/.^.l`0闣0NچwkHxdZSSۭ4[޲ؼbκf)0!e**m1 Λ 1>῍:IV>Sh ]L%/AiR=y.lvϻ! i{Ӥ!s>x] ) H.=vd#)nrq,fFؙ𝩜b=\)eVfHa̴ˀ \qK"8^ȷ2 b0 r#g S2RK]vi~Xqe=jvIDq$$R%ifX] mZMDI~3 TO{WT+ (N&6zBVe46TY?1F=h|JLO$( $Nc6_gR'}_Vt@IN‘ vrPw7e˚5 / Yfa~MKyj6 ț\w3BIz) \TT,5]ˍrǒHHt*"_FjxSwHH[njA>?~{b 7"dRMw`Af^S-Y)Y(E.'yj,xkƟˏs >An@H4[8g3iϛ'C9ZOI(UHWdK͈GZ:Aq+A@Ѐ{@F (Nctb"Έ#e^Z<+_l~eӳrFЎ/.nl$2F Pv?vH&7rz|ԿyW$#g ?pSGih;/B*Yu&{g*/rhUlBtx8 pȣJޭy/h_Lgac0(xbhBl9 S WzrbLP8#]dhOIItDhmY ]#`Y+T0BP;=-wtamQLt`eU/gg@@|kh?qQ`~kt # ^x[rb.a;~$@;wf] pQk?+$ns׏ZA$4(t T'q|^\SЦAK 9!dy+f[>ǫ` {fpf h&{bb@h0z~'d!m{G&[ּ.j!"gZ?lVecIr]&܌T]Kbdz,C ɫRdF Ϊ0ܻ5\I[mC/Hl#`Y;{ !($\2y74MوxD,g0"Xq}gy! tkVQikv^&&-:aCH;%!n LM2e,+^,E0Ğ*ѩ, Rzh|17͘ #YJv %zI@$#MKN~Y0ߡVaWk΂n0XYf)p lFeޓw}ZN! 9N8>六serug36XEtuVX.| #No||)$bVBٰANQ3iyA||uExF~hـ!;<uagKgVsQ{1jr.VODyp5XLKB h'o!۱94@GpPpHhLP%j0D%t8.=r]'HՋ;i ]Q}o1hE#M>WF~BNIrrb.#EԪhATa֞weu1t$KAtX:l-xOMv-~ңD &z" oNy}fg7MJfPeSR A;+*+ OUU`Ex\EI2T /xm#%7,sk'} p-(q++:A3e| tepi+Iߡq]'` C=j_X+a -D/x*bi8Eʪfꕢ%ӄHA63DP9 ,F4.@/N-Z>qbN:Q[{"q]H4 ; E0uF$vnqFۗ14W:1!1thQJ眔M dG&{}Zhi}Vn6pu. !Zq!e:ŦME)%0VW]C̓}yBlH%I3$\a>a ꗆ@b߰ްi WSZCV^Eؒ1;ӑIQ`"l$*֖7o{2y$BC(eX1s0n@@rqҒ #I(CI1x @_U+ī,m}i~t6Lsg6Dڎ4;EmWÍgy~T)J0z'JڶZR(i/)iZݐ&Fʤi7 # @(w=G#]6 QƷӥNPIg7FA`xaE‰[8gÿ]?NY8 a7T$zY2'>E ;K񘌦mLyZj p0 =-뫪 Or{ Bj$]WlWejP+hul2J:( S8$>[Iّ-r+x^ʍZUD1m^%< $Ԧc$zl_BcXlLd,PZ$plnXQyfgq7I:)K-Xѷ;LzY"Cr$E$l:kQx7y i{K#l*ް4T[U]^.asBդ\sEhyJ0IS\{{7!'b\TSԇҙݱ#L܉'wV3L(%XSKQ]Tk*Ún]d]R~c*Ӯveth&Vic_M:@r*dNŶ:V;k O1(y.5BX{Aj _g>DED{'~."%t>/ s6Hy+xAe.\.i^!Yz-zӇ )aEm <ЎpMthմLt*>~ șB "؁zx w?C@Tl"[滠"d|Jm'N7ߑvgyUM^>[#2HlVe[rnۼȃe%v ّjRNIF)tW/'%94>ܮ)Yj^-GOZn=? ҁA0=#SC INs6B Y-/lƭqVԱ؀7좺T¤"dBZrpNt-[>ä́E0qx<-pU[ |2R[+ͥN+/;N_3m_)EaP ^k,PQE1|^|e8 UM ^VQ`p1iq`ΒnC|;(@-OF^ʩxpm8V8ȯv#\F{Ĥ>i4,]Qƞq`: 3P ]8kr:Mgb]PxP|u$^_=1vqQ#x[Mݧ[T yYvr_ǡLy~w7L]Ⳅ.QiBUބNAfdͶ^ԩ03zcYuϠ%AS7@PVlv-s4-bq= … |w{n3Y $%>&iLс~ W1'`_d:XᅠZ] ]f/UnTǿ>zzn񺴉xQ):P`xNmeVT"UndCaGă}dP<)[DC4|ʃ'Aݔ~|Mx . o7'<&w#>&2rg@ x'}k*)1w\q}vpw[ Y%2AUMz٬z|#\#*A%ȃhx(n>lNx",hls${m0 b㐝4;NOF3LʂKd:͓q猯g?M~q}_6\9o\-%vC{hN<kH C[ ji vzٗ%w R i;}(f4;wt_ /OdȔGG.=vD@,8|$.j nX٢u;ӹ~`?_=͍ǕR~t?畳>dOȇX{|؎nUeXld@?O@~b 3~.2G.Gbк+؀ q"{eY(hIԄ3 촵z 7MX~tDt + Ad{Sv ~Axxܜ>K۠㿡omw8o9y;A. B^ɨ+oi\ܳˤi׽AFk(sWB f҃,(JY~/YVHk8H1ڏybx_Hp偊gŒY'n/Oq9kJ>WGÁRoAJanlKۭzv2*\HG+.ICw;%4N|1FYI<;O%@I -ѮvAB؏|wYG{*МC0¦M6eAU„I3s#ˋWZL50_1$TcrǺIGbCR.rBB63Ń"up7Y)cs-u^6cGPaʹK hV e>f3a]4ѻ FDžnm֧s؊TWBك 9tܣBCLBDA ŗ;]\H֫RQDj YفCǭziQ6lr(BI~ai^ڂKQ0R# WsN"^R{ Ju~,Q(DX'FAj>396U{TJhYmjva qN|/kπtN0ER@k`7=)a Aڳ &R|:M2B7qZUH,z&'U&tPJdfy(@̩.ׂGU<zLH)=)H`Avi6+VEbXs`9i:*s(a"*ܠZ~ZM؀Jx3+x]Zv-dYs~]*9Ǻ4pm'Fv"qH,.ϴ]ij0!`x "@6g.0u-L=ք5F|4E8 3IxJeQ%t0-fGvzYαhxplmsb1#y7Mϑ ʷד$؈EEl\hu=en ٮjBi{#!7߁v,H\9*!+ ]_).=DUsj1]jf31,̽8j wm՗Gqg}i;TO3y'T#Eo8L\ĪՄ@`,\⥏NT`9K>ޟ Pn|{vF@k-atljzMr6*9 vHxI𲾕{BH|6pmhƦaP mésM h$[OH ^QF:Cl^;tT#YAC47r1Mho>29+šL'yw/lOnDFdЊhߴ>L> gԸ]pr]5ɭ -,igK,<BirAc@a,&-FS7)#qF:]v-sߊG2-z*MuzǏ3j̩d$ִICw}w?zw0QlsB@D5hg>Qg](3tհm< LPVU Z y.LRc n$FU,kY/eXgs\U5#IqaO%MtQQm\4»l2Bi9=)QgʵӤLqOY&yBWTqwEa \©91ͅ=HU# vۛ,T;)0h6wu~8SЍC4bg"uTQ<1Lvmz~TI74=Ht:!hѦ e|IAaI7LK*KAPhEۺ 6I#d!vTCIkx}h4ⴆ1q>qvHX'C_D=n,-&t)7G jSc5'k>W經8wWz 9vމ[g܃[G&7UBd7Hrña3udNa ;C>c/n/d{P#K-Eg><nU1PE[ 8S, (t6|cV>wtsF{%dIݼn>9DXt0>Ü+hq)i yT>oPx7ȗT@O>XÅ#Z+_aQBf_=L嫦م78JizNȩ'}>R/ZķŜ6R;̦ ҧY1]Ts\5f7$16U aTN+zW`cb-h.4K!k:Gfe)AGal= PN",=ۄp~K?[ʓ1ͣEU5nGՑ7Z'I#J &‚^X[)`HEXy*{ 0v~GPʺ`%, D^jTͰJ"1I;w)kuVz}mO=@)/F,OF0@aW$[J4jNy]o{܃P{GzB\}]/RB`tMTpUTЪ2.~nTjAsOƆmvBw XL\0?Z#^/ŝ$bBe7ժhv)7blv x7!KqvG$r='6s黻Db*1ʉJ >XXߛa@q㧳.'k ͵VWZJs8z@ĤB$Zu׭c,B`>0\qG`;_?ݓ9*rΨ3Vh3Λ+߲[j?j+ڑb;?; !4 Ytoo`oS8] ꮥy^؎AWK=#E*48אD@[uԘàdžB+7]vz{1$KGp/|d Ae`"4*jz㹷Up Ś6p/Sz+>8s!Mh qܹW_mp߸XF^ޭ@-:$иzSH{'&~}+4KXzPA4AMNZ-Rkd飣cgyWNq f8nSzlʈ[Ev _v#2:kE?-VODi\/OU0h]6 :)١EJed:F)6"kf-.gpxc:-3;sqəȋV4-9 ﰗ"}xsQ#vgd7\Kt aS#j|n::xTņ(QQ D= k>"VxzI&UJ}J{>eI%, !O'\v8<|[C{R`_NK?K`ҦLA0ۛL/{U/Kh܃\s,>Pud_Sy 5b6^ YnVl%NX)=L< WqԔ{A`*V΋ƻͫ'jhL]&aΰva_]r@UTir| *'ލ>+k *חtK~#jpסƽɴ;<1wﶀ 9EqTۣѨ.\=F!H/`$YJvI%#Py)zFtYjj ys*üPBQ(OgEtbY@Wn4C}p'$ %=Jk#R̍UT2οhL#|:##𾚥2 EÁKejmiiȓ[I73o⸰:ΟQ"TcğfV,aaУ< dSc b`xTDQiL7;A':V)@zȜlM[т M;/*X *B8q %Rk΢YethrOpK}f+!BR7?܂.rODX5HWͣCސG"gx.vy->l `ON*ua*=m9wp-x^R-E~;?QR VTA|Kh[`8bQS\ ܰy֤UEXtp,`mM6ˮ:cmɕ3{^uw YFOd&ds1w3 Ә0 ˌdJR P50@EJ:$VNx><hX߰Q\<3-0m`>z]/sӦ t ^h^k0 vLjYr ,1 }TS;mX10e+nb'lh,wRIΞ`vnBP įg˾"v՘Ȣ Q>_G<,=w.>Wd$.mo&R0y &"V0;2qB*>M"Z7^ٳ ښڔhk^Zz GN@ +}Vetd/f}'n;6WuaHc܎{-*QVJ>)s]װ~ Դrqs`IB_#Zbb!~Is&pDR;7ҢmOXlz ȊysW9h{p>c tXx U8%&wG]&&/Բ2Δca}F3(Jj"f"C~f*~J_T7?rv,l1h#}AGscRn8$%jN?<985%.B9.nWծ~&J5VK~{!K bVνb.+dy[ W8v\u<QD z@s:~~ި_TixtQҞoп/9_n Ma!á5`ZH`# +_.oXv9/Ģ8zoz_B y0Xh:Bƹ!N΃<W<9d|:/Hi>uq32rH/_yG=~(wwX"僚;`h"Ӌ˹iD8=X29nBP9x;ILXo,rN^{F.^%yHgF?lpKU;]Wgc~t뿋{d) |x\J^`oBmyrПPKvV(l4u_rZv˜ȲՌ5CPŕXQ]VM^Hk6Rͩ6#_^©WЩM 㖇dpdPhmQqŢҵ!2j#2v=e뮆.UucvXmĹ Q+<6a&+X[%HhSVj~hQ3J#ۺ/_s':1AQQ}lGx`[G ʣƒe:S߄wһ7Z:5[>I<4@[,N2w6K6iBCA.ǎr*.V忛5]@9GX|zNO:Ԩ\%R>;d%;.5\V m.NG)Ty”s>3V.4r!}1 1*S1I']N'1P϶ ":ka4K2,+@_K3 .YO0&vF:σu~e{, ^ʌ yiA^jĽKϖvk&Onϸ^]="&v=}L:;<Bq7/9ˤ§xںhҶ\W M AJP)} pG d4vacf|qnF.^/7" P;XaL!3Ts0( iȱ^Aa w頜{77~KnC\יXg+Bs NǂD'ېfS]uYv,d9 >.7uFU2]}JpxEXSPy{UiL%U>/( fl(D')KsjAh[yk H(z_gsz:[)8UP٬M BV/&LtPEdY! !ABW<XaB3شp G<f}ZI /-l*Œz1 WzTqf5)Mqt) Tewz[Gf=IDRF:A)kuL\P0fj)46U TRItYc[gPa3Z}¸t0izj!@UCj>@B]eX`Y߂ E12c k9؋6 зlT},Fĺqy~'u=`sqjṈ }5w:ܣ%;e_(js}%[2ao&,-ir 9}F">Ir=,y(?9K/ed 9m k2,UjG%!믜I:䊪 L"* <.Ea$7e`*;yyG}TJ'HyL ĺ-;W9_Lyw2EK߾jdTML"*ansA~'>޽9s)̵1ZTdM4: 5=sKxF ';n9&֋ a{!cAlROd ItyE\Jz]all^H)f[d.Ё:tbIu.Ş%sئ{N{w[쒙 UĞ%H*qT'n}c\[>yo\,TvgO=67rk&v㙌Bю;"&uSɕ!A7eS]2,gY<ӆWEhUGfGW<9,-t3_^#lFIy~N_jcR4!T{PQ5r2)2^ |֙y&ҿ+;Lޛ)Lֵ65V^\ZAA}Yӓ3h:'531 Pp c"G Ug֋|2U4V1<Ӹ- {HG"WCrlbhb*s%*y*sX&m `E8\GwL& *1nzBM('u/: $œ xa@UW<]u]偮߫L8=]u׫WUNF$ T22OXM^iJd0KԻd^!4fvQnWIU :yk 3h4*.piO $!; 0ϔRJ5: if!7It YQU@(0G/ BI]w2ڶ,5EV.G5! >ch?JjŁf4lv4?{xg]\&f1=M{kcD;7`#wV{i SLMeG'=;?IY{S.(f-K%FFXKA~@w \`"&˜ۀFODE}>-y=,1YsӒ&{x a=KzPՋ&fƑՠa#J=]%AۀYnMvBA|u.yϸ;J7NCc!e?}[qz= o!Y'EzU_q1sӏY ,AFHk!؈8e<Xy:6r0Bc;N/xY8k)%Wޖrw)B_!omNU7l K O[ d"9a4eg,RVp/Vb)Yw Gtɞlh.BkjCQGgZ<!9T"XRUX&OG߀g~j6Gͮ_3U֝Av .ahi؊V|EJ}ëR 63p) gef'{r#1咛s7Ln͐ggҥiHTӸ.w- R*3gNČE\hlV^};lo5CZjŊt=\zsvTyo^YK#U.|k8Q(W=L(FQ~:@X+vQj.mqj|iQDZuHJ)uynN{pi <(_ji܀ԛg֘pvǀ>lVąg-tÅHENCL’p:y4]bçI =C`w6ix1-5&#?'Sg>!Z{%1)2RIɍ3Gc_@"πȴa1/2DE#BciiioqYaֆ,nԊDPmEΰDBq (gטed BzE E"h-JKi!_JKw70v髃b\:3 1#jzrʟ|xJ -{XM*zBpAiaQu5ce+O!5wꨱWWANI}h<@ȵ/O&^v%^n)9gKۖx)_^+✈E]mRW=CMn_%`u*Z,Y 473ԪƓsЧB4yo#rѽ+ڬ1;vJ 0/>\/KAZd9X@DM|Eڠ~B! <,Զt J/THⱊf5S\:ZyqrK;Pu/zigʄ7jnSLc7KYCIHRɕс؆٣(@i[/AXȻ^lqÖ9X,F.P _ٱLه/96Z9bd><+ОJ1{n#) e-lWz,fH)D{ qχ-ԿP+J$e jOUB жBv)B`AģqlgtYNᡟ$y5N@=v-5v :[ {z{E-(jY{K#!زnM)^Vc&p _P)}Ϡ7'O0BhQI_YQY馑ʑI;k|=U`=-yzys="(@cgmm4'(hI3sk7mpr{\{T{K?}/pֈ<8{fX`dmw{Tj^4-}w~kefׯ9!h()Ǝr{Xm4[ pt^0F;C?81Rwpeٰ=*Biĩ{:2cxK Eձ`2 A\:X`%c}O vy^~Xi3g>-Jՠr,ʻCgG)M#yKJdմ'@U^Zb&2䀰\}/r6СHPщI `}<><ȫ*QZ D%"t*hky P̿.sTz=U ƫ\i1@Wlۨzhm)j{;~/zBJrtS_pHّtO+C˘/147/ZF~G+CݨkUDE暫Ko"G:KV/'z6 0WDZVPZmJd!.țK":XS ," O"fŜ7J1ivȫu('@^- "0$-bF_4K/e'BbղWp/wH|pRyTؿy$Um!G#Bj>5?q;P&!d`{m۷}Җ n<&}bFFa -ٓfXՅ6G78Hߥ;m*qvx߶X}t"=$ ج2ͼ3ME^vcMKcXy'9Y^!g2xC:۲7$6#(_3 +r :ZOtC'`mu˦:4::j"F mXq(.4CޫFlmfvr ggNX[|%8;D@=;o"([W%¸:%N'3k&Ǩ?~U4 K_S껦d3."8?Gc6}Tt|M./0TZj@^d1U7-ԷL g29.s_k#P+X V`;篎D: ٥5::0Cm֔YeZ)YJmqw^ٻCTF{B`9$/Z=Wܨ*v)u"̜ KEC5xB@?&PKZGs$"926NEP|-鉒kѶV& 2ľaW҅AS 8Ow&(F++'ޓ5iK _[({L+}fXv 8O6ŭalRJ䧔opٛCmrOZBaÙ;hEeĞȝ8( +}DBZ?˦>R!wVnʻ{7)uN^*CA8h4<6 {#9WU<ӣX `HCsem֑n˭ up+䖟dtupO*!Vv9FkD*RηԴo'F'jO 㥗ǀGszB"VO;H0y/EOn0ust2 Dd yJa~HdYB+֙*:,SB5]EKxXߠ]Fn`&,9ǤZ]GUEj\y<`Zq۱8ZUسyGh֖kc<ZA ,O։Pl%y}E3݁9{8.ن!ciBr>wȵCNtHiKBSi*tP)d^#]v .Dž}rm i*Iljoiʋ[&m6Lxq戣Ѡ*"5`WDBg՜F-XryHiW-4]5<mַaFVs4DqUеNs0^0]Dž}xg xpMӷt{aӫyQTMoBk-O6䷡o"5ҮQWi? =>]:nx,c97DQt#i<6#Zmrbw08;.;F3DU&D񻆞GQl|JWTk'⒱& b̝ޕ/|̳JL,2t-릳j4"yE/C,vePĦ}P*tt_dT."pդ$o O6~ υ->NcRWd>֔P0sG9>4)s'NDaFm&,Uf=W7m<[+:3J?)f,-SV\P鸞qh*<-# Ƒ]^ E > >P׿G *=('>ޭ(Y7Erry!X?1,eOc*:X, uM/WH`50@Um2In&mВNRi Ux͙ (ղ:Nitm}Ms؁`429Gw:rv{`Kv{UDj -[5{4! Zqh@m68$jO*/n4mݠ_mh\C/bx|CΑVde{1kH>(DCNKT\%>),πl:TڑNy.Ts*=v9K3y>a(/Fh3d h/v?!*DjD9ygffU.{ȭm6򮑈,i;{vb|iOi@(ǮTRqNG(Givir%ew[kJpW/ IxKqtVrqK3VEhϜ˪mE̾9>٬um2:a:kRDˉ%dV5+ Ck`/yLϬu&gs$Kb5j5Bޒ4bX\ydEi6On(Wv v)Hh"O|6 DZNc#!-(E51t ReEEZzmkQikf>:Ǿ)+ck{׏Ӌ]_t`џ:`.CUiN|neLh^^gXz?ZĥcZ: gNôD ]suWTփ?zeFiyE=?nK9G;!'ȡu)>M!B%`am5Jr4S!3Wn]}it2جgBEgLٜe~T֣Ǡ][֋?HV=2Z58Xf4ja/ޕN_ KRߒ`Ú33D<]xE"7-+t^Oa޶^ӝXD"Qb1DRbefrĻH,Sv١*q=ɲl16LMN dc2)Q1]NUUɯ8oe5/HTþP-j5ZP-g3(R\e glDgsD% ^90Blfř*&"#qICQ/ AV)2!}l+HeAv vu 9s$FFV<{d9mS`!k'x5JaZ z0^RScP P4EoswVfD8.ޠ̛ŋX3X-wFf)s T=;t+́@Ҝ|55h k Z`Y ϝ=\R}߃yЂ&74n,5m0,@-T}YX\-#G뻞|)8Q^ (++o_v`]N-MACuI\JO G髼:˫` 7nN#ψع3zυl/4T r+B#Y뤧o)RwucVkݺcCx rr)Sდ \5㫤B휡*#Q:"`tؕC%B(Ҁa2<Ysjs-#Q6)0iTA!TiG7V?ASaДa;MK2$񹝓Ǫm-eZBt 'u[6łqyW&%Y]Z Dkj,XU>el2Hc~ቿK#J85ƕH ksP=4h+ w#CE\tI*͖y^q xQI\oF6sxTm_ԡNk]zU&';MzĜyg3>gy"*ɱm&A\ fm7O\AQpDVSC y$#-rm{9l siA;VΖ i' ;8ӝ՚q~݅*-ȅe~PUG 1i5HuqvEդF+BK6J8Q}AҪR* n™8ޞR0 X +BnXh4$UBFĨ'q;N:8y ETcQe'coǫl{ B=L&pi 9Mѱ O6:t` yTD\vIH0\j+Y', Nt?`0q:596/u=ƙ&BΌ><[.2xb[+6 #@zӱ!5 $b1,CДq&1Itmu-vQ3ű f&LI0'Qh#PUzYVr?z9Ï?q¯y$=q7ԋΆOcuy+,"O Өcs%]n"PV82a4Cfy\ ,RҀ3qzS%+YCSmVHNϜzH+eI'#N7Q%KÊ.&d+WBr}e~vjqjC@蜅[M!)~g%_z^]@^f#Yr\b$ B|/&YaoZvd%K\xoY [EiP)Yq7 p n,^OLl-aDx}q }VB17p\zt?ncu4ٍ410l;4)y@cĦwv: Ӓl2ꘕt7tj$E6gi;bi G;"-ρϹ1 IpLZ?Jiн#`F` bk4FT 8nƫt6k^MxW |v#7dvaVichwvtjS#N{ #~`:i`v]-?j#dMv=^`Cv*ל 22#2Awt@˶TmuHCujYhp1K<5+X4|F=xHZ+9`6*#?ڳ7pނFTp4yKz|^:ٚ(,+ض;ꇐ*+nՠ;ȿEFZ@-2f AOh3w Ǧ[{`ӛZG sSk}4AB2z]ԩ؈~βN+3F%78gB_thsJ%`yNIl8n]-U |Mɲ|G"@(|d Sa~)VR%0T 9 2+\rUKJKX&Gڻ:g>>+eεgj06L)<}( {oIH]€<57Ƴ8w ?.p础+6Ya1jx=VGT#d&$ CYbIlE f9(ï?Foԝɭgtu~vr#z\gK1E+!W0JL;3Fi&zmSܾ}Jl)+WQ}z0]AGC (Ks (-=i<5!^9.myW&fTMS0>tr'ޑwGwB jS,ȧ ֙* @KSU7PV T 1'x*y|^$ث+Hk룍ٛ!0Cx~%L+]6ɮaG*Z߯U޿x<& xAosq;-"<\",gvg6mPUbǗJd3z0K S!:,A?:D06 Th|1dW#X[oXE44AI3-ep7Finl΋"B<租|pHRO!;L\ȿsO;] *;"gx~(G2NW':qwuDLu4]0OҔGeW]k,'5*m; vXNԱk$VZ@=y˒oo@ᔲ vN9[6W`̱,kHIX'_ٌDݧ&^*Wޔ1[M^h+:?o L_xhQ6v7ko/{hQ31'S~.ЍWųU9fa}W|zE<Y儭VIV.;ɻ`iuklxy//k$+wCm[#"h[/T$tdE#1<ق2|ɀ7+(|1;0˩4B&>k듌kn8>aDe)o="ݳ4@Fb?2y'hۀKǺL΄PLC=u[殻9TS>/,1%B_u!&+a7Rc1hHZNu) 2{L?cQ1!&yJo+,Y9~)."q`"ziyIDi%Ҽ͎OiVy4h_ܱeOOO@Ib?q;,]jM=vZǻ\Āwn=\DŽ4VʾmßXi`. 5TǒA=vZ[؉G+tI 89t$gX87BQo47ɇ?d($?מ9m'?6Խ8xԖf׈z,;ԗ'c~c,I$SϫkYp%{\_] znh ?9)gAץX%szRO6yMLGBi`QvU@eU.n&+5~eh(mt$׉Z%0*M׃xmRd)za+`T0u)m5a,Vb vD×~?-/>qKS[>v[%Úʐ&V7V5Ɲ<ݽ['!0?r5f-!eR<&;Њ;K\8NkDa %TiDAM!Td?c9Ji@ ET5=6d׊f@qcTG]aU%̡wHuk@/eLeAXI- (ki$j|_iېv9M"KĠah ;?0cz\9b{9%bWI.+[|%/+BZ;?U,};FABjԯXn{4֮qLd*VMʁx o —5\h2erMƸ0,QZ0 726&^%^dve4tjO#?r"҂Nјh0],-)BPzi*E sfQAڛP~Y[ #mK@ePa__]O/B$m4sY-oJy40'u\#?Mk)KyVم0nQ2R.D4`ؑxv$là F]Q %NH2>Pyȃ>M;,c7(3iCw {r7ؗUcQ_,,m%Mewn1[!C{n\vwzWaޖCe ]8dR4\r[ k0A4!u hΐ 0v\<w|S^x:SL!! OC(6/G^(' rD<l.ƛgpLjԓzz #sz|K0 1;*kTԟ[E}'ݺ4Gm^V`$cxO~֌x[|͈+ЬI3[ {K۷+,J^L}[ޣ, E6B.K>v\h.=Xv8ug k& kB耔;22DLF@e7Rh H|CcIybA%lVD&KWm/ 6X]!. .Z;7ɓo(xITq!ŏ욽3F攭yA}_OVmsC3ٚ#hͪqϫEkں}H Za|q" aܐAГ2sp/G<vPdpn)8jJV{ lE.o .(=O^/)k=F n1BL|6[a cF~;YqX1RX SHWz &oRmz7q.]# shR,~Xrp6m,&W0NQ`0OLZv&9C.5= "0Z {z)'T!h&V$ Mi 뛩{W3zn~dl~WS0%sN-i""MxSC ۉb0*ݹܞHOFL )ɦcHNB͗O$`\PAbihNdz@Ȕ0 daJ܇Rk{0)=b[ͩpQzv'VCнΒڕY:lOϫdۉ\LnטI6%ML__)ɒ.6_ݪ;ȝ<BXQC$8L %HQf%9[9!SB`xG]C,O\!M腺 ؒƷy_-PX=‘}ŠbJnO@#nuV@2"𼝥~Hcs!k\+Bv ź_<5WÃ#kBF}`G`k /TB2˛@ \B,+[.TzwǨ^s~s= 䗵-}I'f䩓~ Rgg6jлR=w/|(&w1 \&E EnϿpu_V<և~_s+%}m }`f/1 {d$t{wːyJ{=Ujzu0n*9OVsTUvc_*WT5g]eShX;nnfU1GvlKB't{MQ-tYR2MgX*[jdzGD,( &c_lNV`!Qܸ 3P9%.p,O)~;4v8P6M[`:dEZ4˔EZ<#{*Jt}M/fPJql`@U6mKRYuӭ$dIiJ:u>GQyH+,EE~;ˏ9K}ĉ&z:&|s2/Cs]䧖>15pA_Ժ:>&&TM%2tU{S6+yE~L{x66u-1R؂v%+ fC=oPK"83%3%,bW']IQ*% _2t-g{ջj dY FWdZo[&EQ?'YHѓciƝ;i^;SHkOט5+Lbƨ{JdS4g>Ұz;dTYjI͑$()J^ EC^riMKwa Ԯs`zdfJmLhTCubb}ʡAT3հkTj'wKU5m}"[ fPӀ0DͯWpKҒ#+l2lor}8)XZU$:!s[Lr5/FIq5@ybU-bdCdD1mws ЭЃrI:&s949:v|M2, ;"lsϚ԰q5֠)汕49SI3(dSnʺ y1$Ȼ$NZL_0u`Nu4A'?. U0%q"nJBhrq"Q(hI,]EJf OIZuA/.&u9]^9nP^X%o.{p_EaEn>X0+RmMdz\Sʞa̠ۆm@+/pC2^@pb92Z|(12c2ۑ.TIۓA'mb\l@V6'qi"vUMv`ngs;Q8DnY<Q鰹%(\q +eq:޾g:RN9UuF/DPGRhꞫVSwGZGÚƻN[r7튦Z#,z!w{0Yvt`K'ҩ$mډ9Iti'r|o|cD0hBpD`r P2J]m67"l[?Npgq0(D1+\cJaT7ZFkk3=.}\< l16"`zS׳஬w2L%9PeS,Z!˜w$M?8JpDZ..C\K([J.ӋH`7,{-unsȏbZѶHd"Q$;( =MT] n n]U3vCq`yqh[5C\8V*4(=/22j**O5jCU%;QZ.H^]ZleU0ֹbю2)),UCDh xS6T6*}0yV* tU])jMKLK$D*i4VhuMR,(d#iyABO\ƒ z}GX";>c%!8\nZ1\dҏ鏤#5 yG쇲95NelFuז:ٽ|E5ƓBGOY'17tWc#:?7Fi&r=WUAʯ~& z TcSAPXZhǁJK>([XR$Rd58M3yVw]tkߨm;ھx7P{ \ 8u{зR*[bG.L4NĮ4ݘ|8,9`9x0:7I뛩I@G ;֤voT/f c|`RZKH;"Ub4ێ*YɸrRνy]+o^kx5/%ɺ{Qz!'|K?`'?#M_IA :Bi;7U~G(L˔nEWkb4v4ً 94>-Ӄ<^|m8[Hgu*jg0))J:[Nwٜ)mv\?ܦPkaoytxCO kWȯUQ[ *N7?Cbnkg5Uޞ(f;bᎬS68 d&.EiӉ,):Yaw:[R#jnd(C8fI"Cg: {tf2>% l`YNagtTpEij6>k3M4DSx3F`F GB23Q#JG@@ޯ*+y  p7~z _9Gu\*~1?L~wbJpRUKj8#boe)xRX Dč!,U'kq]hCru*xh{k.NǼ?VkhhRhHû544' Nj4+ 2"n ? g Q9)M:o#TFB]NC-Cg},݈:SQ~b^//,=$& &ɶHOp2Ᶎ>ς>΂^ɂɂVԔZ n~swP=VH wOE]W26pRmnds`I+݄md≡hFcKw1NpCj5^/r&ʼnM rPU뵀|(A٤DP $[= H3" A P&[6W ~oꑿC̫Ct![+!Phv`3C^LyE.~€P*z&G5sd{9l9JirwWI)H,%SJнYY>.ʊZ2!neKY8G-a'$.5{aVv3a~B3y?i`_lK,R3 0A7u]zZL{T1,,%5z$+,,S*CuOx>|h-0dxnO21C Q!ۯ70ֿ58Y7ip>9GgK0 pDvq'gז/1@`\⯤bQI;ڨh9'MBRׂ1 JE`_fYnVZ̋$`2(%FԜ7zHA~x~: z8B^n^އS6c/?NQ_iiK#+džF7uϠm VhF+m+!.uhRޟ4\ˮVֈs*jHvc' ]* c|4ް~SY.t|Zwט;uBHR|L#t\H:_g4ʬhX}5;vxyV|)mrDw ?DOK%*KՃ"e[KJ fwT͉~|vf[ތ܇p\w9G`̿jÄ82:6tL:w`HUb{i8j"o H}1)&dt vg|fI]&j^P>*m^9j2a07NL>@0TOIQV$j)M&6%qBс[XIU=ʷ3\;-pwզ[fSr̛K,kT*M[io({;^Qa$K]1yxiGB#?hw+Ϩ3ofq^Oů3`I.Yoρ:޼^ !PtccX6[ d/#QPqlAȫ`l>ͻټzsfSCwa31>GÂp7,1= `כxf_R3Qt.3`W4;ͱjΠ8cG^+e4bXkvo֚UͦFxʭސZk)D.#JTYZNXny}Lڄes +2h^6\xTJLMst8)9ۭ(/V̾ .ȯ.,K@@!12f;ߘ.ƾZ_.FnF1 VP6) l-!^M`~p#$mt_wL'^oG+=wՎ6[, ^|K&>.א*>Ʊm>TA5Sj0 @owIy>3HMKvxsuʿ7}e12+9atU׆ɦ 4eǵ2(WYH,y cozNơdIqgZ*Y 0`_(_|!H/1\gNPߤW{N梻Cv9b(VYKT+6lo>oQQY\xD_[ ޻8aVfTb@qmY y|1IX)InٕrNiLd~bꮅ+~H[Cd3y>%?1mYV֠xfXpt.L4VN[蘐G+XjRL x+U]wziƿ./-Ŀ=}*?}I}+]ӗp SQ}ib>J>{)}.&ksiX"ksI}Xv:h,,,hf8̊eVY&_ ˲R+#t0~6+SG0E _B ,{@Fy6hL CrNͣ?6~l R}6M?=tAmNQݷՌq/J՞7h$eb73G]'?Խ~v6SC~Is>['+~vvt_R/O:[њ+Eإ?=뤷~ӥޡKzO.ubbn餏T9s%䧠BbʻN붱tTc\9yJP-F%Airl`HGz0pKWF8GQ`vKTHt]>*v53 L%}ܼWjl]J{@Xk {`fvO5KCQIWġ]ae~jʤȯ`)#ς$ϸ-άpoؿkI>(Zy_ Y,0H|>"L|Q)2 ]ݟAg8^rR8*dS3T0}0cp5 -S)e3y]#t$lv ]^In۞3=Yezwo`/W1#+1*ӟ*Ю,q‚yVx6jLxĄ'K(S`R=ޘպgO (%LPtFVR3T0؊`LpTv`٥&1!+R ]-&S2]Vh"Uڭ#w @ %Ee\SGFjK}Yi/7HbJiO_7JיrS]K]Z\[-Ƴ+bYq<_vFlp>,dyM/ ۦ{\[`kה gϕkfOm3ÚAy'U/bYl[ZrYq7e}v43+GYqgŽ7_ ŏ]9/JI%"t3SYS;~b\YjUPIzEVxޭjٜ7$u0AD4lչ~zo=ݛɱ-Q oKVx}yh_yt$Ӟ=ne$E{ۼ)QO( JR ߮+EkLݑ?2:+z& /-4kkVxYeݼ?4˧;~KmD2 z0 ! `QVG thُ/s!+jKˊ=c^9e~`,PfAweAY={׼Z>}ϼ SP-9}C0-Td=ل74c=q1/d-Yqd}= rgVܕYqoix}p:?!y/Jx-?37 .fGO4SI*+<+3\‡?iӣd=ݟע-I L~#si)sP;fAgA7gA tluԚ@HxGVxgHs>?s1"T vb(@.%CEn= ( z45fyw_j?ۘ$vbԠTd"aɂPҤGս U%CL]/Z"_1ld4^ӣÜ8۪nͱ,AOhڷr7k@gkdZsT8J5Rx nyO pnOЩޯV h[ȨWTiкJq+Ǘ9΋0}<6{X *AUj G&9_ٷ΂^'g8SSy!~u<b'akk!4Ks}P:ڮmWv5*=!̏{I0?WC⑱jle,ݢW:<+=gO'=O 榾h=3S8jZ*Fai c^ڽ7}Tޜ*UmA-EH sx& zoDZw3}tH>wܷSdȚ)$cGϼ{ݙwUa4.Son!B96 }ёK֫(hHN<J4$qCE˫ ?ÀM0a2i({avGG.12#aCbhvp):EBʸ3"A@ޮdPFP./cSG)3ʢTچGUA[ozӃ1Lg8;AԨ8lC[w8ݑs}CDUk]*nuzXDAQse$u)kO>nehȵw3 /{zQPt ﴲOl-t`JRͅ 94~9FFm *ʘ&\XǑo o̘#NVCTo>ċ/j]|3$*M-Z$¨<3iBGǒ+e_D87 rt﷔-%\W '26 xt<cMZp}ڑh|Yd`!]2j~/R1B_/'!6۰2QЗHC3#dέ wj | /( úzRgR>Uw¦ꤝ 7m#z78" H K7;/<9وVI_Wg)ڨNO4Vc~OyRن#`V{2T!,NgELމ_iAsbWFSF +W:F5=cmQhgLp[%^eodA{YhR3rc5lMX1(}'=e4IgeV%h ;YOdAJ3Œ*Oo4]L\e}\ pSJCKr<6W*@36?R2,; 3\FꌥU4FJˡSm8SmnؼEg +jƶ4 r~WT^ȫ>¥sX&kUВ+^ϊ{Vg_i\6qGf%ȢJ`oJ}>mH2_JU:gRkYYPg 뾂~9OxQDcf$9!x e)N0@/^#'O2w/H=sȴPkCˉ)w9Hi?_TʐP)ԛhpD2]'w꠻^/`݋!Es)BVhAK{j`>rMXL2`SM G#Ii{LȊQwqytWu_D]]}y!ҰQ*5bA;@j6B/LEM}, mXBUX^|IXjsUxw1׵JJ,}JZNl]*&Bzo;DU'\6 PʥZerl&N1\]QÞ̌R5qc6N#Y6 v\ hzR0KX_7ehbd;?52X9^JWz-{TvaWeE.ʂ~ UمE?;zoS#=av:Rj3쉰^?O:3e~@v;u0cX_@sTk-/h]6ĺ?N@<Xm☣J4xx~>}nY l&MW\+烩N"Ď̮*.j! D!ҵ c]B!J5zKsob|1 =Ơ^낶~.!*10_TV fj1A`P82L$CgdP\VK<)jv '6`ag# A _̨%DcЄ]MoSblh˚M41ٟz␦~PJ_l66Q@Aǫ>3ztXw|'ej>3,*ӭco:~~,b]w7feO9'pl> U#1X]׽(XU j$ƮTˍa\f.c"%JpGyXxI>Ožmb|4qY)DWssm#xbk yi?$8'}UŘZ#"&DM̟̌Ufā};r~C`:0vLG WB%n3nF6DRe-rC_N S2o࣢K&FXF20b8bX6#bR|ɡF3,i:>G—~3R ^r̋omkQŊsb9 n``9m<'0PokP.$dN|u ) =O@Oh?S*E_Va +S;_bXJ-V}Q >Gsu' lE\]OW4"^ig(ɖ3P^O5TC7980a lsOuB{*;,?Il`wjdX# .8VMHcGKc{+T=J^^)&WތE4I~eHU1HF F{/"}2yb$s y7 I=08]ƊV,ѹ/$J&r[n7Ftrל[*]AXHݑy2ME,&FD%~GwC'D:6/|n{ʑM":XqB^Rr9U\SLm\COi|&M:vTfn/N;ܻ҄'+YTTl=Ӛo~s$Hq* JvHsÖ)LBjiҒǷqѮ/G5(TvlrY) lQ`.b 6'%󡹝yJG d1MoxyQ,%fJ2d Y+:oJpkCF%S=n[eI.9؅iÖcʆ-H۠JCVb͹À<EF^R"͇:Q]!JvFSA!c93"Rっ[}fiZr\el!@FMax?ylB 3f~rÐ`MA[Umfkp7{UJN3 J=7n:zTy0?I`өf7 G[i[)Ca`՜<$p q&/+[+y2҄pd*ӢԸT=' Y~VϮE[Vq%mG4/c!͓%, , 7J$pn{#;͘؞x|d8{%uL97 %ȫDUk$^0`>ls gѧB%(pؖ Xk%7]YJ+RD1rRmvWf'&j}ӵ'6nf$&:QX뢚 *T.R@3_jN w"KD7l|pRDzً${3i7dB Qt t3Pf!=t57;iǵ:|>8 ; AIu4 64sEV/6ˉ\nvҢ# Tbu&5q#eWz#)mG@B̰$E3(+3B0YfxnCW¡?C8:;'fc4v)~wAeLq_hn<*wDZm}h,%3b y)` LH;NȊNDQw n<@T&Ψ=ߢusmZOf8Q5G=$u CY %dcW0Ɏ׆՜mqA -IkhZje~!!?Tu~ȫ:dҦsC4Vڗ및t;T>UBn*n$2ut{ϸXet"Z{LHNq$0o!!5FP:?b9ω3+DZfjv X* \SLѨkT5n,|@kXoV6 ܶsJgߋ7Reeθ[THߧ~mFg*)Ox!ω@N"]}#1RsIy0zFsBUM |%mu.B.v?ձձON9H(_WuUF!Qbsa7ngяiE{ނ^CG7̎Ts#^W#Ih˭ QM+"W U4ʯI]#pTUe԰|ď ;DZ`[r k@FJEVzgK+~\;ۧ~fOF:_}ҏߊVW M9_ &dz\*qΉ1?H?ֱiuiI]8v5=?;̷w.K"U"Whv2rQ46 8wLd6~f :rQ!MR~<~E`~HO@ĜI" ~n^&x[OU8J$uAQ[$t8VEp$,m7$N{Oу\9ZZjQE"i|yH4n/f ZBnoiO'椽椩9ҤghhH<7c:%DZgHmEO 0_'@C,CPM*GPFjIeeQĊ$Va1 b'~GygR7l1$ BP.奧=^ ˠj,":rub̦*=J̘>`ţqpĜ6fmrI y`M$lLjM"_L (@tT5.@ZxqѢ={kkl1҄,fhI_fplH']PiFnEV.Pdj<\Yx%:1shc)gGUC Yxbm(`ph ԋ?3dž(:冓A#غu+Ke"E6T`_}h6*rYjGNwz&.ūurER.K; % 4cm?4! OېZE3,d ĵզVY bKeѸkConoo;l??;tjdHәz-vٻ?|ۉ'Fq$௛aqOQ$C4f¾ C5x^#/HKs夋s-gާNpDTrʽJ XE?QĄXToZMJ`9$ :U'WNBؘ.RU8tli|N.5rZuNoulNMo?yH([Ԣ!zwŮKKxY8^܍=T$yQu|z:(α;Cmb0n}9I ؊H2$;eGdWh:r%{sT{ݗG)PNv4ӣ΂r#ri7Zw:-_gmn<>!Ir^`e1w?ɾ)Fb^܃,%?ޣdȯޚJub1j0g8q,1 *??իDIMnԙ,V)u"n;D\Xv4O?bE5j1Pc6I)/ZpMkEv8+Q*O8I۝ޜ,s[@8qU8bzc7kiJCoz,)΅!F=- l;}zlw6^eOox(@xs!ez~m;aոgISSK)ΩEU-->AM֌N!ٙJ[-iktuK;Sg] Iv },|-7):geqޫDH:)WUT |T~.ʾ05jH;9sK,cw7m@4tucY5M{;mnA#؋@cû&KmU˓ZR<=vi/ 3E*)#SeD7v[زCgP%Ωfl1.jrbόL?`1(bSSD"pE[n=XK0b({i~(eU‰r[ D[F./9NEyEshf轲]5KҦ2w L;sF@a|Qhx5q#JfmJa14 VюpƗ,:k$CU9Ϳ@䍓d +4!6=6Jq]Űoˉ%`ovk[\mUjE nu(r;9Rb C8cM˓VJcoUm.DZuZ))9N"pZg#uokrrD3ӎQs)oa ٢.z8cγzq9|?FE&d'ثQ']/\B:UۉAl!$&24I5i7=jzDkE&RT<؈yqáYC7Džr_Z*(dMm "tqE$$^SG]>ȹ핽P]i=K_9i6$;[F-ԻbN_)7 tJLW/7~<ꆝJ?^mu0Yغh-,Uu,ܿu99Ewґ BIS 9ܦ-_Y m:g@G)sZF܏JaYbd To,: hЯrb{A؁ALUmI/K-CxHyŹMi "!FT5/=\Y?uzq "K83*zWgDh8mZ+%ޣ韗e~| Jݖg$[v$D{Ep;cͷaSemxA'>9FXֲF[,k`uhqY}Jl zWEl*Fb *deG/%i ~Xh9|O}oǓ`šq[‚N 0.u{,#F4c+ ^o>0*Df]U$28D"\cІ1SŰ-( t(b+|SÊx)c wx ~:l:&,J#$TnJ>Wn8z+TD"Ee~áZi!jڝbɞ+'=AN7/+4"6QR8FĨ{ } >hÄkNYK,.0,3cӇ5'}YXpE>r|0_(L&m4nX'/|áto8 lR|2s & |YۚGz_nkqy^LP$ui&7*[ : щa tg5Yx) #X5^+6Q\}d2 <;- 0 S(Z }B-6SП1_7 dNM@xnp0 gd.љ"V(:wpŋ8$[$="b-,ֱI^ڦA9R|8X,VOmqs͂bQ"IKhŎPA>S@a^E%/M zޣӇu|Ŋ5}$,vBNqözqmallv _=0nE+)΢Cf 2V;"+YI @/¢ 1::]IB/sd;ĴRe^3޳=KJw0 #TE!Ɲ#a T3 6уp=*i e͹b˔d˴)uE"$YZ8HJL3r&Ӊ>)ՀXAwqWJ@4 6Eu0B=!|=Ckl)4W9OWtfbiοnwUݜ_Ow8?|+l~Tt79jR14Op:%zq%%m6$޻X/qIapJˈ!C+NX[``7T?77,!Gz4e[>Zc}-鮯x%Wau&q摏6E/L d Dx lwu0{NbZNR-'a@ôcikIȈ :]휁N" Nљ Y-o~.yj8k?Lwd1bA5)I&$]Ïtq;Girib:aB$<1r|đ4Cf1s|VlgZl}b*:8yAOߍ 6Z4noɅ7I4'c2ۅA+$~7#&z`7麦pLmJؼByI?h21*j%&(h\7vX`A'(8SS $(Da Cm`r@i>'-,‰i}< &SޛWt[NEZʡ/t˧au"άZAfERDB=tOG>d2#&q ܜH4555778ӝ3'sl'⊳I;ŝLwRx/{ &5F+MS[[ A&D0!eםXqJK/PHA( I=K*=x]_kprۯGҚ1 >>"MN 9 $q&HU.%xjdp X-!oLi`m$dV{BVH 01hvIȗZm:[Ys񳩿c=NҪF]3l !%瓀B86n3` sӢ hgչVxAlq QC+՛NSnYIGbM̛tZBWgrC$` |WWT3'zDg%!}}CU! Pv!)G\>k8} 4Iq;y#4>\3BouQguvȟbS6CB\]yX4vEA+CPt4W"q̏A MFbSV6iteI{nQ`JqǨpaԖV:.b~QADb_@ L-2_p{=6y+*:]NM(PDPDE*:‰$Ea$Et 1 6聎!lR:޿(>Ĥ+':A.<G=vV&IvMҙIʶdXѡr 4-K.͛A3f8S>fuEE7ЃQ(5E+{Ltju`6uщ7 X)AY5zL#廍/8$G"ɚDuP_̏I጗; قH,-1zv2:%îoV7LHAW E'a>jWEIE~Y/N:M{ܶ԰ڛd\m6n\y2߻?Vpd[ٜ;Jk/Qq0?ݰ'^8x 䳥wMe侘( #\&I~d5Ht%S1!29ۀ;B46¦yM6noխ3c(,F\FlҸqgu4ͲqabLJ6sF]dV#Ĺم-;&lJ(v!W,EgyͺWseaK͹%h'cF)v2<.svȫm[vb(EՒ+PmxQ#ÇT @vz!Phe#8+8pá(_!=LH4'-}}eLa`Qk*~PVUo 5&Kwt 8?,6٫2VNKGd7U T& W,C 0 [40$iBLzqGk P<|Ad2Wp7y+ d+02s7*3&#OX5CY+9TLdVΒ7sZBSO yFQl=S3,2Km=ve5z'έR櫶Č*#"Y8HK4ʄz}c OwEɛ&5-=x! `]6x:Gk:􃨠3{_"B܆IP|܎ckeU20 : ={rB{EyukN3nI~i92BS 2* >XDmPQvwNi$NIޯx:ۅt4(l;He-&wH5GF6wȊ:.!f&ACh0a䜘!J:YС%וN Bھֶ6 [M1'ݤQgmqYK/vFC\rhq>*8!GÞ$eV{;bEoO/H,>ݕ ZߐD(;"I]`찓d۬΂WI&]:qܫe˒lJllC4Mn%mwmnݶIQA 0`0 D 0`@ wH3gΜ9sf{/[d=Pœ %4x7M|i⅖'h?QK-Jȿ|AWJU.#?,<vh+Vq_GĎ+F@8UaZ)xmba9ݏвXC>tw>@3>dHF6UO#<"Sx~6yy?? }#f<;GVoI^n*Ћm6[>a٤;J (;J!J9#񸒏MQiU*j~<ѹWz~#߲>=HtcC(YDIZ.pbS0`CW/ݺHɃ-TzVȬ;WcCSabxa[Эc}<CcɡmǭTzIif/bCwXv6I{NL;ygaʔ|ڷ!6&q,A? zҭ²Fz Os JTQT >%}H (=OYa/iZʵ'۝2("̯ `Kr(K1| ~Ӆhɯ,-HsX _tv14]PD<>p?x߅̉W^Y>gye}Y3$G=둡OZ=Z)# -Qvᓖ4^xE/B ī?e>A +h6|{Ǟăa҃_XQb|gϧ[-XWjfxWw//=>'c-ϰ'SQ9:GH5J͓U!'s b3U]N4Vb)[i5rGo}hOR)xhgKy։K\CJWai[c xJMA\TS#;E? 70-7wu&L3ԙLQϜKi>Gl'-l(0&-\VRjRo qFI|WQo+/tKjl-Aj=:/m3;Eq*NcI=c;nj&݈7j/s{FUg??tcu9mVׯ{w.Z^E^[_<\VO|2Үbh!J=)zT{^F[kC-'_%&xFyY%akF?R,Y|xvVi@6e[uzv-36Nb]]㿿z%9vaWX ?xȱКϪ|S=ϩ$f}% bX:t5>7axe->AZ$'ZOeTբ~i9=C& =2NlxoyAo]t1 |NJ"݇V,W~yŋOL$/?ix_ү'y}G,(y_&!>xtcTϷ;,T }t y5Es*O#oD=n-]bJ%__yı.\gfđ8tF=댤uP6nS}aOat\3L(gFQV⎡o>(b ~I*+&;T-"kU5*c-i*X\DƎVD|fD䉭_*Oz1=[RqUx>]%.*SaÆaY~u-sց f{\eR(KK_Zb&#X1@̷[3)L?UάuxkMnU~BB3,Ȱcxf~1bwgǽ|q7'۝OZً΋wVxsZPs_J*J=J_>[k+aXY?K쓴vS\~W?psS:Z@:ԪU!sJ*yU_mt7u:ZGEY%Rd77W盓S1]zJK*)elU~V.ꢒO$c!>HIQHVjjZl ]TÜh Ϲӥ!<]*)%a_gY3txښjF9]$LPF-.M{wҗ꽀i jmAUL::誺e)>G6y^uUufnWC#3]^oaONy$];ʾ Yh'#C \RbXUܗ|SJ Nݧ2N';U/;X&U=ĖnއzfcRcސ[̱'SUxQ[g䋗lE]kt1M6-]|G'efec|7||4 8]O{S7テe B([iG!UZz[rAIwXf3VuTetjR(3@sVPPTjLzSba;E+`iydOSO2y>URɗ T~#xHk0<&3|Cn{SVpSn,m Ge-l,}eUޖZgR=L<aP"ƹV‘h_`MO&J{w-vo]0g±3>B M;)ntS:i0L }i29=ϴo A+r Na:#``Fȥ=aQy> j s^Z65J%+-UiWR7*i iY9>ӓ~9/|I'*UUbskg_笳̌=v[1#r.PIMӼ9d4´B9T*Pb(m17,ݴ"mEܱOӊ S.[Q̈a3Y{? )zxުSE skĞJ1P68f!r!H5+~9{4 L({RMn Ot=iP*C"IGkfC/s9"fveUAShYX*˚e^^&'BBln,W3st%zf]y5<(/ɘM}a0mFO奕'扥4(ψ9J|),=~7priH>'Pm#Hl0 *#Hl3mFbXc$fz#Sꗗ߰=nӖR]-}9OV3mgZ;~ž_egҔTZ3$DH_Qd~ҞT*mxe9$ZG9zLkHPҒe̜UÝU_qQF6-3aE,nYmLl6e+R ʰû9}R,S<Ofb&чVsBsx.?#|~Jܾ3-нLʹ=k)kٯ*N[݃KN?.q QgfutV/9 [O䍱?5i#umٽa~#H"OI.a0g$9J<4 _KidzS99wdT=#%8i`LgQГu3\;ϴwԞp7i2٘HwYPƌԯ2iffl/HW^v(ȚtpQ\̥;S))yH'k%<}gJ <] 2x2YR Oa&g .L)CG%$B.f$Hդ##U3J}KG>ϙ8Lb:Utk .0}CrbPPuWKJU=2,⾏g`c]KsӲ|gFEKU\7\m4\vWalwsw8e$n~a0?b 3/zR/Uo3gʻҜgmI؏c9c3E<%o=U^cI/\2so>aQroeozwKrЊ9w]%ɺS;?V4,!?|,!B\YB*l!qMvgdvŹgO&_#]o8e*Frw\ת\{ks\Op9& B (3(GARq9ܗN3y61؃78Ad#QcrM7hD9͠4iZ:1̬3Fv:1̜kE-Xlf.4Kt-3L623sA[ަtS^:Z3άұ#4{6 9%ckmN66'r鐳|kNɪǖnd;BOlEV:S*AU\zU! ps)E&VnȠ|DKm }0K(EQI=C3 _~z}缗Q2uie݃QRǍby^2LpT]+Yƈz-yBْ^L> 滪b<{SʼDxXkm6>ab}Qɐy[YT]^m!t{Yji̴' RǿvkMS %1 1 v_$'n4P~ e9^G#dN(Ñ^Ey+”ғN7Xc&[̘fMS83(?(f^6BOJ2fLsx5s5z&cM}%c\D|H&?5MHM(Wx`BOc 3ז62ӏROLba?:`YSKu2] OɳF=al9/ ,qUNHðez*93d1!,ڋ_yN_W(E~өJ6=mQqi޿hM7a)aVOc.d]ڇ\ε^]#U#!x~Pg=TE9kstuU\A>I6y2's9!p؜G2F6&Ɯ90渱elkʼȺ\(]~iD7 8?"8z#JBBh}ޙ()rݒF[q戚0:XQ4Ulst'~5s{=Gy /մ2-cP -|.ZgNiy|Yp3'-Ҷ}gded&9Z3YOt_8q+]!c-4\ZQ7.}}0p}`9vp+8l)Q 󜹋Beo$[f=V-^u$sfA!BK0Br|s0h_3aiD5у̹e˘DY~`0=+.D^AfeTٵ2E\tYP5)Oks͆9*~%{ҕ_`:bRsι9̾ݣyqeړPYm'odT/36fyML>| ~[p~ ʷQjufJ -scݒx*7ׅD)D"up^qr9FT@]H_rKua4]oL;b<&\kq+cU3h_ul-[L;7+5[S7XӳK~ [Sąnœ[97Y v 9['[;wsJ ww2yy.O)~!2/}A>uK~S,ޮT7 eOK;m/oHfnJ^k8ɩK ]J[kfݯ:M/K-Wi ݨ̋J@NFLv՛RGqkF{#e^0g*ȼQ,wxF8 1Fe"i8|&73on@zP3 -'}c\ylp39]M?"s[0%tIjl VR#êf7Z&3&%J>~1:uz7Aғ]0!JBIr`p ʻiݵKMT{+Zӹ[WO( EV~E{@>h˱i1-%Mߧ2Ue.rC?zαgp8E>I0 ṧ'"Gń$2E̔#=ݛˋ}j^+(-_ :r|ףi/f-{U'ca7`T?V*$Z{L>ov2罖^Z|#L)qf6Ԧs=&:F^-uz+rܩfu^8Ad0: 6SH[ |<-?`ɯdGwoj1`y:t`Sw\یsW2ɯvƝH'>!9g8e߀ҟ&9{ RGdϘz}ShO+Og5pab3*+6Ol''Y[{;l caa}򷰾ṗ@فNJ4D86M=9˙BPH/f?9t+|DmsV|GrEeٿEi:-X^:F65~OY9۴Hh/j*jLC}xT8=ْ_InOrNXӂ3C c=,Il%GPr>&/ro\dؕ!,g+7hyƦ4ګwV1acڼK9?wyQښ}UxNy !o2{uȃ=ٰ{HwP]R/*mߛ6=U_0ex3[vkt|"Xj$^nڗ7HdEz%U..?)ҕ1*^sU%$&chxTjSNȩ's<$OU%~6pkLC}]ӿ)`TQ92)Nлelɡ}"Rٌm)]ԻGqp> }|931dAO%iʀX_/eagDS =Dc+Jw*nK3]0 y6Qт6ETNʞ!6oI τ<ʹ%| <`NՃRzQd3t#5WNSeμ̜ I*$"sژ%s`}߫Q˨-G4}:a-Ozy)YdX2'}:ܞ{MڞgG.yF7x?qeň?q)gYǛ1q`vs<_MuJb·ٳE>0g]7k{듙/w)p^/| +k?RbJ|3DHƬ-"]y<>Vu>c"oT%Tі)[֔c520ru2eE;ǚSSr2[On<ҝJė&r˶,^>^ZT<_`ѶmMg<-]핾nεq>mM yL}a^˟Lu>P#Wh}wN%1_\d kzUc֕޿p4 s~"_ƱZ|S-9-e.~n.vJ7V%ps|i*tl( }”UNCU~];@ }osy_*Ex7\'L-9>+U䯮.ʶB!ۀ:_H?eM%\roU9ZU+0ʔ U6mY C?f.mXVlL}%wdPkIY9?a2CM^#QA?c>+ 1Dã2|b|Q.=w(ZYGCVaC0AaL%5UFsFOcFFB߳S~^hUrVq+lcmVfSMuea|'ONreKo0ƿPVEXd¸;QY֏vz oV_wXCP6>ڵTec\5!.ƗZnǺE|rVkj5FzR,kU6 _1OJ=:+k]?-2ޥVqULpq8RhM&oS !-9ߵ}ӄmItn+QK0e&}hHYP:{VP= 6Al%fμg| Bl!9.6QG9.ҝs]ֻ[YD6ֶR݀EWN@Fbл+aUkYĶV=%.#meoQR&@; n">@2-#;.T V̀6@'P Z3m%Rp7FX?eq˼A]cc(`]')Y2X"hn`cu[.@? >=F AɈM lC3moi!`]ۖrvtvyk cknzEUoGh'+YhH'SON[QhE]coB5VADqJJ{:G{]^ko {"X %Bm6_ CU6pe(5V#6l#̵:<oEڎZmޱ.K^-(ƎOyz#GO:Fv lvn8 KZE꜋ *"'j "yTk>zrIв_(&dRq2gt>⑋\TOظjG8:dc=͖(tXzVq%[]+u7E'QᦰV-tM']"n*V ao![YJPt&iZ"ՠWE >a[:?o uBJx61F9Bn{t7|EZ P^a7#30Od* k>c@u/òUc_Κ1@ nP[؋5EnWHx k%f-IgJu.T p!hڇQ*>A;A^( cGA@DD*-~Puvc='"g '9\!w4lz&{N@sYByH FQ.*^>%[xNs\%x5\+G"K=iD71 ůc[4ݥ6-Tx.H-o{5ud8 Jɀwtxus8tG9R 7wtЄ(_,d%ǻ4P nrb{Ee0(Ș{uLDQfщ(j(Yo9XTz(r$k$J% Lr/u`JDB2B%nnvd*?YXrMjRM7lvG^`)Y`4w 閮{@>@Lh%wb 2-@v"Wa5z9yF9i6}4+zcշ h@ُ"P{#ҕGC#A챽O?mOP*4N hIE ht!?m8 &Q@7 D @ HQD݀7j̀v@!u?8!hu0 6NsU#3=#VjoɺfAS@H5 s"5)@ /@3-@id@ j5dFtK`D@+ ނ,@; ^7^/,t-d(܌-+ 0 T;.@ 6 vVv֭7 ހa@lbg33?mtS?le5m Qcp ظـ.@&yf!>d5h8 BIhvrjxtQ.gvxB 4@ H\nnhй4ۃE:{3u-yYt CZ}zj##ti>}<x(o+ U,ϧ Xq{V峾fͷ?ʮǦA”c='!Aka"/ڑϚ&),9@D݀f@; IhI@` €(P]SDSyy<_={g"`>A/ Q )[D/&DuN|AlI",< 0bO `2ZS0鿹Hg"Ksp7}LCK}CME ol*i!0h]WT#<ܿhuD@*ZOk2HhxMd&حRVl#ZG;`ڝEZ^>bq?ict t> A*q\@y@?"d:K@7>K@.#/_%jy q^3_C+}}XI1@7_[~6ܡ^kQB&`# ZF b~/)1ڛ^/r"cS"$"0t4" ^6NR{tTd&z-O`Ax>et|/T4,B.jh1Ab(⋩}}HվÈʗ{)l@_ ]Fe^U^Nz@rE#U@ ^»@XA%j :*R<YjX\MU[(⥉C9P (* {D-d` XMJ׬Ci^KD7S+q{ +43zMh]{o!:ۼ XNDӠ6n)`͠QA=[7éx-V;й}^B޺|#Thf;'ËciijD۽kQe:b;vyi^U|EZvLtS raAL]"ЫzV`;:?vփ^@u`ڏ-(ED7]NzXIgKv5.,NzRNsڄ0RU L .jee&YpZvY?#Vy(Z};e;K&dlaj?wYyy2ש:))|GX,-_hjGr`K`st"2&1k"3: ԇhaGA )D$E Џ {!X],ڳilBůގY6١6;"-@]U]c׋k1׎,^H2l_e] 8B(0vLBSX#Xcq! 7qyZ o *2|Cʶt;YG7i{DFHxu&IoƇE^2Y\f5Ř^Ly8D\9vxiCVlh|QU`=3 h q GM-ta?.LF,sǔYl J`e:8(Yf1dݩ7 .Xf(AXMfn5q)8YsAm蘖 kv '0ll/Ἥޥ^l݉Eؿam%6a7z CKƽn@ JոOq}&awKfzXu 0G,L}KzX HB;? 8B u aDN]~D7ru %p5I\:sp'jW|JF;K{X7G(> 7-4k>JyQ@??&̵Y9V-;nn$a]$(Q-u6B #ؒg,ayhz*b=HV6$Jd:Zh1<%O UNg~ >zJpBM@* $jP hEt$K,y@F𕒳Bu]#-}~@' 7gm~*۳nWx#kYr:o8 x Dwߴ;„%w=5ۤTE<)jw[V><ɻ%XMu)_/eR򙑥2 #K,b#) *~+بE隆z51R1BHƔ.b-cHƖ"Zm[αXr, EtccXDNWjɷߵܐ\Ka HK *#KD;@mA*6 @ cZHO#[LT%T'V@ S[X3MVu0̌R uIYul+2R]0ƊXt Ƚ"\jBo ,*aaE0=@ԣEJ1GvNTԠM,CtRL@ArAxy)ͥ7#ծ&{VS}-Z$"K/p)f׻ *-mFDk^&KK˾w*֗n אݵznEȮճo ac"وnBʹf/˧~[Kw`M,FfHə6-pbGWpQpe4@tYA)>܃tY}Re%;JeQFtŏO$IOvŸ=GQwhT{< P{ zʺ)eXcRmW!AFk*V-:z0un^2uҷ,X]F^~Ku`j~l=:#rL#6zYH0LdM`Uem3 :de[_=.A^زm^V@!Aێqe;H8Ȍ/C8E^b|v& {:"D.yEUp,J"7f0eYހIBvb!/*e!5L:|䲸%&o ;g)B.L^Ք!umj-6Аc^1@3F2u7>'M}`{i%+Z[ͷZv l&0.0)00 X/U`L`@:f+F (]X6q޴k9]Wt5ހ81Ce/ʬ]tqDRSewΔq8Sx7B? zLDΗ=V_$hTZZ/1KRPu˔%`ݗl*]|H|׉| Oh2+kMe#]_]nT3KrZ)WXr G=2ʹfAӤr -F1urlyr ]Paj9¶#an~(fiTm8mF-[.<=]LN\,)fsgFH?Ԉ#Zςr 5u!Qy1A[#e$=K/RM .G J% b+˙# l!t6A:кrw3l%Zx+Tvh %pԿ[А7J0U*yǮrr#4B^rw9-k3vӜY&]Qؤi0"S`{c{/Wyñ<yRZ |(?\^Dk>R>un -ɣ#H'Z'm1Q[6;w⑐>DMpff\ϸJRֻRHh& !jSJbLbŲ'V,wzKYbϢUlaJ6JYFt#MTc&2C]27(",ںjY#->.[־-"mڭ1ee+b[E^2A^sylM@^4(ޢ{HT64W`ph;I]heb I|]>K@ Oe}'X' O5 8E߃u^-N-m.O(JJ ouNPn֔~P9{k˨D7X-2׉~=߷2E.lEfm|Nk_ar콩 /^! _t "C`B`QQ*P' }4R1t[aɱtHoz&tL 5xρV,4 1ZXzYXgQugK X YӹOV0{p Π}*8М.}<4ZOgJ6@jEli2o2ҮyAtE7+TKp]T୅vmЫsM-Z[IeOʷy t]2V8"i{|и^4 ^(-0(756R-N"xt&jTx3js[Ⱦ[`JK,ݲ6F oG hk'H _ԕcbv9k)Iտbn9UI>)#wW5*e(QJGE5Y{!"5cw&=Xn^K%`[V9k }[Ԅ}Y~.5b}(Q:ݦam|b5w0z_d6_A!i [~Y]hљLB6:}ѱK L |P8>P'h pjQn t< [w|uPn _ x pA]T'tc _lZhJ(gʹvvkUZy<*_PIf2JB@͢Ju-TגJАqJ K+N4UN&*TۡLFvͲ7},EΨr}`@L>^.~5/+qB\AvmZIvXIJVQF|-Aە*)&6P*J,(ճRɋo(6j|r[%C* wRnhAC}H)89 ''|#>AuҁMx}lG*) =BޓO92GQaQAq\D5gTXjX-PoyzwW:y2DWbSj{`Ll.bh)=Ty/UJ[ %`kTyZ(,>ӟ~X/,اpBr:(T~n߮?-+=Fܗ}o(IbDEEQTTTH4DQQQQQQ*ZN;0f}G?昿̽֗z3H+R2s,zʄu8~vcb@ n $`e d^(a @Hf$P)`:d@Ad$P^<2 d4d}AM9t]`=;ʏYDdP:fQ0<9Z/?!IWڪﰮ?ZO 1q?g8lCwVsJ)a2^Bw,K'!Cw,;t"Q$ggcT_ ˤaNBSy;y9W*q'/2& <Q 2Y)CM5WaG[y$M@Vln$GIx$I$VpK$iڢI˥H_W\,Io^%JnhCih%ZHFL*r=J $ג+uJ)S3W ++rk럷nq!adb}gӶp89NK pƈbPڨĩDj!&ŀehw@pm%$9+{YI v. Tlw+l[tX9b{(;^R}GigYR"KA8%h3{H.QoJw/֣=cn^bG(dҏAuntQq.5LC? yBI+T)z!oVHRnSDRT=p*41 ֳ.9h'<Qzi:)s?,IO(QCuɽg"YS75EY,BGSqX8w^Cg4o&ieP&Q\/+0{.+b2)< Md&K+4$a/4DYSX Tʚ7ȥsӮ6ŘF,>U̳JQU>Ǖ;~.ʋ=SK$V=TC9$3;)J+ŠYrUҦnn*pݑ=Z 5R(gńDŭ$mk@tRܨLfRn4avPNQ~:߰!+7bҬ#YUyӠn}yVmUbmCG(gzW(w5| ֘pc Xp/jL-U[O[x.VC D`!eC?4r^%H])T<ී(jlJ X5ijA:L*\Y.gQG(/ gCt1Fpk+[m4`\aG_݄bJG4*B01\ĜiL%uNq-Z!d7r4H"2@#u\od<;EYEFZ)ڼJw7VJmRHnHk(k a IQf* @)doD'E :޸EcDnBt75k`yD6#- [tY9_ISVpH?7Nl0Kw?!8\d^a.7ow#Vޔ/r,̋Rt7Vm{{#,|߃jEY@Ѓ͡F zl>*Z&IRկ!o7"G iB4U:P>|Hs7bZu 0㴼]D1@XrD7OHEv7i/P(XPBe*@Jc)ߨ2mSCJX"RB~'NSl2zLQ9UgLU<3*VYJd+Ḫ+Te5*~|׈FH7OT[~O'I =VŲ*<{)M*AYP!|.pJ*sFzA9^o)[I٪_q TL*x^y;E gmyzT`壊#&aHTG!QHTF+I$=iZຝMl̺'8ʦS&Voc[KO7RfU`d>gi=]M PW(z5Q5>b6Y7Pȷ> (mdMMLBl%XB(rrQO뎦G̳K4q#ss^>^ozJ^tQc|Eûx`}ӺtsqE>4J{Ȝ^CHi?/إ¤[Ţ% I{ hXzI {itk ux*rA4mZbI|$GҐ6X`.jXW?J jo5:뎳E>8~r9yNR g3i> :9ĊѦO#v\o 4ё&Nf:PB)8Lޑ&!489C06"P 6aRat)bs\r\2m)bI>s3p]t Dab~x*#Tζ䧚²ȜK(яL1!"Sϩ~i~I[TR0SG >5RYs f75Kʹ47U,:U, f~ Ռ}N7qf8M=Lq8mLp8-<"\Va]\.󭦐mMso+i)JHmƒZ,+n~S Zf64ondfgo:%7a;-TE,D|~&@_GiMx0,347Jom.Y)|.B~gPo61f&Xv~ yY#yAڌzqxo*X_[$k1c=_`@Hy w`9Mppić.3?|Gr5dB"7F)Ƒ ?C1 MGRZ[(4|'`Y$BY|$6PSx~\KD~^ N:)4rʹ<"oX3\ @(K W˼)oD+5+5Widk80H_G7$S@'[\ռn#; r)]Tjaw 3~@0]rR4jfp+``Y>mmm u0r?mif,$,! ,w389Ϲu9sS,5/L ywI3&h|V|Lbo5S #,+;]mR,6Vg ?UwHd·-sU ^Y"jR-(O[zZߌcDAsÕߎT._ӂSo]Tsc n'$6d-BEԜ/-lO[ݔPӅvP xP"{>\إƊtKPbJц`5+ "E! =}az9`>qth.c?)9_)Nɖj;::;? C`E5Kabdx -6(!3guYxUs_ #Ĺj?Vp+>joleIr헔J܊VBL=^"ee5P)Cv&MI9b p đe r"8bQ-xWbp=>4=A! J"Y=hUY/B@1#_|+EgߴҰٷ{nsgzײ_cR:])!}}@@Xk+|l9aO<ɿy^[F(ˤLy#J5YV#]Ƭu]R]HÃ&d4yT:T4E^緥^G/XYB-jq.Q{m+u$tl'Ĭj.תq@]%שebh9mjZ `#x(x?D4PHiv @ v dJp>]EJ|kIk6Is;ԝ/'k,;լ&S-!ʿ.-^ѱS-ۏJsG[t?3HR[RKͤWk<}m۠ݥƑ.#eqگԺ}Z>@a }@-aA@0AK CxDH}TVj|,WYw NNOE %t2rA!u!c`?!d1dq$ -~ee݋) z' Z:NbSjhW:Z?H0ʺוkeX20u'󄷕uI4]EB@ ʺB%^XY>*0ich1x}LcjQfW?]yGZGKH/5N-)px%53"g}y6>37a, Y>y0uVuVg\2;j%#wW eΫDyuM&z@ZZ+oV77Yݼ:gMW,Hm eSIXaMQ)uYE4HcUD=M`{hB~@{ eCB€3i0POHPR(T-2O1dQs :Kg3*- H XraB}k0!z9SUR܄_/I`}EW EʔA7U՝yu@G&RߨJ8`s2|>* p`U* 56S+!, @p!U" )ɀ P}&BnFnA$vnB@pmlwmoN(m !OirvfRփz>J*ҕoX(. `=L1 8 yǑyH }X?*bRi)Bmc>wM29֧:fBo@D NC(EA)B+mF8Dtyi87ҚwnTd[e2gC[?zǾ!MLg?gTyU \Jǁm2/[EA>TEU#yMUzN I !DD`_EW@*bWZC8uU\CkgJT<:OfMY( ltKcZ˄-j9qahu}vj׳m |*k`f4`3)i8b aa:vYCݭåH?UpPaZ!Fίo2L4g4t>4(<(i0Cr(RQX믪?qsZz}fP 31e!y;)'H%al&`{q܂4Fxh#&<#Rb[;NZ5TMPYdLnǫ.OQk.7#9Bn Mnn6[8jؽEn oA[E2;xsE$`ު㛉*>U!V8M] dv4A"ݎLNT'B@ovRNTcލ8ߩB^ps8g% Bb꒨k3.ͭvK9֒ҩEh^O$vn܋vch0etc~dJ+1H*SP!twkāACM>Bxo4diA)w"4#GUգGLы ~f@\bbV@(^|L9_> ,p!>Gf70(!HeibO!uL'^ $|,1֓D8>'2i0[0}Tљ!а&b`a(ҷq#)M#p?ECcUMlCbCj2Fe4/>)"B3hE ѨeB#a McBneq;ѳKTaIp,1zys>Q Լ0H:(N?ĪT@+Df&Q=流G(dIlP y0Nc;=([+;PvLbp`h3|3/մ@9;`K22=,qX{&˂nׇqVD ,u fhht0U4UrBakNp@f~ D<™ $uYo螛L$z6,1q߰nZVۚ,O;* Ā4`]-[@ENnѻ~OS. } ܁}fwiL@!;bY:pR /GΕ!.s,=FyRt% 5.3`O1xb0gif=Cli3s BKJ{(s]o4io3,o8oZ,q(We9/h^t(w( cgD4`Y Kn_߈GX?NS;ݤVxMZQ1iiDtjO_ IR+xUZBm5ViF!ْxoXk3 V"Z~89vQvqFln1ҲҧKmۍ&qwB|7e@ѺBK=FNc^`PzCh,^.۫=h"mmGwV` kDWk51UK-V"XG2z-&M#H\5AzW>Fqܟ6#ڴ2D}Z<7dy^>96R " FݮHЎʳ 37iq ڬk߱ISP0 f~"ܜM[jYn+E[iv%ƭ$ޮ}h:úvnEQFfuNmrR;`g'~0pSQy?vi?e\Z~&жv~|(A/M=FZ}un|O)O ;U42Ս <`@0;A ԥ`^pV"I&ZiEѵ~A#O{݇2~oo~%( ĆB?}$-3/eH۵@BR Ā `aD|e(/Oh7,bQĤ}ZY#1? eb/k:0tD0qD[&QXf?XTs8u,GYrGKVv"'q; N; c$vrPZe<=ea+b@@GB@%ZEx$27ԞZ'ќ@(Z#гҎ.bS(0F@4o[kW" gY<iG`VĐwD;EF`Eo؞jԣ"2 IS!EBgҀy .ャ") mf!: $<`; Gb@6m[rK&rdYuyˊs~\ĒgQ `=K ?ݽw©9Y@GR ā,`'6W+!!&3I:@` FmU6C;>+ :_"๠ŕc_ߦpa5vT.Ұ9BuZ0{i>%t0:ĖOѴi/1Lۖ2;ŝ#~gL$(g?r0qY{tYd/cDY,'ۃW ;Q@PLJ%b_O~| $Ǿ=Yhg?HS%%Z5umbtZֲnQ1BHF|Sf{BՊvM0Io1E!5%RgxbѤvbIR[i¼33O"ܾ)5;`(͒)u-fdvnlCxlCi-X';-ncC@{p1 JX1JQ ͢gyڟa`~qs| ? i'h/{\R]wvf1: 5 /ƪ8c1UJcxu4"W|r|ewCHqXk,f<ku7~WUho*@?TЦgy} cKJ.Z~9<-W=wׅ*ł騈G.?"Ƈ't4NmDԡ^C7ש{YVg+ wY"XEU:)fl+đvnՏ,E.( Qn]a[Ǥn9-X=0GG5-?2bSWLa%AT婯d0Z'ktvilVN# 8kz L5 z֓[!^Q06r _ ;m6A1Lef{P( 8hJA/m,N@`Sdpe,Sw2ORZijB]\=߅@p1woe4؎!Lnl{4@pAiwPi.#sE?#1{м b/3iv!$bfяA;zЎ$GiF`DDt4P2^C9ʕ ^˧C,O~Pjr!E!Cl@^Ԯ%'F!dh̊?/-Ȏ9$׉2mXRZ@39%1[n.I$.acr*n⟟ɋ=΋FOP7X;t/d3$ɀnP8 m]"Or6Hܧtۗ).qB>۱NOSyҢSQMAS^ eXwqF$H¡ۤ*ĂP膗0:0Z Ahz(C Ƽx'BE]uKYd E'"A튺AT%v1sN7Du s#;I"腀{ c 0G1E p wQwiIH2D<<̴/Wc:J'>C&qMI"_-ow+sitߌ?I|\GMr&LܧʧI%B:Z<ԱZ#JxLzW{+Ou W Y%,0fi;h%8uA0M 8__(6 (6PĤF,w^d9,+ zy?'xl\ZwfҴv[R>n}9E w1zz{m" <H +֋T<87 Cn^"XIk{,oSPy>hN?=(QPFH?GuGǹ'~bz ٦g̯cIh9m܎02e~'۠c$|鿟PWFϮ_(FT{O,-r9D=.$iBc,!xȉ@܅H\n"}z|DcqEݭp<_/Hk8SL3ySv*"@p @(V/C@p'a=.-lG7#O,{DoyT_ƂGQSGŁ8P @p Ey2 f@$|} 1B4`BrL8w ` H7*_0 ÓgTi< 83cxԄ4`_u@@(+^?a˼5eUQe}զfT$P |cޛiO<@0jw1GeR ([~T=ASoEIzVz/)D1BrdgzQQRy^/^qlC(J_&5 skGX-5׼?38q @)?/eqY ?h@3]!;=>6La@ =’d}=3OqI^*jsɟY.|>Fr'ʃAgş^S(YSPê:kٺbvm[*j> ,6|?b@0u}K'cŊ5* G&[ێ-I?XzbWWmRE~(qM\uִ.pTRkF~p)V}#Kk9M5a-k;s ΝVcS.Ů-yb5PcH'\c΅:mL MfcK[d)K8Vn.*e E6.M F]\۹tӐFm,R7Ig hD%=$ ivG[|)lîuoCuplé5xםMK"\<'tWvm4GRE[3rү>(KRhW.6z8CmbbM"W}mPv$~&hζ Yf:Yl/D}ImR!Y=m>pO_ӏm]0'.&i7Om=(Ii8na;ѺvB&JV W~߸HR/xlU;^ :9Q4g]*WgM;vX\۾! 4ojvҎZqR{; ʅ Spu~;ֱt;-8IEZ4+u~Òc~|2K1z%I;͵ r?mwʒOqf ,3sguZ+B~}W~VB}>+?vA*΀C=>2Èj!$.c#TUQ(|u\"acsSO/Sd .#˘vhZ_M J@L/L">;fxY (BiϠgQϐvoj5ϓXaҀB]81!- i'|52,=k* ¿LV5\<3Ds̔C{P# X_/P֗@Ⱦ$=+,)$anޅ q #+3 ,5* h]Bk7U?-g"Ơ|WփJX?/gbN@ ܁ccq|9tu!|$ĮSY@hYX;DwYӍRz:YRyէҞcew |;d5LXQ&Ry ڎ;Ytm&6BAݡBQ}8EJo&ҁ7Եvl/7HG$zD=%]y8!Tѯ{#Ywv&yaY_ټ7<:;ž; s"`>AB0d7V?Ձ@0 1 1Bp!YBxO1ڌ^"dT$J\: 5߿ÂC0oyDj. 2(i Fg;Y\>CI9B?|^˱K ^1|r!D$^v_[m(V,Z=XoC"1kx-tB>lqK Fo_@9"ނ l:.ɀGȯΗB3 Y! >!yx74R@$xJ#?(>0rf#X` dS! Y'1R$ b^“R /ymW_<!kB9?px5~֒NuF< ,!XoĬjؽK>c Ce6(EzF,nvI X7@Yv~ňKV̝XzЦھn5:WW ײqmƝ+h>׏8vk mq|D 0W."H;{W!;vt>ѳE]hkS}?"bV.a~FLp8-F&8`r@%>oĉ cL4 (|?ae9Ag3Ya$g=!gg'ZEsL1^\LG@IMFN$zDz@)65FH3b#i%IpBFj)y,ކ!"!YD@D#FIWYRtZCGD^l?4i#F("`yd0TH=>zg=/&Q`͑^D$r G _OM8QDI4|G.JzyшxX9ѫJ:߰jaa7 oi^ۖ^=&<ێ~HlH@6P`~/l nÎT D臆EJD Y\$ y)K 'L( h zhtP/ka as&b΅<@\ofjD( `"5L Z8bLY 6`dL`؂U:M"[-ixY[_w З0<^O#ƫ jZU RRmZjr8|‰j*E`7֋h.\rM*ZUybx5Wp6W(rLoyn @Ta\qU'mrӥR/7QrI "ozd quSxAw6x< #B7aVDPq&8j4_mm8[!ۼcV$+χ>w8s;3c-DAat{ KQ/luW! `YUM|F{w}/Ig[A겂h{rs$+B(gFʰX^ޣ(KY IĈǑeO > ',ucB@Qp@m TO>RwMԁA,P8^<և#X@jf䲔NJ% ߇㇛hШuאicH+#O31WuO-.](QHwIMNR20 1}wadHoEڀԊ #FZA25:&GEaeK;j@2ü";=p..4_W]BTOS7y>([mDx n-C$r Xh+G3l@IENDB`PK 9ѳ-res/drawable-hdpi/ic_dialog_system_update.pngPNG IHDR00` PLTEXXXuuu777;;;vvv<<<$$$ȼ'''))){KtRNS[kqs$ݹ90v J1@R!d.q "hd h- ,(M22IDATHn@`R*₊(ʀ;ZjT,d8_?bEA')#j)O9@$?tenfWi>͘ߟ1_]>"gÞf<ξtf 47k e>XCsYy}=5%a^e嵝ʹ D0ʑ֕" y G@!-Q*ߏB!D '8lVw.@~ҧ "ABC`N,~b=13GȵSȚTpr`;ot:7yRFvHD| uD ̞%3*Y kj3׬92uhL`ĕ#ӛac9̜X֋yJJA.rxJhoLjtg?jȿ|b!M9q$EFywr1Pf3ʲo[몆X _oOA-[yyk[ٲ {NESR ^as鎳wjd $Z5X%xGA`1g_'kXX5 k<įmMWS6s7"lFz2)"3fgvM;Dz2*00PD"ټ]@ЭwH&@ &=BL +L''@Û0@[t% IENDB`PK 9uu+res/drawable-hdpi/im_bubble_highlight.9.pngPNG IHDR+XltnpTc>?z= IDATh[ko=wfծV+Z%[~j[Im&E"mQhXCKJAMl'8N۲b,~;܇URjxxy J} sN9l>M8@#PIR@iXiASgJc*dyW[1:-<̳dyPpR< Q@@XϘgVC<Prɝk,-/ԗ-r\rKU8<͵/^; vî7oR R9*˧_8@}ʟ/ʁ )d.%$ (Y>\w/Z8}tBRѹ U+$ Q&WZp6p(W6zfwnͼQ}ugT5?$GV.aZɩ3˕F՝3t*jDõoJx^V{pJc`LP!C>S̹ڔNgc:z ^;@`{rhCɪ##IGGUH(B=#5؃C) mM>pr=k ڳ8k@nhzZ;$&¸*6#`򹕸J{R"MK_s!quHl0Uc`@j] (*j$}wN?9Cj|L 6Tʣ{;Y-0Ou1r&~OPA!n60x4'js#nܲ,|q6?"@Sc?Ii6|%dq!FG-<]Q{ؘ+thrq ;zReJ`%8N^;Q\8,gYXNЅ=wm*plL];5sGŢݬBwm9fuLϖ3o\wc54jNlR)6ȣUf^+Ko\;V>R<_ !D[0]q'W~ZzlX'벽8|Q*zlY?X97|=ة N_:6_k'.tc8H{ODΥ///Ƌ.UuD]=/(T͵X?,qfťY>|b^Gmcm͠ApfVD鰯LA^qS]EZqQ|cҊ`g& H\۽eV=U\Q 'Jǁ"t5';ҐeA_l_n^\;>ɺ{"RE= /,~k}ݭww*^n)+hDmμ%@`_V'o N93-;Xu]JGdd7g,R=k~;+K?w9o!:'l(0V@ƈj3ƻ% eL>K_-0^LFk)SkE.F]t{>%)e0F#.d gSx` RI$-3a@-ޯ(,8*@A'[^uk F:\j=vG9"r&qlrH\O0($bf:2y[LzFV@ "uwd"KTPeBkm^h7QL Y8"l"(O ;wn$Pm%(Ϧ+2![4ХĻPNO 26:*t ``&Z 'l;w` ; YQvo?RBIDATXY[oG=3;Kll'1 PJ.P$J}迬TUU T)ШEP.azx7)tVht̙61> B}e#{Wa9f]$#: 8` u- G :t0`.1 .GFGR~ FrdYY=_IeMpd鉣J,zԗWo=ӕfJO.]*ް)x\5UibC|zB&o3q\&Mfat7N@e鋳g'cl;@\z#zQ @@.9r`;=@PyvjT(CpAY*妎 A csNI=X,@v}S\Vd3U9(@`RR. R-E6؃ II[>2I:ڰ@C=GFF < p'CU)Xڱ=@=׎RodYWweD۞nbmWK svF,e̫dȐϢu: T$S/ Y[)U gO& ԕܥ͗Ǐ];w<,)\ȟ8cC;Pd3s/MBvd?gzda1@vW/̌ "dՕs"'hy _^>zQ%1T LcV,Yb~Ys tk,RToܺU2Hj^, va_SŴJܡVings' ),dEt{œlOؚ 0BJElC :0@D͖|7.&l$> Q؆7n];uB'+RPExŬ[мhX"wY612#wzK}i5owsmY_G?3C^ K;h,nԶaG_>uSBI^? ,|! IDATh[ko~3^ޛcHbp| !І@P>PQП*UZZ (iH8zw.93{fvfvv툕f=3{=g0rdsK{>dЋg҇c( pQ @5x0ĮԎvhi1hF.r44Yd1`@WK[`T(PB^Ttunz2=Y++R!/r=O@+vnoaO;{;'o ŜkSWN\X9™ffZ8h]˱m{_ox};t T*PX^]? gƅ__~3Su^.ܜ MnZ-̎O=yfqh-^sOJ6YzqœϾziً+JI mpI$T{ c(bD\,.?l6;uhۺrrnS+/=w_O,Ԝ !t@fQ $ QtsZ%'xd8}qmf|m\Kʻ~R6׍Rh(8kN?2}nNcc(TjT?3Uc `)&(A63e_9[G'pߏ*jfAH,`CYaV)$ YUr %O |ȊsDȂ` G%*6D7sbaV%cL :'^SJ]Q ΘQ$1-!D٣|($o,.Y "[j{dp>)#B(93Fc೩o_&=p$y,eN%&7e2eBR#1C⃀P_4"nQFֿvJ-e`bH`| P"&ܘąq04H,j`Mrh`2[*V¤4Á\W| A>f_~Ѵ;7_^ϯ/0Uzӗ{!άh:p/*g3xϺj ڴg~u&6u}.Ǝ@j@h; Qt.!ՏȀ2) ocbu@EktDF3BL]JH}th憔ZC`aVg1L3`k 8$Ϣ e&'ð#<9m[qGp0!`F` b:aȳLk6n'_b#fF&, 5L!q+"f۟#ɀ[2TV[s "'"D0aV]sLq[ߖ' % ,pey;-QndP;Zտ<^t=L2@!Qe^ ]a5kGػsQ1NkDmްt*5P {|Iw- fSLJ^Q(GГKN#;9G4ZE2֕v;ҶU-\%q۷tw:6Y!:zё2wsx7o!{km-xIOf4ZfhEd79ᐕmL ` 0 hԹպ{lNI޽}TM9JA@RF>Ârd 8ܽ{wpq1a3LYT2(%#, x&jέ7lZwUgMF=b%lv\+cdZE Lf C c9!mz?o|ٷl`iKn-WK/"0!0FhpӀG.ٲx^or?߿?cx(Xn s?pw콭{~S;F`B4L(@ڑ)fwnl:[~ٺ{;~pԹnٴ:]MiBxAczMs3u1=YJ 9k] !"9.8]}wo뾵q}n#wU7YGyxee}hk. xx4i4n3޾ ČxycFGY_50IENDB`PK 9dd:res/drawable-hdpi/notification_system_update_available.pngPNG IHDR$$hPLTEI=tRNS rq ?v| )sf]!T$^Ts IDAT8˥ S0yIP]j[z[x].p}3a#ٷ xyUo|eߨ0vn$ |CTwB2a4P\cLh@1,*eu8<w8[ NS'ys$Wa- \^ͯ)\,n-yq~'p@#=1| L z1*\NuXxG)" C(=g0֋ sE+O-&%b<MIDAT8˅_P`+QK&eYWPnpWœ)H<$n{s`bwOu@\`%;nؾ5AS9*0@:EVFCK郬yRHgAϟA} Pe% @A5*ɡn]OtЃܙٹpyp# ǎރ?S8} lP8]EP9IENDB`PK 9A܈cc(res/drawable-mdpi/ic_contact_picture.pngPNG IHDR@@PLTE꿿޾((IDATXÝyFW'X TibTQz$&i.3 ,~afvBH ~j[E1b7N"Hө)Uϼ]"D{~?{H!'U?ݗ@@A-+b=E@J~x@t&ü#AO엖^VdӲ5aeey 5(4R??tY%uY ~e҈iP;Ó~ THP,$@t>Bt_d Ci]CHsQHo6zT @×>l;?…(2n7;9-/'3i)F7G ݄@2aYAvwUΎ$0 LoCw‘/(똌ᥣ<=/֐ QXKeYhDHA%;(v:i*dzd.ދwz3!$zse_,/%A?JxM;:hIENDB`PK 9QWW-res/drawable-mdpi/ic_dialog_system_update.pngPNG IHDR DPLTE]]]DDD;;;)))YYY>>>'''CGtRNSvs!8(A/R0-gXs J4Ia,@?;+OM)IDAT8Փr@EA2D#.{Oͪ{zz kD#\E ʞ LݑLꭠ; = lإBN@1[ZDkcbX16XM6PSs) k]wð;syǐ&78;|ݫD|ik+`(=2Y%I"Y7 :(\ nB6)j.^ l;0k)T@]n0)eN;>1L+MxGB.5!nC] x**P6+H(tעbpu/9̾!tl3+_KݚeϩpD H xck[cl{_{ "z6,Gc 95 *xlud>&xE0` 5;5hپ%A[} QVP)_/W\_PãF<06hu))S*x$+E%vDjn;E9={LJ* հY0Ͼ RΧ4M~fn ki] QR\onJ9u\ۏR;tTY+VUk|.!_`bOkWJEҙ(вxlJSK׮" (#I~sn{dU#Ϭk\{t'N21MD48j^Ph/}~i) 7¬b|SKMTdgܚ{el<-FX%t?'(3JudRyQaP{G$"|Af] YOԽ}\}[\B4.Aj!bq]wYCx )@79$Un!OPV^ffr˜=O$h<TWف*bE/ĭ H2G$pbq>56uu|tQaہ /]Sr@aĩ,u_[6}6 o݇$g'&b(^zb5_L(Չo ˩($u}QD]<eFw$fq LIwc<.[73G$ͫpO᷏v@StFC F@1`P~yu^#caXLYOB%HXCFyje=("+@o zMy9*ƥu)nZ;]#_Iלj"!doyWsO}-PK}Ӛ "qŚp/_/_QNv.ulP+2l 4baj^;? WϞ< 8@z >kAu\dg>yx+07qXGק^0\+\;-v|ǾuC1@m]g>,RuVYTDPUe0I-|=3#X$@ N!iZV;^lMG5OcutLƮ_g+iɎqi$1pѱA;|ץ6mI˴Ο:GT y&Ȩއ6:'MۗTCti :E?"ڒH|fsM6r >v5,CȥԢt2hp*[Nx +\Tp6o ΋ڽokojQE71h,kB;u­{#2$) OLalw0Ͻ+j]ūT)ٔ<M$q< ҖhZQ0C*"Y\,A5H3O^PAwc? XZ)"θ^ 34EtX|Gt|bGJEiFB# ⋣Ab,Rt23XJ^u~gXYiEVmq|.,"5Ϊ X9Fʜ͌q1a1իxGڮ ͝iQg&%IWՑ\C_JYtPHNgq ]>3ݦUDdS,ڔ,0w-N/ւu5/0S0Z:`3>m jZ3qq $w07S`pgpGVKL-m8n IH?{m8zc[?ʖ0Qm'S!2ݽz_>jj}ڕG>ȗz E6,Ɨƀ d{ d]}0Zt/g}:zsmgcmc,S?kx{ގ#0?!g㇒%Ө/%IENDB`PK 9Pyy(res/drawable-mdpi/im_bubble_normal.9.pngPNG IHDR:9tnpTc )* IDATX͙;OA>$8&D.4H [$m ) &c QP a4r#ɷ1!1Hg&sB0/`1&8= *AUW{*7V Vz&S(aE\Z! &l,k4Rtvxxd#]BR4& J"8N6lU` mO r,JL}ض)}wLNLX5]M$k$WeMP4^`@i~`F}PcR)AAT$u1BvOiax W!B0M.CD_1F u]_p @uÎAsy ?7R[@N0N8Y.` mmeG%c 1poMNeI|>?VֱARa4I}{[VC2:/׿GjM0az\ ?d7-t:탘V!SOz4(X^ҧ0<<<{9.I\ u^"Ħu)]]e>AkM6t֧j R!*d9&xuugz3u?d%X,~ %g=333>2223L&ͻ+]X.ώ6ggge ^dh$J;퐑bIENDB`PK 9)res/drawable-mdpi/im_bubble_pressed.9.pngPNG IHDR:9tnpTc )* IDATXřMEgfw6&v5J0a5FB^_D%5D=  &BP1^MWFLׯޫYǨ "{5؛ƛ@Be%yu -?&s*Uy$$54,XxfHVp5޽sri,k@V;G7n8UIHDʃK{v>iomEXw֢1)ȃh }񁁨o͡z]pcVBU9zWKzo8 G&mU[uDHT*KWGܶa "a3,+00o5x2`XVi` 13Tw|qyQar;>7.TY*H^(5-S7\}p.3`A2(S: t͉m1f>}!GHiM_Ie9 Ny>H@ff"2Y`L%*''ہjVɇt"{098 ;URRXjHp % ؃QfBôjh̝TFr!|_:4REIIٗv`'uF"+&>Jlme~~ǫdaYIENDB`PK 99EV33Ares/drawable-mdpi/notification_system_update_download_failure.pngPNG IHDRשPLTEr;tRNSco)G2ȳfQLҪpq=>IDAT(m S0JY`0>W.-ڲ\w31Ӑ\eq {]MPV8hFR~ʳMuY菮x|͛[iW|wO@ANRDQ8 rDc& ՗\22!FE\B6EDTǤeDNg[Y)}D6OzⶇFO4G_W4sQf]U_JϯCuӀ8IENDB`PK 9Dxx+res/drawable-mdpi/stat_notify_talk_text.pngPNG IHDRשbPLTEvtRNS loA:CB598.y>XDrEG'e\F/H O{_4ǜNtZ͵MSLWUTVK xعOIDAT(eRR@| AD.$(Ć("vbŊ{Bsgn{j+ q*٤ $k^g U`hrLȜpSXc0\Pd^ "ʀ~MTZx{Gg Ѕ`w Ht1Majh#G<.3`ɹ0 D*Mbi+u5-UTl'HZ#W$GK3yen^ȑěCQ0@t |@Wr 0(7f )7A:IA] 4t=G|Ч*e`s 뛲z/YUO=gi|IENDB`PK 9JRR)res/drawable-xhdpi/ic_google_selected.pngPNG IHDR``w8IDATxypU}?noЂ@Bl2@XLMB<[743iL:6؎k'uʹM\CbcƎmŀl6!$?ޢ}{%3m{νBJIM\Sr@@ML( /sZ ,NdjF@(J%VzgSdQiI}dnJ0NiLr3LL0F1ܭqp OJZCq4jb,(Doa:0dkNe>Ͷj3ziG+n4GX[r6Fc}澥ȱ>{;@VHd.plΚ9/pj>J:Y<,{;Қ^3# swmw+q_iwC*륔xz)RY?<#ᦫhhǯ,ϭJiyL[oFzC h(Si9֗<'sRJ4SYhVyeUھs<\4$BCz/-M/u}͔;r1EH gMRZ+RJZ:5]MPT=ZŠ^DS;R_:"8Ե"|Ak=2[ˇM~xC5w+EMbL3F'KOʊU*K)?rmw2ow t?(h} j#O i*"ee̘WWRV??oD%yށ+ 2l#;RAn>n.flsB".2P5. ^xtL_ZVA!VYouZPܿrzɳ{ (*O{P8|_L,Ɋ[a}U[ݾ?ARTZzW,D'OԊ ԍ- "ԑ멦 ?d:YE cIeǝ)YTgoea ~d[^ ( n@z9!JIyϴES"`IN]c0M*DƬ f_ u* ,> $!֎ xz=a=,v~i ]LY/-z]m Y*)u]*-Jv5oa)0݆BǾotd8dIX㙶n;߉Lsn^-ǂb}7'?1=3()Y[6):+ Y 듶<c43U&~ U /vnb1n޳P Kq1rTUUƐ|s'ަ|cQ>"c B3xud>!po-+gcB&lO<Pg5 ѿ ްƟmU__YWcrb'0\7/h`S{ k͈#Ǎ.$'of3'6/]@Wyp7W{ӞiT6zkޯK<oIa~P-?9Ƞ0~ֽHWk~Lj3oY%WYɽKʘ7%*WGZء1Y˃|Ҟ[q@KsFoY(؛ʧ*"!}JRQA3xfU&~NWvڊU#ۑKU7Acjb#g,Ԗ'ܳ ցH>N.K%u&0d+AUP6Ozj{*wPjtk*HJv.enG9$hLuM(~O&nAi6.ps*?RҜdò6C~d= hzg6Li@s`y^JMaaB"r's3ɪ*Uoɚc}KQhزܹ{UycԏT[hôc'LSSo_ƝJ}:{Iq?ƋkG;瑚W?n*-[m')ѷ*KEvlekx N]oHZf9Vk՜"V)=8r=\HM.aFB։N4FWGU94-_X#U;7'+@w_=#-[Y\Yd:BƆESذh;ɳ{ٶ=j|Xo .~tB 8WOalвKg"5t{$#ebNz׊s+O0R#TS(fUU TTL,QOa@rzTtOpd9iwѤ!!^;ɫ'"CgM GR{B.Ąz; )xGKU%2IJ 0Bʄ#7CB^ d !b61kR(saY?>f,lp;=]7CNjߢ sl9ֻ޴1'swq6N!Vn3)n1qrwdml}B *`]'`\saI!j~?_|IHIENDB`PK 9,Bres/drawable-xhdpi/notification_system_update_download_failure.pngPNG IHDR00` PLTEKtRNSS3L'R >s]9$ǬD?qV _UFZ Q= l* IDATHŖv05 BUP\h.ԁ@@I"Kq,=>\fɊCBf9H7(t)6ؕ&H3pþJ=m4-hcCRG4 r >vpE<_RAgK^K+thtZ_bЛ:5oߩ5qK-x.U8d0#/qy~^i$oi-S-Y& 6Z+P( 4C F42QPVSRVQۤi6dӥaMJ+7} +u/鴸gX1R/cIuz]HWjkJ.zϮ]ZO7P&0zJPe(zu/m5Zn /#xrJּlځ+)dl D) 5Q4$.G7>$nIs/u &P7IENDB`PK 94!uu,res/drawable-xhdpi/stat_notify_talk_text.pngPNG IHDR00` PLTEQtRNS WYblJ[SLXܼNũA|Dw;4{0^9&VЫr i)87 щ#(n@KCÙ5Ԅfz~M.%YӉIDATHǭW@3i X'Q(^0@+(EET ODPaX? .m5TV^ C5u RI6ARu@U@E0ȀV D4RJ@XAT{3CQY27K/Okݹ xYwS }30&\= .(xwӌ+e&IENDB`PK901,Hres/drawable/bubble.xmlQ;N@1(B! %*D"@@,q[q HT܉CpdvY'M"?kPK01,HPK9<08 res/layout/location_settings.xmlVKOQ>R[@|$҅c 0۱әf:@PqG Mظsa 1qaB/pq!~\)4_s|so&q2 n2"N+ t}00s@Xր#)x|@ **px<@K媮a[fK$0%^Y7OZ[׼n.|˚c{0Cl%dRIWtĈq۴(b9G]0%J jo].xܱvrQfULrw2DkUs!)9Q6Ebulחwp&SzQ-]̨B+4,=YǺӨ{6ÄcdpEUP5+ȿI(|~_eJػT”V߂; /QN[v!k.ׁOs'Ys")&!)Yƅ%7,qI1#,+"׶%3G?@~`NK1)܋ b$qzL鈈:,ž$ؘaVχeuu(R-8'k;5,S5c7az뱀^:Ԁn%5Ik k"j;G%;`˚vќwHB\:m:z#%Asm=22ٍ``.&zwMť4A}Wvٗ<oWl\ ^6Zg."'>+UE4j@m8;n}nu=cJ=L:|QK[I&Q E3oMwƥ:}_'m??PK<08 PK9_4"res/layout/service_diagnostics.xml?o@gsrA (mQ(B"{^ű>A|$j5-6֬HYyG!=1Zhl`}DXwCv` [|A(5ײ*i8,399%}̅|kTUcjZ_[~P(-3^(SiZy!7k |RHl/'Bۍ\4\znlfIOS%-F~3P|Rpإ0~~ѳ I P*uf&[Cv*rا)9WfR<\VPGߢYUuvpE<R7ę~+|:ycQd1J}}:k1N<vKTrW=V}W툭b2l]9,hE!:z#DtxW^iF|ԃ2sqA*W|A@lv9B1q":r䔚ѻKr0o`]L|5b=]9[\Y 7U^_\C>m.Daw` mq>^px'{7Σ} ǣ੣R?7x<g(ΡV 8^)os8qlv=00ꧩ\J[ Yg^7ƐXƙz[j0jW>Z<%T~"%Mo۔iɹq%W*D擺m38*3˖5OXe]KckYMXSGn>*?UKIZYf< /SM}#9,\-錯eMU/[֔^Yi+%9}NVgz]ն2}xӶǻYqهgr od0HxZbln0U6 ofoֲw3(un˲F 9k9ϳ3k:[(g PKP6 PK9dH%res/layout/system_update_complete.xmlkAld&5i/FB"DE=xе;vݰ;5 z_wt-e`=B6 X#Ծ]fR/v{#x3c#r'Xw@Fj_Ә8G/&Qi2Z4=E{2'HM'Tc3TyiT˳g1qV=^swgFjj{yaLٻS͸ilWUq4֑7Pߍ1=6jՓ\f5Z|2Ύ7NmUC-w Tv|tMՑ|}y~==PKdHPK9H;,res/layout/system_update_download_dialog.xmlOk@I֮v+EE(ʪhxMMdZ/]Cx (xU}LL\hk~ #6t"FdhDc#P88 ΂Xk|_jV$8fmk[w– Œ#w%R>/CI}}awSp*Zm wikk5{RzM|~_b+5u[<618^|< hpPM\h[ty+6iSسa4;u˵})[,:i3jbfkVky`&)gWϳK Z4TiT;=<[1ڽ[%ƒ=;:IkVDŽaD;J/f{ww8;THay~-M\ߤ{v}죏h졏}qo_y߉~m~Gg=zPKJَtPK9M res/menu/diagnostics_menu.xmlPN0< 1*E :4;C%{H4QX<')ga(gN>$C8c\3Bfd+D)F#jt1}tZip.yOZ%>La-0hܖԳMc<~[iˋ*>„!vB ܟ{AѿS.y2.tjt;.$=iU5q۫\իq9xW^PKM PK9ires/xml/syncadapter.xml]N0MEB[Tj%XX+0;8X8l,΃6[l绳.>s$cwC:+<Aᶕu&t4 )m[Ѹ^|ԔVEuBs͹ _@!힋;|WKDܷΔZmV&d;kwC,Fw@,%c0u+sS!ɢ+^:ԋu$=;?PKiPK 9>resources.arsc g &"XLP (Km ) oEi "#$%&(*,+W,U-./0.24M5|67'9::<2=h>}?^@ABDsFaGHIKMOQ/SVTVXZ7[]\]S_j`abMd{ef|hij-l;mnoqVrst9v:wxyz{|"~~0#|ӌDےp-< -1n_"Z%^ܫ+;ӯgN5ڴO͹ ξI{Cso)gp=1&v4vdR5 |=6Zd4a}<5cc;]'O~Al.r&T,Z 8I_UkJ@$@  ]  s )  <Cj*G %>JT^eox05CQcq:EZk =Rhv6PgxFTdsM\mvRlVn,S'N @  !4!Z!!!!"T"x""###5#`#y###$-$l$$$$$$%2%F%%%%X&&& '1'N'f'x''''(-(c((((((((()+)3)D)Y))*O*d*x*******++++<+W+~++++ ,,,r--c.t......}///////0O0f000001m122~334Z444g556C666,7?7W7c7|7778;8f88 9>9m999':O:v::: ;Z;{;;;?<N<^<i<p<<<<=>==== >}>>?E???V@@@TApAB3BBBRCCCrDDDEuEEFFF&GGH|HH^IIIJJ"KKLyLLMxMMaNNJOO=PPPpQQRRRRS!S=SOSpSSSSTITTTTTTUUU/UQUUmVVVW8WbW{WWWWX"XGXcXXXX%YdYYYrZ[B\]#]3]O]]]]^^^^_!_*_P___````a=aa6cfcdPeffg^ggShhiUiij8jCjrjjktkkkEllmYmm nEnnnnooopppp q7qqq$r`rrs~ssAtztCuvuOvev5wJwx/xxyy9z{/{{||}>~R~΀΁JVUk%5CV ։ΊQ2jE7ܓ/`ݔUhҖ%q}ȗOƙ#;`՚8v&@Ɯӝa{٠3@mԢ jfJ:Ө©5iت*YѫTeϭ>+aͯAm'E_w`jS4i&ַNm@b 1޻{KɾbaFH"6xK~DFZc@6[7g+(5DOZh5^tDxT;zU3@hc*-(.*hy Z8F D /D*zzg}v{ R o = o W WPd(\r9<7Ke0:L s K!p!?"z""#o###L$$$ %%&&&,'?'W'd'q'~''' (((())4)I)e)|)))))))+*]****++,,----.7.^. //,/9/Q/p/z///0>000001w12233:4o444^555G6s6667.7b7777%888 9=999":Q:}::::P;;;;<<<<<"=H===>N>>>H?o?@(@@@mAA BBB[CC S m  a 'kl^x9|Hty?V [!!"#$%&''()*++,-.-/Y/u0v11223446 707D8C99::<G<===E>>>>9????@AAA[BfBuBBBBB'C=CaC@DDAEbEEEERFF$GGGMHHEIIJdJJ KKKLLLMeMM"N{NN.OOOQPP QqQQ.RRRPSrSSTT-UvUUUUUUV(V:VYVuVVVV9WWXohoorppiqqDrrCss,tt"u2uuIvvBwewwrxxpyytz{{{[|s|||}C}x}}}9~~~~~~$>Wc"wvǁ@tƂڂ(nɃ*E\yDŽڄ,JiÅυ{ Wz؇(RyЈeь ,Ij;M{;MuĒUvՓArS=pDi5Uzߘ]4ƚQțH:> Aʡ@% eѥHզ_c֨xaݪYͫҭ-\Qȯ*8Jg6YҲ)Kv޳'eߴ-h\9To'VfsɻY;d(X'vDs;s/bgt(V`mU8 /3Z"Ng/bIV_WW#l0QRqC.t2^"Z)2;H[wA}*@\dIr>1CTmFg0^3?M`k# D f ; ` p  * 0 M z  ) U  &Spw 2_vqb)c)Zl^J lmv " = o  !G!!! "" "("0"?"Q"m""^####$)$6$Q$p$$$$$$ %=%c%%%%&~&:''((((()))**0*I*\*}***[+{++++S,--.///0M000@1x11#2222223<3m333 4445J55696n6666 7r7777t888888 9-9o999$:::&;M;;;<<=$===&>A>>???$@@@-AAA"B7BBB`CCDDErEEEfFxFFGvGGQHgHHOImIIJJJ"K6KKKML_LLLYMnMMMxNNN$OOOaPyP"Q@QpQQQQRYRRRR(SbSSS5TATPTVTbTsTTUV*WWW XEXuXXX/YYYZZZZ[O[[\]^_aAazaaaIbbcdUdqddddeNeefffgCggbhkqkmmnoEppqirrsstt)u8uuuvw\wwdxyy5z{{P||}h}}~~z *WjVK5,3)5TYvyގ50)@0S\ݜ87-FEmihѭ(1JyVʲ</'ɶ۶ "z8O]}߸$4Pr&W:MbyGVhsٽ-G׾Usp<&\3^Mr1b<td&Gr(c;M_irA%!C@R8Ra`7'%N6hMyVuf9W8G#81UmCq'Am"bjt{X+FZg3Gv/_u)5[$6LUn;X%L5i?HzZ CZ /U)V7C] &:DSuiLf*\$?]Gj~ ^|  6 ) 9 4K0V,Fn$A-Kl%bR[flto#>Vs{"Lhp8P j p!!["x""#j###,$s$$$%%%%%&@&&&&'f'''"(((( )7)X)y))/*Y*o**+++0+^+t+++,#,c,,,-m--.p...L/c// 0q000Z1142C2233334l44-5555[667u777A8[888J99:z::?;;;<z<<$=?===V>g>>>>> ?9?P?i???@;@o@w@@@@@@@@@@AA)A:ARAAGBBBBBBBC0CHC[CeCzCCCCC)D_DDD(E FF&G5GEGUGGGGxHHHHHHHI%IyIII J.JYJJKKLMMMNNNNO+OOO>PZPtP~PPPQ\QQQQRRRRSxSSSS&TITmTTUtt]uouuuuuvvvvw(wCwPwgwwwxoxxxxRyzz.|g||D}}}k~~!O{ˀ(fu҂N"eׄ 6a…!Kc$-O/ˆ#JӉ` Cd"F؎,S+AՒb5ÔQؕa#.BԙYmڜ,Mܟh7աĢ&X٣-J%]˥Aק2eȨ4\y,?٭9fyį !TưbֱjڳJ2l߶'j;ѹ:~6iŻ!^a'gv >P".@Rdm3]5b&9Q]?c|6k'EKf*Duu|E`^s]Hl}(4G`t1>^x Gn|8^#<Ecs|7e_b6uHIawH}iy\}9Sx0CWv62MEVXo!0"!%2 N N ^ T d Y p  6FdSjK{Qm +9Zk;o92Xz(>J[px70x'ODJ o  !H!q!!!B"s"""Y####$0$N$$$0%K%%%&(&7&?&b&&&&1'''(2(((i)),*C***++.,O,, ---{./"//[0t00111{22433L44X5m5566%77+8D88T9s9 ::::h;;</<<<g==>>>O???@@PAtA1BHBvBBBB C(COCjCCCCCDlDDDDDDDDEE'FqFFFFFFGOVr1TeDT=9 :Rl7RK{M&SY =*cKzNqNqCTy|v$BXp_r}7goDT0@b]s^DV;|<S{Qk\>^z$<Me0GK@e4DXa;ShaA2yW 4[Pf' l  P      ) J  iAMg(H6SO_GgkLY=)'8 #  T!s!!""""3#X#z####$ $Z$$$$%$%3%;%C%R%h%%%c&&&&&'0'S'h'''''%(Z(())d**3+Z++$,;,S,j,,,,L-p--- // 000&1T111D2r22 33333+4e444 5g5551667;7r7777 8889999:&:l:::!;{;;<5<<<m==>{>>??1@R@@>A]AA[BBB]C}CD,DD"EEFuFF_GGAHH#III2JZJJUKKBLL)MMM#NN+OHOOOPPPP!QCQUQyQQQQR_RRRRSS3SDSZSrSSSSTT)TWTtTTTTTTTU*U0U8UKUhUUTVVVVVWW+WFWfWWWWWX%XaXXX'YZZ=[f[[[V\i\\\\]6]]]]'^`_c```:aaa6bbbcKccccc0d`dddd̀N},Fg>q׃(>ZÄԄ.<VpxΆ6GZo%>Pj݈o/Khzۊ'CVwы0bwӍ\1LseyːWuȑEҔl3ǗBZ2zΙ(SODǝbxT؟_&šJ̢BUΣ@,IȦ:L2LʨuSū֫K-&MگM:57ҳd~õ#Hj~ڶ\IR]cpE@fźغ8[{Ż 6m]8}C1Sh(Jjy.;u42D /|GDE{LnZUF:}`>j1SdbR%Aq)TraIz(i 0d8Ld1sVY qbBbuK3IVy!?g+ 6cHZny8W(P  y  b  : `  (S;}/QT<Y/zD*!Pb(.O?OQ T!![""]###$$C%%L&^&&f''m(()))O*p* +4+++,:,\,y,,,, -2-o---#.s.|......8////00,0:0R0p0000000"1B1s111226333334(4G44455!585A5V5u555'6E6h6667893999B:h::";E;;;Q<i<<<<<=W===>7>n>>/?Z????@/@@@@LA\AoAwAAAAA0BZBBBC2CCC%DKDDE/EEEFFFFG*GGGH}HHH=IUIII;J`JJKwKK#L|LLLDMMMMTNNN ODOOPtPPPEQYQQR+RRRZStSSTTTT U,UGU\U{UUUUVpVVVWWW!W7W[W&XXVYYYYYY1Z`ZZZZ[#[I[[[\c\\\]^_```aLaaabbb c3cYcjccc4dcddeWe|eeof=huhjZjkdkk8ll;mmm{nn@ojooo&p}ppqcqqrr9ss}ttuTuuu vvwwxxy+yQ\c4zv3Wkq#Ec yAmY+:6D&! !Ii0Bb&hE:S D q + s  < o  k  r ' ) g B L    ( t b  i x  + x  0 c  \ 8 ! f" " 6# # $ % r% % & P& & n' B( ( ( * (* I* d* v* * #+ Z+ + , , - - - . )/ F0 0 1 2 2 3 4 C5 e5 6 6 7 7 8 9 : 7; 2< L< C= D> E? ? @ A B C D E F G H I I J K K M UM N O O P Q R R S T U U V 9W ~X X Y Z [ [ 0\ \ \ (] ^] ] 8^ z^ ^ P_ _ a` ` Fa Ra da ma a a a a 4b b b c +c ;c hc vc c c c c c d d T w b q Ԙ ܘ ` v Ù 4 ʛ ͜ w @ # = W u & Y < u t У N z R " 0 C L W q ̦ 3  1 Ш L o v E e ݬ   1 ְ J 2  | S e ڵ E Z Ҷ   # < N u ƽ ! H ` | % b ƿ п O n 0 R k : o 5 R i 7 2 S m  : ] r ' ] j ^ x O 5 ~ / 7 1 + _ % 6 @ J I # ` - K i d p } k l y G f 0 O . b W y J } d 4 y s j [ s K c ; O #     8 ! h F u w C    #  d    - J f v   7 V  m %   . Z O o    }  @ f  e  } 5 k =  > r ! &! J! ! ! " A" u" " G# # # t$ $ /% d% % % & P& & ' 5' M' ( ( )( 8( @( \( ( ( ) 0) ) ) * H* * + + + , , C- S- - . . . l/ / #0 J0 0 n1 1 92 2 2 h3 3 "4 4 5 5 06 6 K7 7 e8 8 9 : : : ;; ; ; < < h= = > > 9? ? X@ @ ~A B BB C 3C C D D D E QE }E E E E 5F XF |F F F :G tG G G G G G G =H H H H H H I I +I FI UI dI mI I I I I I I J 8J J 5K K L "L 1L =L XL sL L %M 4M CM UM dM mM |M M M M )N ?N eN {N N N O O VP wP P #Q Q Q R dR R R ,S ZS S S S S S T 7T pT T T T u u u Zv v w 0w w w x *x ?x Lx ox x x x !y Ky y y y +z rz z z { 1{ Y{ x{ { "| =| L| | | | | | } ;} R} } } } } 4~ L~ ~ ~ ' D  v | z ͂ [ à , B S R h ̇ % x Ȉ ؈ 6 n Ɗ ֊ 4 G  t ь E [ ׍ = S Ȏ M b ڏ ̐ J ' ? W ~ H N T ] c r [ Ɣ є % F ` w 2 ^ G Θ ; [ ! ; N Z v k ʛ B : X ) O u ^ e $ ? I Y l ɢ : ^ H ߤ 6 Y y Z ; H X m z E g Ҩ 8 ک d & 9 ͫ k * l u * ð = \ > J ϳ ۳ O [ Ӵ R h  , 6 S " ; ƻ B Z e | C ' @ } 3 b } N | @@@@@@@@@ @ @ @  $ 4 D T d t $4DTdt$4DTdt$4DTdt$4DTdt$4DTdt$4DTdt$4DTdt$4DTdt$4DTdt$4DTdt$4D؀A couple of things to note: Google apps may access your location while you're not using them. This setting affects Google apps only. To turn off location access by non-Google apps, go to Settings > Location access.=FHas de tenir en compte una sèrie de coses: Les aplicacions de Google poden accedir a la teva ubicació encara que no les estiguis utilitzant. Aquesta configuració només afecta les aplicacions de Google. Per impedir que aplicacions externes puguin accedir a la teva ubicació, vés a Configuració > Accés a la ubicació.Det er værd at bemærke følgende: Google-apps kan få adgang til din placering, når du ikke bruger dem. Denne indstilling påvirker kun Google-apps. Hvis du vil slå adgangen til placering fra for apps, der ikke kommer fra Google, skal du gå til Indstillinger > Placeringsadgang.2به چند نکته توجه داشته باشید: ممکن است برنامه‌های Google هنگامی که از آنها استفاده نمی‌کنید، به موقعیت مکانی شما دسترسی داشته باشند. این تنظیم تنها بر برنامه‌های Google اثر می‌گذارد. برای غیرفعال کردن دسترسی به موقعیت مکانی توسط برنامه‌های کاربردی غیر از Google به تنظیمات > دسترسی به موقعیت مکانی بروید._注意点: Googleアプリは、アプリが使用されていないときでも位置情報にアクセスする場合があります。 この設定はGoogleアプリにのみ影響します。Googleアプリ以外のアプリによる位置情報へのアクセスをOFFにするには、[設定] > [位置情報アクセス]に移動します。Et par ting som er verdt å merke seg: Google-apper kan hente posisjonen din selv når de ikke brukes. Denne innstillingen påvirker bare Google-apper. For å slå av posisjonstilgangen for apper som ikke er fra Google, kan du gå til Innstillinger > Posisjonstilgang.Beachten Sie Folgendes: Google Apps greifen möglicherweise auch dann auf Ihren Standort zu, wenn Sie sie nicht verwenden. Diese Einstellung gilt nur für Google Apps. Den Standortzugriff von Drittanbieter-Apps können Sie unter Einstellungen > Standortzugriff deaktivieren.'n Paar dinge waarvan jy moet kennis neem: Google-programme kan by jou ligging ingaan terwyl jy hulle nie gebruik nie. Hierdie instelling beïnvloed slegs Google-programme. Om liggingstoegang deur nie-Google-programme af te skakel, gaan na Instellings > Liggingstoegang.*Няколко неща, на които да обърнете внимание: Възможно е приложенията на Google да осъществяват достъп до местоположението ви, докато не ги използвате. Настройката засяга само наши приложения. За да изключите достъпа на тези, които не са от Google, отворете Настройки > Достъп до местоположението.บางสิ่งที่ควรทราบ: แอปพลิเคชันต่างๆ ของ Google อาจเข้าถึงตำแหน่งของคุณในขณะที่คุณไม่ได้ใช้งาน การตั้งค่านี้มีผลกับแอปพลิเคชันของ Google เท่านั้น ในการปิดการเข้าถึงตำแหน่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ Google ให้ไปที่ การตั้งค่า > การเข้าถึงตำแหน่ง&Huomaa nämä seikat: Googlen sovellukset voivat käyttää sijaintiasi myös, kun et käytä niitä. Tämä asetus vaikuttaa vain Google-sovelluksiin. Jos haluat poistaa sijainnin käyttöoikeuden muilta kuin Googlen sovelluksilta, siirry kohtaan Asetukset > Sijaintitietojen käyttöoikeus.oध्यान देने योग्य कुछ बातें: Google एप्लिकेशन आपके स्थान पर तब पहुंच सकता है जब आप उसका उपयोग न कर रहे हों. यह सेटिंग केवल Google एप्लिकेशन को प्रभावित करती है. गैर-Google एप्लिकेशन द्वारा पहुंच योग्य स्थान को बंद करने के लिए, सेटिंग > स्थान पहुंच पर जाएं.6Một số điều cần lưu ý: Các ứng dụng của Google có thể truy cập vào thông tin vị trí của bạn khi bạn không sử dụng chúng. Cài đặt này chỉ ảnh hưởng tới các ứng dụng của Google. Để tắt quyền truy cập thông tin vị trí của các ứng dụng không phải của Google, hãy đi tới Cài đặt > Quyền truy cập thông tin vị trí.0Niekoľko poznámok: Aplikácie Google môžu pristupovať k vašej polohe, aj keď ich nepoužívate. Toto nastavenie ovplyvňuje iba aplikácie Google. Ak chcete zakázať prístup k polohe aplikáciám, ktoré nepochádzajú od spoločnosti Google, prejdite do ponuky Nastavenia > Prístup k polohe.1Декілька зауважень. Програми Google можуть отримувати доступ до вашого місцезнаходження, коли ви не користуєтеся ними. Це налаштування стосується лише програм Google. Щоб вимкнути доступ до місцезнаходження для програм, які не належать Google, перейдіть у меню Налаштування > Доступ до місцезнаходження.8*Έχετε υπόψη σας τα εξής: Οι εφαρμογές Google ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση στην τοποθεσία σας όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο τις εφαρμογές Google. Για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε τοποθεσία από εφαρμογές εκτός Google, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Πρόσβαση τοποθεσίας.Houd rekening met het volgende: Google-apps kunnen toegang krijgen tot uw locatie wanneer u de apps niet gebruikt. Deze instelling is alleen van invloed op Google-apps. Als u locatietoegang voor niet-Google-apps wilt uitschakelen, gaat u naar Instellingen > Locatietoegang. Pamiętaj: Aplikacje Google mogą odczytywać informacje o lokalizacji, gdy ich nie używasz. To ustawienie ma wpływ tylko na aplikacje Google. Aby wyłączyć dostęp aplikacji firm innych niż Google do informacji o lokalizacji, otwórz Ustawienia > Dostęp do lokalizacji.Opombe: Googlove aplikacije lahko dostopajo do vaše lokacije, ko jih ne uporabljate. Ta nastavitev vpliva samo na Googlove aplikacije. Če želite izklopiti dostop do lokacije za aplikacije, ki niso Googlove, odprite Nastavitve > Dostop do lokacije.$$Ilang bagay na dapat tandaan: Maaaring i-access ng Google apps ang iyong lokasyon habang hindi mo ginagamit ang mga ito. Naaapektuhan lang ng setting na ito ang Google apps. Upang i-off ang access sa lokasyon ng mga apps na hindi mula sa Google, pumunta sa Mga Setting > Access sa lokasyon.ልብ ሊባሉ የሚገባቸው አንድ ሁለት ነገሮች፦ Google Apps በማይጠቀሙበት ጊዜ አካባቢዎትን ሊደርስበት ይችላል። ይህ ቅንብር Google Apps ላይ ብቻ ነው ተፅዕኖ የሚኖረው። የGoogle ባልሆኑ መተግበሪያዎች የሚደረጉ መዳረሻዎችን ለማጥፋት ወደ ቅንብሮች > የአካባቢ መዳረሻ ይሂዱ።Beberapa hal yang harus diperhatikan: Aplikasi Google dapat mengakses lokasi Anda selagi Anda tidak menggunakannya. Setelan ini memengaruhi aplikasi Google saja. Untuk menonaktifkan akses lokasi oleh bukan aplikasi Google, buka Setelan > Akses lokasi.d다음과 같은 몇 가지 사항을 염두에 두시기 바랍니다. Google 앱은 사용하지 않는 동안에도 사용자 위치에 액세스할 수 있습니다. 이 설정은 Google 앱에만 적용됩니다. Google이 아닌 앱에 의한 위치 정보 액세스를 사용하지 않으려면 설정 > 위치 정보 액세스로 이동합니다.Câteva aspecte de reţinut: aplicaţiile Google pot accesa locaţia dvs. când nu le utilizaţi. Această setare afectează numai aplicaţiile Google. Pentru a dezactiva accesul la locaţie pentru aplicaţiile non-Google, accesaţi Setări > Acces la locaţie.شيئان يجب ملاحظتهما: قد تدخل التطبيقات التابعة لـ Google موقعك أثناء عدم استخدامها. ولا يؤثر هذا الإعداد إلا في تطبيقات Google. ولإيقاف تشغيل الدخول إلى الموقع بواسطة تطبيقات غير تابعة لـ Google، انتقل إلى الإعدادات > الدخول إلى الموقع.%/Remarque : Les applications Google peuvent accéder à votre position lorsque que vous ne les utilisez pas. Ce paramètre ne concerne que les applications Google. Pour désactiver l'accès à votre position par les applications autres que Google, sélectionnez Paramètres > Données de localisation.Nekoliko napomena: Google aplikacije mogu pristupiti vašoj lokaciji dok ih ne upotrebljavate. Ova postavka utječe samo na Google aplikacije. Da biste isključili pristup lokaciji za aplikacije koje nisu Googleove, idite na Postavke > Pristup lokaciji.Неколико ствари које треба да имате на уму: Google апликације могу да приступају вашој локацији док их не користите. Ово подешавање утиче само на Google апликације. Да бисте онемогућили да апликације које нису Google-ове приступају локацији, идите на Подешавање > Приступ локацији.Dikkat edilmesi gereken birkaç nokta: Google uygulamaları, kullanmadığınız sırada da konumunuza erişebilir. Bu ayar yalnızca Google uygulamalarını etkiler. Google dışındaki uygulamaların konum erişimini kapatmak için Ayarlar > Konum erişimi'ne gidin.&Několik poznámek: Aplikace Google mohou přistupovat k informacím o vaší poloze, i když je nepoužíváte. Toto nastavení ovlivňuje pouze aplikace Google. Chcete-li zakázat přístup k informacím o poloze ostatním aplikacím, přejděte do nabídky Nastavení > Přístup k poloze.#&Debes tener en cuenta lo siguiente: Las aplicaciones de Google pueden acceder a tu ubicación aunque no las utilices. Estas opciones solo se aplican a las aplicaciones de Google. Para impedir que aplicaciones externas puedan acceder a tu ubicación, accede a Ajustes > Acceso a la ubicación.Beberapa perkara yang perlu diberi perhatian: Apl Google mungkin mengakses lokasi anda semasa anda tidak menggunakannya. Tetapan ini melibatkan apl Google sahaja. Untuk mematikan lokasi akses oleh apl bukan Google, pergi ke Tetapan > Akses lokasi.CCAlcuni concetti da tenere presenti: Le applicazioni Google potrebbero avere accesso alla tua posizione anche quando non le utilizzi. Questa impostazione riguarda soltanto le applicazioni Google. Per disattivare l'accesso alla posizione da parte di applicazioni non Google, seleziona Impostazioni > Accesso alla posizione.Atminkite keletą dalykų: „Google“ programos gali pasiekti jūsų vietovę, kol jų nenaudojate. Šis nustatymas turi įtakos tik „Google“ programoms. Jei norite išjungti ne „Google“ programų vietovės prieigą, eikite į Nustatymai > Vietovės prieiga.Algumas observações: Os aplicativos do Google podem acessar seu local mesmo que não estejam em uso. Esta configuração afeta apenas os aplicativos do Google. Para desativar o acesso ao local para aplicativos de outros fornecedores, vá para Configurações > Acesso ao local.;[Néhány fontos dolog: A Google-alkalmazások hozzáférhetnek a tartózkodási helyéhez akkor is, amikor nem használja azokat. Ez a beállítás csak a Google-alkalmazásokra van hatással. A tartózkodási helyhez való hozzáférés kikapcsolásához a nem Google-alkalmazásoknál menjen a Beállítások > Helyhozzáférés lehetőségre.Что нужно знать Даже если приложения Google не активны, они могут использовать данные о вашем местоположении. Здесь можно задать настройки только для приложений Google. Запретить доступ к данным другим программам можно в разделе Настройки > Мое местоположение.@@Izinto ezimbalwa ongaziqaphela: Izinhlelo zokusebenza zakwa-Google zingafinyelela indawo yakho ngenkathi ungazisebenzisi. Lesi silungiselelo sithinta kuphela izinhlelo zokusebenza zakwa-Google. Cima ukufinyelela kwendawo ngezinhlelo zokusebenza okungezona ezakwa-Google, iya ezilungiselelweni > nokufinyelela kwendawo.*Ņemiet vērā: Google lietotnes var piekļūt jūsu atrašanās vietai, kad šīs lietotnes neizmantojat. Šis iestatījums ietekmē tikai Google lietotnes. Lai atrašanās vietai nevarētu piekļūt lietotnes, kas nav Google lietotnes, dodieties uz Iestatījumi > Piekļuve atrašanās vietai.1ANågra saker som kan vara bra att veta: Det kan hända att Googles appar läser din platsinformation även när du inte använder dem. Den här inställningen påverkar bara appar från Google. Om du vill inaktivera platsåtkomst för appar som inte kommer från Google gör du det under Inställningar > Platsåtkomst.ց`כמה דברים שחשוב לציין: Google Apps עשויים לגשת למיקום שלך גם כשאינך משתמש בהם. הגדרה זו משפיעה על יישומי Google Apps בלבד. כדי לכבות את הגישה למיקום על ידי יישומים שאינם Google Apps, עבור אל הגדרות > גישה למיקום.Mambo kadhaa ya kufahamu: Programu za Google zinaweza kufikia eneo lako wakati huzitumii. Mpangilio huu unaathiri tu programu za Google. Ili kuzima ufikiaji wa eneo kwa programu zisizo za Google, nenda kwenye Mipangilio > Ufikiaji wa eneo. ؀A couple of things to note: Google apps may access your location while you're not using them. This setting affects Google apps only. To turn off location access by non-Google apps, go to Settings > Location access.o几条注意事项: 即使您没有在使用 Google 应用,Google 应用也可能会访问您的位置信息。 此设置仅影响 Google 应用。要关闭非 Google 应用对位置信息的访问权限,请转至设置 > 位置信息访问权限。(-Ten en cuenta lo siguiente: Las aplicaciones de Google pueden acceder a tu ubicación aunque no las uses. Esta configuración afecta solo a las aplicaciones de Google. Para desactivar el acceso a la ubicación de aplicaciones que no pertenecen a Google, ve a Configuración > Acceso a la ubicación.1Há uns pontos a ter em conta: as aplicações Google poderão aceder à sua localização quando não as está a utilizar. Esta definição afeta apenas aplicações Google. Para desativar o acesso à localização por aplicações não Google, aceda a Definições > Acesso à Localização. s請注意以下幾點事項: Google 應用程式可能在您未使用的情況下存取您的位置資訊。 這項設定只會影響 Google 應用程式。如要防止非 Google 應用程式存取位置資訊,請前往 [設定] > [位置資訊存取] 進行設定。܀Let Google apps record and use your location history to give you more relevant information. Your location history is never visible publicly or shared with friends. To view location history, go to Maps > Location history49Permet que les aplicacions de Google enregistrin i utilitzin el teu historial d'ubicacions per oferir-te informació més rellevant. L'historial d'ubicacions mai no és visible públicament ni es comparteix amb els teus amics. Per visualitzar l'historial d'ubicacions, vés a Google Maps > Historial d'ubicacionsTillad, at Google-apps registrerer og bruger din placeringshistorik til at give dig mere relevante oplysninger. Din placeringshistorik er aldrig offentligt synlig og deles ikke med venner. Hvis du vil se din placeringshistorik, skal du gå til Maps > Placeringshistorik2.به برنامه‌های Google اجازه داده شود سابقه موقعیت مکانی شما را ضبط کرده و از آن برای ارائه اطلاعات مرتبط‌‌‌‌‌‌تر به شما استفاده کنند. سابقه موقعیت مکانی شما هرگز بصورت عمومی قابل مشاهده نبوده و یا با دوستانتان به‌اشتراک گذاشته نمی‌شود. برای مشاهده سابقه موقعیت مکانی به نقشه‌ها > سابقه موقعیت مکانی بروید.ロケーション履歴の記録や使用をGoogleアプリに許可すると、より関連性の高い情報が表示されるようになります。ロケーション履歴が一般公開されたり、友だちと共有されたりすることはありません。 ロケーション履歴を表示するには、[マップ] > [ロケーション履歴]にアクセスしてください。Tillat at Google-apper registrerer og bruker posisjonsloggen din for å gi deg mer relevant informasjon. Posisjonsloggen din blir aldri offentlig synlig eller delt med venner. Gå til Maps og Posisjonslogg for å se posisjonsloggen. "Erlauben Sie Google Apps die Aufzeichnung und Verwendung Ihres Standortverlaufs, sodass Sie relevantere Informationen erhalten. Ihr Standortverlauf ist grundsätzlich nicht öffentlich sichtbar und wird nicht mit Freunden geteilt. Rufen Sie Maps > Standortverlauf auf, um diesen anzusehen.Laat Google-programme jou ligginggeskiedenis opneem en gebruik om jou meer relevante inligting te gee. Jou liggingsgeskiedenis is nooit publiek sigbaar nie en word nie met vriende gedeel nie. Om ligginggeskiedenis te bekyk, gaan na Kaarte > LiggingsgeskiedenisДа се разреши на приложенията на Google да записват и използват историята на местоположенията ви, за да ви предоставят по-подходяща информация. Историята ви никога няма да бъде видима обществено или споделяна с приятелите ви. За да я видите, отворете Карти > История на местоположениятаӂYให้แอปพลิเคชัน Google บันทึกและใช้ประวัติตำแหน่งของคุณในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ประวัติตำแหน่งของคุณจะไม่ถูกแสดงต่อสาธารณะหรือถูกแบ่งปันกับเพื่อนๆ ในการดูประวัติตำแหน่ง ให้ไปที่ แผนที่ > ประวัติตำแหน่ง Kun annat Google-sovellusten käyttää ja tallentaa sijaintihistoriaasi, voimme tarjota sinulle hyödyllisempiä tietoja. Sijaintihistoriaasi ei koskaan näytetä julkisesti tai jaeta ystävillesi. Voit tarkastella sijaintihistoriaasi valitsemalla Kartat > Sijaintihistoria. आपको अधिक प्रासंगिक जानकारी देने के लिए Google एप्लिकेशन को आपके स्थान इतिहास को रिकॉर्ड और उपयोग करने दें. आपका स्थान इतिहास कभी भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता है या मित्रों से साझा नहीं किया जाता है. स्थान इतिहास देखने के लिए, मानचित्र > स्थान इतिहास पर जाएं kCho phép các ứng dụng của Google lưu và sử dụng lịch sử vị trí của bạn để cung cấp cho bạn các thông tin có liên quan hơn. Lịch sử vị trí của bạn sẽ không bao giờ bị hiển thị công khai hoặc bị chia sẻ với bạn bè. Để xem lịch sử vị trí, đi tới Bản đồ > Lịch sử vị trí "Umožňuje aplikáciám Google zaznamenávať históriu polohy a používať ju na poskytovanie relevantnejších informácií. História vašej polohy nie je nikdy verejne viditeľná ani sa nezdieľa s priateľmi. Ak chcete zobraziť históriu polohy, prejdite na Mapy > História polohy58Дозвольте програмам Google записувати вашу історію місцезнаходжень і використовувати її, щоб надавати вам релевантнішу інформацію. Ваша історія місцезнаходжень ніколи не буде видима для всіх або надіслана вашим друзях. Щоб переглянути історію місцезнаходжень, перейдіть у меню Карти > Історія місцезнаходженьIQΕπιτρέψτε στα Google apps να καταγράφει και να χρησιμοποιεί το ιστορικό τοποθεσίας σας για να σας προσφέρει πιο σχετικές πληροφορίες. Το ιστορικό τοποθεσίας σας δεν είναι ποτέ ορατό δημοσίως ούτε γίνεται κοινή χρήση του με τους φίλους σας. Για να δείτε το ιστορικό τοποθεσίας, μεταβείτε στην περιοχή Χάρτες > Ιστορικό τοποθεσίας$$Google-apps toestaan uw locatiegeschiedenis vast te leggen en te gebruiken om u meer relevante informatie te leveren. Uw locatiegeschiedenis is nooit openbaar zichtbaar en wordt nooit gedeeld met vrienden. Als u uw locatiegeschiedenis wilt bekijken, gaat u naar Kaarten > Locatiegeschiedenis Pozwól aplikacjom Google na zapisywanie historii lokalizacji i korzystanie z niej, by otrzymywać trafniejsze informacje. Historia lokalizacji nigdy nie jest widoczna publicznie ani udostępniana znajomym. Aby zobaczyć historię lokalizacji, wybierz kolejno Mapy > Historia lokalizacji!Dovolite, da storitev Google Apps beleži in uporablja vašo zgodovino lokacij, da bo lahko prikazovala ustreznejše podatke. Vaša zgodovina lokacij ni nikoli prikazana javno ali vidna prijateljem. Če si želite ogledati zgodovino lokacij, odprite Google Zemljevidi > Zgodovina lokacij.DDHayaan ang Google apps na itala at gamitin ang iyong kasaysayan ng lokasyon upang makapagbigay sa iyo ng mas may-katuturang impormasyon. Hindi kailanman nakikita ng publiko o ibinabahagi sa mga kaibigan ang iyong kasaysayan ng lokasyon. Upang tingnan ang kasaysayan ng lokasyon, pumunta sa Mga Mapa > Kasaysayan ng lokasyonተዛማጅነት ያለው መረጃ እንዲያገኙ የ Google መተግበሪያዎች መገኛ ሥፍራዎን ታሪክ እንዲመዘግቡ እና እንዲጠቀሙ ይፍቀዱ። የመገኛ ሥፍራዎ ታሪክ ለሕዝብ አይታይም እንዲሁም ከጓደኞች ጋር አይጋራም። የመገኛ ሥፍራን ለማየት፣ ወደ ካርታዎች > መገኛ ሥፍራ ታሪክ ይሂዱIzinkan aplikasi Google mencatat dan menggunakan riwayat lokasi Anda untuk memberikan informasi yang lebih relevan kepada Anda. Riwayat lokasi Anda tidak akan pernah terlihat untuk publik atau dibagikan dengan teman. Untuk melihat riwayat lokasi, buka Maps > Riwayat lokasiu관련성이 더 큰 정보를 제공하기 위해 Google 앱이 사용자 위치 기록을 유지하고 사용하도록 합니다. 위치 기록은 공개되거나 친구와 공유되지 않습니다. 위치 기록을 보려면 지도 > 위치 기록으로 이동합니다.:LPermiteţi ca aplicaţiile Google să înregistreze şi să utilizeze Istoricul locaţiilor dvs. pentru a vă oferi informaţii mai relevante. Istoricul locaţiilor dvs. nu este vizibil niciodată pentru public şi nu este distribuit prietenilor dvs. Pentru a afişa Istoricul locaţiilor, accesaţi Hărţi > Istoricul locaţiilorҁvدع تطبيقات Google تحتفظ بسجل لمواقعك وتستخدمه لتقدم لك معلومات وثيقة الصلة بما تريده. لن يكون سجل مواقعك أبدًا مرئيًا على نطاق عام أو مشتركًا مع الأصدقاء. للاطلاع على سجل المواقع، انتقل إلى خرائط > سجل المواقع!)Autoriser les applications Google à enregistrer et à utiliser votre historique Google Latitude pour vous proposer des informations plus pertinentes. Votre historique Google Latitude n'est jamais rendu public ni partagé avec vos amis. Pour l'afficher, accédez à Maps > Historique Latitude.$)Omogućite Googleovim aplikacijama da zabilježe i upotrebljavaju vašu povijest lokacije kako biste dobivali relevantnije informacije. Vaša povijest lokacije nikad nije javno vidljiva niti se dijeli s vašim prijateljima. Za prikaz povijesti lokacije idite na izbornik Karte > Povijest lokacijeНека Google апликације евидентирају и користе историју локација да би вам пружале релевантније информације. Историја локација никада није јавно видљива нити се дели са пријатељима. Да бисте прегледали историју локација, идите на Мапе > Историја локација :Google uygulamalarının size daha alakalı sonuçlar sunabilmek için konum geçmişinizi kaydetmelerine ve kullanmalarına izin verin. Konum geçmişiniz asla herkese açık olarak görüntülenmez ve arkadaşlarınızla paylaşılmaz. Konum geçmişini görmek için Google Haritalar > Konum geçmişi'ne gidin.Povolte aplikacím Google zaznamenávat a využívat historii vaší polohy, aby vám mohly poskytovat relevantnější údaje. Historie polohy není veřejně přístupná ani není sdílena s vašimi přáteli. Chcete-li zobrazit svou historii polohy, přejděte do nabídky Mapy > Historie polohy.5:Permite que las aplicaciones de Google registren y utilicen tu historial de ubicaciones para poder ofrecerte información más relevante. Tu historial de ubicaciones nunca será visible públicamente ni se compartirá con tus amigos. Para ver tu historial de ubicaciones, accede a Maps > Historial de ubicaciones. Biarkan apl Google merekod dan menggunakan sejarah lokasi anda untuk memberikan anda lebih banyak maklumat relevan. Sejarah lokasi anda tidak sekali-kali kelihatan kepada umum atau dikongsi dengan rakan. Untuk melihat sejarah lokasi, pergi ke Peta > Sejarah lokasiQSConsenti alle applicazioni Google di registrare e utilizzare la tua cronologia delle posizioni per fornirti informazioni più pertinenti. La tua cronologia delle posizioni non è mai visibile pubblicamente e non viene condivisa con i tuoi amici. Per visualizzare la cronologia delle posizioni, seleziona Maps > Cronologia delle posizioni..Leiskite „Google“ programoms įrašyti ir naudoti vietovių istoriją, kad gautumėte aktualesnės informacijos. Vietovių istorija niekada nėra viešai rodoma ar bendrinama su draugais. Jei norite peržiūrėti vietovių istoriją, eikite į skiltį „Žemėlapiai“ > „Vietovių istorija“9KPermita que os aplicativos do Google registrem e utilizem seu histórico de localização para fornecer a você informações mais relevantes. Seu histórico de localização jamais será visível publicamente ou compartilhado com amigos. Para visualizar o histórico de localização, vá para Mapas > Histórico de localização;Engedélyezze a Google-alkalmazások számára, hogy tárolják és felhasználják az Ön helyelőzményeit, így relevánsabb információt kaphat. A helyelőzményeit nem tesszük nyilvánossá, és nem osztjuk meg ismerőseivel. A helyelőzményei megtekintéséhez menjen a Térkép > Helyelőzmények pontra.݁Разрешить приложениям Google записывать историю местоположений и использовать ее для улучшения поиска (эти данные нигде не публикуются и никому не передаются). Посмотреть ее можно в разделе Карты > История местоположенийVumela izinhlelo zokusebenza zakwa-Google ukuqopha nokusebenzisa umlando wakho wendawo ukukunika ulwazi oluhlobene kakhulu. Umlando wendawo yakho uyabonakala emphakathini noma wabiwa nabangani. Ukuze ubuke umlando wendawo, iya ku-Umlando we-Maps > nowendawo(@Atļaujiet pakalpojumam Google Apps reģistrēt un izmantot jūsu atrašanās vietu vēsturi, lai sniegtu atbilstošāku informāciju. Jūsu atrašanās vietu vēsture nekad nav redzama publiski un netiek kopīgota ar draugiem. Lai skatītu atrašanās vietu vēsturi, pārejiet uz Kartes > Atrašanās vietu vēsture.Ge appar från Google möjlighet att spara och använda platshistoriken så att de kan ge dig mer relevant information. Platshistoriken visas aldrig offentligt och delas aldrig. Om du vill visa platshistoriken fortsätter du till Maps > Platshistorik䁕תן ליישומי Google לתעד ולהשתמש בהיסטוריית המיקומים שלך כדי לספק לך מידע רלוונטי יותר. היסטוריית המיקומים שלך לעולם אינה חשופה באופן פומבי או משותפת עם חברים. כדי להציג את היסטוריית המיקומים, עבור אל 'מפות' > 'היסטוריית מיקומים'Ruhusu programu za Google kurekodi na kutumia historia ya eneo lako ili kukupa maelezo muhimu zaidi. Historia yako ya eneo haionekani kwa umma kamwe au kushirikiwa na marafiki. Ili kuona historia ya eneo, nenda kwenye Ramani na Historia ya eneo܀Let Google apps record and use your location history to give you more relevant information. Your location history is never visible publicly or shared with friends. To view location history, go to Maps > Location history\允许 Google 应用记录您的位置并使用这一位置记录,以向您提供更为相关的信息。系统绝不会公开显示您的位置记录,也不会将其与您的朋友分享。 要查看位置记录,请转至地图 > 位置记录'*Permite que las aplicaciones de Google registren y usen tu historial de ubicaciones para ofrecerte información más relevante. Tu historial de ubicaciones no se muestra públicamente ni se comparte con tus amigos. Para ver el historial de ubicaciones, ve a Google Maps > Historial de ubicaciones..@Permitir que as aplicações do Google registem e utilizem o seu histórico de localizações para fornecerem informações mais relevantes. O seu histórico de localizações nunca é visível publicamente ou partilhado com amigos. Para ver o histórico de localizações, aceda ao Histórico de Mapas e LocalizaçõesGoogle applications are unable to access your location because location access for the phone has been turned off. To turn it back on click below to go to Settings > Location accessրLes aplicacions de Google no poden accedir a la teva ubicació perquè s'ha desactivat l'accés del telèfon a la ubicació. Per tornar-lo a activar, fes clic a continuació per anar a Configuració > Accés a la ubicació׀Google-applikationer kan ikke få adgang til din placering, fordi placeringsadgang er slået fra på telefonen. Hvis du vil slå adgangen til igen, skal du klikke nedenfor for at gå til Indstillinger > Placeringsadgangށبرنامه‌های کاربردی Google قادر به دسترسی به موقعیت مکانی شما نیستند، زیرا دسترسی به موقعیت مکانی برای این گوشی غیرفعال شده است. برای فعال کردن مجدد آن روی گزینه زیر کلیک کنید تا به تنظیمات > دسترسی به موقعیت مکانی بروید.]携帯端末の位置情報アクセスがOFFになっているため、Googleアプリは位置情報にアクセスできません。 ONにするには、以下をタップして[設定] > [位置情報アクセス]に移動します。ʀGoogle-apper kan ikke bruke posisjonen din fordi du har slått av posisjonstilgangen for telefonen din. Hvis du vil slå den på igjen, kan du klikke nedenfor for å gå til Innstillinger > PosisjonstilgangGoogle Apps können nicht auf Ihren Standort zugreifen, weil der Standortzugriff für das Telefon deaktiviert wurde. Sie können ihn unter Einstellungen > Standortzugriff wieder aktivieren.Google-rekeninge het nie toegang tot jou ligging nie, want liggingstoegang vir die foon is afgeskakel. Om dit weer aan te skakel, klik hieronder om na Instellings > Liggingstoegang te gaanҁxПриложенията на Google не могат да осъществят достъп до местоположението ви, защото той е изключен за телефона. За да го включите отново, кликнете по-долу, за да отворите Настройки > Достъп до местоположениетоแอปพลิเคชัน Google ไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งของคุณได้เนื่องจากการเข้าถึงตำแหน่งสำหรับโทรศัพท์ถูกปิดไว้ ในการเปิดใช้งาน ให้คลิกด้านล่างเพื่อไปที่ การตั้งค่า > การเข้าถึงตำแหน่งGooglen sovellukset eivät voi käyttää sijaintiasi, koska sijainnin käyttöoikeus on poistettu käytöstä puhelimesta. Ota sijainnin käyttöoikeus käyttöön klikkaamalla alta ja siirtymällä kohtaan Asetukset > Sijainnin käyttöoikeusGoogle एप्लिकेशन आपके स्थान तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि फ़ोन के लिए स्थान पहुंच को बंद कर दिया गया है. इसे वापस चालू करने के लिए, सेटिंग > स्थान पहुंच पर जाने हेतु नीचे क्लिक करेंہ&Các ứng dụng của Google không thể truy cập vào thông tin vị trí của bạn do quyền truy cập thông tin vị trí của điện thoại đã bị tắt. Để bật lại, hãy nhấp vào bên dưới để đi tới Cài đặt > Quyền truy cập thông tin vị tríAplikácie Google nemôžu pristupovať k vašej polohe, pretože prístup k polohe bol v tomto telefóne vypnutý. Ak ho chcete zapnúť, kliknite nižšie na možnosť Nastavenia > Prístup k poloheぞПрограми Google не можуть отримати доступ до вашого місцезнаходження, оскільки доступ до місцезнаходження для телефону вимкнено. Щоб увімкнути його, натисніть нижче та перейдіть у меню Налаштування > Доступ до місцезнаходженняΔεν είναι δυνατή η πρόσβαση των εφαρμογών Google στην τοποθεσία σας επειδή η πρόσβαση στην τοποθεσία από το τηλέφωνο έχει απενεργοποιηθεί. Για να την ενεργοποιήσετε ξανά, κάντε κλικ παρακάτω για να μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Πρόσβαση τοποθεσίαςԀGoogle-apps hebben geen toegang tot uw locatie omdat locatietoegang voor de telefoon is uitgeschakeld. Als u locatietoegang weer wilt inschakelen, klikt u hieronder om naar Instellingen > Locatietoegang te gaan.ڀAplikacje Google nie mogą odczytywać informacji o lokalizacji, ponieważ dostęp do nich został w tym telefonie wyłączony. Aby włączyć ponownie tę funkcję, kliknij poniżej, by otworzyć Ustawienia > Dostęp do lokalizacji€Googlove aplikacije ne morejo dostopati do vaše lokacije, ker je dostop do lokacije za telefon izklopljen. Če ga želite spet vklopiti, kliknite spodaj in odprite Nastavitve > Dostop do lokacije܀Hindi magawang i-access ng mga application ng Google ang iyong lokasyon dahil naka-off ang access sa lokasyon para sa telepono. Upang i-on itong muli, mag-click sa ibaba upang pumunta sa Mga setting > Access sa lokasyon`የስልኩ የአካባቢ መዳረሻ ስለጠፋ Google Apps አካባቢዎትን ሊደርስበት አይችልም። መልሰው ለማብራት ከታች ወደ ቅንብሮች > የአካባቢ መዳረሻ ይሂዱAplikasi Google tidak dapat mengakses lokasi Anda karena akses lokasi untuk telepon telah dinonaktifkan. Untuk mengaktifkannya lagi, klik di bawah untuk membuka Setelan > Akses lokasio 휴대전화의 위치 정보 액세스를 사용중지했기 때문에 Google 애플리케이션이 사용자 위치에 액세스할 수 없습니다. 다시 사용하도록 설정하려면 아래를 클릭하여 설정 > 위치 정보 액세스로 이동합니다.ÀAplicaţiile Google nu pot accesa locaţia dvs., deoarece accesul telefonului la locaţie a fost dezactivat. Pentru a reactiva accesul, faceţi clic mai jos pentru a accesa Setări > Acces la locaţieيتعذر على تطبيقات Google الدخول إلى موقعك نظرًا لإيقاف تشغيل الدخول إلى الموقع عبر الهاتف. لإعادة تشغيله، انقر أدناه للانتقال إلى الإعدادات > الدخول إلى الموقعLes applications Google ne peuvent pas accéder à votre position, car l'accès aux données de localisation du téléphone est désactivé. Pour l'activer de nouveau, cliquez ci-dessous pour accéder à Paramètres > Accès aux données de localisation.€Google aplikacije ne mogu pristupiti vašoj lokaciji jer je isključen pristup lokaciji za telefon. Da biste ga ponovo uključili, kliknite u nastavku da biste otvorili Postavke > Pristup lokacijínGoogle апликације не могу да приступају вашој локацији зато што је приступ локацији за телефон искључен. Да бисте га поново укључили, кликните у наставку да бисте отишли на Подешавања > Приступ локацијиiTelefonda konum erişimi kapalı olduğundan Google uygulamaları konumunuza erişemedi. Tekrar açmak için aşağıyı tıklayarak Ayarlar > Konum erişimi'ne gidin.΀Aplikace Google nemohou přistupovat k informacím o poloze, protože přístup k těmto informacím byl v telefonu zakázán. Chcete-li tuto funkci aktivovat, klikněte níže na možnost Nastavení > Přístup k poloze.؀Las aplicaciones de Google no pueden acceder a tu ubicación porque esta opción se ha desactivado en el teléfono. Si quieres volver a activarla, haz clic a continuación para acceder a Ajustes > Acceso a la ubicación.Aplikasi Google tidak dapat mengakses lokasi anda kerana akses lokasi untuk telefon telah dimatikan. Untuk menghidupkan akses lokasi semula klik di bawah untuk pergi ke Tetapan > Akses lokasiLe applicazioni Google non riescono ad accedere alla tua posizione perché l'accesso alla posizione è stato disattivato sul telefono. Per attivare di nuovo l'accesso, fai clic sotto per accedere a Impostazioni > Accesso alla posizione.„Google“ programos negali pasiekti jūsų vietovės, nes vietovės prieiga telefone išjungta. Jei norite vėl ją įjungti, spustelėkite žemiau ir eikite į Nustatymai > Vietovės prieigaOs aplicativos do Google não podem acessar seu local pois o acesso ao local foi desativado no telefone. Para ativá-lo novamente, clique abaixo e vá para Configurações > Acesso ao localӀA Google-alkalmazások nem tudnak hozzáférni a tartózkodási helyéhez, mert a helyhozzáférés a telefonon ki van kapcsolva. A bekapcsoláshoz kattintson alább, és válassza a Beállítások > Helyhozzáférés lehetőségetFПриложения не могут использовать данные о вашем местоположении, поскольку эта функция отключена на вашем устройстве. Включить ее можно в разделе Настройки > Мое местоположение.ƀIzinhlelo zokusebenza zakwa-Google azikwazi ukufinyelela ngoba ukufinyelelwa kwendawo kwefoni kucinyiwe. Ukuze ukukhanyise futhi chofoza ngezansi ukuze uye ezilungiselelweni > ukufinyelela kwendawoӀGoogle lietojumprogrammas nevar piekļūt jūsu atrašanās vietai, jo ir izslēgta piekļuve atrašanās vietai tālrunī. Lai to atkal ieslēgtu, noklikšķiniet tālāk, lai dotos uz Iestatījumi > Piekļuve atrašanās vietai.΀Googles appar har inte åtkomst till din plats eftersom platsåtkomst är inaktiverad på mobilen. Om du vill aktivera inställningen igen fortsätter du till Inställningar > Platsåtkomst genom att klicka nedan.יישומי Google אינם יכולים לגשת למיקום שלך משום שהגישה למיקום של הטלפון כובתה. כדי להפעיל אותה מחדש, לחץ למטה כדי לעבור אל הגדרות > גישה למיקוםProgramu za Google haziwezi kufikia eneo lako kwa sababu ufikiaji wa eneo kwenye simu umezimwa. Ili kuuwasha tena bofya hapo chini ili kuenda kwenye Mipangilio > ufikivu wa eneoGoogle applications are unable to access your location because location access for the phone has been turned off. To turn it back on click below to go to Settings > Location accessDGoogle 应用无法访问您的位置信息,因为访问手机位置信息的权限已被关闭。 要将其重新打开,请点击下面转至设置 > 位置信息访问权限րLas aplicaciones de Google no pueden acceder a tu ubicación porque se desactivó el acceso en tu dispositivo. Si quieres volver a activarlo, haz clic a continuación para ir a Configuración > Acceso a la ubicación.рAs aplicações Google não conseguem aceder à sua localização porque o acesso à localização para o telemóvel foi desativado. Para voltar a ativá-lo, clique abaixo para aceder a Definições> Acesso à LocalizaçãoThis account can't be used because this Android device is missing the following app: ^1. Contact the domain administrator for ^2 or sign in using another account.This account can't be used because this Android device is missing the following apps: ^1. Contact the domain administrator for ^2 or sign in using another account.Aquest compte no es pot utilitzar perquè al dispositiu Android li falta l'aplicació següent: ^1. Contacta amb l'administrador del domini ^2 o inicia la sessió amb un altre compte.Aquest compte no es pot utilitzar perquè al dispositiu Android li falta l'aplicació següent: ^1. Contacta amb l'administrador del domini ^2 o inicia la sessió amb un altre compte.Kontoen kan ikke bruges, fordi denne Android-enhed mangler disse apps: ^1. Kontakt domæneadministratoren for ^2, eller log ind med en anden konto.Kontoen kan ikke bruges, fordi denne Android-enhed mangler disse apps: ^1. Kontakt domæneadministratoren for ^2, eller log ind med en anden konto.Bاز این حساب نمی‌توانید در این دستگاه Android استفاده کنید زیرا این دستگاه فاقد برنامه‌ زیر است: ^1. لطفاً برای 2^ یا ورود به سیستم با استفاده از حساب دیگری با سرپرست دامنه تماس بگیرید.Hاز این حساب نمی‌توانید در این دستگاه Android استفاده کنید زیرا این دستگاه فاقد برنامه‌های زیر است: ^1. لطفاً برای 2^ یا ورود به سیستم با استفاده از حساب دیگری با سرپرست دامنه تماس بگیرید.SこのAndroid搭載端末でアプリ^1が見つからないため、このアカウントは使用できません。^2のドメイン管理者に問い合わせるか、別のアカウントでログインしてください。SこのAndroid搭載端末でアプリ^1が見つからないため、このアカウントは使用できません。^2のドメイン管理者に問い合わせるか、別のアカウントでログインしてください。Denne kontoen kan ikke brukes fordi denne Android-enheten mangler følgende app: ^1. Kontakt domeneadministratoren for ^, eller logg deg på med en annen konto.Denne kontoen kan ikke brukes fordi denne Android-enheten mangler følgende apper: ^1. Kontakt domeneadministratoren for ^, eller logg deg på med en annen konto.ǀDieses Konto kann nicht verwendet werden, da auf diesem Android-Gerät folgende App fehlt: ^1. Bitte wenden Sie sich an den Domain-Administrator für ^2 oder melden Sie sich mit einem anderen Konto an.ɀDieses Konto kann nicht verwendet werden, da auf diesem Android-Gerät folgende Apps fehlen: ^1. Bitte wenden Sie sich an den Domain-Administrator für ^2 oder melden Sie sich mit einem anderen Konto an.Hierdie rekening kan nie gebruik word nie omdat hierdie Android-toestel die volgende program ontbreek: ^1. Kontak die domeinadministrateur vir ^2 of meld aan om 'n ander rekening te gebruik.Hierdie rekening kan nie gebruik word nie omdat hierdie Android-toestel die volgende programme ontbreek: ^1. Kontak die domeinadministrateur vir ^2 of meld aan met 'n ander rekening.+Този профил не може да се използва, защото в устройството с Android липсва следното приложение: ^1. Свържете се с администратора на домейна за ^2 или влезте с друг профил.-Този профил не може да се използва, защото в устройството с Android липсват следните приложения: ^1. Свържете се с администратора на домейна за ^2 или влезте с друг профил.ใช้บัญชีไม่ได้เนื่องจากอุปกรณ์แอนดรอยด์นี้ไม่มีแอปพลิเคชันต่อไปนี้: ^1 โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบโดเมนของ ^2 หรือลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่นใช้บัญชีไม่ได้เนื่องจากอุปกรณ์แอนดรอยด์นี้ไม่มีแอปพลิเคชันต่อไปนี้: ^1 โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบโดเมนของ ^2 หรือลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่นAndroid-laitteessa ei voi käyttää tätä tiliä, koska laitteesta puuttuu seuraava sovellus: ^1. Ota yhteyttä verkkotunnuksen ^2 ylläpitäjään tai kirjaudu sisään toisen tilin avulla.Android-laitteessa ei voi käyttää tätä tiliä, koska laitteesta puuttuu seuraavat sovellukset: ^1. Ota yhteyttä verkkotunnuksen ^2 ylläpitäjään tai kirjaudu sisään toisen tilin avulla.इस खाते का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इस Android उपकरण में निम्न एप्लिकेशन गुम है: ^1. ^2 के डोमेन व्यवस्थापक से संपर्क करें या किसी अन्य खाते का उपयोग करके साइन इन करें.इस खाते का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इस Android उपकरण में निम्न एप्लिकेशन गुम हैं: ^1. ^2 के डोमेन व्यवस्थापक से संपर्क करें या किसी अन्य खाते का उपयोग करके साइन इन करें.Bạn không thể sử dụng tài khoản này vì thiết bị Android này thiếu ứng dụng sau: ^1. Hãy liên hệ với quản trị viên miền cho ^2 hoặc đăng nhập bằng tài khoản khác.Bạn không thể sử dụng tài khoản này vì thiết bị Android này thiếu các ứng dụng sau: ^1. Hãy liên hệ với quản trị viên miền cho ^2 hoặc đăng nhập bằng tài khoản khác.Tento účet nie je možné použiť v zariadení so systémom Android, pretože neobsahuje nasledujúcu aplikáciu: ^1. Kontaktujte správcu domény ^2 alebo sa prihláste pomocou iného účtu.Tento účet nie je možné použiť v zariadení so systémom Android, pretože neobsahuje nasledujúce aplikácie: ^1. Kontaktujte správcu domény ^2 alebo sa prihláste pomocou iného účtu.߁Цей обліковий запис неможливо використовувати, оскільки в цьому пристрої Android відсутня така програма: ^1. Зв’яжіться з адміністратором домену щодо доступу до ^2 або ввійдіть, використовуючи дані іншого облікового запису.߁Цей обліковий запис неможливо використовувати, оскільки в цьому пристрої Android відсутні такі програми: ^1. Зв’яжіться з адміністратором домену щодо доступу до ^2 або ввійдіть, використовуючи дані іншого облікового запису.ЁuΔεν είναι δυνατή η χρήση αυτού του λογαριασμού επειδή δεν υπάρχει η ακόλουθη εφαρμογή στη συσκευή Android: ^1. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του τομέα ^2 ή συνδεθείτε χρησιμοποιώντας διαφορετικό λογαριασμό.ԁ}Δεν είναι δυνατή η χρήση αυτού του λογαριασμού επειδή δεν υπάρχουν οι ακόλουθες εφαρμογές στη συσκευή Android: ^1. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του τομέα ^2 ή συνδεθείτε χρησιμοποιώντας διαφορετικό λογαριασμό.Dit account kan niet worden gebruikt op dit Android-apparaat omdat de volgende app ontbreekt: ^1. Neem contact op met de domeinbeheerder voor ^2 of meld u aan met een ander account.Dit account kan niet worden gebruikt op dit Android-apparaat omdat de volgende apps ontbreken: ^1. Neem contact op met de domeinbeheerder voor ^2 of meld u aan met een ander account.Nie można użyć tego konta, ponieważ na tym urządzeniu z Androidem brakuje aplikacji ^1. Skontaktuj się z administratorem domeny ^2 lub zaloguj się przy użyciu innego konta.Nie można użyć tego konta, ponieważ na tym urządzeniu z Androidem brakuje następujących aplikacji: ^1. Skontaktuj się z administratorem domeny ^2 lub zaloguj się przy użyciu innego konta.Tega računa ni mogoče uporabljati, ker v napravi Android ni tega programa: ^1. Obrnite se na skrbnika domene ^2 ali se prijavite z drugim računom.Tega računa ni mogoče uporabljati, ker v napravi Android ni teh programov: ^1. Obrnite se na skrbnika domene ^2 ali se prijavite z drugim računom.ЀHindi maaaring gamitin ang account na ito dahil wala sa Android device na ito ang sumusunod na app: ^1. Mangyaring makipag-ugnay sa administrator ng domain para sa ^2 o mag-sign in gamit ang isa pang account.ȀHindi magamit ang account na ito dahil wala sa Android device na ito ang sumusunod na apps: ^1. Mangyaring makipag-ugnay sa administrator ng domain para sa ^2 o mag-sign in gamit ang isa pang account.bይህ መለያ መጠቀም አይቻልም ምክንያቱም የAndroid መሣሪያው የሚከተለውንትግበራ እያጣ ነው፡^1። የጎራ አስተዳደሩን ለ^2አግኘው ወይም በሌላ መለያ ግባ።cይህ መለያ መጠቀም አይቻልም ምክንያቱም የAndroid መሣሪያው የሚከተለውንትግበራ እያጣ ነው፡^1። የጎራ አስተዳደሩን ለ^2አግኘው ወይም በሌላ መለያ ግባ።Akun ini tidak dapat digunakan pada perangkat Android ini karena apl berikut tidak ada: ^1. Hubungi administrator domain untuk ^2 atau masuk menggunakan akun lain.Akun ini tidak dapat digunakan pada perangkat Android ini karena apl berikut tidak ada: ^1. Hubungi administrator domain untuk ^2 atau masuk menggunakan akun lain.RAndroid 기기에 ^1 애플리케이션이 없어 이 계정을 사용할 수 없습니다. ^2 도메인 관리자에게 문의하거나 다른 계정을 사용하여 로그인하세요.QAndroid 기기에 다음 앱이 없어 이 계정을 사용할 수 없습니다.^1. ^2의 도메인 관리자에게 문의하거나 다른 계정을 사용하여 로그인하세요.Acest cont nu poate fi utilizat, deoarece dispozitivul Android nu conţine următoarea aplicaţie: ^1. Contactaţi administratorul de domeniu pentru ^2 sau conectaţi-vă utilizând alt cont.Acest cont nu poate fi utilizat, deoarece dispozitivul Android nu conţine următoarele aplicaţii: ^1. Contactaţi administratorul de domeniu pentru ^2 sau conectaţi-vă utilizând alt cont.لا يمكن استخدام هذا الحساب لأن جهاز Android هذا يفتقد التطبيقات التالية: 1^. اتصل بمشرف النطاق بشأن 2^ أو سجل الدخول باستخدام حساب آخر.لا يمكن استخدام هذا الحساب لأن جهاز Android هذا يفتقد التطبيقات التالية: 1^. اتصل بمشرف النطاق بشأن 2^ أو سجل الدخول باستخدام حساب آخر.ۀVous ne pouvez pas utiliser ce compte sur cet appareil Android, car les applications suivantes ne sont pas installées : ^1. Veuillez contacter l'administrateur du domaine ^2 ou vous connecter à l'aide d'un autre compte.ۀVous ne pouvez pas utiliser ce compte sur cet appareil Android, car les applications suivantes ne sont pas installées : ^1. Veuillez contacter l'administrateur du domaine ^2 ou vous connecter à l'aide d'un autre compte.Ovaj se račun ne može upotrijebiti na ovom uređaju Android jer nedostaje sljedeća aplikacija: ^1. Obratite se administratoru domene za ^2 ili se prijavite pomoću drugog računa.Ovaj se račun ne može upotrijebiti na ovom uređaju Android jer nedostaju sljedeće aplikacije: ^1. Obratite se administratoru domene za ^ ili se prijavite pomoću drugog računa.2Није могуће користити овај налог зато што на овом Android уређају недостаје апликација: ^1. Контактирајте администратора домена за ^2 или се пријавите помоћу другог налога.AНије могуће користити овај налог зато што на овом Android уређају недостају следеће апликације: ^1. Контактирајте администратора домена за ^2 или се пријавите помоћу другог налога.Bu hesap, Android cihazında şu uygulama eksik olduğundan kullanılamıyor: ^1. Lütfen ^2 alan adı yöneticisi ile irtibat kurun veya başka bir hesap kullanarak oturum açın.Bu hesap, Android cihazında şu uygulama eksik olduğundan kullanılamıyor: ^1. Lütfen ^2 alan adı yöneticisi ile irtibat kurun veya başka bir hesap kullanarak oturum açın.Tento účet nelze použít, protože toto zařízení Android neobsahuje následující aplikaci: ^1. Obraťte se prosím na správce domény ^2 nebo se přihlaste pomocí jiného účtu.Tento účet nelze použít, protože toto zařízení Android neobsahuje následující aplikace: ^1. Obraťte se prosím na správce domény ^2 nebo se přihlaste pomocí jiného účtu.ĀNo se puede utilizar esta cuenta en este dispositivo Android porque faltan las siguientes aplicaciones: ^1. Ponte en contacto con el administrador de dominio de ^2 o inicia sesión con otra cuenta.ĀNo se puede utilizar esta cuenta en este dispositivo Android porque faltan las siguientes aplicaciones: ^1. Ponte en contacto con el administrador de dominio de ^2 o inicia sesión con otra cuenta.Akaun ini tidak boleh digunakan kerana peranti Android ini tiada apl berikut: ^1. Sila hubungi pentadbir domain untuk ^2 atau log masuk menggunakan akaun lain.Akaun ini tidak boleh digunakan kerana peranti Android ini tiada apl berikut: ^1. Sila hubungi pentadbir domain untuk ^2 atau log masuk menggunakan akaun lain.Impossibile utilizzare questo account perché il dispositivo Android non ha accesso alla seguente applicazione: ^1. Contatta l'amministratore del dominio ^2 o accedi con un altro account.Impossibile utilizzare questo account perché il dispositivo Android non ha accesso alla seguente applicazione: ^1. Contatta l'amministratore del dominio ^2 o accedi con un altro account.Šios paskyros naudoti negalima, nes šiame „Android“ įrenginyje trūksta šios programos: ^1. Susisiekite su domeno administratoriumi dėl ^2 arba prisijunkite naudodami kitą paskyrą.Šios paskyros naudoti negalima, nes šiame „Android“ įrenginyje trūksta šių programų: ^1. Susisiekite su domeno administratoriumi dėl ^2 arba prisijunkite naudodami kitą paskyrą.Esta conta não pode ser usada no dispositivo Android porque o seguinte aplicativo está ausente: ^1. Entre em contato com o administrador do domínio ^1 ou faça login usando outra conta.Esta conta não pode ser usada no dispositivo Android porque o seguinte aplicativo está ausente: ^1. Entre em contato com o administrador do domínio ^2 ou faça login usando outra conta.Ezt a fiókot nem lehet használni, mert az Android-eszközről hiányzik a következő alkalmazás: ^1. Vegye fel a kapcsolatot a(z) ^2 domain rendszergazdájával, vagy jelentkezzen be másik fiókkal.Ezt a fiókot nem lehet használni, mert az Android-eszközről hiányzik a következő alkalmazás: ^1. Vegye fel a kapcsolatot a(z) ^2 domain rendszergazdájával, vagy jelentkezzen be másik fiókkal.XДанный аккаунт нельзя использовать, поскольку на устройстве отсутствует следующее приложение: ^1. Свяжитесь с администратором домена для ^2 или войдите в систему, используя другой аккаунт.XДанный аккаунт нельзя использовать, поскольку на устройстве отсутствуют следующие приложения: ^1. Свяжитесь с администратором домена для ^2 или войдите в систему, используя другой аккаунт.Le-akhawunti ayikwazi ukusebenziswa efonini ngoba ayinalo uhlelo lokusebenza olulandelayo: ^1. Sicela uxhumane nomphathi wesizinda we- ^2 noma ngena ngemvume usebenzisa enye i-akhawunti.Le-akhawunti ayikwazi ukusebenziswa efonini ngoba ayinalo uhlelo lokusebenza olulandelayo: ^1. Sicela uxhumane nomphathi wesizinda we- ^2 noma ngena ngemvume usebenzisa enye i-akhawunti.Šo kontu nevar izmantot, jo šajā Android ierīcē nav šādas lietotnes: ^1. Sazinieties ar domēna ^2 administratoru vai pierakstieties, izmantojot citu kontu.Šo kontu nevar izmantot, jo šajā Android ierīcē nav šādu lietotņu: ^1. Sazinieties ar domēna ^2 administratoru vai pierakstieties, izmantojot citu kontu.Det här kontot kan inte användas på Android-enheten eftersom följande app saknas: ^1. Kontakta domänadministratören för ^2 eller logga in med ett annat konto.Det här kontot kan inte användas på Android-enheten eftersom följande app saknas: ^1. Kontakta domänadministratören för ^2 eller logga in med ett annat konto.לא ניתן להשתמש בחשבון זה מכיוון שבמכשיר Android זה חסר היישום הבא: ^1. פנה אל מנהל המערכת של הדומיין של ^2 או היכנס באמצעות חשבון אחר.לא ניתן להשתמש בחשבון זה מכיוון שבמכשיר Android זה חסר היישום הבא: ^1. פנה אל מנהל המערכת של הדומיין של ^2 או היכנס באמצעות חשבון אחר.Akaunti hii haiwezi kutumiwa kwa sababu kifaa hiki cha Android hakina programu zifwatazo: ^1. Wasiliana na msimamizi wa kikoa kwa ^2 au ingia kwa kutumia akaunti nyingine.Akaunti hii haiwezi kutumiwa kwa sababu kifaa hiki cha Android hakina programu zifwatazo: ^1. Wasiliana na msimamizi wa kikoa kwa ^2 au ingia kwa kutumia akaunti nyingine.This account can't be used because this Android device is missing the following app: ^1. Contact the domain administrator for ^2 or sign in using another account.This account can't be used because this Android device is missing the following apps: ^1. Contact the domain administrator for ^2 or sign in using another account.8无法使用此帐户,因为此 Android 设备缺少以下应用:^1。请与 ^2 的域管理员联系,或使用其他帐户登录。8无法使用此帐户,因为此 Android 设备缺少以下应用:^1。请与 ^2 的域管理员联系,或使用其他帐户登录。No se puede utilizar esta cuenta en este dispositivo Android porque faltan las siguientes aplicaciones: ^1. Comunícate con el administrador de dominio de ^2 o accede con otra cuenta.No se puede utilizar esta cuenta en este dispositivo Android porque faltan las siguientes aplicaciones: ^1. Comunícate con el administrador de dominio de ^2 o accede con otra cuenta.Esta conta não pode ser utilizada, porque falta a seguinte aplicação neste aparelho Android: ^1. Contacte o administrador do domínio ^2 ou inicie sessão com outra conta.Esta conta não pode ser utilizada, porque falta a seguinte aplicação neste aparelho Android: ^1. Contacte o administrador do domínio ^2 ou inicie sessão com outra conta.>無法使用這個帳戶,因為這個 Android 裝置中缺少下列應用程式:^1。請與 ^2 的網域管理員聯絡,或使用其他帳戶登入。>無法使用這個帳戶,因為這個 Android 裝置中缺少下列應用程式:^1。請與 ^2 的網域管理員聯絡,或使用其他帳戶登入。res/drawable/bubble.xml res/layout/location_settings.xml""res/layout/service_diagnostics.xml%%res/layout/system_update_activity.xml%%res/layout/system_update_complete.xml,,res/layout/system_update_download_dialog.xml++res/layout/system_update_install_dialog.xmlres/xml/syncadapter.xmlres/menu/diagnostics_menu.xml((res/drawable-mdpi/ic_contact_picture.png--res/drawable-mdpi/ic_dialog_system_update.png((res/drawable-mdpi/ic_google_selected.png++res/drawable-mdpi/im_bubble_highlight.9.png((res/drawable-mdpi/im_bubble_normal.9.png))res/drawable-mdpi/im_bubble_pressed.9.png::res/drawable-mdpi/notification_system_update_available.pngAAres/drawable-mdpi/notification_system_update_download_failure.png++res/drawable-mdpi/stat_notify_talk_text.png((res/drawable-hdpi/ic_contact_picture.png--res/drawable-hdpi/ic_dialog_system_update.png((res/drawable-hdpi/ic_google_selected.png++res/drawable-hdpi/im_bubble_highlight.9.png((res/drawable-hdpi/im_bubble_normal.9.png))res/drawable-hdpi/im_bubble_pressed.9.png::res/drawable-hdpi/notification_system_update_available.pngAAres/drawable-hdpi/notification_system_update_download_failure.png++res/drawable-hdpi/stat_notify_talk_text.png))res/drawable-xhdpi/ic_google_selected.png;;res/drawable-xhdpi/notification_system_update_available.pngBBres/drawable-xhdpi/notification_system_update_download_failure.png,,res/drawable-xhdpi/stat_notify_talk_text.pngandroid-googleVerification failed]]A system update is ready to install. Your Android device will restart and install the update.Cancel installڀUsed for server cloud to device messages and for sync notifications. Google Talk uses this service to exchange messages and to synchronize presence status. Malicious apps could use this service to transmit excess data.Allows apps to accept cloud to device messages sent by the app's service. Using this service will incur data usage. Malicious apps could cause excess data usage.I'm busy right now.77You can't send messages over 2000 characters in length.You missed a video chat inviteYou missed a voice chat invite``Allows apps to see the usernames (email addresses) of the Google account(s) you have configured.aaAllows apps to sign in to ALL Google services using the account(s) stored on this Android device.iiAllows apps to sign in to unspecified Google services using the account(s) stored on this Android device.bbAllows apps to sign in to Google mail services using the account(s) stored on this Android device.]]Allows apps to sign in to Google Calendar using the account(s) stored on this Android device.^^Allows apps to sign in to Android services using the account(s) stored on this Android device.~~Allows apps to sign in to Google Checkout (and potentially make purchases) using the account(s) stored on this Android device.``Allows apps to sign in to Google Checkout QA using the account(s) stored on this Android device.eeAllows apps to sign in to Google Checkout Sandbox using the account(s) stored on this Android device.UUAllows apps to sign in to YouTube using the account(s) stored on this Android device.YYAllows apps to sign in to Google Talk using the account(s) stored on this Android device.UUAllows apps to sign in to iGoogle using the account(s) stored on this Android device.__Allows apps to sign in to Picasa Web Albums using the account(s) stored on this Android device.``Allows apps to sign in to Google mobile apps using the account(s) stored on this Android device.\\Allows apps to sign in to Google AdSense using the account(s) stored on this Android device.\\Allows apps to sign in to Google AdWords using the account(s) stored on this Android device.UUAllows apps to sign in to Blogger using the account(s) stored on this Android device.WWAllows apps to sign in to Dodgeball using the account(s) stored on this Android device.YYAllows apps to sign in to Google Base using the account(s) stored on this Android device.ZZAllows apps to sign in to Google Groups using the account(s) stored on this Android device[[Allows apps to sign in to Google Health using the account(s) stored on this Android device.UUAllows apps to sign in to JotSpot using the account(s) stored on this Android device.RRAllows apps to sign in to Knol using the account(s) stored on this Android device.YYAllows apps to sign in to Google News using the account(s) stored on this Android device.SSAllows apps to sign in to Orkut using the account(s) stored on this Android device.``Allows apps to sign in to Google Book Search using the account(s) stored on this Android device.ddAllows apps to sign in to Google Webmaster Tools using the account(s) stored on this Android device.ZZAllows apps to sign in to Google Wi-Fi using the account(s) stored on this Android device.YYAllows apps to sign in to Google Docs using the account(s) stored on this Android device.aaAllows apps to sign in to Google Spreadsheets using the account(s) stored on this Android device.\\Allows apps to sign in to Google Finance using the account(s) stored on this Android device.YYAllows apps to sign in to Google Maps using the account(s) stored on this Android device.__Allows apps to sign in to Google App Engine using the account(s) stored on this Android device.]]Allows apps to sign in to Google Notebook using the account(s) stored on this Android device.ZZAllows apps to sign in to Google Voice using the account(s) stored on this Android device.yyAllows apps to sign in to the Personalized Speech Recognition service using the account(s) stored on this Android device.aaAllows apps to sign in to Google Voice Search using the account(s) stored on this Android device.GTalk Service Monitor Not RunningSend heartbeat to serverRetrieving settings… DodgeballJotSpotAdSenseKnolYouTube%s: %s Google Voice Google Base Google TalkOrkutGoogle SpreadsheetsGoogle NotebookPicasa Web AlbumsAdWordsBloggerGoogle App EngineGoogle HealthGoogle FinanceOK Google Maps Google DocsGoogle Calendar Google NewsGoogle GroupsGoogle Voice SearchGoogle Book SearchGoogle Webmaster Tools Google Wi-FiGoogle Services Framework Google legal Google mailGoogle ServicesGoogle Messaging ServiceDownloadGoogle mobile appsSystem updatesFFBattery too low to install system update. Connect charger to continue.RRBattery too low to install system update. Wait for battery to charge sufficiently.11System updates can't be downloaded while roaming.Requires a restartWaiting to download DownloadingVia Wi-Fi only until ^1 VerifyingDownloaded and verifiedCouldn't downloadRetry downloadRestart & install Check nowYour system is up to date.Last checked for update ^1.System update availableView update details.Couldn't download system update%%Download was unsuccessful. Try again.System updateA system update is ready to install. Your Android device will restart and install the update. You won't be able to make any calls, including emergency calls, during installation.XXA system update is ready, but the battery is too low to install it. Connect the charger.ppA system update is ready, but the battery is too low to install it. Wait for the battery to charge sufficiently. Install nowInstall later More info…Downloading system updateVerifying system updateSystem update downloadA system update is available, which will enhance your Android device. If you download it over the wireless network, charges may apply. Download nowDownload laterCancelRebooting now…Push subscriptionsread instant messages??Allows apps to read data from the Google Talk content provider.write instant messages>>Allows apps to write data to the Google Talk content provider.Search chats for '%1$s'GGExchanges messages and receives sync notifications from Google servers.receive data from Internet Broadcast data messages to apps.]]Can broadcast data messages received from the Internet to apps registered to listen for them.99send and receive XMPP messages to and from Google serversPPAllows Google apps to send and receive XMPP messages to and from Google servers. Broadcast XMPP messages to apps.ccCan broadcast XMPP messages received from the Google servers to apps registered to listen for them.EECan broadcast XMPP messages received from the Google servers to apps.""Send broadcasts to Android Market.NNCan send broadcasts to Android Market requesting app installation and removal.$$Send heartbeat to Google Talk server]]Can send a heartbeat packet to the Google Talk server to ensure the health of the connection.Group chat invitation%s to %s%s wants to be able to chat00You've received a group chat invitation from %s.$$%s invites you to join a group chat.FFYou missed a video chat invite because you weren't connected to Wi-Fi.FFYou missed a voice chat invite because you weren't connected to Wi-Fi.--%1$s tried to initiate a video chat with you.--%1$s tried to initiate a voice chat with you.OO%1$s tried to start a video chat with you while you weren't connected to Wi-Fi.OO%1$s tried to start a voice chat with you while you weren't connected to Wi-Fi.%%%1$s wasn't available for video chat.%%%1$s wasn't available for voice chat.##You ended the video chat with %1$s.##You ended the voice chat with %1$s.%1$s ended the video chat.%1$s ended the voice chat.JJYou couldn't video chat with %1$s because of a network problem. Try again.JJYou couldn't voice chat with %1$s because of a network problem. Try again.!!Couldn't authenticate Google TalkAuthentication problemyyCouldn't sign in to Google Talk. If this is a Google Apps account, confirm that Chat service is enabled for this account.RetryCreateRead Google settings((Allows this app to read Google settings.Modify Google settings**Allows this app to modify Google settings.!!read Google service configuration::Allows this app to read Google service configuration data.##Modify Google service configuration<%s يدعوك للانضمام إلى دردشة جماعية.,Kلا يمكنك إرسال رسائل يزيد طولها عن 2000 حرف.2لقد فاتتك دعوة لدردشة مرئية2لقد فاتتك دعوة لدردشة صوتية>kلقد فاتتك دعوة إلى دردشة مرئية لأنك لم تكن متصلاً بشبكة Wi-Fi.>kلقد فاتتك دعوة إلى دردشة صوتية لأنك لم تكن متصلاً بشبكة Wi-Fi.2حاول %1$s بدء دردشة مرئية معك.2حاول %1$s بدء دردشة صوتية معك.Alلقد حاول %1$s بدء دردشة مرئية معك بينما كنت غير متصل بشبكة Wi-Fi.Alلقد حاول %1$s بدء دردشة صوتية معك بينما كنت غير متصل بشبكة Wi-Fi.#<لم يكن %1$s متاحًا للدردشة المرئية.#<لم يكن %1$s متاحًا للدردشة الصوتية.3أنهيت الدردشة المرئية مع %1$s.3أنهيت الدردشة الصوتية مع %1$s.3لقد أنهى %1$s الدردشة المرئية.3لقد أنهى %1$s الدردشة الصوتية.Nتعذر عليك إجراء دردشة مرئية مع %1$s نظرًا لحدوث مشكلة في الشبكة. أعد المحاولة.Nتعذر عليك إجراء دردشة صوتية مع %1$s نظرًا لحدوث مشكلة في الشبكة. أعد المحاولة.!تعذر مصادقة Google Talk)حدثت مشكلة في المصادقةqتعذر تسجيل الدخول إلى Google Talk. إذا كان هذا حساب Google Apps، فتأكد من أن خدمة "دردشة" تم تمكينها لهذا الحساب.إعادة المحاولة اسم المستخدم كلمة المرور إنشاء قراءة إعدادات Google*Hللسماح لهذا التطبيق بقراءة إعدادات Google. تعديل إعدادات Google*Hللسماح لهذا التطبيق بتعديل إعدادات Google.%قراءة خصائص خدمة Google4Zللسماح لهذا التطبيق بقراءة بيانات تهيئة خدمة Google.%تعديل خصائص خدمة Google4Zللسماح لهذا التطبيق بتعديل بيانات تهيئة خدمة Google.6عرض الحسابات التي تمت تهيئتها`للسماح للتطبيقات بمشاهدة أسماء المستخدمين (عناوين البريد الإلكتروني) لحسابات Google التي هيأتها..الدخول إلى جميع خدمات Googledللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى جميع خدمات Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.2الدخول إلى خدمات Google الأخرىkللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى خدمات Google غير المحددة باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.dللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى خدمات بريد Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا. تقويم Google_للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى تقويم Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.خدمات Android`للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى خدمات Android باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.حسابات Google Checkout|للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google Checkout (وربما إجراء عمليات شراء) باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.حسابات Google Checkout QAeللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google Checkout QA باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.$حسابات Google Checkout Sandboxjللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google Checkout Sandbox باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.Zللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى YouTube باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.#أسماء مستخدمين YouTubedللسماح للتطبيقات بمشاهدة أسماء مستخدمي YouTube المقترنة بحسابات Google المخزنة على جهاز Android هذا.^للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google Talk باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.حسابات iGoogleZللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى iGoogle باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.&ألبومات الويب بيكاساgللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى ألبومات الويب بيكاسا باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا."تطبيقات Google للجوالhللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى تطبيقات Google للجوال باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.$=بيانات جهات الاتصال في حسابات Googleiللسماح للتطبيقات بالدخول إلى جهات الاتصال ومعلومات الملف الشخصي في الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.aللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google AdSense باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.aللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google AdWords باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.Zللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Blogger باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.\للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Dodgeball باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.^للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google Base باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.مجموعات Google`للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى مجموعات Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا`للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google Health باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.Zللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى JotSpot باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.Wللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Knol باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا. أخبار Google_للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى أخبار Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.Xللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Orkut باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.بحث الكتب من Googlefللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى بحث الكتب من Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.0أدوات مشرفي المواقع من Googlepللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى أدوات مشرفي المواقع من Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.gللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى شبكة Wi-Fi من Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا. محرّر مستندات Googlegللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى محرّر مستندات Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.جداول بيانات Googlefللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى جداول بيانات Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.aللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google Finance باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا. خرائط Google_للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى خرائط Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.dللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google App Engine باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا. مفكرة Google_للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى مفكرة Google باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا._للسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى Google Voice باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.8ميزة التعرف على الكلام المخصصةrللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى خدمة التعرّف على الكلام المخصصة باستخدام الحسابات المخزنة على جهاز Android هذا.#البحث الصوتي من Googlevللسماح للتطبيقات بتسجيل الدخول إلى خدمة البحث الصوتي من Google باستخدام الحساب (الحسابات) المخزن على جهاز Android هذا.cأنت غير متصل بخدمة بيانات. لعرض هذه المعلومات الآن، انتقل إلى %s من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت.إعدادات الموقع 6إعدادات الموقع في تطبيقات Google)Gالسماح لتطبيقات Google بالدخول إلى الموقع'حفظ سجل المواقع أيضًاعرض سجل المواقع الدخول إلى الموقع"حفظ سجل المواقع لـ:'Hتم إيقاف تشغيل الدخول إلى الموقع لهاتفك-جارٍ استرداد الإعدادات...)جارٍ تحديث الإعدادات... :إعداد سجل المواقع غير متاح الآن.0Xيجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لتغيير هذا الإعداد.0Vحدثت مشكلة أثناء حفظ هذا الإعداد. حاول مرة أخرى..Sجارٍ إعادة التشغيل للتثبيت خلال ثانية واحدة...+Kجارٍ إعادة التشغيل للتثبيت خلال %d ثانية... ضعيفة معقولةجيدةقوية Google Mail!البريد الإلكترونيУслугите на Google)Системни актуализацииvБатерията е твърде изтощена, за да инсталира системната актуализация. Включете зарядното устройство, за да продължите.rБатерията е твърде изтощена, за да инсталира системната актуализация. Изчакайте батерията да се зареди достатъчно.@wСистемните актуализации не могат да бъдат изтеглени при роуминг.,Изисква се рестартиране&Изчаква се изтегляне Изтегля сеПрез Wi-Fi само до ^1Потвърждава се7Потвърждаването не бе успешно*Изтеглено и потвърдено&Не можа да се изтегли1Повторен опит за изтегляне Изтегляне2Рестартиране и инсталиранеПроверка сега,Системата ви е актуална.&DПоследна проверка за актуализация: ^1.9Налице е системна актуализация+QПреглед на подробностите по актуализацията.-TСистемната актуализация не можа да се изтегли+OИзтеглянето не бе успешно. Опитайте отново.)Системна актуализацияkСистемна актуализация е готова за инсталиране. Устройството ви с Android ще се рестартира и ще я инсталира.ƁcСистемна актуализация е готова за инсталиране. Устройството ви с Android ще се рестартира и ще я инсталира. През това време няма да можете да се обаждате, включително да провеждате спешни разговори.qСистемна актуализация е готова, но батерията е твърде изтощена за инсталирането й. Включете зарядното устройство.Системна актуализация е готова, но батерията е твърде изтощена за инсталирането й. Изчакайте батерията да се зареди достатъчно.Инсталиране сега&Инсталиране по-късноОще информация..."AСистемната актуализация се изтегля'KПотвърждение на системната актуализация"AИзтегляне на системна актуализацияНалице е системна актуализация, която ще подобри устройството ви с Android. Ако я изтеглите през безжичната мрежа, е възможно да бъдете таксувани.Изтегляне сега"Изтегляне по-късно Отказ%Рестартира се сега...*Отказ на инсталирането,Предаване на абонаменти8прочетени незабавни съобщенияTРазрешава на приложенията да четат данни от доставчика на съдържание на Google Talk.7писане на незабавни съобщенияTРазрешава на приложенията да пишат данни до доставчика на съдържание на Google Talk.,Рамка на услугите на Google#?Търсене в чат разговорите за „%1$s“Услуга Google Messaging)3Услуга „C2DM“ (Cloud to Device Messaging)NОбменя съобщения и получава известия за синхронизиране от сървърите на Google.Използва се за съобщения „облак към устройство“ до сървъра и за известия за синхронизиране. Google Talk използва тази услуга за обмен на съобщения и синхронизиране на състоянието на наличност. Злонамерените приложения могат да я използват, за да предават излишни данни.:получаване на данни от интернетРазрешава на приложенията да приемат съобщения „облак към устройство“, изпратени от услугата на приложението. Използването на тази услуга води до ползване на данни. Злонамерените приложения могат да доведат до прекомерна употреба на данни./WИзлъчване на съобщения с данни до приложенията.sМоже да излъчва съобщения с данни, получени от интернет, на приложения, които са регистрирани, за да слушат за тях.9Zизпр. и получ. на XMPP съобщ. до и от сървърите на Google`Разрешава на приложенията на Google да изпращат и получават XMPP съобщения до и от сървърите ни.,NИзлъчване на XMPP съобщения до приложенията.bМоже да излъчва получени от сървърите ни XMPP съобщ. до прилож., регистрирани, за да ги изслушват.2Sизпр. и получ. на XMPP съобщ. до и от сървърите ниOМоже да излъчва получени от сървърите на Google XMPP съобщения до приложенията.*AИзпращане на излъчвания до Android Market.bМоже да изпраща излъчвания до Android Market със заявка за инсталиране и премахване на приложения.4VИзпращане на сърдечен пулс до сървъра на Google TalktМоже да изпрати пакет за наличие на сърдечен пулс до сървъра на Google Talk, за да осигури стабилността на връзката.%В момента съм зает/а./Покана за групов разговор";%s иска да може да разговаря в чат*KПолучихте покана за групов разговор от %s.2Y%s ви кани да се присъедините към групов разговор.:dНе можете да изпращате съобщения, по-дълги от 2 000 знака.#CПропуснахте покана за видеоразговор%FПропуснахте покана за гласов разговорF|Пропуснахте покана за видеоразговор, защото не бяхте свързани с Wi-Fi.HПропуснахте покана за гласов разговор, защото не бяхте свързани с Wi-Fi.-N%1$s се опита да започне видеоразговор с вас./Q%1$s се опита да започне гласов разговор с вас.O%1$s се опита да започне видеоразговор с вас, докато не бяхте свързани с Wi-Fi.Q%1$s се опита да започне гласов разговор с вас, докато не бяхте свързани с Wi-Fi.#<%1$s не бе налице за видеоразговор.%?%1$s не бе налице за гласов разговор.%AПрекратихте видеоразговора с/ъс %1$s.(FПрекратихте гласовия разговор с/ъс %1$s.3%1$s прекрати видеоразговора. 8%1$s прекрати гласовия разговор.ZНе можахте да проведете видеоразговор с/ъс %1$s поради проблем с мрежата. Опитайте отново.\Не можахте да проведете гласов разговор с/ъс %1$s поради проблем с мрежата. Опитайте отново.$8Google Talk не можа да се удостовери6Проблем при удостоверяванетоНе можахте да влезете в Google Talk. Ако това е профил в Google Приложения, потвърдете, че услугата за чат е активирана за него.Повторен опит!Потребителско име Парола Създаване":Прочитане на настройките на Google>mРазрешава на това приложение да прочете настройките на Google. 6Промяна на настройките на Google>mРазрешава на това приложение да променя настройките на Google..Pчетене на конфигурацията на услугите на GoogleTРазрешава на това приложение да чете данните за конфигуриране на услугите на Google./RПромяна на конфигурацията на услугата на GoogleWРазрешава на това приложение да променя данните за конфигуриране на услугите на Google. =преглед на конфигурирани профилиvРазрешава на приложенията да виждат потребителските имена (имейл адресите) за конфигуриран/и от вас профил/и в Google.!7достъп до всички услуги на Google}Разрешава на приложенията да влизат във ВСИЧКИ услуги на Google посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и. 5достъп до други услуги на GoogleРазрешава на приложенията да влизат в непосочени услуги на Google посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.{Разрешава на приложенията да влизат в услугите на Google Mail посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.Google КалендарsРазрешава на приложенията да влизат в Google Календар посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.Услуги на AndroidwРазрешава на приложенията да влизат в услугите на Android посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.!Профили в Google CheckoutРазрешава на приложенията да влизат в Google Checkout (и евентуално да извършват покупки) посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.$Профили в Google Checkout QAvРазрешава на приложенията да влизат в Google Checkout QA посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.0LПрофили във виртуалната среда на Google CheckoutРазрешава на приложенията да влизат във виртуалната среда на Google Checkout посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.kРазрешава на приложенията да влизат в YouTube посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.0Потребителски имена в YouTubeРазрешава на приложенията да виждат потребителското име или съответно имена в YouTube, свързани със съхранен/и на това устройство с Android профил/и в Google.oРазрешава на приложенията да влизат в Google Talk посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.Профили в iGooglekРазрешава на приложенията да влизат в iGoogle посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.Picasa Уеб АлбумиuРазрешава на приложенията да влизат в Picasa Уеб Албуми посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и./Мобилни приложения на GoogleРазрешава на приложенията да влизат в мобилните приложения на Google посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.)Fданни за контактите в профилите на GoogleРазрешава на приложенията достъп до данните за контактите и потребителския профил за съхранен/и на това устройство с Android профил/и.rРазрешава на приложенията да влизат в Google AdSense посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.rРазрешава на приложенията да влизат в Google AdWords посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.kРазрешава на приложенията да влизат в Blogger посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.mРазрешава на приложенията да влизат в Dodgeball посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.oРазрешава на приложенията да влизат в Google Base посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и. Google ГрупиoРазрешава на приложенията да влизат в Google Групи посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/иqРазрешава на приложенията да влизат в Google Health посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.kРазрешава на приложенията да влизат в JotSpot посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.hРазрешава на приложенията да влизат в Knol посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.Google НовиниqРазрешава на приложенията да влизат в Google Новини посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.iРазрешава на приложенията да влизат в Orkut посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.%Google Търсене на книги{Разрешава на приложенията да влизат в Google Търсене на книги посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.(FGoogle Инструменти за уеб администраториРазрешава на приложенията да влизат в Google Инструменти за уеб администратори посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.pРазрешава на приложенията да влизат в Google Wi-Fi посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.Google ДокументиtРазрешава на приложенията да влизат в Google Документи посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.*Google Електронни таблици}Разрешава на приложенията да влизат в Google Електронни таблици посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.rРазрешава на приложенията да влизат в Google Finance посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и. Google КартиpРазрешава на приложенията да влизат в Google Карти посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.uРазрешава на приложенията да влизат в Google App Engine посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.Google БележникsРазрешава на приложенията да влизат в Google Бележник посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.pРазрешава на приложенията да влизат в Google Voice посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.%GПерсонализирано разпознаване на говорРазрешава на приложенията да влизат в услугата за персонализирано разпознаване на говор посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и.$Google Гласово търсенеzРазрешава на приложенията да влизат в Google Гласово търсене посредством съхранен/и на това устройство с Android профил/и."Google – правен текстrНе сте свързани с услуга за данни. За да видите тази информация сега, посетете %s от компютър, свързан с интернет.8Настройки за местоположението*GПриложения на Google: Настройки за местоп.1QРазреш. на прилож. на Google достъп до местоп. ви-TДа се запазва и историята на местоположенията(LПреглед на историята на местоположенията2Достъп до местоположението.VЗапазване на историята на местоположенията за:6eДостъпът до местоположението за телефона ви е изключен/Настройките се извличат…7Настройките се актуализират…B{В момента настройката за историята на местоположенията не е налице4_Трябва да сте онлайн, за да промените тази настройкаD~При запазването на тази настройка възникна проблем. Опитайте отново.,RРестартира се за инсталиране след 1 секунда…/SРестартира се за инсталиране след %d секунди...надеждна много добра %s до %s слаба добра Имейл адресActualitzacions del sistemagiNo queda prou bateria per instal·lar l'actualització del sistema. Connecta el carregador per continuar.tvNo queda prou bateria per instal·lar l'actualització del sistema. Espera fins que la bateria estigui prou carregada.BCNo es poden baixar les actualitzacions del sistema en itinerància.Cal reiniciarEsperant per baixarS'està baixantPer Wi-Fi només fins a ^1S'està verificantHa fallat la verificacióBaixada i verificadaNo s'ha pogut baixarTorna a provar la baixadaBaixaReinicia i instal·la Comprova araEl sistema està actualitzat.'*Última comprovació d'actualització: ^1../Hi ha una actualització del sistema disponible&'Mostra els detalls de l'actualització.01No s'ha pogut baixar l'actualització del sistema33La baixada no ha estat correcta; torna-ho a provar.Actualització del sistemaHi ha una actualització del sistema preparada per instal·lar-se. El dispositiu Android es reiniciarà i instal·larà l'actualització.ڀHi ha una actualització del sistema preparada per instal·lar-se. El dispositiu Android es reiniciarà i instal·larà l'actualització. Durant la instal·lació, no podràs fer cap trucada, incloses les trucades d'emergència.twHi ha una actualització del sistema preparada, però no queda prou bateria per instal·lar-la. Connecta el carregador.Hi ha una actualització del sistema preparada, però no queda prou bateria per instal·lar-la. Espera fins que la bateria estigui prou carregada.Instal·la araInstal·la'l més tardMés informació...*,S'està baixant l'actualització del sistema-/S'està verificant l'actualització del sistema#$Baixada d'actualització del sistemaHi ha disponible una actualització del sistema que millorarà el dispositiu Android. Si la baixes mitjançant la xarxa sense fil, és possible que s'apliquin càrrecs. Baixa araBaixa-ho més tard Cancel·laS'està reiniciant...Cancel·la la instal·lacióD'acord#$Subscripcions de tramesa automàticallegir missatges instantanisYZPermet que les aplicacions llegeixin les dades del proveïdor de contingut de Google Talk.escriure missatges instantanisTUPermet que les aplicacions escriguin dades al proveïdor de contingut de Google Talk.Marc de serveis de GoogleCerca als xats: "%1$s"Servei de missatgeria de Google-.Servei de missatgeria del núvol al dispositiuUVIntercanvia missatges i rep notificacions de sincronització dels servidors de Google.%)S'utilitza per als missatges del núvol del servidor al dispositiu i per a les notificacions de sincronització. Google Talk utilitza aquest servei per intercanviar missatges i per sincronitzar l'estat de presència. Una aplicació maliciosa podria fer servir el servei per transmetre massa dades.rep dades d'Internet݀Permet que les aplicacions acceptin que el servei d'aplicacions enviï missatges del núvol al dispositiu. Si fas servir aquest servei, es farà ús de dades. Les aplicacions malicioses poden provocar un ús excessiu de dades...Transmet missatges de dades a les aplicacions.ccPot transmetre missatges de dades rebuts d'Internet a les aplicacions registrades per escoltar-los.22rep i envia missatges XMPP als servidors de Google[\Permet que les aplicacions de Google rebin i enviïn missatges XMPP als servidors de Google.**Transmet missatges XMPP a les aplicacions.``Pot transmetre missatges XMPP de servidors de Google a aplicacions registrades per escoltar-los.TTPot transmetre missatges XMPP rebuts des dels servidors de Google a les aplicacions.!!Envia difusions a Android Market.gkPot enviar transmissions a Android Market per sol·licitar la instal·lació i l'eliminació d'aplicacions.))Envia un batec al servidor de Google TalkbcPot enviar un paquet de batec al servidor de Google Talk per garantir el bon estat de la connexió. En aquests moments estic ocupat.Invitació a xat en grup%s vol poder xatejar01Has rebut una invitació a un xat en grup de: %s.))%s et convida a unir-te a un xat en grup.35No pots enviar missatges de més de 2.000 caràcters.,.T'has perdut una invitació a un xat de vídeo*+T'has perdut una invitació a un xat de veuTWT'has perdut una invitació a un xat de vídeo perquè no estaves connectat a la Wi-Fi.RTT'has perdut una invitació a un xat de veu perquè no estaves connectat a la Wi-Fi.12%1$s ha provat d'iniciar un xat de vídeo conjunt.//%1$s ha provat d'iniciar un xat de veu conjunt.WX%1$s ha intentat iniciar un xat de vídeo amb tu mentre no estaves connectat a la Wi-Fi.UU%1$s ha intentat iniciar un xat de veu amb tu mentre no estaves connectat a la Wi-Fi../%1$s no estava disponible per al xat de vídeo.,,%1$s no estava disponible per al xat de veu.()Has finalitzat el xat de vídeo amb %1$s.&&Has finalitzat el xat de veu amb %1$s.#$%1$s ha finalitzat el xat de vídeo.!!%1$s ha finalitzat el xat de veu.[\No pots fer un xat de vídeo amb %1$s a causa d'un problema amb la xarxa. Torna-ho a provar.YYNo pots fer un xat de veu amb %1$s a causa d'un problema amb la xarxa. Torna-ho a provar.$$No s'ha pogut autenticar Google TalkProblema d'autenticacióNo s'ha pogut iniciar la sessió a Google Talk. Si és un compte de Google Apps, confirma que el servei del Xat estigui activat per a aquest compte.Torna-ho a provar Nom d'usuari Contrasenya!"Llegeix la configuració de Google@BPermet que aquesta aplicació llegeixi la configuració de Google."#Modifica la configuració de GoogleACPermet que aquesta aplicació modifiqui la configuració de Google../llegeix la configuració dels serveis de GoogleUWPermet que aquesta aplicació llegeixi les dades de configuració del servei de Google.01Modificar la configuració dels serveis de GoogleVXPermet que aquesta aplicació modifiqui les dades de configuració del servei de Google.##visualitzar els comptes configuratsuvPermet que les aplicacions vegin els noms d'usuari (adreces electròniques) dels comptes de Google que has configurat.$$accedir a tots els serveis de GooglePermet que les aplicacions iniciïn la sessió a TOTS els serveis de Google mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.""accedir a altres serveis de GooglePermet que les aplicacions iniciïn la sessió a serveis de Google no especificats mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Correu de GooglePermet que les aplicacions iniciïn la sessió als serveis de correu de Google mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Calendar mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Serveis d'AndroidPermet que les aplicacions iniciïn la sessió als serveis d'Android mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Comptes de Google CheckoutPermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Checkout (i que hi puguin fer compres) mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.11Comptes de control de qualitat de Google CheckoutPermet que les aplicacions iniciïn la sessió als comptes de control de qualitat de Google Checkout mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.""Comptes de Google Checkout SandboxPermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Checkout Sandbox mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.y|Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a YouTube mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Noms d'usuari de YouTubePermet que les aplicacions vegin els noms d'usuari de YouTube associats als comptes de Google emmagatzemats en aquest dispositiu Android.}Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Talk mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Comptes d'iGoogley|Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a iGoogle mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Àlbums web de PicasaPermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Àlbums web de Picasa mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android."#Aplicacions de Google per a mòbilsPermet que les aplicacions iniciïn la sessió a les aplicacions de Google per a mòbils mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.((dades de contacte dels comptes de GooglePermet que les aplicacions accedeixin a la informació de contactes i del perfil dels comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google AdSense mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google AdWords mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositius Android.y|Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Blogger mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.{~Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Dodgeball mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.}Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Base mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android. Google Grups}Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Grups mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu AndroidPermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Health mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.y|Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a JotSpot mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.vyPermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Knol mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Google NotíciesPermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Notícies mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.wzPermet que les aplicacions iniciïn la sessió a orkut mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Cerca de Google BookPermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Llibres mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.((Eines per a administradors web de GooglePermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Eines per a administradors web de Google mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.~Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Wi-Fi mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.}Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Docs mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Fulls de càlcul de GooglePermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Fulls de càlcul de Google mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Finance mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.}Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Maps mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google App Engine mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Bloc de notes de GooglePermet que les aplicacions iniciïn la sessió a Bloc de notes de Google mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.~Permet que les aplicacions iniciïn la sessió a Google Voice mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.""Reconeixement de veu personalitzatPermet que les aplicacions iniciïn la sessió al Servei de reconeixement de veu personalitzat mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Cerca per veu de GooglePermet que les aplicacions iniciïn la sessió a la Cerca per veu de Google mitjançant els comptes emmagatzemats en aquest dispositiu Android.Informació legal de GoogleNo estàs connectat a cap servei de dades. Per visualitzar aquesta informació ara, vés a %s des de qualsevol equip connectat a Internet.Configuració de la ubicació-.Config. ubicació en les aplicacions de GoogleBCPermet que les aplicacions de Google accedeixin a la teva ubicació#$Desa també l'historial d'ubicacionsMostra l'historial d'ubicacionsAccés a la ubicació&&Com desar l'historial d'ubicacions de:15L'accés del telèfon a la ubicació està desactivat$&S'està recuperant la configuració...&(S'està actualitzant la configuració...OQLa configuració de l'historial d'ubicacions no està disponible en aquest moment57Has d'estar en línia per canviar aquesta configuracióJLS'ha produït un problema en desar aquesta configuració. Torna-ho a provar.9=Es reiniciarà per fer la instal·lació d'aquí a 1 segon...;?Es reiniciarà per fer la instal·lació d'aquí a %d segons...dolentanormalbonasegura De %s a %sCreaCorreu electrònicSlužby GoogleAktualizace systémuhoAktualizaci systému nelze nainstalovat z důvodu slabé baterie. Chcete-li pokračovat, připojte nabíječku.t~Aktualizaci systému nelze nainstalovat, protože baterie je příliš slabá. Počkejte, než se baterie dostatečně dobije.02Při roamingu nelze stahovat aktualizace systému.Vyžaduje restartováníČekání na stažení StahováníPřes Wi-Fi pouze do ^ 1 OvěřováníOvěření se nezdařilo.Staženo a ověřenoStažení se nezdařilo.Opakovat stažení StáhnoutRestartovat a nainstalovatZkontrolovat ihnedSystém je aktuální.!#Poslední kontrola aktualizací ^1."#K dispozici je aktualizace systému##Zobrazit podrobnosti o aktualizaci.#%Aktualizaci systému nelze stáhnout.&)Stažení se nezdařilo. Zkuste to znovu._dAktualizace systému je připravena k instalaci. Zařízení Android se restartuje a nainstaluje ji.Aktualizace systému je připravena k instalaci. Zařízení Android se restartuje a nainstaluje aktualizaci. Během instalace není možné uskutečnit žádný hovor, dokonce ani tísňové volání.{K dispozici je aktualizace systému, baterie je však příliš slabá, takže aktualizaci nelze nainstalovat. Připojte nabíječku.K dispozici je aktualizace systému, baterie je však příliš slabá. Chcete-li aktualizaci nainstalovat, počkejte, až se baterie dostatečně dobije. NainstalovatNainstalovat pozdějiDalší informace… Stahování aktualizace systému"Ověřování aktualizace systémuStažení aktualizace systémuK dispozici je aktualizace systému, která zlepší funkce zařízení Android. Stažení této aktualizace prostřednictvím bezdrátové sítě může být zpoplatněno.Stáhnout nyníStáhnout pozdějiZrušitRestartování...Zrušit instalaciZobrazit odběryčtení chatových zprávGMUmožňuje aplikacím číst data z poskytovatele obsahu služby Google Talk.psaní chatových zprávMQUmožňuje aplikacím zapisovat data do poskytovatele obsahu služby Google Talk.!'Vyhledávat v chatech výraz „%1$s“ !služba Cloud to Device MessagingNZOdesílá a přijímá zprávy a přijímá oznámení o synchronizaci ze serverů Google.8Používá se k zasílání zpráv serverů pomocí technologie Cloud to Device a k oznámení o synchronizaci. Služba Google Talk tuto službu využívá k výměně zpráv a k synchronizaci informací o stavu. Škodlivé aplikace by toto oprávnění mohly využít k odesílání nadměrného množství dat.přijímání dat z internetu߀Povoluje aplikacím přijímat zprávy odeslané službou dané aplikace pomocí technologie Cloud to Device. Použití této služby zvýší objem přenesených dat. Škodlivé aplikace mohou způsobit nadměrný nárůst přeneseného objemu dat."&Vysílat datové zprávy do aplikací.YgMůže odesílat datové zprávy přijaté z internetu do aplikací přihlášených k jejich příjmu.48Odesílat zprávy XMPP na servery Google a přijímat jeV]Umožňuje aplikacím Google odesílat zprávy XMPP na servery Google a přijímat je z nich. #Vysílat zprávy XMPP do aplikací.`nUmožňuje vysílat zprávy XMPP přijaté ze serverů Google do aplikací přihlášených k jejich příjmu.16odesílat a přijímat zprávy XMPP ze serverů GoogleCKUmožňuje vysílat zprávy XMPP přijaté ze serverů Google do aplikací.+0Odesílat vysílání do služby Android Market.bmUmožňuje odesílat do služby Android Market vysílání s požadavkem na instalaci a odebrání aplikací.-.Odesílat pakety heartbeat serveru Google Talk_jMůže odesílat pakety heartbeat serveru Google Talk za účelem zajištění dobrého stavu připojení.Momentálně nemám čas.Pozvánka ke skupinovému chatu%s uživateli %sUživatel %s chce chatovat<@Obdrželi jste pozvánku ke skupinovému chatu od uživatele %s. %s vás zve k hromadnému chatu.+1Nelze odesílat zprávy delší než 2000 znaků.#%Zmeškali jste pozvánku k videochatu(+Zmeškali jste pozvánku k hlasovému chatuPUProtože jste nebyli připojeni k síti Wi-Fi, zmeškali jste pozvánku k videochatu.U[Protože jste nebyli připojeni k síti Wi-Fi, zmeškali jste pozvánku k hlasovému chatu.25Uživatel %1$s se pokusil zahájit s vámi videochat.59Uživatel %1$s se pokusil zahájit s vámi hlasový chat._fZatímco jste nebyli připojeni k síti Wi-Fi, uživatel %1$s se s vámi pokoušel zahájit videochat.bjZatímco jste nebyli připojeni k síti Wi-Fi, uživatel %1$s se s vámi pokoušel zahájit hlasový chat../Uživatel %1$s nebyl k dispozici pro videochat.13Uživatel %1$s nebyl k dispozici pro hlasový chat.*,Ukončili jste videochat s uživatelem %1$s.-0Ukončili jste hlasový chat s uživatelem %1$s. "Uživatel %1$s videochat ukončil.#&Uživatel %1$s hlasový chat ukončil.ZcVideochat s uživatelem %1$s se nezdařil, protože došlo k potížím se sítí. Zkuste to znovu.doHlasový chat s uživatelem %1$s se nezdařil, protože došlo k potížím se sítí. Zkuste to prosím znovu.'+Službu Google Talk se nepodařilo ověřitProblém s ověřenímPřihlášení do služby Google Talk se nezdařilo. Pokud je toto účet služby Google Apps, ověřte, zda byla pro tento účet aktivována služba Chat. Zkusit znovuUživatelské jméno VytvořitČíst nastavení Google-3Umožňuje této aplikaci číst nastavení Google.Měnit nastavení Google.3Umožňuje této aplikaci měnit nastavení Google."čtení konfigurace služeb Google;AUmožňuje této aplikaci číst data konfigurace služeb Google.!"Upravit konfiguraci služeb Google>BUmožňuje této aplikaci upravit data konfigurace služeb Google.#zobrazení konfigurovaných účtůdsUmožňuje aplikacím přístup k uživatelským jménům (e-mailovým adresám) nakonfigurovaných účtů Google."přístup do všech služeb Google`pUmožňuje aplikacím přihlásit se do VŠECH služeb Google pomocí účtů uložených v zařízení Android. %přístup do dalších služeb GooglefvUmožňuje aplikacím přihlásit se do libovolných služeb Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.evUmožňuje aplikacím přihlásit se do poštovních služeb Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.Kalendář Google]mUmožňuje aplikacím přihlásit se do Kalendáře Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.k{Umožňuje aplikacím přihlásit se do všech služeb platformy Android pomocí účtů uložených v zařízení Android.zUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google Checkout (a případně nakupovat) pomocí účtů uložených v zařízení Android.fuUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google Checkout QA pomocí účtů uložených v zařízení Android.kzUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google Checkout Sandbox pomocí účtů uložených v zařízení Android.[jUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby YouTube pomocí účtů uložených v zařízení Android.Uživatelská jména YouTube{Umožňuje aplikacím přístup k uživatelským jménům YouTube přidruženým k účtům Google, které jsou uloženy v zařízení Android._nUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google Talk pomocí účtů uložených v zařízení Android.[jUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby iGoogle pomocí účtů uložených v zařízení Android.Webová alba Picasa`oUmožňuje aplikacím přihlásit se do Webových alb Picasa pomocí účtů uložených v zařízení Android.Mobilní aplikace GooglefvUmožňuje aplikacím přihlásit se do mobilních aplikací Google pomocí účtů uložených v zařízení Android."údaje o kontaktech účtů GooglecrUmožňuje aplikacím přístup ke kontaktům a informacím o profilech účtů uložených v zařízení Android.bqUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google AdSense pomocí účtů uložených v zařízení Android.bqUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google AdWords pomocí účtů uložených v zařízení Android.[jUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Blogger pomocí účtů uložených v zařízení Android._mUmožňuje aplikacím přihlásit se do aplikace Dodgeball pomocí účtů uložených v zařízení Android._nUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google Base pomocí účtů uložených v zařízení Android.ZhUmožňuje aplikacím přihlásit se do Skupin Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.apUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google Health pomocí účtů uložených v zařízení Android.[jUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby JotSpot pomocí účtů uložených v zařízení Android.XgUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Knol pomocí účtů uložených v zařízení Android.Zprávy GoogleYhUmožňuje aplikacím přihlásit se do Zpráv Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.YhUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby orkut pomocí účtů uložených v zařízení Android.Vyhledávání knih GoogleduUmožňuje aplikacím přihlásit se do Vyhledávání knih Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.Nástroje pro webmastery Googlek{Umožňuje aplikacím přihlásit se do Nástrojů pro webmastery Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.`oUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google Wi-Fi pomocí účtů uložených v zařízení Android.]lUmožňuje aplikacím přihlásit se do Dokumentů Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.Tabulky GooglejyUmožňuje aplikacím přihlašovat se do služby Tabulky Google pomocí účtů uložených v tomto zařízení Android.bqUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google Finance pomocí účtů uložených v zařízení Android.WeUmožňuje aplikacím přihlásit se do Map Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.etUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google App Engine pomocí účtů uložených v zařízení Android.Poznámkový blok GooglefvUmožňuje aplikacím přihlásit se do Poznámkového bloku Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.`oUmožňuje aplikacím přihlásit se do služby Google Voice pomocí účtů uložených v zařízení Android.!'Personalizované rozpoznávání řeči}Umožňuje aplikacím přihlašovat se do služby Personalizované rozpoznávání řeči pomocí účtů uložených v tomto zařízení Android.Hlasové vyhledávání Googlei{Umožňuje aplikacím přihlásit se do Hlasového vyhledávání Google pomocí účtů uložených v zařízení Android.Právní informace spol. GoogleNejste připojeni k datové službě. Chcete-li tyto informace zobrazit nyní, přejděte v libovolném počítači připojeném k internetu na adresu %s.Nastavení polohy "Nastavení polohy aplikací Google,0Povolte aplik. Google přístup k vaší poloze.Ukládat také historii polohyZobrazit historii polohyPřístup k poloze Ukládat historii polohy účtu:,.Přístup k poloze je v tomto telefonu vypnut.Načítání nastavení…Aktualizace nastavení…16Nastavení historie polohy aktuálně není dostupné.*.Toto nastavení můžete změnit pouze online.BHPři ukládání tohoto nastavení se vyskytl problém. Zkuste to znovu.46Za 1 sekundu se systém kvůli instalaci restartuje...>DSystém se kvůli instalaci brzy restartuje. Zbývající čas: %d sNízká UspokojiváDobráSilnéDokumenty Google Mapy GoogleHesloSlužby systému AndroidÚčty služby Google Checkout!Účty služby Google Checkout QA#&Účty služby Google Checkout SandboxÚčty služby iGoogleSkupiny GoogleE-mailSystemopdateringerijBatteriniveauet er for lavt til, at systemopdateringen kan installeres. Tilslut oplader for at fortsætte.stBatteriniveauet er for lavt til at installere systemopdateringen. Vent, indtil batteriet er tilstrækkeligt opladet.55Der kan ikke hentes systemopdateringer under roaming.Kræver genstartVenter på at downloade DownloaderVia Wi-Fi kun indtil ^1 BekræfterBekræftelsen mislykkedesDownloadet og bekræftetDownload mislykkedesPrøv at downloade igenGenstart og installerTjek nuDit system er opdateret.$%Seneste søgning efter opdatering ^1.Systemopdatering tilgængeligVis opdateringsdetaljer((Systemopdateringen kunne ikke downloades !Download mislykkedes. Prøv igen.SystemopdateringxxDer findes en systemopdatering, der er klar til installation. Din Android-enhed genstartes, og opdateringen installeres.En systemopdatering er klar til at blive installeret. Din Android-enhed genstartes, og opdateringen installeres. Du vil ikke kunne foretage opkald, herunder nødopkald, under installationen.hhDer er en systemopdatering klar, men batteriniveauet er for lavt til at installere den. Tilslut oplader.Der er en systemopdatering klar, men batteriniveauet er for lavt til at kunne installere den. Vent, indtil batteriet er tilstrækkeligt opladet. Installer nuFå flere oplysninger...Downloader systemopdateringBekræfter systemopdateringDownload af systemopdateringDer er en ny systemopdatering, der kan forbedre din Android-enhed. Hvis du downloader den via mobilnetværket, kan det koste ekstra. Download nuDownload senereAnnullerGenstarter nu...Annuller installationenPushabonnementerlæs chatbeskederABTillader, at apps kan læse data fra Google Talks indholdsudbyder.skriv chatbeskederCCTillader, at apps kan skrive data til Google Talks indholdsudbyder.Søg efter '%1$s' i chats""Cloud til Device Messaging ServiceNNUdveksler beskeder og modtager synkroniseringsmeddelelser fra Googles servere.Bruges som servercloud til enhedsbeskeder og meddelelser om synkronisering. Google Talk anvender denne tjeneste til at udveksle beskeder og synkronisere tilstedeværelsesstatus. En ondsindet app kan anvende denne tjeneste til at sende store datamængder.modtage data fra internettetTillader, at apps kan acceptere "cloud til enhed"-beskeder, som er sendt af appens tjeneste. Brug af denne tjeneste bruger data. Ondsindede programmer kan forårsage overdreven databrug.Udsend databeskeder til apps.GGKan udsende databeskeder fra internettet til apps, der er tilmeldt dem.22sende og modtage XMPP-beskeder fra Googles servereWWTillader, at Google-apps kan sende og modtage XMPP-beskeder til og fra Googles servere.Udsend XMPP-beskeder til apps.LLKan udsende XMPP-beskeder fra Googles servere til apps, der er tilmeldt dem.77Kan udsende XMPP-beskeder fra Googles servere til apps.$$Send udsendelser til Android Marked.``Kan udsende udsendelser til Android Marked med anmodninger om installation og fjernelse af apps.&&Send impulser til Google Talk-serverenUUKan udsende en impulspakke til Google Talk-serveren for at sikre, at linjen fungerer.Jeg er optaget lige nu.Invitation til gruppechat%s vil gerne chatte44Du har modtaget en invitation til gruppechat fra %s.00%s inviterer dig til at deltage i en gruppechat.12Du kan ikke sende beskeder på mere end 2000 tegn. Du er gået glip af en videochat Du er gået glip af en talechat.abDu gik glip af en invitation til videochat, fordi du ikke havde forbindelse til et Wi-Fi-netværk.`aDu gik glip af en invitation til talechat, fordi du ikke havde forbindelse til et Wi-Fi-netværk.01%1$s har forsøgt at starte en videochat med dig./0%1$s har forsøgt at starte en talechat med dig.ce%1$s forsøgte at invitere dig til en talechat, mens du ikke havde forbindelse til et Wi-Fi-netværk.()%1$s var ikke tilgængelig til videochat.'(%1$s var ikke tilgængelig til talechat.''Du har afsluttet videochatten med %1$s.&&Du har afsluttet talechatten med %1$s. %1$s har afsluttet videochatten.%1$s har afsluttet talechatten.LODu kunne ikke videochatte med %1$s på grund af et netværksproblem.Prøv igen.KNDu kunne ikke talechatte med %1$s på grund af et netværksproblem.Prøv igen. Google Talk kunne ikke godkendesProblem med godkendelseKunne ikke logge ind på Google Talk. Hvis dette er en Google Apps-konto, skal du bekræfte, at tjenesten Chat er aktiveret på denne konto. Prøv igen Brugernavn AdgangskodeOpretVis indstillingerne for Google>?Tillader, at denne app kan læse dine indstillinger for Google.Skift indstillinger for Google<=Tillader, at denne app kan ændre indstillingerne for Google.!"læs Googles tjenestekonfigurationKLTillader, at denne app kan læse konfigurationsdataene for Google-tjenester.%%Rediger Googles tjenestekonfigurationLMTillader, at denne app kan ændre konfigurationsdataene for Google-tjenester.vis konfigurerede kontilmTillader, at apps kan se brugernavne (e-mailadresser) på den eller de Google-konti, som du har konfigureret. adgang til alle Google-tjenestertvTillader, at apps kan logge ind på ALLE Google-tjenester med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.!!adgang til andre Google-tjenester~Tillader, at apps kan logge ind på uspecificerede Google-tjenester med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.tvTillader, at apps kan logge ind på Googles mailtjenester med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.npTillader, at apps kan logge ind på Google Kalender med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.prTillader, at apps kan logge ind på Android-tjenester med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Google Checkout-kontiTillader, at apps kan logge ind på Google Checkout (og muligvis foretage indkøb) med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Google Checkout QA-kontiqsTillader, at apps kan logge ind på Google Checkout QA med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Google Checkout Sandbox-kontivxTillader, at apps kan logge ind på Google Checkout Sandbox med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.fhTillader, at apps kan logge ind på YouTube med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.YouTube-brugernavneTillader, at app kan se det eller de YouTube-brugernavne, der er knyttet til den eller de Google-konti, der er gemt på denne Android-enhed.jlTillader, at apps kan logge ind på Google Talk med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.iGoogle-kontifhTillader, at apps kan logge ind på iGoogle med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Picasa WebalbumnpTillader, at apps kan logge ind på Picasa Webalbum med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Googles mobilappsoqTillader, at apps kan logge ind på Google-mobilapps med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.!"kontaktpersondata på Google-kontiTillader, at apps kan få adgang til kontaktpersoner og profiloplysninger om den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.moTillader, at apps kan logge ind på Google AdSense med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.moTillader, at apps kan logge ind på Google AdWords med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.fhTillader, at apps kan logge ind på Blogger med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.hjTillader, at apps kan logge ind på Dodgeball med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.jlTillader, at apps kan logge ind på Google Base med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.moTillader, at apps kan logge ind på Google Grupper med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.lnTillader, at apps kan logge ind på Google Health med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.fhTillader, at apps kan logge ind på JotSpot med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.ceTillader, at apps kan logge ind på Knol med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Google NyhedermoTillader, at apps kan logge ind på Google Nyheder med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.dfTillader, at apps kan logge ind på orkut med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Google BogsøgningknTillader, at apps kan logge ind på Google Bøger med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Googles webmasterværktøjerx|Tillader, at apps kan logge ind på Google Webmasterværktøjer med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.cfTillader, at apps logger ind på Google WiFi ved hjælp af konti, der er gemt på denne Android-enhed.prTillader, at apps kan logge ind på Google Dokumenter med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Google RegnearknpTillader, at apps kan logge ind på Google Regneark med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.lnTillader, at apps kan logge ind på Google Finans med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.jlTillader, at apps kan logge ind på Google Maps med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.prTillader, at apps kan logge ind på Google App Engine med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Google NotesbognpTillader, at apps kan logge ind på Google Notesbog med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.kmTillader, at apps kan logge ind på Google Voice med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Personlig stemmegenkendelseTillader, at apps kan logge ind på tjenesten Personlig talegenkendelse med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Google StemmesøgningsvTillader, at apps kan logge ind på Google Stemmesøgning med den eller de konti, der er gemt på denne Android-enhed.Du har ikke forbindelse til en datatjeneste. Få vist disse oplysninger nu ved at gå til %s på en computer, der har forbindelse til internettet.Placeringsindstillinger''Placeringsindstillinger for Google-apps((Giv Google-apps adgang til din placeringGem også placeringshistorikkenSe placeringshistorikkenPlaceringsadgangGem placeringshistorikken for:*,Placeringsadgang er slået fra på telefonenIndstillinger hentes...Indstillinger opdateres...ORIndstillingen for placeringshistorik er ikke tilgængelig på nuværende tidspunkt24Du skal være online for at ændre denne indstilling=>Der var et problem med at gemme denne indstilling. Prøv igen.)+Genstarter for at installere om 1 sekund…,.Genstarter for at installere om %d sekunder…rimeligstærkGoogle Kalender Google WiFiGoogle-tjenesterInstaller senere %s til %sAndroid-tjenesterGoogle DokumenterdårliggodGoogle Grupper Google LegalGoogle FinansGoogle-DiensteSystemupdatesadAkku ist für die Installation des Systemupdates zu schwach. Bitte schließen Sie das Ladegerät an.xxDer Akku ist zu schwach, um das Systemupdate zu installieren. Bitte warten Sie, bis der Akku ausreichend aufgeladen ist.GIWährend des Roamings können keine Systemupdates heruntergeladen werden.Erfordert NeustartWartet auf Download Download...Über WLAN nur bis ^1 ÜberprüfungFehler bei BestätigungHeruntergeladen und überprüftDownloadfehlerDownload wiederholenNeu starten & installierenJetzt überprüfen//Ihr System ist momentan auf dem neuesten Stand.!#Letzte Überprüfung auf Updates ^1Systemupdate verfügbarUpdate-Details anzeigen11Systemupdate konnte nicht heruntergeladen werden.MMBeim Herunterladen ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. SystemupdatestEin Systemupdate steht zur Installation bereit. Das Update wird nach dem Neustart Ihres Android-Geräts installiert.ĀEin Systemupdate steht zur Installation bereit. Das Update wird nach dem Neustart Ihres Android-Geräts installiert. Während der Installation können Sie keine Anrufe - auch keine Notrufe - tätigen.x|Ein Systemupdate ist verfügbar, aber der Akku ist zu schwach für die Installation. Bitte schließen Sie das Ladegerät an.Ein Systemupdate ist verfügbar, aber der Akku ist zu schwach für die Installation. Warten Sie, bis der Akku ausreichend aufgeladen ist.Jetzt installierenSpäter installieren Mehr Infos!!Systemupdate wird heruntergeladenSystemupdate wird überprüft./Neues Systemupdate zum Herunterladen verfügbarEs ist ein Systemupdate zur Aktualisierung Ihres Android-Geräts verfügbar. Für Downloads über Drahtlosnetzwerke fallen eventuell Gebühren an.Jetzt herunterladenSpäter herunterladen Abbrechen Neustart…Installation abbrechen Push-AbosChat-Nachrichten lesenABErmöglicht Apps, Daten des Google Talk-Content-Anbieters zu lesenChat-Nachrichten verfassenKLErmöglicht Apps das Schreiben von Daten an den Google Talk-Content-AnbieterGoogle-Dienste-FrameworkSuche in Chats nach "%1$s"Google Nachrichtendienst&'Cloud-an-Gerät-BenachrichtigungsdienstcdAustausch von Nachrichten und Erhalt von Synchronisierungsbenachrichtigungen über die Google-ServerWird für serverseitige Cloud-an-Gerät-Nachrichten und Synchronisierungsbenachrichtigungen verwendet. Google Talk verwendet diesen Dienst, um Nachrichten auszutauschen und den Status zu synchronisieren. Schädliche Apps können eine übermäßige Datenübertragung verursachen.Daten vom Internet erhaltenҀErmöglicht Apps, von dem App-Dienst gesendete Cloud-an-Gerät-Nachrichten zu akzeptieren. Bei der Verwendung dieses Dienstes werden Daten übermittelt. Schädliche Apps können zu übermäßigem Datenverbrauch führen.Datennachrichten an Apps sendenAus dem Internet erhaltene Datennachrichten können an Apps gesendet werden, die für deren akustische Wiedergabe registriert sind.//XMPP-Nachrichten mit Google-Servern austauschenPQErmöglicht Apps von Google den Austausch von XMPP-Nachrichten mit Google-ServernXMPP-Nachrichten an Apps senden]`XMPP-Nachrichten von Google-Servern können an Apps gesendet werden, die diese abhören können.CDXMPP-Nachrichten von Google-Servern können an Apps gesendet werden.##Broadcasts an Android Market sendenrsBroadcasts können an Android Market gesendet werden, um die Installation oder das Entfernen einer App anzufordern.!!Takt an Google Talk-Server sendenopEin Taktpaket kann an den Google Talk-Server gesendet werden, um die Integrität der Verbindung sicherzustellen.()Leider bin ich momentan nicht verfügbar.Einladung zum Gruppen-Chat%s an %s%s möchte mit Ihnen chatten.??Sie haben von %s eine Einladung zu einem Gruppen-Chat erhalten.,,%s hat Sie zu einem Gruppen-Chat eingeladen.>?Sie können keine Nachrichten mit mehr als 2000 Zeichen senden.11Sie haben eine Einladung zum Video-Chat verpasst.22Sie haben eine Einladung zum Sprach-Chat verpasst.VVSie haben eine Einladung zum Sprach-Chat verpasst, da keine WLAN-Verbindung aktiv war.::%1$s hat versucht, einen Video-Chat mit Ihnen zu beginnen.;;%1$s hat versucht, einen Sprach-Chat mit Ihnen zu beginnen.ee%1$s hat versucht, einen Video-Chat mit Ihnen zu beginnen. Es war jedoch keine WLAN-Verbindung aktiv.ff%1$s hat versucht, einen Sprach-Chat mit Ihnen zu beginnen. Es war jedoch keine WLAN-Verbindung aktiv..0%1$s war nicht für einen Video-Chat verfügbar./1%1$s war nicht für einen Sprach-Chat verfügbar.**Sie haben den Video-Chat mit %1$s beendet.++Sie haben den Sprach-Chat mit %1$s beendet. %1$s hat den Video-Chat beendet.!!%1$s hat den Sprach-Chat beendet.qqWegen eines Netzwerkproblems konnte der Video-Chat mit %1$s nicht gestartet werden.Bitte versuchen Sie es erneut.rrWegen eines Netzwerkproblems konnte der Sprach-Chat mit %1$s nicht gestartet werden.Bitte versuchen Sie es erneut.00Google Talk konnte nicht authentifiziert werden.AuthentifizierungsproblemBei der Anmeldung in Google Talk ist ein Fehler aufgetreten. Wenn dies ein Google Apps-Konto ist, überprüfen Sie, ob der Chat-Dienst für dieses Konto aktiviert wurde. Wiederholen NutzernamePasswort ErstellenGoogle-Einstellungen lesen45Ermöglicht dieser App, Google-Einstellungen zu lesenGoogle-Einstellungen ändern57Ermöglicht dieser App, Google-Einstellungen zu ändern!!Google-Servicekonfiguration lesenFGErmöglicht dieser App, Konfigurationsdaten der Google-Dienste zu lesen"#Google-Servicekonfiguration ändernGIErmöglicht dieser App, Konfigurationsdaten der Google-Dienste zu ändernkonfigurierte Konten anzeigenhiErmöglicht Apps, die Nutzernamen (E-Mail-Adressen) der von Ihnen konfigurierten Google-Konten einzusehenZugriff auf alle Google-DienstepsErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in allen Google-Diensten anzumelden""Zugriff auf weitere Google-DiensteErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in nicht näher bestimmten Google-Diensten anzumeldenz}Ermöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten bei den E-Mail-Diensten von Google anzumeldenjmErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Kalender anzumeldenAndroid-DiensteknErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Android-Diensten anzumeldenGoogle Checkout-KontenErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Checkout anzumelden und dort einzukaufenGoogle Checkout QA-KontenmpErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Checkout QA anzumeldenGoogle Checkout Sandbox-KontenruErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Checkout Sandbox anzumeldenbeErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in YouTube anzumeldenYouTube-NutzernamenErmöglicht Apps das Anzeigen von YouTube-Nutzernamen, die mit den auf diesem Android-Gerät gespeicherten Google-Konten verknüpft sindfiErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Talk anzumeldeniGoogle-KontenbeErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in iGoogle anzumeldenPicasa-WebalbennqErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in den Picasa-Webalben anzumeldenmpErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Mobile Apps anzumeldenKontaktdaten in Google-Kontenx{Ermöglicht Apps, über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten auf Kontakte und Profilinformationen zuzugreifenilErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google AdSense anzumeldenilErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google AdWords anzumeldenbeErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Blogger anzumeldendgErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Dodgeball anzumeldenfiErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Base anzumeldenhkErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Groups anzumeldenGoogle GesundheitloErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Gesundheit anzumeldenbeErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in JotSpot anzumelden_bErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Knol anzumeldenfiErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google News anzumelden`cErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in orkut anzumelden Google BooksgjErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Books anzumeldenGoogle Webmaster-ToolsuxErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in den Google Webmaster-Tools anzumeldenfiErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google WiFi anzumeldenfiErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Docs anzumeldenGoogle TabellenjmErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Tabellen anzumeldenGoogle FinanzenjmErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Finanzen anzumeldenfiErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Maps anzumeldenloErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google App Engine anzumeldenGoogle NotizbuchknErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Notizbuch anzumeldengjErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in Google Voice anzumeldenPersonalisierte SpracherkennungErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten im Dienst für die personalisierte Spracherkennung anzumeldenGoogle SprachsucheqtErmöglicht Apps, sich über die auf diesem Android-Gerät gespeicherten Konten in der Google Sprachsuche anzumeldenRechtliche HinweiseEs besteht keine Verbindung mit einem Datendienst. Rufen Sie %s auf einem beliebigen mit dem Internet verbundenen Computer auf, um diese Informationen jetzt anzuzeigen.Standorteinstellungen!!Google Apps-Standorteinstellungen$%Standort-Zugriff für Apps von GoogleAuch Standortverlauf speichernStandortverlauf abrufenStandortzugriffStandortzugriff speichern für:45Der Standortzugriff für mein Telefon ist deaktiviert!Einstellungen werden abgerufen…"$Einstellungen werden aktualisiert…EGDie Einstellung für den Standortverlauf ist momentan nicht verfügbar.>ASie müssen online sein, um diese Einstellung ändern zu können.]]Beim Speichern dieser Einstellung ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.)*Neustart für Installation in 1 Sekunde...+,Neustart für Installation in %d Sekunden...schwachokgutorkutGoogle Mobile AppsstarkE-MailΥπηρεσίες Google+Ενημερώσεις συστήματοςΗ ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και δεν επαρκεί για την εγκατάσταση της ενημέρωσης συστήματος. Συνδέστε τον φορτιστή για να συνεχίσετε.Η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και δεν επαρκεί για την εγκατάσταση της ενημέρωσης συστήματος. Περιμένετε έως ότου η μπαταρία φορτίσει επαρκώς.BzΔεν είναι δυνατή η λήψη ενημερώσεων συστήματος κατά την περιαγωγή.-Απαιτείται επανεκκίνησηΑναμονή για λήψηΛήψη%Μέσω Wi-Fi μόνο μέχρι ^1%Γίνεται επιβεβαίωση&Η επαλήθευση απέτυχε/Έγινε λήψη και επαλήθευση)Δεν ήταν δυνατή η λήψη.Επανάληψη λήψης1Επανεκκίνηση & εγκατάσταση Έλεγχος τώρα!=Το σύστημά σας είναι ενημερωμένο.(HΤελευταίος έλεγχος για την ενημέρωση ^1.*PΥπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος =Προβολή λεπτομερειών ενημέρωσης.1ZΔεν ήταν δυνατή η λήψη της ενημέρωσης συστήματος.+NΗ λήψη δεν ήταν επιτυχής. Προσπαθήστε ξανά.'Ενημέρωση συστήματοςΜια ενημέρωση συστήματος είναι έτοιμη για εγκατάσταση. Η συσκευή Android θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση και θα εγκαταστήσει την ενημέρωση.Μια ενημέρωση συστήματος είναι έτοιμη για εγκατάσταση. Η συσκευή σας Android θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση και εγκατάσταση της ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, δεν θα είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων έκτακτης ανάγκης.*Μια ενημέρωση συστήματος είναι έτοιμη, αλλά η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης. Συνδέστε το φορτιστή.\Μια ενημέρωση συστήματος είναι έτοιμη, αλλά η ισχύς της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή και δεν επαρκεί για την πραγματοποίηση της εγκατάστασης. Περιμένετε έως ότου η μπαταρία φορτίσει επαρκώς.Εγκατάσταση τώρα'Εγκατάσταση αργότερα2Περισσότερες πληροφορίες...2Λήψη ενημέρωσης συστήματος >Επαλήθευση ενημέρωσης συστήματοςΔιατίθεται ενημέρωση συστήματος που θα βελτιώσει τη συσκευή σας Android. Εάν πραγματοποιήσετε τη λήψη της από ασύρματο δίκτυο, ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις. Λήψη τώραΛήψη αργότεραΑκύρωση$Επανεκκίνηση τώρα…'Ακύρωση εγκατάστασης#Προώθηση συνδρομών0ανάγνωση άμεσων μηνυμάτωνXΕπιτρέπει στις εφαρμογές την ανάγνωση δεδομένων από τον πάροχο περιεχομένου Google Talk..εγγραφή άμεσων μηνυμάτωνTΕπιτρέπει στις εφαρμογές την εγγραφή δεδομένων στον πάροχο περιεχομένου Google Talk.(Πλαίσιο Υπηρεσιών Google'CΑναζήτηση συζητήσεων για τον όρο '%1$s'$?Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Google3_Υπηρεσία ανταλλαγγής μηνυμάτων "Νέφος προς συσκευή"[Ανταλλάσσει μηνύματα και λαμβάνει ειδοποιήσεις συγχρονισμού από τους διακομιστές της GooglehΧρησιμοποιείται για την προώθηση μηνυμάτων διακομιστή από το νέφος προς τη συσκευή και για τον συγχρονισμό ειδοποιήσεων. Το Google Talk χρησιμοποιεί αυτήν την υπηρεσία για την ανταλλαγή μηνυμάτων και τον συγχρονισμό της κατάστασης παρουσίας. Μια κακόβουλη εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτήν την υπηρεσία για τη μετάδοση υπερβολικού αριθμού δεδομένων.:λήψη δεδομένων από το ΔιαδίκτυοΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη λήψη μηνυμάτων από το νέφος προς τη συσκευή που αποστέλλονται από την υπηρεσία της εφαρμογής. Η χρήση της υπηρεσίας αυτής θα επιβαρύνει τη χρήση δεδομένων. Κακόβουλες εφαρμογές ενδέχεται να προκαλέσουν υπερβολική χρήση δεδομένων.*OΜετάδοση μηνυμάτων δεδομένων σε εφαρμογές.mΜπορεί να μεταδώσει μηνύματα δεδομένων από το διαδίκτυο στις εφαρμογές που έχουν καταχωρηθεί να τα λαμβάνουν.1Oαποστολή/λήψη μηνυμ. XMPP από/προς διακομ. Google[Επιτρέπει στο Google Apps την αποστολή και λήψη μηνυμάτων XMPP από/προς διακομιστές Google.%AΜετάδοση μηνυμάτων XMPP σε εφαρμογές.`Δυνατότητα μετάδοσης μηνυμάτων XMPP από διακομιστές Google σε εφαρμογές καταχωρισμένες για λήψη.aΕπιτρέπει στις εφαρμογές Google την αποστολή και λήψη μηνυμάτων XMPP από/προς διακομιστές Google.YΔυνατότητα μετάδοσης μηνυμάτων XMPP που έχουν ληφθεί από διακομιστές Google σε εφαρμογές.%8Αποστολή εκπομπών στο Android Market. των εφαρμογών.*EΑποστολή παλμού στο διακομιστή Google TalksΜπορεί να στείλει ένα πακέτο παλμού στο διακομιστή Google Talk, για να εξασφαλίσει την καλή κατάσταση της σύνδεσης.#AΕίμαι απασχολημένος αυτή τη στιγμή.7Πρόσκληση σε ομαδική συζήτηση %s σε %s*KΟ χρήστης %s θέλει να μπορεί να συζητήσετε:iΛάβατε μια πρόσκληση σε ομαδική συζήτηση από τον χρήστη %sCyΟ χρήστης %s σας προσκάλεσε να συμμετέχετε σε μια ομαδική συζήτηση.KΔεν μπορείτε να στείλετε μηνύματα με έκταση μεγαλύτερη από 2000 χαρακτήρες.;nΔεν έχετε απαντήσει σε μια πρόσκληση συνομιλίας μέσω βίντεο9kΔεν έχετε απαντήσει σε μια πρόσκληση φωνητικής συνομιλίαςlΔεν έχετε απαντήσει σε μια πρόσκληση συνομιλίας μέσω βίντεο επειδή δεν ήσασταν συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.jΔεν έχετε απαντήσει σε μία πρόσκληση φωνητικής συνομιλίας επειδή δεν ήσασταν συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.JΟ χρήστης %1$s επιχείρησε να ξεκινήσει μια συνομιλία μέσω βίντεο μαζί σας.GΟ χρήστης %1$s επιχείρησε να ξεκινήσει μια φωνητική συνομιλία μαζί σας.Ο χρήστης %1$s επιχείρησε να ξεκινήσει μια συνομιλία βίντεο μαζί σας, τη στιγμή που εσείς δεν ήσασταν συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.Ο χρήστης %1$s επιχείρησε να ξεκινήσει μια φωνητική συνομιλία μαζί σας, τη στιγμή που εσείς δεν ήσασταν συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.=lΟ χρήστης %1$s δεν ήταν διαθέσιμος για συνομιλία μέσω βίντεο.:gΟ χρήστης %1$s δεν ήταν διαθέσιμος για φωνητική συνομιλία.7aΤερματίσατε τη συνομιλία μέσω βίντεο με το χρήστη %1$s.4\Τερματίσατε τη φωνητική συνομιλία με το χρήστη %1$s.2XΟ χρήστης %1$s τερμάτισε τη συνομιλία μέσω βίντεο./SΟ χρήστης %1$s τερμάτισε τη φωνητική συνομιλία.pΔεν ήταν δυνατή η συνομιλία μέσω βίντεο με τον χρήστη %1$s εξαιτίας ενός προβλήματος δικτύου . Προσπαθήστε ξανά.mΔεν ήταν δυνατή η φωνητική συνομιλία με τον χρήστη %1$s εξαιτίας ενός προβλήματος δικτύου . Προσπαθήστε ξανά.5XΔεν ήταν δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας του Google Talk4Πρόβλημα ελέγχου ταυτότητας*Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση στο Google Talk. Εάν αυτός είναι ένας λογαριασμός Google Apps, βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη για αυτόν τον λογαριασμό. Επανάληψη Όνομα χρήστη!Κωδικός πρόσβασης Δημιουργία!8Ανάγνωση των ρυθμίσεων του GoogleF{Επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή την ανάγνωση των ρυθμίσεων του Google.$>Τροποποίηση των ρυθμίσεων του GoogleIΕπιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή την τροποποίηση των ρυθμίσεων του Google.%Aανάγνωση διαμόρφωσης υπηρεσιών Google\Επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή την ανάγνωση των δεδομένων διαμόρφωσης των υπηρεσιών Google.0UΤροποποίηση της διαμόρφωσης των υπηρεσιών Google_Επιτρέπει σε αυτήν την εφαρμογή την τροποποίηση των δεδομένων διαμόρφωσης των υπηρεσιών Google.!@προβολή διαμορφωμένων λογαριασμώνΕπιτρέπει στις εφαρμογές να δουν τα ονόματα χρήστη (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών Google που έχετε διαμορφώσει.%?πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση σε ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.":πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες Google#Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση σε μη καθορισμένες υπηρεσίες Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.>Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Ημερολόγιο Google Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Ημερολόγιο Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Υπηρεσίες Android Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στις υπηρεσίες Android με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.&Λογαριασμοί Google CheckoutFΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση (και πιθανόν την πραγματοποίηση αγορών) στο Google Checkout με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.)Λογαριασμοί Google Checkout QAΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google Checkout QA με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.#.Λογαριασμοί Google Checkout SandboxΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google Checkout Sandbox με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο YouTube με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android."oνόματα χρήστη YouTube'Επιτρέπει στις εφαρμογές να βλέπουν το όνομα χρήστη YouTube που σχετίζεται με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς Google που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google Talk με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Λογαριασμοί iGoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο iGoogle με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.$Λευκώματα Ιστού PicasaΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στα Λευκώματα Ιστού Picasa με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google mobile apps με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.)Hδεδομένα επαφών στους λογαριασμούς GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στις πληροφορίες επαφών και προφίλ ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google AdSense με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google AdWords με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Blogger με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Dodgeball με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google Base με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Ομάδες GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στις Ομάδες Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google Health με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο JotSpot με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Knol με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Ειδήσεις GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στις Ειδήσεις Google με χρήση ενός ή περισσότερων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Orkut με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.(Αναζήτηση Βιβλίων GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στην Αναζήτηση Βιβλίων Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.)Εργαλεία για Webmasters GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στα Εργαλεία για Webmasters Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google Wi-Fi με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτήν τη συσκευή Android.Έγγραφα GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στα Έγγραφα Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.*Υπολογιστικά φύλλα GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στα Υπολογιστικά φύλλα Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google Finance με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Χάρτες GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στους Χάρτες Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google App Engine με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή σας Android.!Σημειωματάριο GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Σημειωματάριο Google με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.Επιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στο Google Voice με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.!@Εξατομικευμένη αναγνώριση ομιλίαςAΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στην υπηρεσία Εξατομικευμένη αναγνώριση ομιλίας με χρήση ενός ή περισσοτέρων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτή τη συσκευή Android.*Φωνητική Αναζήτηση GoogleΕπιτρέπει στις εφαρμογές τη σύνδεση στη Φωνητική Αναζήτηση Google με χρήση ενός ή περισσότερων λογαριασμών που είναι αποθηκευμένοι σε αυτήν τη συσκευή Android.,Νομικές πληροφορίες Google:Δεν είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία δεδομένων. Για να προβάλετε αυτές τις πληροφορίες τώρα, μεταβείτε στη διεύθυνση %s από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο.'Ρυθμίσεις τοποθεσίας)HΡυθμίσεις τοποθεσίας για εφαρμογές Google+GΝα επιτρ.η πρόσβ.σε τοποθ. από εφαρμ.Google&IΑποθήκευση ιστορικού τοποθεσίας επίσης6Προβολή ιστορικού τοποθεσίας%Πρόσβαση τοποθεσίας$DΑποθήκευση ιστορικού τοποθεσίας για:No puedes enviar mensajes que tengan más de 2.000 caracteres.#%Invitación de chat de vídeo perdida!"Invitación de chat de voz perdidaXZHas perdido una invitación de chat de vídeo porque no estabas conectado a una red Wi-Fi.34%1$s ha intentado iniciar un chat de vídeo contigo.^_%1$s ha intentado iniciar un chat de vídeo contigo, pero no estabas conectado a una red Wi-Fi.\\%1$s ha intentado iniciar un chat de voz contigo, pero no estabas conectado a una red Wi-Fi.01%1$s no estaba disponible para el chat de vídeo.)*Has finalizado el chat de vídeo con %1$s.''Has finalizado el chat de voz con %1$s.!"%1$s finalizado el chat de vídeo.]_No has podido iniciar un chat de vídeo con %1$s debido a un error de red. Inténtalo de nuevo.''No se ha podido autenticar Google Talk.Error de autenticaciónNo se ha podido iniciar sesión en Google Talk. Si estás utilizando una cuenta de Google Apps, confirma que el servicio de chat esté habilitado. Reintentar Leer la configuración de Google$%Modificar la configuración de Google01leer la configuración de los servicios de Google56Modificar la configuración de los servicios de GooglePermite que las aplicaciones consulten los nombres de usuario (direcciones de correo electrónico) de las cuentas de Google configuradas por el usuario.''acceder a todos los servicios de GooglePermite que las aplicaciones inicien sesión en TODOS los servicios de Google mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.##acceder a otros servicios de GooglePermite que las aplicaciones inicien sesión en servicios de Google sin especificar mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Correo de GooglePermite que las aplicaciones inicien sesión en los servicios de correo de Google mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.|}Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google Calendar mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Permite que las aplicaciones inicien sesión en los servicios de Android mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google Checkout (lo que implica la posibilidad de hacer compras) mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo.00Cuentas de control de calidad de Google CheckoutPermite que las aplicaciones inicien sesión en el control de calidad de Google Checkout mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.""Cuentas de Google Checkout SandboxPermite que las aplicaciones inicien sesión en Google Checkout Sandbox mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.tuPermite que las aplicaciones inicien sesión en YouTube mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Permite que las aplicaciones consulten los nombres de usuario de YouTube asociados a las cuentas de Google almacenadas en este dispositivo Android.xyPermite que las aplicaciones inicien sesión en Google Talk mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.tuPermite que las aplicaciones inicien sesión en iGoogle mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Permite que las aplicaciones inicien sesión en los Álbumes web de Picasa mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.#$Aplicaciones de Google para móvilesPermite que las aplicaciones inicien sesión en las aplicaciones de Google para móviles mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.''datos de contactos en cuentas de GooglePermite que las aplicaciones accedan a la información de perfiles y contactos de las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.{|Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google AdSense mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.{|Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google AdWords mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.tuPermite que las aplicaciones inicien sesión en Blogger mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.[\Permite que las aplicaciones inicien sesión en Dodgeball mediante este dispositivo Android.xyPermite que las aplicaciones inicien sesión en Google Base mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.}~Permite que las aplicaciones inicien sesión en Grupos de Google mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.z{Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google Health mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.tuPermite que las aplicaciones inicien sesión en JotSpot mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.mnPermite que las aplicaciones inicien sesión en Knol mediante cuentas almacenadas en este dispositivo Android.|}Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google Noticias mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.rsPermite que las aplicaciones inicien sesión en orkut mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Google Librosz{Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google Libros mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Permite que las aplicaciones inicien sesión en Herramientas para webmasters de Google mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.yzPermite que las aplicaciones inicien sesión en Google Wi-Fi mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.xyPermite que las aplicaciones inicien sesión en Google Docs mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android. Hojas de cálculo de Google DocsPermite que las aplicaciones inicien sesión en Hojas de cálculo de Google mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.{|Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google Finance mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.xyPermite que las aplicaciones inicien sesión en Google Maps mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.~Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google App Engine mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Permite que las aplicaciones inicien sesión en Google Bloc de notas mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.yzPermite que las aplicaciones inicien sesión en Google Voice mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Permite que las aplicaciones inicien sesión en el servicio de reconocimiento de voz personalizado mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Permite que las aplicaciones inicien sesión en la búsqueda por voz de Google mediante las cuentas almacenadas en este dispositivo Android.Condiciones de GoogleNo estás conectado a un servicio de datos. Para ver esta información ahora, accede a la página %s desde cualquier ordenador conectado a Internet.Ajustes de ubicación45Ajustes de ubicación para las aplicaciones de Google>?Permitir que las aplicaciones de Google accedan a tu ubicación Guardar historial de ubicaciones00Guardar historial de ubicaciones de las cuentas:02Acceso a la ubicación en el teléfono desactivadoBBNo es posible acceder al historial de ubicaciones en este momento./0Debes estar conectado para cambiar esta opción.DFSe ha producido un error al guardar esta opción. Inténtalo de nuevo.HJEl dispositivo se reiniciará para iniciar la instalación en 1 segundo...HLEl dispositivo se reiniciará para iniciar la instalación en %d segundos…malabuena muy buenaServicios de GoogleActualizaciones del sistemaPor Wi-Fi solo hasta ^1Error de verificación DescargarActualización del sistemaInstalar ahoraInstalar más tarde%&Descargando actualización del sistemaDescargar ahoraCancelar instalaciónAceptarleer mensajes instantáneosRRPermite que las aplicaciones lean datos del proveedor de contenido de Google Talk.escribir mensajes instantáneosXXPermite que las aplicaciones escriban datos en el proveedor de contenido de Google Talk.recibir datos de InternetccPermite enviar mensajes de datos recibidos de Internet a aplicaciones registradas para detectarlos.NNPermite enviar mensajes XMPP recibidos de servidores de Google a aplicaciones.UUPermite enviar solicitudes a Android Market para instalar y desinstalar aplicaciones.En este momento estoy ocupado.11%1$s ha intentado iniciar un chat de voz contigo...%1$s no estaba disponible para el chat de voz.%1$s finalizó el chat de voz.Nombre de usuario Contraseña;=Permite que esta aplicación lea la configuración de Google.ACPermite que esta aplicación modifique la configuración de Google.VXPermite que esta aplicación lea los datos de configuración de los servicios de Google.\^Permite que esta aplicación modifique los datos de configuración de los servicios de Google.ver cuentas configuradasServicios de AndroidCuentas de Google CheckoutNombres de usuario de YouTubeCuentas de iGoogleÁlbumes web de PicasaGrupos de GoogleGoogle Noticias&&Herramientas para webmasters de GoogleGoogle Bloc de notasBúsqueda por voz de GoogleVer historial de ubicacionesAcceso a la ubicaciónRecuperando configuración…Actualizando configuración… aceptableReiniciar e instalarCancelarCrearCorreotvLa batería no tiene carga suficiente para instalar la actualización del sistema. Conecta el cargador para continuar.La batería no tiene carga suficiente para instalar la actualización del sistema. Espera a que la batería esté suficientemente cargada.JJLas actualizaciones del sistema no se pueden descargar durante el roaming. Se requiere reiniciar el equipo.Esperando para descargar... DescargandoDescargado y verificadoNo se pudo descargar.Vuelve a intentar descargarVerificar ahoraTu sistema está actualizado.$'Última revisión de actualización: ^1#$Actualización de sistema disponibleVer detalles de actualización23No se pudo descargar la actualización del sistema.55No se pudo realizar la descarga. Vuelve a intentarlo.~Hay una actualización del sistema lista para ser instalada. Tu dispositivo Android se reiniciará e instalará la actualización.̀Hay una actualización del sistema disponible. El dispositivo Android se reiniciará e instalará la actualización. Durante la instalación no podrás realizar llamadas (lo que incluye llamadas de emergencia).Hay una actualización del sistema disponible, pero la batería no está cargada lo suficiente como para instalarla. Conecta el cargador.Hay una actualización del sistema disponible, pero el nivel de carga de la batería es demasiado bajo para instalarla. Espera a que la batería se haya cargado lo suficiente.Más información…()Verificando la actualización del sistema%&Descarga de actualización del sistemaHay una actualización del sistema disponible que mejorará tu dispositivo Android. Si la descargas a través de una red inalámbrica, pueden aplicarse cargos.Descargar más adelanteReiniciando ahora……Suscripciones de inserción Marco de los servicios de GoogleBuscar chats para '%1$s'Servicio de mensajes de Google..Servicio de mensajes de la nube al dispositivo[\Intercambia mensajes y recibe notificaciones de sincronización de los servidores de Google.;داده‌های مخاطبین در حساب‌های Googleqبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد به مخاطبین و اطلاعات نمایه حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android دسترسی داشته باشد.tبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Google AdSense وارد شوند.tبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Google AdWords وارد شوند.mبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم "بلاگر" وارد شوند.oبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد به سیستم Dodgeball با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android وارد شوند.kبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به Google Base وارد شوند.rبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد به سیستم Google Groups با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android وارد شوندsبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد به سیستم Google Health با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android وارد شوند.mبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم JotSpot وارد شوند.jبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Knol وارد شوند.qبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Google News وارد شوند.kبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Orkut وارد شوند.yبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android، به سیستم Google Book Search وارد شوند.|به برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Google Webmaster Tools وارد شوند.oبه برنامه‌ها امکان می‌دهد تا با استفاده از حساب‌های ذخیره شده در این دستگاه Android، به Google Wi-Fi وارد شوند.qبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد به سیستم Google Docs با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android وارد شوند.yبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Google Spreadsheets وارد شوند.tبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Google Finance وارد شوند.qبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد به سیستم Google Maps با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android وارد شوند.به برنامه‌های کاربردی اجازه می‌دهد به سیستم Google App Engine با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android وارد شوند.uبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Google Notebook وارد شوند.rبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سیستم Google Voice وارد شوند.,تشخیص صدای شخصی سازی شدهuبه برنامه‌ها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android به سرویس تشخیص صدای شخصی وارد شوند.جستجوی صوتی Googlexبه برنامه‌ها برای ورود به سیستم جستجوی صوتی Google با استفاده از حساب(های) ذخیره شده در این دستگاه Android اجازه می‌دهد.kشما به یک سرویس داده متصل نیستید. اکنون برای مشاهدهٔ این اطلاعات، از یک رایانه متصل به اینترنت به %s بروید.&تنظیمات موقعیت مکانی&Cتنظیمات موقعیت مکانی برنامه‌های Google*Iاجازه دسترسی برنامه‌های Google به مکان شما =همچنین ذخیره‌ سابقه موقعیت مکانی/مشاهده سابقه موقعیت مکانی)دسترسی به موقعیت مکانی7ذخیره سابقه موقعیت مکانی برای:0Xدسترسی به موقعیت مکانی برای گوشی شما غیرفعال است,در حال بازیابی تنظیمات…5در حال به‌روزرسانی تنظیمات…8iاکنون دسترسی به تنظیم سابقه موقعیت مکانی امکان‌پذیر نیست*Mشما باید برای تغییر این تنظیم آنلاین باشید;jهنگام ذخیره این تنظیم مشکلی روی داد. لطفاً دوباره سعی کنید.&Dراه‌اندازی مجدد برای نصب در ۱ ثانیه...'Dراه‌اندازی مجدد برای نصب در %d ثانیه...ضعیف متوسطخوبقوی ایمیلGooglen palvelutJärjestelmäpäivityksetRXAkun varaus ei riitä järjestelmäpäivityksen asentamiseen. Jatka kytkemällä laturi.elAkun varaus ei riitä järjestelmäpäivityksen asentamiseen. Odota, että akku on latautunut riittävästi.59Järjestelmäpäivityksiä ei voi ladata roaming-tilassa. $Edellyttää uudelleenkäynnistystäLatausta odotetaanLadataan!!Vain wifi-yhteyden kautta ^1 asti TarkistetaanVahvistus epäonnistui.Ladattu ja varmistettuLataus epäonnistuiYritä latausta uudelleenLataaKäynnistä uudelleen ja asenna Tarkista nytOhjelmisto on ajan tasalla.$%Päivitykset tarkistettu viimeksi ^1.!Järjestelmäpäivitys saatavillaNäytä päivityksen tiedot.$(Järjestelmäpäivitystä ei voi ladata.$&Lataus epäonnistui. Yritä uudelleen.JärjestelmäpäivitysejJärjestelmäpäivitys odottaa asennusta. Android-laitteesi käynnistyy uudelleen ja asentaa päivityksen.Järjestelmäpäivitys odottaa asennusta. Android-laitteesi käynnistyy uudelleen ja asentaa päivityksen. Et voi soittaa tavallisia puheluita tai hätäpuheluita asennuksen aikana.bfJärjestelmäpäivitys odottaa, mutta akun varaus ei riitä sen asentamiseen. Kytke laturi puhelimeen.u|Järjestelmäpäivitys odottaa, mutta akun varaus ei riitä sen asentamiseen. Odota, että akku on latautunut riittävästi. Asenna nytAsenna myöhemmin Lisätietoja…"Ladataan järjestelmäpäivitystä"&Vahvistetaan järjestelmäpäivitystä Järjestelmäpäivityksen latausSaatavilla on järjestelmäpäivitys, joka parantaa Android-laitteesi toimintaa. Jos lataat sen matkapuhelinverkon kautta, operaattori voi veloittaa tiedonsiirrosta. Lataa nytLataa myöhemminPeruutaKäynnistetään uudelleen…Peruuta asennusPush-tilauksetpikaviestien lukeminenACAntaa sovellusten lukea tietoja Google Talk -sisällöntarjoajalta.pikaviestien kirjoittaminenFHAntaa sovellusten kirjoittaa tietoja Google Talkin sisällöntarjoajaan.''Hae keskusteluista lausekkeella "%1$s"QRToimittaa viestejä ja vastaanottaa synkronointi-ilmoituksia Googlen palvelimilta.Käytetään palvelimen pilvipalvelusta laitteeseen lähetettäville viesteille sekä synkronointi-ilmoituksiin. Google Talk käyttää tätä palvelua viestien toimittamiseen ja tilan synkronointiin. Haitalliset sovellukset voivat käyttää tätä palvelua liialliseen tiedonsiirtoon.hae tietoja internetistäSallii sovellusten ottaa vastaan pilvipalvelusta laitteeseen lähetettyjä viestejä, jotka sovelluksen palvelu on lähettänyt. Tämän palvelun käyttö lisää tiedonsiirtoa. Haitalliset sovellukset voivat saada tällä aikaan liiallista tiedonsiirtoa.$&Viestien lähettäminen sovelluksille.X]Voi lähettää internetistä vastaanotettuja ilmoituksia niitä kuunteleville sovelluksille.MQlähetä XMPP-viestejä Googlen palvelimille ja vastaanota viestejä palvelimiltamrSallii Googlen sovellusten lähettää XMPP-viestejä Googlen palvelimille ja vastaanottaa viestejä palvelimilta.)+XMPP-viestien lähettäminen sovelluksille.qtVoi lähettää XMPP-viesti vastaanotettu -ilmoituksia Googlen palvelimilta ilmoituksia kuunteleville sovelluksille.Y[XMPP-viestien lähettäminen Googlen palvelimille ja viestien vastaanottaminen palvelimiltaNRVoi lähettää Googlen palvelimilta vastaanotettuja XMPP-viestejä sovelluksille.%'Lähetä ilmoituksia Android Marketiin.FKVoi lähettää Android Marketiin sovellusten asennus- ja poistopyyntöjä.:@Antaa sovelluksen muokata Googlen palveluiden määritystietoja.$&määritettyjen tilien tarkasteleminenXbAntaa sovellusten nähdä määrittämiesi Google-tilien käyttäjänimet (sähköpostiosoitteet).(*kaikkien Googlen palveluiden käyttäminenloSallii sovellusten kirjautua KAIKKIIN Googlen palveluihin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.&(muiden Googlen palveluiden käyttäminenu}Sallii sovellusten kirjautua määrittämättömiin Googlen palveluihin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Googlen sähköpostimrSallii sovellusten kirjautua Googlen sähköpostipalveluihin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google-kalenteribeSallii sovellusten kirjautua Google-kalenteriin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Android-palvelutcfSallii sovellusten kirjautua Android-palveluihin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google Checkout -tilitvzSallii sovellusten kirjautua Google Checkoutiin (ja tehdä ostoksia) tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google Checkout QA -tilitfiSallii sovellusten kirjautua Google Checkout QA:han tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google Checkout Sandbox -tilitjmSallii sovellusten kirjautua Google Checkout Sandboxiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Y\Sallii sovellusten kirjautua YouTubeen tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.YouTube-käyttäjänimetfmSallii sovellusten nähdä tähän Android-laitteeseen tallennettujen Google-tilien YouTube-käyttäjänimet.^aSallii sovellusten kirjautua Google Talkiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.iGoogle-tilitY\Sallii sovellusten kirjautua iGoogleen tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Picasa-verkkoalbumitgjSallii sovellusten kirjautua Picasa-verkkoalbumeihin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Googlen mobiilisovelluksetknSallii sovellusten kirjautua Googlen mobiilisovelluksiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google-tilien yhteystiedotfkSallii sovellusten käyttää tähän Android-laitteeseen tallennettujen tilien yhteys- ja profiilitietoja.`cSallii sovellusten kirjautua Google AdSenseen tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.adSallii sovellusten kirjautua Google AdWordsiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Z]Sallii sovellusten kirjautua Bloggeriin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.\_Sallii sovellusten kirjautua Dodgeballiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.]`Sallii sovellusten kirjautua Google Baseen tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google-ryhmät^aSallii sovellusten kirjautua Google-ryhmiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.`cSallii sovellusten kirjautua Google Healthiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Z]Sallii sovellusten kirjautua JotSpotiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.WZSallii sovellusten kirjautua Knoliin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google-uutiset_bSallii sovellusten kirjautua Google-uutisiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.X[Sallii sovellusten kirjautua Orkutiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google-teoshakuadSallii sovellusten kirjautua Google-teoshakuun tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Verkkovastaavan työkalutilSallii sovellusten kirjautua Google Webmaster Toolsiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.gjSallii sovellusten kirjautua Google Wi-Fi -palveluun tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google-dokumentitehSallii sovellusten kirjautua Google-dokumentteihin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.jmSallii sovellusten kirjautua Google-laskentataulukoihin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.`cSallii sovellusten kirjautua Google Financeen tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.^aSallii sovellusten kirjautua Google Mapsiin tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.cfSallii sovellusten kirjautua Google App Engineen tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google-muistikirjadgSallii sovellusten kirjautua Google-muistikirjaan tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.^aSallii sovellusten kirjautua Google Voiceen tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä. !Henkilökohtainen puheentunnistussvSallii sovellusten kirjautua muokattuun puheentunnistuspalveluun tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Google-puhehaku`cAntaa sovellusten kirjautua Google-puhehakuun tähän Android-laitteeseen tallennetuilla tileillä.Googlen lakiasiatwzLaite ei ole yhteydessä verkkoon. Voit tarkastella näitä tietoja osoitteessa %s tietokoneella, jolla on internetyhteys.Sijaintiasetukset&&Googlen sovelluksien sijaintiasetukset,/Anna Googlen sovellusten käyttää sijaintiasiTallenna myös sijaintihistoriaNäytä sijaintihistoriaSijainnin käyttöoikeus//Tallenna sijaintihistoria seuraaville tileille:49Sijainnin käyttöoikeus ei ole käytössä puhelimessasiHaetaan asetuksia...Päivitetään asetuksia..7:Sijaintihistorian asetus ei ole käytettävissä juuri nyt((Asetusta voi muuttaa vain online-tilassa:;Asetuksen tallentamisessa tapahtui virhe. Yritä uudelleen.:?Käynnistetään uudelleen ja asennetaan 1 sekunnin kuluttua…;@Käynnistetään uudelleen ja asennetaan %d sekunnin kuluttua…huono kohtalainenhyvävahva SähköpostiServices GoogleMises à jour du systèmelnBatterie trop faible pour installer la mise à jour du système. Veuillez brancher le chargeur pour continuer.z}La batterie est trop faible pour installer la mise à jour du système. Veuillez attendre qu'elle soit suffisamment chargée.KRLes mises à jour du système ne peuvent pas être téléchargées en itinérance.Redémarrage requisEn attente de téléchargementTéléchargement en cours Via Wi-Fi uniquement jusqu'au ^1 ValidationÉchec de la validation.Téléchargée et vérifiée),Impossible de procéder au téléchargement. Réessayer TéléchargerRedémarrer et installerVérifier maintenantVotre système est à jour.+.Dernière vérification des mises à jour : ^1!#Mise à jour du système disponible(*Consultez les détails de la mise à jour.48Impossible de télécharger la mise à jour du système.,0Échec du téléchargement. Veuillez réessayer.Mise à jour du système_bUne mise à jour du système est disponible. Votre appareil Android va redémarrer et l'installer.Une mise à jour du système est disponible. Votre appareil Android va redémarrer et l'installer. Vous ne pourrez émettre aucun appel, y compris d'urgence, pendant cette opération.Une mise à jour du système est disponible, mais la batterie est trop faible pour qu'elle puisse être installée. Veuillez brancher le chargeur.Une mise à jour du système est disponible, mais la batterie est trop faible pour qu'elle puisse être installée. Veuillez attendre qu'elle soit suffisamment chargée. InstallerInstaller plus tardEn savoir plus...+/Téléchargement de la mise à jour du système),Vérification de la mise à jour du systèmeUne mise à jour du système permettant d'améliorer les performances de votre appareil Android est disponible. Si vous la téléchargez via le réseau sans fil, des frais peuvent être facturés.Télécharger maintenantTélécharger plus tardAnnulerRedémarrage...Annuler l'installationAbonnements Pushlire des messages instantanésUWPermet aux applications de lire les données du fournisseur de contenu de Google Talk.!écrire des messages instantanés[]Permet aux applications de modifier des données pour le fournisseur de contenu Google Talk.Framework des services Google!!Rechercher ''%1$s" dans les chatsService de messagerie Google++Service de messagerie Cloud to Device (C2D)bdÉchange des messages et reçoit les notifications de synchronisation provenant des serveurs Google.clUtilisé pour la fonctionnalité de messagerie Cloud to Device (C2D) des serveurs et pour les notifications de synchronisation. Dans le cadre de Google Talk, ce service permet d'échanger des messages et de synchroniser les messages de disponibilité. Des applications malveillantes peuvent exploiter ce service pour transmettre un nombre excessif de données.$%recevoir des données depuis InternetPermet aux applications d'accepter des messages Cloud to Device (C2D) envoyés par leur service. L'utilisation de ce service implique la consommation de données, que des applications malveillantes peuvent générer en quantité excessive.12Diffuser des messages de données aux applicationsosPeut diffuser des messages de données reçus depuis Internet vers les applications configurées pour les écouter.34échanger des messages XMPP avec les serveurs GoogleUWPermet aux applications Google d'échanger des messages XMPP avec les serveurs Google.++Diffuser des messages XMPP aux applicationshkPeut diffuser des messages XMPP reçus des serveurs Google aux applications configurées pour les écouter./0échanger messages XMPP avec les serveurs GoogleNOPeut diffuser des messages XMPP reçus des serveurs de Google aux applications.45Envoyer des intentions de diffusion à Android MarketwxPeut envoyer des intentions de diffusion à Android Market demandant l'installation ou la suppression d'une application.,-Envoyer une pulsation au serveur Google Talk[_Autorisé à envoyer un paquet de pulsation au serveur Google Talk pour vérifier la connexionJe suis occupé pour le moment.Invitation à un chat en groupe%s : %s de %s à %s""%s souhaiterait chatter avec vous.02%s vous invite à participer à un chat en groupe.-.%s vous invite à rejoindre un chat en groupe.EGImpossible d'envoyer des messages contenant plus de 2 000 caractères./2Vous avez manqué une invitation à un chat vidéo/1Vous avez manqué une invitation à un chat audioX]Vous avez manqué une invitation à un chat vidéo, car vous n'étiez pas connecté au Wi-Fi.X\Vous avez manqué une invitation à un chat audio, car vous n'étiez pas connecté au Wi-Fi.13%1$s a tenté de vous contacter via un chat vidéo.12%1$s a tenté de vous contacter via un chat audio.W[%1$s a tenté de vous contacter par chat vidéo, mais vous n'étiez pas connecté au Wi-Fi.WZ%1$s a tenté de vous contacter par chat audio, mais vous n'étiez pas connecté au Wi-Fi./1%1$s n'était pas disponible pour un chat vidéo.12"%1$s" n'était pas disponible pour un chat audio.*+Vous avez mis fin au chat vidéo avec %1$s.**Vous avez mis fin au chat audio avec %1$s.%1$s a mis fin au chat vidéo.%1$s a mis fin au chat audio.`eImpossible d'établir un chat vidéo avec %1$s en raison d'un problème réseau. Veuillez réessayer.&'Impossible d'authentifier Google Talk.%&Impossible d'authentifier Google TalkProblème d'authentificationImpossible de se connecter à Google Talk. S'il s'agit d'un compte Google Apps, vérifiez que le service Chat est activé pour ce compte. Google TalkNom d'utilisateur Mot de passeCréerLire les paramètres Google9;Permet à cette application de lire les paramètres Google.Modifier les paramètres Google=?Permet à cette application de modifier les paramètres Google.))lire la configuration des services GoogleTVPermet à cette application de lire les données de configuration des services Google.--Modifier la configuration des services GoogleXZPermet à cette application de modifier les données de configuration des services Google. afficher les comptes configurés}Permet aux applications d'accéder aux noms d'utilisateur (adresses e-mail) du ou des comptes Google que vous avez configurés."$accéder à tous les services Google{}Permet aux applications de se connecter à TOUS les services Google avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android."$accéder à d'autres services GooglePermet aux applications de se connecter à des services Google non spécifiés avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Messagerie Googley{Permet aux applications de se connecter aux services Google Mail avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google AgendapsPermet aux applications de se connecter à Google Agenda avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Services AndroiduvPermet aux applications de se connecter aux services Android avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Comptes Google CheckoutPermet aux applications de se connecter à Google Checkout avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android, et éventuellement d'effectuer des achats.Comptes Google Checkout QAuyPermet aux applications de se connecter à Google Checkout QA avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android. Comptes Google Checkout Sandboxz~Permet aux applications de se connecter à Google Checkout Sandbox avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.jlPermet aux applications de se connecter à YouTube avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Noms d'utilisateur YouTubewzPermet aux applications d'accéder aux noms d'utilisateur YouTube associés aux comptes stockés sur cet appareil Android.nqPermet aux applications de se connecter à Google Talk avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Comptes iGooglejlPermet aux applications de se connecter à iGoogle avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Picasa Albums WebtxPermet aux applications de se connecter à Picasa Albums Web avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android. Applications Google pour mobilePermet aux applications de se connecter aux applications Google pour mobile avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.*+données de contact dans les comptes GooglePermet aux applications d'accéder aux contacts et aux informations de profil du ou des comptes stockés sur cet appareil Android.qtPermet aux applications de se connecter à Google AdSense avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.qtPermet aux applications de se connecter à Google AdWords avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.jlPermet aux applications de se connecter à Blogger avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.lnPermet aux applications de se connecter à Dodgeball avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android. Google BasenqPermet aux applications de se connecter à Google Base avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google GroupesqtPermet aux applications de se connecter à Google Groupes avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google HealthpsPermet aux applications de se connecter à Google Health avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.jlPermet aux applications de se connecter à JotSpot avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.giPermet aux applications de se connecter à Knol avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google ActualitéstxPermet aux applications de se connecter à Google Actualités avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.hjPermet aux applications de se connecter à orkut avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google Recherche de Livres}Permet aux applications de se connecter à Google Recherche de Livres avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.!!Outils Google pour les webmastersPermet aux applications de se connecter aux outils Google pour les webmasters avec les comptes stockés sur cet appareil Android. Google Wi-FiorPermet aux applications de se connecter à Google Wi-Fi avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google DocumentssvPermet aux applications de se connecter à Google Documents avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google TableurPermet aux applications de se connecter à la fonctionnalité Tableur Google avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google FinanceqtPermet aux applications de se connecter à Google Finance avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android. Google MapsnqPermet aux applications de se connecter à Google Maps avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google App EnginetxPermet aux applications de se connecter à Google App Engine avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Google Bloc-notestwPermet aux applications de se connecter à Google Bloc-notes avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android. Google VoiceorPermet aux applications de se connecter à Google Voice avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.#$Reconnaissance vocale personnaliséePermet aux applications de se connecter au service Reconnaissance vocale personnalisée avec le ou les comptes stockés sur cet appareil Android.Recherche vocale GooglePermet aux applications de se connecter à la recherche vocale Google avec le ou les comptes enregistrés sur cet appareil Android.Infos légales GoogleVous n'êtes connecté à aucun service de données. Pour consulter ces informations maintenant, veuillez accéder à %s depuis un ordinateur connecté à Internet.Paramètres de localisation,-Paramètres de localisation des applis Google,/Autoriser applis Google à accéder à position./Enregistrer aussi l'historique Google Latitude%'Afficher l'historique Google LatitudeDonnées de localisation;=Enregistrer l'historique Google Latitude pour ces comptes :8>Accès aux données de localisation du téléphone désactivé%*Récupération des paramètres en cours…$(Mise à jour des paramètres en cours…23Paramètre d'historique des positions indisponible.47Vous devez être connecté pour modifier ce paramètre.UXUn problème est survenu lors de l'enregistrement de ce paramètre. Veuillez réessayer.68Redémarrage dans 1 seconde en vue de l'installation...8:Redémarrage dans %d secondes en vue de l'installation... médiocre satisfaisantbon excellentAdresse e-mail%सिस्‍टम अपडेटWसिस्टम अपडेट इंस्टॉल करने के लिए बैटरी बहुत कम है. जारी रखने के लिए चार्जर कनेक्ट करें.kसिस्‍टम अपडेट इंस्टॉल करने के लिए बैटरी बहुत कम है. बैटरी के पर्याप्‍त रूप से चार्ज होने की प्रतीक्षा करें.5रोमिंग के समय सिस्‍टम अपडेट डाउनलोड नहीं किए जा सकते.!Wपुन: प्रारंभ करने की आवश्‍यकता हैUडाउनलोड करने के लिए प्रतीक्षारत-डाउनलोड कर रहा है6^1 तक केवल Wi-Fi के द्वारा-सत्यापन हो रहा है "सत्यापन विफलOडाउनलोड और सत्‍यापित किया गया@डाउनलोड नहीं किया जा सकाQडाउनलोड के लिए पुन: प्रयास करें "डाउनलोड करें!Wपुन: प्रारंभ करें और इंस्टॉल करें अभी देखें$`आपका सिस्‍टम वर्तमान में अद्यतित है.&Zअपडेट के लिए अंतिम बार जांच की गई: ^1.;सिस्‍टम अपडेट उपलब्‍ध0अपडेट विवरण देखें.%cसिस्टम अपडेट डाउनलोड नहीं किया जा सका"Vडाउनलोड विफल था. पुन: प्रयास करें.jएक सिस्टम अपडेट इंस्टॉल होने के लिए तैयार है. आपका Android उपकरण पुनः प्रारंभ होगा और अपडेट इंस्टॉल करेगा.सिस्टम अपडेट इंस्टॉल होने के लिए तैयार है. आपका Android उपकरण पुनः प्रारंभ होगा और अपडेट इंस्टॉल करेगा. इंस्टॉलेशन के दौरान आप आपातकालीन कॉल सहित कोई भी कॉल नहीं कर सकेंगे.`एक सिस्‍टम अपडेट तैयार है, लेकिन इसे इंस्‍टॉल करने के लिए बैटरी बहुत कम है. चार्जर कनेक्‍ट करें.{?एक सिस्‍टम अपडेट तैयार है, लेकिन इसे इंस्‍टॉल करने के लिए बैटरी बहुत कम है. बैटरी के पर्याप्त चार्ज होने तक प्रतीक्षा करें.,अभी इंस्टॉल करें6बाद में इंस्टॉल करें%अधिक जानकारी...Sसिस्‍टम अपडेट डाउनलोड कर रहा हैNसिस्‍टम अपडेट सत्‍यापित करना;सिस्‍टम अपडेट डाउनलोडdएक ऐसा सिस्टम अपडेट उपलब्ध है, जो आपके Android उपकरण को बेहतर बनाएगा. यदि आप इसे वायरलेस नेटवर्क पर डाउनलोड करते हैं, तो शुल्क लागू हो सकते हैं.)अब डाउनलोड करें6बाद में डाउनलोड करें रद्द करें1अब रीबूट हो रहा है…<इंस्टॉल करना रद्द करें ठीक पुश सदस्यता9झटपट संदेशों को पढ़ें?एप्‍लिकेशन को Google टॉक सामग्री प्रदाता का डेटा पढ़ने देता है.,झटपट संदेश लिखें?एप्लिकेशन को Google टॉक सामग्री प्रदाता में डेटा लिखने देता है.+Google Services फ्रेमवर्क1'%1$s' के लिए चैट खोजें#Google संदेश सेवाIउपकरण संदेश सेवा से क्‍लाउडSGoogle सर्वर से संदेशों का आदान-प्रदान करता है और समन्वयन सूचनाएं प्राप्‍त करता है.सर्वर क्लाउड टू डिवाइस संदेशों और समन्वयन सूचनाओं के लिए उपयोग किया जाता है. Google टॉक इस सेवा का उपयोग संदेशों का आदान-प्रदान करने और उपस्थिति स्थिति को समन्वयित करने में करता है. दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन अत्यधिक डेटा संप्रेषित करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकता है.Oइंटरनेट से डेटा प्राप्‍त करें̂एप्लिकेशन को एप्लिकेशन की सेवा से भेजे गए क्लाउड टू डिवाइस संदेशों को स्वीकार करने देता है. इस सेवा का उपयोग करने से डेटा का उपयोग भी होता है. दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेशन बहुत अधिक डेटा का उपयोग कर सकते हैं.&fएप्लिकेशन पर डेटा संदेश प्रसारित करें.aइंटरनेट से प्राप्त डेटा संदेशों को, उन्हें सुनने के लिए पंजीकृत एप्लिकेशन पर प्रसारित कर सकता है.@Google सर्वर पर XMPP संदेश भेजें और उनसे XMPP संदेश प्राप्त करेंSGoogle एप्‍लिकेशन को Google सर्वर पर XMPP संदेश भेजने और उनसे प्राप्त करने देता है.+kXMPP संदेशों को एप्लिकेशन पर प्रसारित करें.fGoogle सर्वर से प्राप्त XMPP संदेशों को, उन्हें सुनने के लिए पंजीकृत एप्लिकेशन पर प्रसारित कर सकता है.LGoogle सर्वर से प्राप्त XMPP संदेशों को एप्‍लि‍केशन पर प्रसारि‍त कर सकता है. %sLayanan GooglePembaruan sistemggBaterai terlalu lemah untuk memasang pembaruan sistem. Hubungkan dengan pengisi daya untuk melanjutkan.__Baterai terlalu lemah untuk memasang pembaruan sistem. Tunggu sampai daya baterai cukup terisi.66Pembaruan sistem tidak dapat mengunduh ketika roaming.Memerlukan mulai ulangMenunggu diunduh Mengunduh